Ανεξέλεγκτα λιμενικά έργα στην Ικαρία

Στον Εύδηλο Ικαρίας εκτελούνται λιμενικά έργα χωρίς τήρηση των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας για δημόσια έργα σε κατοικημένες περιοχές.

Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες το έργο χρηματοδοτείται μέσω ΠΕΠ Κρήτης-Νήσων , είναι εγκεκριμένο από την Περιφέρεια Β.Αιγαίου και είναι σχέδιο- γέφυρα μεταξύ Γ΄ ΚΠΣ  και ΕΣΠΑ.

Παρ’ όλα αυτά με βάση καταγγελίες πολιτών(1), δεν φαίνεται να υπάρχει εποπτεύουσα αρχή στα υλοποιούμενα έργα, με αποτέλεσμα:

 

  • Βαρέα οχήματα και μηχανήματα  εκτελούν εργασίες σε περιοχή του λιμένα κάτω από τη νέα γέφυρα σε χώρο που χρησιμοποιείται για στάθμευση αυτοκινήτων και διέλευση πεζών Ο κίνδυνος ατυχημάτων είναι προφανής καθώς έργα μεγάλης κλίμακας εκτελούνται χωρίς οριοθέτηση και περίφραξη του εργοταξιακού χώρου, χωρίς ενημερωτικές πινακίδες και χωρίς τήρηση οποιουδήποτε μέτρου ασφάλειας.
  • Βαρέα οχήματα εκτελούν έργα οδοποιίας επίσης μεγάλης κλίμακας πάνω από το λιμένα κατά μήκος και πλάτος της επαρχιακής οδού του Ευδήλου, η οποία εξυπηρετεί όλη την επιβατική και εμπορική κίνηση της τουριστικής περιόδου. Εκσκαφές και μεταφορές ογκολίθων και μπάζων γίνονται επίσης χωρίς σήμανση και τήρηση στοιχειωδών μέτρων ασφάλειας ανάμεσα σε πεζούς και διερχόμενα οχήματα.
  • Δεν υπάρχει καμία ενημερωτική πινακίδα που να περιγράφει το έργο, την εποπτεύουσα αρχή και τις πηγές χρηματοδότησης.

Ερωτάται η Επιτροπή:

– Ποια είναι η εποπτεύουσα αρχή που έχει την ευθύνη υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου;

– Πως προτίθεται να παρέμβει για την τήρηση των Οδηγιών για την ασφαλή υλοποίηση των δημόσιων έργων και για την μη τήρηση από τον ανάδοχο των μέτρων ασφαλείας;

 _____________

(1) http://www.mpananiaergolavon.wordpress.com

Διαβάστε επίσης

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ

Να σταματήσει η αντιμετώπιση των δέντρων της πόλης ως αναλώσιμου αστικού εξοπλισμού

Το κουτσούρεμα των δένδρων στον οδό Κρήτης άρχισε! Αν συνεχιστεί, θα πρέπει να ξεχάσουμε τον παλιό πράσινο δρόμο Σε μια πόλη που διαρκώς αιμορραγεί από

Από τους «πρόσφιγγες» στη φωτογενή Θεσσαλονίκη

Η Θεσσαλονίκη είχε ένα διαχρονικό προνόμιο: να είναι μια από τις πιο φιλόξενες, προοδευτικές, ανοιχτές πόλεις στη διαφορετικότητα. Στα 2.300 χρόνια της ιστορίας της αποτέλεσε