Άστεγοι: Στίγμα για την Ευρώπη του 21ου αιώνα

Πρωτοβουλία στο ευρωκοινοβούλιο για πλήρη επίλυση μέχρι το 2015 

Επιστολή του Μιχ. Τρεμόπουλου προς τους Έλληνες ευρωβουλευτές

Στίγμα για την Ευρώπη του 21ου αιώνα αποτελεί το πρόβλημα των αστέγων, που συνεχίζει να εντείνεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Μόνο στο Δήμο Αθηναίων, τα άτομα που απευθύνονται στο Κέντρο Αστέγων έχουν αυξηθεί τον τελευταίο χρόνο τουλάχιστον κατά 20%.

Με στόχο την πλήρη επίλυση του προβλήματος μέχρι το 2015, ξεκίνησε στο ευρωκοινοβούλιο διακομματική πρωτοβουλία με τη μορφή «Γραπτής Δήλωσης». O Μιχάλης Τρεμόπουλος στήριξε από την αρχή την πρωτοβουλία και μέχρι στιγμής, μαζί με τη Χρυσούλα Παλιαδέλη (ΠΑΣΟΚ), είναι οι μόνοι Έλληνες ευρωβουλευτές που έχουν υπογράψει το έγγραφο.

Με σημερινή επιστολή του προς τους Έλληνες και Κύπριους συναδέλφους του όλων των κομμάτων, ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων τονίζει τη σημασία του θέματος και τους καλεί να υπογράψουν και αυτοί τη Γραπτή Δήλωση για τους αστέγους. Στην επιστολή δεν παραλείπει να σημειώσει την ιδιαίτερη σημασία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας για χώρες όπως η Ελλάδα, όπου το πρόβλημα αναμένεται να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα λόγω της οικονομικής κρίσης. Για το θέμα των αστέγων, ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων είχε παρέμβει και τον περασμένο Μάιο http://www.oikologoiprasinoi.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=336:homeless&catid=11:press-releases&Itemid=23,  καταθέτοντας γραπτή ερώτηση προς την Κομισιόν με ιδιαίτερη έμφαση στο δραματικό έλλειμμα πολιτικών για τους αστέγους στη χώρα μας.

Η Γραπτή Δήλωση (στο http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+WDECL+P7-DCL-2010-0061+0+DOC+PDF+V0//EL&language=EL) κατατέθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου από ευρωβουλευτές των πέντε μεγαλύτερων πολιτικών ομάδων. Η πρωτοβουλία στηρίζεται και από τη FEANTSA, την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οργανώσεων που δουλεύουν με τους αστέγους. Σύμφωνα με τον κανονισμό, αν η Γραπτή Δήλωση υπογραφεί από την πλειοψηφία των ευρωβουλευτών, θα προωθηθεί ως επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κομισιόν, τις εθνικές κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των χωρών μελών.

Όπως τονίζει ο Μιχάλης Τρεμόπουλος,  «παρά το γεγονός ότι το 2010 έχει ανακηρυχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως «Ευρωπαϊκό Έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού», το πρόβλημα των αστέγων που αποτελεί στίγμα για την Ευρώπη του 21ου αιώνα, συνεχίζει να εντείνεται. Η επίλυσή του είναι απόλυτα εφικτή, προϋποθέτει όμως αποτελεσματικές στρατηγικές και ισχυρή πολιτική βούληση».

(ακολουθεί το κείμενο της επιστολής του Μιχ. Τρεμόπουλου προς τους Έλληνες ευρωβουλευτές)

  

Βρυξέλλες, 29.9.2010

Αγαπητέ/ή συνάδελφε,

Από τις 6 Σεπτεμβρίου έχει κατατεθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για συγκέντρωση υπογραφών, σύμφωνα με το άρθρο 123 του κανονισμού, το σχέδιο Γραπτής Δήλωσης 0061/2010 με τίτλο «σχετικά με μια στρατηγική της Ε.Ε. για το πρόβλημα των αστέγων». Το σχέδιο έχει κατατεθεί από ευρωβουλευτές όλων των μεγάλων πολιτικών ομάδων και το πλήρες κείμενο στα ελληνικά βρίσκεται στο http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+WDECL+P7-DCL-2010-0061+0+DOC+PDF+V0//EL&language=EL

Παρά το γεγονός ότι το 2010 έχει ανακηρυχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως «Ευρωπαϊκό Έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού», το πρόβλημα των αστέγων που αποτελεί στίγμα για την Ευρώπη του 21ου αιώνα, συνεχίζει να εντείνεται. Η επίλυσή του είναι απόλυτα εφικτή, προϋποθέτει όμως αποτελεσματικές στρατηγικές και ισχυρή πολιτική βούληση. Το σχέδιο Γραπτής Δήλωσης υπενθυμίζει το σχετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22.4.2008,  και καλεί το Συμβούλιο να δεσμευθεί εντός του 2010 για πλήρη επίλυση του προβλήματος των αστέγων μέχρι το 2015.

Το σχέδιο Γραπτής Δήλωσης, έχει προθεσμία υπογραφής μέχρι τις 6.12.2010.  Η υπογραφή του από την πλειοψηφία των ευρωβουλευτών, ώστε να υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχει ιδιαίτερη σημασία και για χώρες όπως η Ελλάδα, όπου το πρόβλημα αναμένεται να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα λόγω της οικονομικής κρίσης. Παρόλα αυτά, οι Έλληνες και Κύπριοι ευρωβουλευτές που υπογράφουν, είναι μέχρι στιγμής ελάχιστοι.

Θα ήθελα λοιπόν να σας καλέσω να προσυπογράψετε το σχέδιο Γραπτής Δήλωσης για το πρόβλημα των Αστέγων, ενισχύοντας την προσπάθεια για την εξάλειψη μιας ακραίας μορφής κοινωνικού αποκλεισμού, που δεν πρέπει να έχει θέση στη σύγχρονη Ευρώπη.

Με εκτίμηση

 

 

 

Μιχάλης Τρεμόπουλος

 

Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων

 

Διαβάστε επίσης