Απαράδεκτη η διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων

Ερώτηση των Οικολόγων Πράσινων στο ευρωκοινοβούλιο

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φέρνουν οι Οικολόγοι Πράσινοι σοβαρά και επικίνδυνα κενά στη διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων στην Αττική.

Τα νοσοκομειακά απόβλητα λόγω της επικινδυνότητάς τους πρέπει να αποτεφρώνονται σε εγκαταστάσεις ειδικών προδιαγραφών. Ο μοναδικός τέτοιος αποτεφρωτήρας στην Αττική όμως επεξεργάζεται σχεδόν το ένα τρίτο των αναμενόμενων ποσοτήτων νοσοκομειακών αποβλήτων. Οι υπόλοιπες είτε αποτεφρώνονται σε ακατάλληλους κλιβάνους νοσοκομείων, είτε αδρανοποιούνται μέσω αποστείρωσης είτε απορρίπτονται λαθραία σε χώρους ταφής κοινών απορριμμάτων, πρακτικές που μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

 

Ταυτόχρονα, απαράδεκτη είναι και η διαχείριση της επικίνδυνης τέφρας που παράγεται κατά την αποτέφρωση και η οποία αποθηκεύεται προσωρινά αλλά μακροχρόνια χωρίς να τηρούνται οι απαραίτητες προφυλάξεις.

Αντίστοιχα προβλήματα παρουσιάζονται και στη διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων και στην υπόλοιπη χώρα.

Αυτά τα θέματα αναδεικνύει με σχετική ερώτησή του προς την Κομισιόν ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλης Τρεμόπουλος ο οποίος δήλωσε: «Εξίσου αποτυχημένες με τις πολιτικές για τα αστικά απορρίμματα φαίνεται πως είναι και οι πολιτικές για επιμέρους ειδικά απόβλητα των οποίων η διαχείριση είναι πιο εύκολη, όπως τα νοσοκομειακά. Το γεγονός ότι δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η προβλεπόμενη διαχείρισή τους από σχετικά λίγες πηγές προέλευσης, φανερώνει την αδυναμία και αδιαφορία της κυβέρνησης να ασχοληθεί στα σοβαρά με ζητήματα δημόσιας υγείας και εμφανίζει μια εικόνα που δεν ταιριάζει σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα.»

 

(ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης)

 

Θέμα: Διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων στην Αττική

Καταγγελίες του διευθυντή του μόνου αδειοδοτημένου αποτεφρωτήρα νοσοκομειακών αποβλήτων στην Ελλάδα (1) αναφέρουν ότι από τους 21 τόνους που παράγονται καθημερινά στην περιφέρειά του, μόλις 7,5 τόνοι οδηγούνται στον αποτεφρωτήρα. Τα υπόλοιπα είτε αποτεφρώνονται σε ακατάλληλους κλιβάνους νοσοκομείων, είτε αδρανοποιούνται μέσω αποστείρωσης είτε απορρίπτονται λαθραία σε χώρους ταφής κοινών απορριμμάτων. Ως πιθανή αιτία αναφέρεται το πολύ υψηλό κόστος αποτέφρωσης στην Ελλάδα (διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου)(2).

Ταυτόχρονα, από το 2001 η παραγόμενη τέφρα δεν διατίθεται σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Απορριμμάτων (3), αλλά αποθηκεύεται προσωρινά και μέχρι την αναμενόμενη εξαγωγή της σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση της Γερμανίας, με αποτέλεσμα σημαντικούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

 

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

 

1. Αν έχει ελέγξει κατά πόσο η Ελλάδα λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης ότι η διάθεση όλων των νοσοκομειακών αποβλήτων πραγματοποιείται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία χωρίς διακινδύνευση της ανθρώπινης υγείας και χωρίς επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

2. Κατά πόσο διαθέτει επίσημα στοιχεία για το ποιες ποσότητες νοσοκομειακών αποβλήτων αποτεφρώνονται στον εγκεκριμένο Αποτεφρωτήρα, ποιες σε νοσοκομειακούς κλιβάνους, ποιες αδρανοποιούνται μέσω αποστείρωσης και ποιες απορρίπτονται λαθραία σε χώρους ταφής απορριμμάτων.

3. Κατά πόσο παρακολουθεί τη διαχείριση του προϊόντος αποτέφρωσης νοσοκομειακών αποβλήτων στην Αττική και εάν είναι ικανοποιημένη από την τήρηση των απαραίτητων μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας κατά την προσωρινή αποθήκευσή του.

 

(1) http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=30/01/2010&id=126838

(2) Όπως προηγουμένως

(3) Τέτοιοι χώροι δεν έχουν μέχρι σήμερα διαμορφωθεί στην Ελλάδα. Το προϊόν της αποτέφρωσης δεν εξάγεται, όμως, ούτε σε τρίτη χώρα με κατάλληλες εγκαταστάσεις.

 Διαβάστε επίσης

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ

Η Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης «απονέμει» τα Οικολογικά Αντι-βραβεία 2023

Οικολογικά Αντι-βραβεία 2023 Ένας ετήσιος θεσμός, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος!   Ανακοινώνονται και φέτος από την Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης τα βραβεία αντιοικολογικής δράσης