Άτολμος και ανεπαρκής ο νέος κανονισμός για τα πειράματα στα ζώα

Έντονη  κριτική από τους Ευρωπαίους Πράσινους.

Αυστηρή κριτική ασκούν οι ευρωβουλευτές των Πράσινων στο νέο Ευρωπαϊκό κανονισμό για τα πειράματα στα ζώα, καθώς απέτυχε να προχωρήσει σε στοιχειωδώς ικανοποιητικό βαθμό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε πρόταση συμβιβασμού αναθεωρώντας τη νομοθεσία της ΕΕ για τη χρήση των ζώων στις επιστημονικές δοκιμές και τα πειράματα. Οι Πράσινοι Ευρωβουλευτές καταψήφισαν την πρόταση.

Μετά την ψηφοφορία, η Ουαλή Ευρωβουλευτής Jil Evans, αντιπρόεδρος της ομάδας των Πράσινων/E.F.A., δήλωσε:

«Η αναθεωρημένη νομοθεσία παρουσιάζει κάποιες βελτιώσεις στους υπάρχοντες κανονισμούς της ΕΕ για τα πειράματα στα ζώα. Δεν προχωρά όμως αρκετά και, σε μερικές περιπτώσεις, αποδυναμώνει και τους τρέχοντες νόμους. Οι σοβαρές ανησυχίες που τονίζονται από την ομάδα των Πράσινων, έχουν αγνοηθεί. Λυπόμαστε για το γεγονός ότι οι ευρωβουλευτές απέτυχαν σήμερα να υποστηρίξουν τις προσπάθειές μας να επανορθώσουμε τα προβλήματα (1).”

“Είναι γεγονός ότι οι νέοι νόμοι θα αποτύχουν να εξασφαλίσουν ότι οι εναλλακτικές λύσεις στη χρήση πειραματόζωων θα χρησιμοποιούνται όταν αυτό είναι δυνατόν. Αυτό σημαίνει ότι τα ζώα θα υποφέρουν άσκοπα στα επιστημονικά πειράματα ακόμα κι αν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Δυστυχώς, οι νέοι νόμοι θα αποτρέπουν επίσης τα κράτη μέλη από τη θέσπιση πιο προοδευτικών κανονισμών για τα πειραματόζωα σε εθνικό επίπεδο. Η ομάδα των Πράσινων θέλησε να διασφαλίσει ότι οι εθνικές κυβερνήσεις θα διατηρούσαν τουλάχιστον αυτό το δικαίωμα. Είναι επίσης πολύ σοβαρό ότι δεν θεσπίστηκαν πιο αυστηροί κανονισμοί για τα πειράματα στα πρωτεύοντα θηλαστικά.”

“Υπάρχουν σημαντικές βελτιώσεις στο συμβιβαστικό κείμενο, ιδιαίτερα όσον αφορά τους ελέγχους, τη νέα διαδικασία έγκρισης για τα πειράματα και ένα κατάλληλο σύστημα ταξινόμησης, βελτιώσεις που  αποδεχόμαστε. Εντούτοις, έχουμε περιμένει πολλά χρόνια την αναπροσαρμογή αυτού του νόμου και η συγκεκριμένη αναθεώρηση αντιπροσωπεύει μια χαμένη ευκαιρία για την προστασία και τις συνθήκες ζωής  των ζώων. Με περίπου 12 εκατομμύρια ζώα να χρησιμοποιούνται κάθε χρόνο στα επιστημονικά πειράματα στην ΕΕ, θα μπορούσαμε και πρέπει να είχαμε προχωρήσει πολύ πιο μακριά.”

(1) Η προσπάθεια των Πράσινων να αναπεμφθεί η πρόταση στην Κομισιόν απορρίφθηκε, όπως και τρεις τροπολογίες τους.

Διαβάστε επίσης

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ

Σε βίντεο η εκδήλωση για “Τα δένδρα στις πόλεις -ανάσα ζωής!”

Διαθέσιμο το βίντεο για όλους/ες όσους/ες δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν τη σημαντική εκδήλωση “Τα δένδρα στην πόλη: ανάσα ζωής!” για την κακοποιητική συμπεριφορά Δήμων και