Απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον τελικό νομοθετικό συμβιβασμό (1) για την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Η Ομάδα των Πρασίνων εξέφρασε την ικανοποίησή της για την ενίσχυση της υφιστάμενης νομοθεσίας, αλλά εξέφρασε τη λύπη της ότι η αναθεώρηση δεν προχώρησε παραπέρα. Μιλώντας μετά την ψηφοφορία, ο ευρωβουλευτής Μιχάλης Τρεμόπουλος, εισηγητής από την Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο, δήλωσε:

“Χαιρετίζουμε τη σημερινή ψηφοφορία που δίνει το πράσινο φως για αυστηρότερους κανόνες στην ΕΕ σε ότι αφορά τη διαχείριση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων πάταξης της παράνομης εξαγωγής τους σε χώρες εκτός ΟΟΣΑ. Οι αναθεωρημένοι κανόνες αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για το περιβάλλον, καθώς και την οικονομία της ΕΕ, καθώς η βελτίωση της συλλογής και ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ θα μειώσει την

περιβαλλοντικά ανορθολογική επεξεργασία και θα μας επιτρέψει να ανακτήσουμε ηλεκτρικά/ ηλεκτρονικά εξαρτήματα, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα των πόρων μας.

«Οι Πράσινοι υποστηρίξαμε την αύξηση των στόχων συλλογής, αλλά πιστεύουμε ότι μια ταχύτερη εφαρμογή των υψηλότερων στόχων θα ήταν αποδοτικότερη για το περιβάλλον και την οικονομία (2). Η ομάδα των Πράσινων λυπάται για την αποτυχία να συμπεριληφθούν ξεχωριστοί στόχοι επαναχρησιμοποίησης ή στόχοι ανακύκλωσης που βασίζονται σε ό,τι πραγματικά ανακυκλώνεται, αλλά είναι ευτυχής που η πόρτα και για τα δύο παραμένει ανοιχτή στο μέλλον (3).

“Είναι σημαντικό για τους καταναλωτές, ότι οι μεγάλοι έμποροι λιανικής πώλησης θα είναι υποχρεωμένοι να συλλέγουν τις πολύ μικρές συσκευές- απόβλητα, όπως λαμπτήρες ή κινητά τηλέφωνα, ανεξάρτητα από το αν θα πωλούν την ίδια στιγμή μια νέα συσκευή σε αυτόν που την παραδίδει. Η αύξηση της συλλογής των μικρών συσκευών θα μειώσει την ποσότητα αυτών που καταλήγουν στη γενική ροή αποβλήτων και ως εκ τούτου διαφεύγουν μια επαρκή επεξεργασία. Δυστυχώς, η νέα αυτή υποχρέωση περιορίζεται σε μεγάλους εμπόρους λιανικής πώλησης (αλυσίδες).
“Είναι σημαντικό ότι οι νέοι κανόνες θα πατάξουν επίσης τις παράνομες εξαγωγές ΑΗΗΕ: Εξοπλισμός που δεν καλύπτεται πλέον από την εγγύηση μπορεί να εξάγεται σε χώρες εκτός ΟΟΣΑ, μόνο εάν έχει πιστοποιηθεί ότι είναι πλήρως λειτουργικός και έχει αποσταλεί σωστά. Είναι καιρός να σταματήσουμε να θεωρούμε τις αναπτυσσόμενες χώρες ως χωματερές για τα επικίνδυνα απόβλητα μας.”

Δείτε σε βίντεο με την τελική τοποθέτηση του Μ. Τρεμόπουλου ως εισηγητή από την Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο

{youtube}SYlI8a9rLRg{/youtube}

Δείτε επίσης την τοποθέτηση που έκανε ο Μ. Τρεμόπουλος στην ολομέλεια του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου τον Φλεβάρη του 2011 ως σκιώδης εισηγητής της ομάδας των Πράσινων καθώς και το βίντεο με τις δηλώσεις που έκανε τότε.

__________________________________________
(1) Συμφωνία κατά τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την αναδιατύπωση της οδηγίας σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού – έκθεση Florenz.
(2) Εντός 7 ετών από την ισχύ των νέων κανόνων, τουλάχιστον το 85% των αποβλήτων που προκύπτουν σε ετήσια βάση, ή το 65% αυτού που διατέθηκε στην αγορά κατά τα τρία προηγούμενα έτη, πρέπει να συλλέγονται και να επεξεργάζονται ορθά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε προτείνει μόνο το στόχο 85%, και να τεθεί σε εφαρμογή από το 2016.
(3) Η Επιτροπή ανέλαβε να αξιολογήσει τη σκοπιμότητα ενός ξεχωριστού στόχου επαναχρησιμοποίησης και ενός στόχου ανακύκλωσης στη βάση παραγόμενων ΑΗΗΕ αποβλήτων εντός τεσσάρων ετών.

Διαβάστε επίσης

Φτώχεια και πολιτικές λιτότητας

Με αφορμή τη διεθνή ημέρα για την αντιμετώπιση της φτώχειας στις 17/10, ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλης Τρεμόπουλος έκανε το παρακάτω σχόλιο, συσχετίζοντας την