Ένας χρόνος των Οικολόγων Πράσινων στο ευρωκοινοβούλιο!

Α. ΓΕΝΙΚΑ
Β. Ο ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ
Γ. ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Ο ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
Δ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Ε. Η ΣΤΗΡΙΞΗ
ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Ζ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

 

Τους 12 πρώτους μήνες παρουσίας μας στο ευρωκοινοβούλιο έχει γίνει μια πολύ ουσιαστική και παραγωγική δουλειά, παρόλο που οργανωνόμασταν για αρκετό διάστημα αλλά μεσολάβησαν και οι εθνικές εκλογές.

 

Με βάση τα θέματα που φέρνουμε στο ευρωκοινοβούλιο, τις 13 παρεμβάσεις στην ολομέλεια, τα 6 ψηφίσματα και τις 122 γραπτές ερωτήσεις που έχουν κατατεθεί, ο Μιχάλης Τρεμόπουλος είναι ανάμεσα στους 10 «παραγωγικότερους» ευρωβουλευτές (σύνολο 736). Έχει κατατεθεί το γνωστό ψήφισμα για τα δάση και οι τροπολογίες στην ολομέλεια, που επηρέασαν και την τελική απόφαση του ευρωκοινοβουλίου, ενώ έχουν γίνει προφορικές παρεμβάσεις στην ολομέλεια και τις επιτροπές για θέματα όπως τα δάση, τις μεταφορές, το κλίμα αλλά και τα δικαιώματα, τις εργασιακές σχέσεις κ.α. Συμμετέχουμε στις δύο επιτροπές περιβάλλοντος και περιφερειακής ανάπτυξης (σε θέση αντιπροέδρου), σε ομάδες για το ποδήλατο, τον καρκίνο, την αναπηρία κ.α., καθώς και σε αντιπροσωπείες στα Βαλκάνια. Έχουμε ήδη εκπονήσει σκιώδεις εισηγήσεις/ εκθέσεις/ γνώμες για τη φαρμακοεπαγρύπνιση, τα ψευδεπίγραφα φάρμακα, τα ηλεκτρονικά απόβλητα, τη πρόληψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών, τη διαφάνεια στις χρηματοδοτήσεις και άλλα, που θα δούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια.

 

Έχουμε συνείδηση ότι μετά από πολλά χρόνια αγώνων και προσπαθειών καταφέραμε να εκπροσωπηθούμε πάλι σε έναν πολιτικό θεσμό, ευρωπαϊκό αυτή τη φορά, αναλαμβάνοντας μια μεγάλη ευθύνη, ατομική και συλλογική, για την αποτελεσματική εκπροσώπηση του πράσινου πολιτικού μας οράματος αλλά και τη διεύρυνση της κοινωνικής μας διείσδυσης.  Επίσης, ότι για μεγάλο διάστημα η συμμετοχή μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι ο κύριος πολιτικός θεσμός στον οποίο μας έστειλε η λαϊκή εντολή και σε αυτόν θα κριθούμε για το αν αξιοποιήσαμε σωστά την ψήφο των πολιτών.

 

Β. Ο ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ

Ο ρόλος μας στο Ευρωκοινοβούλιο αφορά την προώθηση θεμάτων ευρωπαϊκού, ελληνικού αλλά και ευρύτερου ενδιαφέροντος, μέσα από τη συμμετοχή σε νομοπαρασκευαστικές διαδικασίες και διεργασίες Επιτροπών (α. Περιφερειακής Ανάπτυξης και β. Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων) και ψηφοφορίες στην Ολομέλεια, την κατάθεση γραπτών ερωτήσεων προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο, τη στήριξη αναφορών πολιτών και οργανώσεων προς το Ευρωκοινοβούλιο, κατάθεση πρότασης ψηφίσματος και πολλά άλλα. Επίσης, αναπτύσσονται συνεργασίες με το σύνολο των Ευρωπαίων Πράσινων, στα πλαίσια της Ολομέλειας των ευρωβουλευτών, Επιτροπών και εκστρατειών, όπου μας δίνεται η δυνατότητα να συνδιαμορφώσουμε τις θέσεις όλης της Ομάδας.

Όπως γνωρίζετε, δεν υπάρχει η προηγούμενη εμπειρία που έχουν τα άλλα κόμματα, ακόμη μαθαίνουμε τη διαδικασία και το πως θα ανταποκρινόμαστε καλύτερα. Δεν ξεχνούμε, φυσικά, πως όλοι κρινόμαστε από το έργο και όχι τις προθέσεις μας. Επίσης, ότι ο Ευρωβουλευτής και η ομάδα στήριξής του είναι εντεταλμένα όργανα των Οικολόγων Πράσινων και ως τέτοια θα λειτουργήσουν, ευελπιστούμε και με τη θετική συμβολή όλων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ζητήσαμε δυο φορές από όλες τις Θεματικές Ομάδες (ΘΟ) και τις Πολιτικές Κινήσεις (ΠΚ) να ιεραρχήσουν 5 θέματα προτεραιότητας, στη βάση του πεδίου ενασχόλησής τους, τα οποία θα μπορέσουν να κατατεθούν ως γραπτές ερωτήσεις προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Μπορούμε να θέτουμε μία ερώτηση προτεραιότητας το μήνα (για απάντηση εντός 3 εβδομάδων) και όσες ερωτήσεις χωρίς προτεραιότητα (με απάντηση εντός 6 βδομάδων) μπορούμε και θέλουμε. Οι γραπτές ερωτήσεις είναι αυτή τη στιγμή το κύριο εργαλείο για ανάδειξη θεμάτων τοπικού ενδιαφέροντος και την ενδυνάμωση του πολιτικού μας στίγματος στην Ελλάδα. Θα πρέπει, όμως, να δίνουμε και την ευρωπαϊκή διάσταση της πολιτικής μας και σε θέματα που έμμεσα επηρεάζουν και τη χώρα μας.

Ήδη κάποιες ΘΟ και ΠΚ ή άτομα έχουν ετοιμάσει φακέλους τεκμηρίωσης πάνω σε συγκεκριμένα θέματα και τα έστειλαν ηλεκτρονικά ή τα κατέθεσαν στην ομάδα στήριξης.

Επίσης, μέσα από τη θεματική και την τοπική δουλειά όλων πρέπει να ενεργοποιήσουμε κινήσεις πολιτών και οργανώσεις για να καταθέσουν αναφορές στο Κοινοβούλιο ακόμα και προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τις οποίες θα στηρίξουμε μέσα από δικτύωση με άλλους Πράσινους Ευρωβουλευτές και δράσεις στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο. Για περισσότερες πληροφορίες στείλαμε στα στελέχη ένα “Πρακτικό Εγχειρίδιο Παρέμβασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο”.

Ζητήσαμε τη δημιουργία ομάδας νομικών, ειδικών σε θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου και Περιβαλλοντικής/ Καταναλωτικής νομοθεσίας, ώστε να είναι έτοιμη και διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή για την τεκμηρίωση ερωτημάτων, αναφορών και εκθέσεων.

Το κωδικοποιημένο θεματικό και τοπικό υλικό, καθώς και όλες οι παρεμβάσεις αναρτώνται στην ειδική ιστοσελίδα «οι Οικολόγοι Πράσινοι στο Ευρωκοινοβούλιο», www.oikologoiprasinoi.eu (η οποία αναβαθμίζεται αυτές τις ημέρες) και προβάλλονται μέσα από τα (6 μέχρι στιγμής) ενημερωτικά δελτία της Ευρωκοινοβουλευτικής Δράσης των Οικολόγων Πράσινων. Το βιντεοσκοπημένο υλικό των παρεμβάσεων ανεβαίνει στην ιστοσελίδα http://www.youtube.com/user/ecogreenstv

 

Γ. ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Ο ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Για να έχει κανείς μια συνολική εικόνα της λειτουργίας και των δυνατοτήτων που προσφέρει το Ευρωκοινοβούλιο, μπορεί να δει κάποιες ενδιαφέρουσες συνδέσεις:

 • Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: ΕΔΩ
 • Ευρωκοινοβούλιο: Οι ερχόμενοι μήνες ΕΔΩ 

Δείτε, όμως, περισσότερα για τις Επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου, τις διακομματικές επιτροπές (intergroup), τις ομάδες εργασίας κ.α., στις οποίες συμμετέχει ο Ευρωβουλευτής και στις οποίες προσπαθεί να ανταποκριθεί με τον καλύτερο τρόπο:

 

1. Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

 

Στην Επιτροπή αυτή ο Μ. Τρεμόπουλος έχει εκλεγεί ως αντιπρόεδρος, κάτι που σημαίνει ότι έχει αυξημένες απαιτήσεις και ανάγκες υποστήριξης.

Η Επιτροπή αυτή είναι αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική και την πολιτική συνοχής και ειδικότερα:

α)    το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής και τα άλλα όργανα περιφερειακής πολιτικής της Ένωσης,

β)    την εκτίμηση των επιπτώσεων των άλλων πολιτικών της Ένωσης στην οικονομική και κοινωνική συνοχή,

γ)    το συντονισμό των χρηματοδοτικών οργάνων διαρθρωτικής παρέμβασης της Ένωσης,

δ)    τις εξόχως απόκεντρες και νησιωτικές περιοχές καθώς και τη διασυνοριακή και τη διαπεριφερειακή συνεργασία,

ε)    τις σχέσεις με την Επιτροπή των Περιφερειών, με τις οργανώσεις διαπεριφερειακής συνεργασίας και με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές.

 

Πρωτοβουλίες νομοθετικές και μη

 

Ο Μ. Τρεμόπουλος είναι σκιώδης εισηγητής (παρακολούθηση της δουλειάς του βασικού εισηγητή, σύνταξη τροπολογιών, εκπροσώπηση της Επιτροπής Regi, διαπραγματεύσεις με άλλες Επιτροπές, προτεραιότητα στις τοποθετήσεις στην Ολομέλεια κ.α.) σε νομοθετικές πρωτοβουλίες της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 

Διαφάνεια στην περιφερειακή πολιτική της ΕΕ & τη χρηματοδότησή της

Με ευρύτατη πλειοψηφία (34 υπέρ, 1 κατά και 2 λευκά) η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου υιοθέτησε την Έκθεση του Μ. Τρεμόπουλου σχετικά με την Διαφάνεια στην Περιφερειακή Πολιτική και τη χρηματοδότησή της. Το Σχέδιο Έκθεσης που υιοθετήθηκε, προβλέπει ότι η διαφάνεια θα πρέπει να εισαχθεί ως κατευθυντήρια, δια-τομεακή αρχή στη διαδικασία του προγραμματισμού για τη συνοχή. Ολόκληρο το σχέδιο έκθεσης, που ενδιαφέρει ιδιαίτερα και τη χώρα μας, βρίσκεται εδώ.

Αναπλάσεις αστικών προαστίων σε Γαλλικές Περιφέρειες

Ο Μ. Τρεμόπουλος συμμετείχε σε Αποστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του ευρωκοινοβουλίου σε περιφέρειες του Παρισιού, με την ιδιότητά του ως αντιπροέδρου της επιτροπής. Το πρόγραμμα είχε κεντρικό θέμα τις Αναπλάσεις Αστικών Προαστίων, με ενημερωτικές επισκέψεις, συναντήσεις με τοπικές αρχές και συμμετοχή σε δημόσιες συζητήσεις στις γαλλικές περιφέρειες Loire και Ile de France, όπου ο δήμαρχος είναι Πράσινος. Περισσότερα…

 

Επίσης, επιδίωξε να αναλάβει την εποπτεία σύνταξης έκθεσης για την προσαρμογή της Στρατηγικής της Βαλτικής στη νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, με θέμα “Από τη Στρατηγική της Βαλτικής Θάλασσας στη Μεσογειακή  Στρατηγική”. Πρόκειται για μια μελέτη που ανέλαβε η ομάδα των Πρασίνων και θα δίνει βάρος στην αειφόρα ανάπτυξη, τη βελτίωση των μεταφορών, την προώθηση μικρών και μεσαίων εταιριών και την ασφάλεια.

 

Θα υπάρξει, μετά από πρόταση του Μ. Τρεμόπουλου, Αποστολή στην Ελλάδα για τις “Δασικές Πυρκαγιές” της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξηςμεεπίσκεψη σε καμένες εκτάσεις, συζητήσεις με Υπουργεία, συναντήσεις με ΜΚΟ, πυροσβέστες, πολίτες κ.α.

 

Εξέφρασε, επίσης, σκιώδη γνώμη (shadow opinion) στο θέμα: “Κοινοτική προσέγγιση για την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών“.

Ανέλαβε, επίσης, σκιώδη γνώμη (shadow opinion) στον «Έλεγχο Προϋπολογισμού».

 

– Σχέδιο εισήγησης: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Draft report)- ετήσια αναφορά 2008. Εισηγητής: Tamás Deutsch (PPE, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα)

 

– Σχέδιο εισήγησης: Κοινοτικά οικονομικά συμφέροντα -καταπολέμηση απάτης -ετήσια αναφορά. Εισηγητής: Andrea Cozzolino (S&D/ Σοσιαλιστές)

 

 

 

2.  Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

 

Ο Μ. Τρεμόπουλος είναι αναπληρωματικό μέλος στην εν λόγω Επιτροπή. Η κοινοβουλευτική επιτροπή περιβάλλοντος, δημόσιας υγείας και ασφάλειας τροφίμων είναι η πιο δραστήρια Επιτροπή του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου.

 

α. Συνεδριάσεις Κοινοβουλευτικής Επιτροπής

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει 18 συνεδριάσεις στις οποίες συμμετείχε ο Ευρωβουλευτής και ο βοηθός του Μ. Θεοδωρόπουλος.

Παρακάτω δίνονται οι σύνδεσμοι με τα θέματα ημερησίας διάταξης που συζητήθηκαν σε κάθε μία από αυτές:

16.07.2009 – Στρασβούργο

01.09.2009 – Βρυξέλλες

30.09.2009 – Βρυξέλλες

05.10.2009 – Βρυξέλλες

19.10.2009 – Στρασβούργο

03.11.2009 – Βρυξέλλες

23.11.2009 – Στρασβούργο

30.11.2009 – Βρυξέλλες

13.01.2010 – Βρυξέλλες

14.01.2010 – Βρυξέλλες

15.01.2010 – Βρυξέλλες

25.01.2010 – Βρυξέλλες

23.02.2010 – Βρυξέλλες

15.03.2010 – Βρυξέλλες

06.04.2010 – Βρυξέλλες

26.04.2010 – Βρυξέλλες

03.05.2010 – Βρυξέλλες

02.06.2010 – Βρυξέλλες

Εδώ θα βρείτε τα πρακτικά των παραπάνω συνεδριάσεων

 

β. Κοινοβουλευτικές Ερωτήσεις

Ο ευρωβουλευτής έχει καταθέσει 122 γραπτές ερωτήσεις μέχρι τις 10/6/2010, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ΕΔΩ (υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση στο “ανέβασμα” των ερωτήσεων από τις υπηρεσίες του κοινοβουλίου) και πιο επικαιροποιημένα δεδομένα στην ιστοσελίδα http://www.oikologoiprasinoi.eu/

ενδεικτικά οι θεματικές των ερωτήσεων που έχουν κατατεθεί αφορούν:

 

Περιβάλλον

Οικότοποι, Κορώνεια (*3), πρόληψη δασικών πυρκαγιών, χαρτογράφηση δασών, Μεσσάπια, λίμνες Βόρειας Ελλάδας, Εκτροπή Αχελώου, Στυμφαλία, Ρύπανση ευβοϊκού, κόκκινο σκαθάρι (*2), Χάραξη Ε65, τοξικά ναυάγια, κυάνωση, οικότοποι & αυτοκινητόδρομοι, καφέ αρκούδα, αναστολή προστασίας NATURA, Καλαμάς, Τόνος, φάρμακα & περιβάλλον, μικροί υγρότοποι, Κοιλιάρης, βιοποικιλότητα, Caretta, ΠΟΤΑ, αντιβιοτικά & περιβάλλον, Στρατώνι, Αποσελέμης, Λόφος Περάνθης στην Άρτα, Posidonia Oceanica, ρύπανση από Creta Farm, EMAS για Ασωπό.

 

Γεωργία-μεταλλαγμένα

Επιδοτήσεις, κτηνοτροφία και εκπομπές, μέλισσες, ΓΤ καλαμπόκι, εδάφη και εκπομπές, Lebaycid (*2), βιντζότρατα, Έκθεση FAO, επιδοτήσεις σκαφών, EFSA, μορατόριουμ ΓΤΟ, υπερβόσκηση Ικαρίας

 

Οικονομία

Φορολογικός ανταγωνισμός, CDS, εξαγωγές όπλων, ευρωομόλογα, μνημόνιο & Διεθνείς συμβάσεις εργασίας, ευρωπαϊκή νομιμότητα των περικοπών σε χαμηλούς μισθούς και συντάξεις,  Λομπίστες

 

Σιδηρόδρομος & Μεταφορές

Περικοπές δρομολογίων (*4), Χάρτα δικαιωμάτων επιβατών, Δίκτυο Eurovelo, Χάρτα Βρυξελλών για το ποδήλατο, πράσινο κύμα στο τραμ, ΕΣΕΔΕ για το κλίμα & σιδηρόδρομος, δικαιώματα πεζών, Τέμπη, οδικές εμπορευματικές μεταφορές, μετεκπαίδευση επαγγελματιών οδηγών, τρένο Αιτωλοακαρνανίας.

 

Δικαιώματα

Μετανάστες στη Λέσβο, φυλετικές διακρίσεις, αστυνομική αυθαιρεσία, εργατικά ατυχήματα, ρατσισμός στην αστυνομία, Σαρία, Τούρκοι αντιρρησίες, άστεγοι,

 

Ενέργεια-κλίμα

ΕΕ & Κοπεγχάγη, στερεά βιοκαύσιμα, φόρος σε εκπομπές, ναυσιπλοϊα και ΕΣΕΔΕ, ΠΕΤΡΟΛΑ, αποτύπωμα βιοκαυσίμων,

 

Διαχείριση απορριμμάτων

ΧΑΔΑ, απόβλητα εκσκαφών, Αρκίτσα, νοσοκομειακά απόβλητα, Βέροια,

 

Διάφορα

Θόρυβος οχημάτων, μη απορρόφηση Προγραμμάτων Συνοχής, δοκιμές τοξικότητας, Χρέη Αϊτής, τιμολόγηση αντιγράφων φαρμάκων, νανοσωματίδια, Θάσος, μεταλλεία Κασσάνδρας, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Χώρος Αγροτέρας Αρτέμιδος

 

Κύπρος

Ακάμας, δίωξη Μουράτ Κανατλί, Παραλίμνι, Πλ. Ελευθερίας, Πράσινη Αμμόχωστος

 

Βουλγαρία

Κυάνιο (*5), ρύπανση, νοσοκομειακά, ΧΑΔΑ, αρκούδα, αναδασμοί σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, ανταλλαγές φιλέτων δασικής γης.

 

 

γ. Τοποθετήσεις στην Ολομέλεια

Ο Μ. Τρεμόπουλος έχει κάνει τις παρακάτω 13 τοποθετήσεις στην Ολομέλεια:

Το βιντεοσκοπημένο υλικό των παρεμβάσεων (ολομέλειας και επιτροπών) ανεβαίνει στην ιστοσελίδα http://www.youtube.com/user/ecogreenstv  

δ. Ψηφίσματα

Ο Μ. Τρεμόπουλος έχει συμμετάσχει στις παρακάτω 6 προτάσεις ψηφισμάτων:

 1. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματα, B7‑0261/2010
 2. Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη γενική απαγόρευση της εφαρμογής τεχνικών εξόρυξης με χρήση κυανιδίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, RC-B7-0238/2010
 3. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη μεγάλη φυσική καταστροφή που έπληξε την αυτόνομη περιφέρεια της Μαδέρας και τη Γαλλία, B7‑0155/2010
 4. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παγκόσμια σύνοδο κορυφής του FAO για την επισιτιστική ασφάλεια – εξάλειψη της πείνας από τον κόσμο
 5. Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη σήμανση καταγωγής
 6. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2009, B7‑0042/2009

 

ε. Σκιώδεις Εισηγήσεις

Ο Μιχάλης Τρεμόπουλος ήταν σκιώδης εισηγητής (παρακολούθηση της δουλειάς του βασικού εισηγητή, σύνταξη τροπολογιών) στις παρακάτω νομοθετικές πρωτοβουλίες της Επιτροπής Περιβάλλοντος:

1. Απορρίμματα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (αναθεώρηση Οδηγίας -WEEE)

2. Παραποιημένα Φάρμακα (αναθεώρησηΟδηγίαςAnti-counterfeit directive)

3. Φαρμακο-επαγρύπνηση (αναθεώρησηΟδηγίας -pharmacovigilance directive).

Επίσης συντάξαμε τροπολογίες σε μη νομοθετικές πρωτοβουλίες, όπωςστη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος σχετικά με το βιώσιμο μέλλον των μεταφορών καθώς και στη γνωμοδότηση της Επιτροπής σχετικά με τη πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών  καταστροφών. 

Για το 2010 που είναι Έτος Βιοποικιλότητας είμαστε σε συνεργασία με την Γαλλίδα Πράσινη Ευρωβουλευτή Sandrine Bellier για την πραγματοποίηση Ημερίδας στο ευρωκοινοβούλιο, ενώ ετοιμάζουμε την κατάθεση πρότασης ψηφίσματος και προφορική ερώτηση για την προώθηση της βιολογικής γεωργίας μέσα από την επικείμενη αναθεώρηση της ΚΑΠ.

 

στ. Συναντήσεις με Φορείς- Κοινωνικούς Εταίρους

Γενικά είναι πολλές οι συναντήσεις που γίνονται μετά από αιτήματα εκπροσώπων φορέων. Μόνο στα πλαίσια των τροπολογιών (σκιώδεις εισηγήσεις) ο βοηθός του Ευρωβουλευτή Μιχ. Θεοδωρόπουλος, μαζί με τον υπεύθυνο σύμβουλο της ομάδας των Πράσινων, έχουν κάνει ήδη περισσότερες από 20 συναντήσεις με διεθνείς ΜΚΟ (EEB, RReuse Network, Concord, CEO, ECOS, BEUC, κλπ) και δίκτυα κοινωνικών εταίρων και παραγωγών.

 

 

3. Αντιπροσωπεία για τα Δυτικά Βαλκάνια

Ο Μ. Τρεμόπουλος συμμετέχει, επίσης, ως πλήρες μέλος και στην Αντιπροσωπεία για τα Δυτικά Βαλκάνια, που εστιάζει στις σχέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Σερβία, την Κροατία, το Μαυροβούνιο και το Κοσσυφοπέδιο [βλ.].

 

4. Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη FYROM

Ο Μ. Τρεμόπουλος συμμετέχει ως αναπληρωματικό μέλος και στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕFYROM,που εστιάζειστην ενταξιακή πορεία της χώρας προς την ΕΕ. 

Ήδη πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στα Σκόπια και έκανε επαφές με την ηγεσία της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, με την κοινή αντιπροσωπεία της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της επιτροπής του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου για τις σχέσεις με τη FYROM. Στις επαφές του δήλωσε έντονο ενδιαφέρον τόσο για την αναζήτηση συμβιβαστικής λύσης στο θέμα του ονόματος, όσο και για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα της FYROM, πολλά από τα οποία επηρεάζουν άμεσα και την ελληνική Μακεδονία. 

5. Ομάδες εργασίας των Πράσινων

Συμμετέχει, επίσης, σε δυο ομάδες εργασίας των Πράσινων με θέματα το GreenNewDeal και την Κλιματική Αλλαγή.

 

Συμμετέχει, ακόμη, σε τρεις μόνιμες διακομματικές κοινοβουλευτικές ομάδες εργασίας (intergroup):

α) για το ποδήλατο

β) την άμυνα απέναντι στον καρκίνο και

γ) την αναπηρία.

Παράλληλα, έχει υπογράψει για τη δημιουργία 5 άλλων παρόμοιων ομάδων.

 

 

Δ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Αναλυτικά όλες οι πρωτοβουλίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα και στα ενημερωτικά δελτία. 

 

Δελτία Τύπου

Έχουν εκδοθεί δεκάδες δελτία Τύπου, τα οποία είναι διαθέσιμα ΕΔΩ

 

Συναντήσεις

Έχουν γίνει πολλές συναντήσεις και συνεδριάσεις με εκπροσώπους της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας, της Μόνιμης Κυπριακής Αντιπροσωπείας, με τον υφυπουργό εξωτερικών κ. Δρούτσα, με εκπροσώπους φορέων, ΜΚΟ, κ.α.

 

Εκδηλώσεις

 1. Έγινε επίσκεψη στην Κύπρο, συζητήσεις με τον πρόεδρο, πρόεδρο Βουλής, υπουργό Εξωτερικών, ομιλία στο συνέδριο των Κυπρίων Αποδήμων, επίσκεψη στην αποκλεισμένη Αμμόχωστο, συνεντεύξεις Τύπου, ομιλία οργανωμένη από τους Κύπριους Πράσινους και οργάνωση μόνιμης σχέσης συνεργασίας.
 2. Έγινε Ομιλία στον Κύκλο Βρυξελλών, με θέμα «Η Ευρώπη μετά τη Συνθήκη της Λισσαβόνας», με τη συμμετοχή και άλλων ευρωβουλευτών, αξιωματούχων της ΕΕ και του ΕΚ.
 3. Έγιναν επισκέψεις και ομιλίες σε Πάφο, Χανιά, Ιωάννινα, Καλαμάτα, Παναγίτσα Ημαθίας, με θέμα την κλιματική αλλαγή και οργανωτές το Γραφείο του ΕΚ στην Αθήνα και την Κύπρο και φορείς της αυτοδιοίκησης.
 4. Έγιναν, επίσης, και επιμέρους επισκέψεις και συναντήσεις ανά την Ελλάδα, συμμετοχή σε συνέδρια κ.α.
 5. Πραγματοποιήθηκε Δημόσια Διαβούλευση στο Ευρωκοινοβούλιο για τις πολιτικές περί ναρκωτικών ουσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη συμμετοχή 40 οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών από 15 διαφορετικές χώρες και του Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα σχετικά ζητήματα
 6. Πραγματοποιήθηκε Ημερίδα στο Ευρωκοινοβούλιο για τη μεταλιγνιτική περίοδο, με τη συμμετοχή εκπροσώπων κινήσεων πολιτών από Μεγαλόπολη και Κοζάνη

 

Πρωτοβουλίες

1. Έγιναν συναντήσεις και αναλυτικές συζητήσεις με τον πρώην Επίτροπο Περιβάλλοντος Σταύρο Δήμα και τους συνεργάτες του.

2. Έγιναν συναντήσεις και εισήγηση στους Πράσινους με συλλογή υπογραφών για τη στήριξη του ευρωπαίου Διαμεσολαβητή Νικηφόρου Διαμαντούρου, που είχε ως αποτέλεσμα την επανεκλογή του από το ΕΚ.

3. Πραγματοποιήθηκεσυλλογή υπογραφών από όλα τα κόμματα για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τη διαχείριση της κρίσης της γρίπης ΑΗ1Ν1. Οι υπογραφές με σύμφωνη γνώμη των προέδρων των πολιτικών ομάδων κατατέθηκε στην ολομέλεια του Στρασβούργου στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Διαβάστε περισσότερα για την πρωτοβουλία και για τη Συνέντευξη Τύπου.

4. Δόθηκαν στοιχεία από τον Μ. Τρεμόπουλο στον Κον Μπεντίτ στο θέμα της δημοσιονομικής αιμορραγίας από τους εξοπλισμούς και των πιέσεων από ευρωπαϊκές χώρες προς την Ελλάδα για προμήθειες όπλων. Με επιστολή του Μ. Τρεμόπουλου προς τους Γερμανούς και Γάλλους ευρωβουλευτές, επισημάνθηκε ότι οι πωλήσεις παραβιάζουν σαφώς τα κριτήρια που προβλέπει ο Κώδικας Δεοντολογίας της Ε.Ε. για τις εξαγωγές όπλων. Για το θέμα αυτό έχει ήδη καταθέσει γραπτή ερώτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ εκκρεμεί απάντηση της Κομισιόν.

5. Διακήρυξη για την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού. Υιοθετήθηκε από το ευρωκοινοβούλιο, μετά από πρωτοβουλία πέντε ευρωβουλευτών -μεταξύ τους ο Μ. Τρεμόπουλος- που συνυπέγραψαν 381 συνάδελφοί τους από όλες τις πολιτικές ομάδες, γραπτή διακήρυξη για την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περισσότερα…

6. Κοινή συνέντευξη με τον Ζοζέ Μποβέ. Στο φόντο των αγροτικών κινητοποιήσεων στην Ελλάδα, ο Μ. Τρεμόπουλος έδωσε στις Βρυξέλλες κοινή συνέντευξη με το Γάλλο αγροτοσυνδικαλιστή και ευρωβουλευτή των Πράσινων Ζοζέ Μπωβέ. Διαβάστε περισσότερα.

 

Ομάδες Επισκεπτών

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί επισκέψεις στις Βρυξέλλες από τέσσερα  γκρουπ επισκεπτών. 

Το πρώτο γκρουπ επισκεπτών (17-19 Νοεμβρίου 2009) ήταν 26 δημοσιογράφοι από Θεσσαλονίκη και Αθήνα και πολίτες από Θεσσαλονίκη και Κρήτη, που ενδιαφέρονταν να δουν το εργοστάσιο καύσης απορριμμάτων στις Βρυξέλλες, το οποίο παρουσιάζεται ως παράδειγμα για να γίνουν ανάλογα και στην Ελλάδα, παρουσία του υπουργού Χρ. Δουλκερίδη, που εξήγησε γιατί προγραμματίζουν να το καταργήσουν. Έγινε, επίσης, συνάντηση και συνέντευξη με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος Σταύρο Δήμα, τη Βούλα Τσέτση και τη Rebecca Harms, συμπρόεδρο της ομάδας των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 

Το δεύτερο γκρουπ επισκεπτών (9-11 Δεκεμβρίου 2009) ήταν μια ομάδα 25εκπροσώπων 17 οικολογικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων από όλη την Ελλάδα, κυρίως του ΠΑΝΔΟΙΚΟ, που γνώρισε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, έκανε συναντήσεις με διεθνείς φορείς, όπως το EEB -Ευρωπαϊκό Γραφείo Περιβάλλοντος, την ECOstandard που ασχολείται με θέματα οικολογικής τυποποίησης και την ομοσπονδία ευρωπαϊκών καταναλωτικών οργανώσεων ΒΕUC) και επίσκεψη σε εργοστάσιο ανακύκλωσης.

 

Το τρίτο γκρουπ επισκεπτών (1-4 Μαρτίου 2010) ήταν 25 μέλη νέων πράσινων από όλη την Ελλάδα. Ξεναγήθηκαν στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, στο κοινοβούλιο εκτός από τον Μ. Τρεμόπουλο συνάντησαν και συζήτησαν με 3 νέους Πράσινους ευρωβουλευτές, ενώ στην Επιτροπή συναντήθηκαν με την Ελληνίδα Επίτροπο Μ. Δαμανάκη. Συναντήθηκαν επίσης με διεθνείς ΜΚΟ και ξεναγήθηκαν στο πράσινο σπίτι που τις συστεγάζει αλλά και ένα αυτοδιαχειριζόμενο κοινοτικό κήπο.

 

Το τέταρτο γκρουπ επισκεπτών (14-20 Απριλίου 2010) ήταν 25 μέλη τοπικών κινήσεων πολιτών και οικολογικών οργανώσεων από τιςλιγνιτικές περιοχές της Μεγαλόπολης και της Δ. Μακεδονίας. Η αποστολή περιλάμβανε ενημερωτική περιοδεία στη Φλάνδρα σε περιοχές ανθρακωρυχείων που έχουν αλλάξει οικονομικό προσανατολισμό μετά το κλείσιμο των ορυχείων, καθώς και ημερίδα στο Ευρωκοινοβούλιο. Στην ημερίδα παρενέβη, απαντώντας και σε ερωτήσεις, και ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Αρθούρος Ζερβός. Κεντρικό συμπέρασμα της ημερίδας ήταν να εφαρμοστεί τουλάχιστον η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και να μην υπάρξει καμιά επέκταση των λιγνιτωρυχείων πριν ολοκληρωθούν οι μετεγκαταστάσεις των πληττόμενων χωριών. Η ομάδα αυτή είχε μεγάλη ταλαιπωρία λόγω της ηφαιστειακής τέφρας και γύρισε οδικώς. Διαβάστε αναλυτικότερα για την αποστολή και την ημερίδα και δείτε τις παρουσιάσεις.

 

 

Ε. Η ΣΤΗΡΙΞΗ

Το ΠΣ έχει ορίσει την πολιτική επιτροπή στήριξης του ευρωβουλευτή αλλά δεν έχει ενεργοποιηθεί επαρκώς. Υπάρχουν, όμως, μεγάλες ανάγκες αλλά και δυνατότητες για συμμετοχή και συμβολή όλων των μελών των Θεματικών Ομάδων και των Πολιτικών Κινήσεων των Οικολόγων Πράσινων στη μεγάλη αυτή προσπάθεια. Γι΄ αυτό και ζητήσαμε από κάθε ΘΟ και ΤΠΚ να ορίσει έναν αντιπρόσωπο για επικοινωνία με την ομάδα υποστήριξης, η οποία αποτελείται από:

Γραφείο Βρυξελλών και Στρασβούργου

 • Μιχάλης Θεοδωρόπουλος,
 • Μυροφόρα Κωστίδου,
 • Θεόδωρος Βασιλόπουλος

Γραφείο Αθήνας

 • Tάσος Κρομμύδας,
 • Γιάννης Παρασκευόπουλος

Γραφείο Θεσσαλονίκης

 • Ελεονόρα Ζώτου,  
 • Γιώργος Μπλιώνης,  
 • Οδυσσέας Χηλιτίδης 

Επιπλέον, προσφέρουν βοήθεια στη στήριξη και άλλα άτομα, όπως η Βέτα Θωίδου στα θέματα περιφερειακής ανάπτυξης, ο Δημήτρης Φουτάκης στα θέματα οικονομίας, ο Σπύρος Ψύχας στα θέματα σχέσεων με ΜΚΟ, ο Μιχάλης Αναστασιάδης στα αγροτικά θέματα κ.α.

Βεβαίως, υπάρχει και ένας ευρύτερος κύκλος ανθρώπων που προσφέρει τη συμβολή του.

 

 

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

1. Ο Ευρωβουλευτής καταβάλει κάθε μήνα, όπως ορίζει το καταστατικό, το μισό της αμοιβής του, που μετά τις κρατήσεις ανέρχεται στα 2980 Ευρώ. Μέχρι τον Απρίλιο το ποσό αυτό έφτασε τα 28.736 Ευρώ.

2. Από το κονδύλιο για τα έξοδα γραφείου που δικαιούται ο Ευρωβουλευτής, εκτός των εξόδων για το γραφείο στις Βρυξέλλες και έξοδα Στρασβούργου, πληρώνει και το 1/3 των λειτουργικών εξόδων για τα γραφεία του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι 30 Μάη έχει πληρώσει περίπου 11.000 Ευρώ.

Κατά καιρούς γίνονται μη τακτικά έξοδα, όπως π.χ. πρόσφατα δόθηκαν 500 ευρώ για ενίσχυση των Πολωνών Πράσινων, τα οποία ο Έλληνας ευρωβουλευτής δυσκολεύεται να παρακολουθήσει, επειδή είναι ο μόνος από την Ομάδα των Πράσινων που δίνει τη μισή του αμοιβή στο κόμμα.

3. Από τη γραμμή 4000, που είναι χρήματα από την Ομάδα των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο, έχουν δαπανηθεί 2500 Ευρώ για τη δημιουργία του site, 1000 ευρώ πληρωμή λεωφορείου για το Σύλλογο Αλβανών Μεταναστών, έχουν δοθεί 1500 Ευρώ στην ομάδα για την καμπάνια για το κλίμα, 2000 Ευρώ για την ομάδα του green new deal κ.α. Δεν ξοδεύτηκε το ποσό που αναλογεί στον Έλληνα ευρωβουλευτή, το οποίο μεταφέρθηκε στο 2010. Όλες οι δαπάνες χρειάζονται έγκριση από την οικονομική επιτροπή της Ομάδας των Πρασίνων. Όλα τα έντυπα και δράσεις πρέπει να φέρουν το όνομα και το σήμα της ομάδας των Πρασίνων Greens/EFA.

 

Ζ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  

Όλη αυτή η δουλειά στο ευρωκοινοβούλιο εκτιμάται ως σημαντική για όσους την παρακολουθούν αλλά έχει μικρή προβολή, εν μέρει λόγω και του περιορισμένου ενδιαφέροντος των ΜΜΕ για το ευρωκοινοβούλιο αλλά και λόγω εσωτερικών δυσκολιών. Για την ανάδειξή της χρειάζεται εντονότερη και συντονισμένη προσπάθεια, μεγαλύτερη εμπλοκή της Γραμματείας και του Γραφείου Τύπου καθώς και δημιουργία υποδομής για δημοσιογραφική αξιοποίηση και προβολή της δουλειάς.

Με δεδομένη την περιορισμένη αρχική εμπειρία των συντελεστών της ομάδας υποστήριξης, πολλά ήταν τα πρακτικά βήματα που έπρεπε να γίνουν για να βελτιώσουν τη δουλειά μας. Θεωρήσαμε ως σημαντικό να μεταδώσουμε στα μέλη των Ο.Π. την αίσθηση ότι η παρουσία μας στο ευρωκοινοβούλιο δεν είναι απλά μια κεντρική μας υποχρέωση αλλά μια ουσιαστική ευκαιρία να προωθήσουμε αποτελεσματικότερα τους στόχους κάθε θεματικής ομάδας και τοπικής κίνησης. Η επιτυχία ή μη συναρτάται με τη γενικότερη λειτουργία του κόμματος.

Η σύνδεση της κοινοβουλευτικής δουλειάς με τα όργανα, τα μέλη και τον κόσμο των Ο.Π. είναι στόχος σημαντικός και για το επόμενο διάστημα. Στην κατεύθυνση αυτή κινούνται και πρωτοβουλίες όπως ο Οδηγός Παρεμβάσεων για το ευρωκοινοβούλιο και θα πρέπει να αξιοποιηθεί.

 

Ο Ευρωβουλευτής Μιχάλης Τρεμόπουλος

και η ομάδα υποστήριξης

 

 

Διαβάστε επίσης

Θα υπάρξει κενό στο σύστημα προστασίας των περιοχών δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα;

       Ερώτηση στην Επιτροπή του ευρωβουλευτή Μ. Τρεμόπουλου  Ερώτηση για  την τύχη των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων στους Φορείς Διαχείρισης και για το γενικότερο σύστημα προστασίας των περιοχών του δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Αδιαφάνεια και αναξιοπιστία για το “Ελληνικό”

Νέα ερώτηση των Οικολόγων Πράσινων στο ευρωκοινοβούλιο Τις ανησυχίες τους για το περιβάλλον και την έλλειψη διαφάνειας στο θέμα της ανοικοδόμησης του πρώην αεροδρομίου του