Ανάγκη για λήψη μέτρων προστασίας της καφέ αρκούδας από τροχαία ατυχήματα

Την τελευταία πενταετία 24 άτομα του σπάνιου και απειλούμενου είδους της καφέ αρκούδας (Ursusarctos) έχουν βρει το θάνατο σε τροχαία ατυχήματα που συνέβησαν στην Εγνατία Οδό και στους κάθετους άξονές της που κατασκευάστηκαν με ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση στην περιοχή της Β. Πίνδου (Νομοί Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας), στη ΒΔ Ελλάδα. Οκτώ περιστατικά συνέβησαν μόνο τους τελευταίους  7 μήνες. Τα τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα αποτελούν πλέον την πρώτη αιτία θανάτου για το είδος(1]).

Από πολλές πηγές έχει επισημανθεί ότι η κατασκευή των συγκεκριμένων οδικών έργων δεν έγινε με κατάλληλες προδιαγραφές για την προστασία των απειλούμενων μεγάλων θηλαστικών της περιοχής, αλλά και των ανθρώπων. Ειδικά η περίφραξη κρίνεται ως ανεπαρκής, καθώς έχουν παραβλεφθεί πλήρως οι προδιαγραφές που έχουν επανειλημμένα προτείνει σχετικές περιβαλλοντικές ΜΚΟ(2]).Επίσης, δεν υπάρχουν επαρκή περάσματα ούτε για αρκούδες αλλά ούτε και για τους ντόπιους αγρότες. Τέλος, το ισχύον όριο ταχύτητας των 130 χλμ. είναι πολύ υψηλό, γεγονός που καθιστά πολύ δύσκολη την ακινητοποίηση των οχημάτων και αυξάνει δραματικά την κατανάλωση καυσίμων.

Έχοντας υπόψη ότι οδικά έργα στην περιοχή συνεχίζουν να κατασκευάζονται με τις ίδιες ακατάλληλες προδιαγραφές και ότι η καφέ αρκούδα περιλαμβάνεται στον κατάλογο ειδών προτεραιότητας (Παράρτημα Ι) και στον κατάλογο των ειδών η διατήρηση των οποίων επιβάλλει το καθορισμό δικτύου ειδικών ζωνών προστασίας της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 92/43,

 

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Κρίνει ως επαρκείς τις προδιαγραφές κατασκευής των νέων αυτών οδικών αξόνων (συμπεριλαμβανομένων των περιφράξεων) και την έγκριση των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων; Αν όχι προτίθεται να συνεχίσει τη χρηματοδότησή τους;

2. Τι μέτρα προτίθεται να ζητήσει από την ελληνική κυβέρνηση για να περιοριστεί δραστικά ο αριθμός θανάτων ειδών της άγριας ζωής από τροχαία ατυχήματα στους νέους άξονες της Εγνατίας Οδού που κατασκευάστηκαν και συνεχίζουν να κατασκευάζονται στην περιοχή της Βόρειας Πίνδου;

3. Πρέπει στα μέτρα αυτά να περιλαμβάνεται και ο τακτικός έλεγχος της τήρησης των προδιαγραφών που έχουν θέσει στη σχετική διαβούλευση περιβαλλοντικές ΜΚΟ;

16/11/09

Διαβάστε επίσης

Παρουσιάζοντας στο Ευρωκοινοβούλιο τα προβλήματα των λιγνιτικών περιοχών – Προχωρώντας πέρα από το λιγνίτη

Αποστολή στις Βρυξέλλες εκπροσώπων φορέων λιγνιτικών περιοχών. Ημερίδα στο Ευρωκοινοβούλιο Η ελληνική οικονομία εκπέμπει περισσότερο CO2 ανά μονάδα του ΑΕΠ από οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ των

Όχι σε αναχρονιστικές διώξεις στο Διαδίκτυο

Ανάγκη προσαρμογής στα νέα δεδομένα της ψηφιακής εποχής Δηλώσεις  του Μιχ. Τρεμόπουλου και του ευρωβουλευτή του «Πειρατικού Κόμματος» Παρέμβαση από το «Πειρατικό Κόμμα» της Σουηδίας,