ΑΝΑΓΚΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Υιοθέτηση σχέσεων αλληλεγγύης στη διατροφική αλυσίδα και ξεκάθαρων υψηλών στόχων για τη βιολογική γεωργία, πρότεινε σε παρέμβαση του ο Μ. Τρεμόπουλος 

Την ανάγκη για υιοθέτηση συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων στον τομέα της βιολογικής γεωργίας και της ποιότητας στην παραγωγή τόνισε ο Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλης Τρεμόπουλος στη διαβούλευση του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος με θέμα την “Πράσινη Κοινωνική Συμφωνία για την Αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής”.

Στη διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στις 12 και 13 Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες, συμμετείχαν εκ μέρους των Οικολόγων Πράσινων ο Μιχάλης Αναστασιάδης από τη Θεματική Ομάδα Γεωργίας – Τροφίμων και η Όλγα Κήκου, εκπρόσωπος των Οικολόγων Πράσινων στο Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα, που έκαναν επίσης παρεμβάσεις στη διαβούλευση.

Πιο συγκεκριμένα ο Μ. Τρεμόπουλος ζήτησε να υπάρχει ένα ορισμένο ποσοστό ως στόχος για όλη την Ε.Ε. πχ 10% παραγωγή προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας, καθώς και οικονομική στήριξη του στόχου αυτού. Η εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας των αγροτικών προϊόντων περνάει μέσα από την άρνηση των φυτοφαρμάκων, των λιπασμάτων και των μεταλλαγμένων. Ταυτόχρονα εξασφαλίζουμε την υγεία της φύσης και των ανθρώπων.

Πρέπει να τονίσουμε ως Πράσινοι την ανάγκη αλλαγής του αγροτικού αλλά και του καταναλωτικού μοντέλου. Δεν πρέπει να ξεφεύγει κι ο γενικότερος στόχος για υπέρβαση του συστήματος που βασίζεται στο κέρδος, και η προσπάθεια υιοθέτησης σχέσεων αλληλεγγύης. Αλλιώς εμείς θα βάζουμε τους κανόνες και άλλοι θα πουλάνε αυγά και κοτόπουλα με διοξίνες

Ο Μ. Αναστασιάδης από τη πλευρά του μίλησε για την ανάγκη έμφασης στην Βιοποικιλότητα, η οποία στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΚΑΠ 2014-2020 συνιστά απλώς έναν από τους πολλούς αναφερόμενους φυσικούς πόρους. Ενώ είναι γνωστό ότι με την εντεινόμενη εντατικοποίηση της γεωργίας, αφενός στην Ε.Ε. και αφετέρου στις χώρες από τις οποίες εισάγει η Ε.Ε. αγροτικά προϊόντα, η παγκόσμια βιοποικιλότητα είναι ένα από τα μεγαλύτερα θύματα.

Τόνισε ακόμα πως, στην περίπτωση υιοθέτησης της 2ης εναλλακτικής επιλογής που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των “ετήσιων περιβαλλοντικών μέτρων” στα πλαίσια του “πράσινου συντελεστή” των άμεσων ενισχύσεων. Αναφέρθηκε για παράδειγμα στη συζητούμενη προώθηση της μη-κατεργασίας του εδάφους, για την οποία η ετήσια μορφή των μέτρων δεν εξασφαλίζει την επίτευξη του στόχου της μειωμένης απελευθέρωσης διοξειδίου του άνθρακα, ενώ ως μέθοδος έχει συνδεθεί με εκπομπή άλλων αερίων θερμοκηπίου και με εκτεταμένη χρήση ζιζανιοκτόνων κι έχει εξάλλου συσχετιστεί με τις πιέσεις για εξάπλωση της καλλιέργειας Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών.

Η Ο. Κήκου στις παρεμβάσεις της τόνισε την ανάγκη προώθησης παραδοσιακών τύπων διατροφής και δίαιτας (όπως π.χ. τη Μεσογειακή, Κρητική, κλπ) που κατατείνουν στο βιώσιμο και αειφόρο μοντέλο της μικρότερης κατανάλωσης κρέατος και μιας πιο εκτατικής γεωργίας – κτηνοτροφίας.

Εστίασε στην ανάγκη λήψης μέτρων που να υποχρεώνουν τα Κράτη Μέλη να κατευθύνουν μέρος των επιδοτήσεων που λαμβάνουν στα πλαίσια της ΚΑΠ, προς την κατεύθυνση πρακτικών που να βελτιώνουν την ευζωία (συνθήκες διαβίωσης) των ζώων.

Τέλος, τόνισε την ανάγκη να αντιστραφεί η ενθάρρυνση της υπερεντατικοποίησης της ευρωπαϊκής γεωργίας και να υποστηριχθεί, αντίθετα, η μετάβαση σε εκτατικά συστήματα εκτροφής στα πλαίσια οικογενειακών εκμεταλλεύσεων.

 

Διαβάστε επίσης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ  ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ  ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΤΥΧΕΙ – ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΟΥΜΕ  ΤΗ ΒΛΑΒΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ  ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ Στις 23 Φεβρουαρίου 2010, πραγματοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Δημόσια Διαβούλευση για τις Πολιτικές περί

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Συνέντευξη Τύπου στην 76η Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης

Tο πολιτικό σύστημα χρεοκόπησε. Δε δεχόμαστε να χρεοκοπήσει μαζί του και η Ελλάδα Πράσινες λύσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση με αλληλεγγύη.