Αλιευτικές πρακτικές οι οποίες καταστρέφουν την παράκτια ζώνη

Για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1967/2006 η ελληνική διοίκηση εξέδωσε την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. 9131/4-1-2011 του τέως υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας κ. Ιωάννη Διαμαντίδη που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 776/Β/6-5-2011 σε αντικατάσταση της Υ.Α. 164198/03-03-2008 του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αλ. Κοντού. Με βάση τη νέα Υπουργική Απόφαση απαγορεύεται η χρήση δικτύων τράτας σε απόσταση μικρότερη του 1,5 ν.μ. από τις ακτές, πλην όμως θεσμοποιούνται πολλαπλές εξαιρέσεις-παρεκκλίσεις από αυτήν την απαγόρευση.

Σύμφωνα με έρευνα της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ-Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας(1), η ελληνική διοίκηση περιορίζει την εφαρμογή του κανονισμού στο 51% του μήκους της ελληνικής ακτογραμμής. Έτσι, πρακτικά

εξαιρεί το 45% της ακτογραμμής και επιτρέπει την αλιεία με μηχανότρατα σε απόσταση μεγαλύτερη του 1 ν.μ. σε περιοχές για τις οποίες δεν έχουν γίνει αναλυτικές επιστημονικές γνωμοδοτήσεις ώστε να τεκμηριώνεται η οποιαδήποτε παρέκκλιση από την εφαρμογή του Ε.Κ. 1967/2006.

 

Η μη εναρμόνιση, στην πράξη και με πλάγιους τρόπους, της ελληνικής νομοθεσίας με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1967/2006 θα συνεχίζει να επιτρέπει αλιευτικές πρακτικές οι οποίες καταστρέφουν την παράκτια ζώνη και δεν επιτρέπουν την αναγέννηση των ιχθυοαποθεμάτων και την αναπαραγωγή των ψαριών.

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Α. Πώς προτίθεται να διαχειριστεί τη μη εναρμόνιση στην πράξη της ελληνικής νομοθεσίας με τον Ε.Κ. 1967/2006;

Β. Πώς ελέγχεται η εφαρμογή της Ε.Κ. 1967/2006 σε σχέση με τη θεσμοποίηση εξαιρέσεων και παρεκκλίσεων από την απαγόρευση του 1,5 ν.μ. χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση;

_______________________________

(1) http://www.archipelago.gr/en/Home/NewsofArchipelagos/tabid/121/xmmid/462/xmid/1657/xmview/2/Default.aspx

 

Διαβάστε επίσης

Διαφάνεια στην περιφερειακή πολιτική της ΕΕ & τη χρηματοδότηση της

Υπερψηφίστηκε στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου η Έκθεση Τρεμόπουλου Με ευρύτατη πλειοψηφία (34 υπέρ, 1 κατά και 2 λευκά) υιοθέτησε σήμερα η Επιτροπή Περιφερειακής

Η Θεσσαλονίκη των νερών – Βιβλιοπαρουσίαση

«Η Θεσσαλονίκη των νερών» είναι το νέο επίκαιρο βιβλίο από τις Εκδόσεις της «Αντιγόνης», με συγγραφείς τους Γιώργο Μπλιώνη και Μιχάλη Τρεμόπουλο. Η παρουσίαση του