Αυθαίρετα: Πελατειακές Συναλλαγές, ακόμη και για τις Περιοχές Natura…

Μ. Τρεμόπουλος: «Το πολιτικό σύστημα ζει τις τελευταίες μέρες της Πομπηίας»

Στο ευρωκοινοβούλιο φέρνουν οι Οικολόγοι Πράσινοι τη νέα απειλή για τις περιοχές NATURA, όπου το νομοσχέδιο για την «τακτοποίηση» των αυθαιρέτων αναδιατυπώθηκε προς το ακόμη χειρότερο, λίγο πριν την ψήφισή του.

Με διακομματική συμφωνία του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία και το ΛΑΟΣ, ορίστηκε ότι εξαιρέσεις από την τακτοποίηση αφορούν μόνο προστατευόμενες περιοχές με πλήρη απαγόρευση δόμησης. Στην κατηγορία αυτή ανήκει όμως ελάχιστο ποσοστό των περιοχών με

 

ευρωπαϊκό καθεστώς προστασίας (όπως οι περιοχές του δικτύου NATURA 2000), καθώς στο μεγαλύτερο μέρος τους το ελληνικό πολιτικό σύστημα έχει διατηρήσει την εκτός σχεδίου δόμηση χωρίς καν αυξημένο όριο αρτιότητας. Με τον τρόπο αυτό, διατηρείται το σύνολο των αυθαιρέτων σε όλες σχεδόν τις προστατευόμενες περιοχές, με ανυπολόγιστες επιπτώσεις στο εύθραυστο περιβάλλον τους και στη βιοποικιλότητα.

Στην ερώτησή του ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων θέτει υπόψη της Κομισιόν και τις αντιδράσεις των περιβαλλοντικών οργανώσεων, ενώ επισημαίνει ότι νομιμοποιούνται και παραβιάσεις περιορισμών δόμησης που είχαν θεσπιστεί ειδικά για την προστασία της λειτουργίας πολλών περιοχών ως οικοτόπων. Ο Μ. Τρεμόπουλος ρωτά αν η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι συμβατή με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τους οικοτόπους και τα άγρια πουλιά και τι μέτρα πρόκειται να ληφθούν για την προστασία σημαντικών για τη βιοποικιλότητα περιοχών σε περιπτώσεις αδράνειας των αρχών των χωρών μελών.

«Το πολιτικό σύστημα ζει τις τελευταίες μέρες της Πομπηίας και έχει χάσει κάθε αίσθηση δημόσιου συμφέροντος», δήλωσε ο Μιχάλης Τρεμόπουλος. «Σαν να μην έφθανε η μονιμοποίηση των πληγών στο περιβάλλον και η επιβάρυνση όλης της κοινωνίας με τα δισεκατομμύρια ευρώ των προστίμων που χαρίζονται στους παράνομους ιδιοκτήτες, οι πελατειακές συναλλαγές στη Βουλή απαξίωσαν κάθε έννοια θεσμών και κοινοβουλευτισμού. Ο ανταγωνισμός βουλευτών και κομμάτων για το ποιος θα ευνοήσει περισσότερο όσους κοίταξαν να πλήξουν το δημόσιο συμφέρον, δεν σταμάτησε ούτε μπροστά στα όρια που θέτει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Φέρνοντας το θέμα και στο ευρωκοινοβούλιο, τονίζουμε ότι θέλουμε η χώρα μας να μείνει ευρωπαϊκή και να έχει βιώσιμο μέλλον. Δεν δεχόμαστε λοιπόν να λεηλατείται ούτε από τους δανειστές, ούτε από την εκλογική πελατεία του εγχώριου χρεοκοπημένου πολιτικού συστήματος».

(ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης του Μ. Τρεμόπουλου)

Θέμα: Νομιμοποίηση αυθαιρέτων σε περιοχές NATURA 2000 στην Ελλάδα.

Με προσθήκη στο άρθρο 23 του νόμου που ψηφίστηκε στις 13 Σεπτεμβρίου από τη Βουλή των Ελλήνων με τίτλο «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (1), ενσωματώθηκε διάταξη που επιτρέπει αδιάκριτη νομιμοποίηση παράνομων κτισμάτων σε περιοχές του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι Ειδικές Ζώνες Διατήρησης και Ζώνες Ειδικής Προστασίας των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ. Οι παράνομες κατασκευές που μπορούν να «τακτοποιηθούν» με το νέο νόμο είναι δυνατόν να αποτελούν κατοικίες, τουριστικές, βιομηχανικές ή εμπορικές εγκαταστάσεις, οι οποίες ανεγέρθηκαν χωρίς οικοδομική άδεια και βεβαίως χωρίς να έχουν υποβληθεί σε καμία περιβαλλοντική εκτίμηση.

Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (2) τονίζουν ότι η συγκεκριμένη διάταξη οδηγεί σε νομιμοποίηση όλων αδιακρίτως των αυθαιρέτων στη συντριπτική πλειοψηφία των περιοχών NATURA 2000, περιλαμβανομένων εκείνων που παραβιάζουν περιορισμούς δόμησης θεσπισμένους ειδικά για την προστασία της λειτουργίας τους ως οικοτόπων. Οι οργανώσεις επισημαίνουν ότι η ρύθμιση «νομιμοποιεί ένα σοβαρότατο πλήγμα για τα σημαντικότερα καταφύγια βιοποικιλότητας».

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

  • Είναι η ανωτέρω ρύθμιση σύμφωνη με τις απαιτήσεις των οδηγιών 92/43/EOK και 2009/147/ΕΚγια την προστασία των οικοτόπων και των άγριων πουλιών;
  • Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει για την προστασία σημαντικών για τη βιοποικιλότητα ευαίσθητων περιοχών σε περιπτώσεις αδράνειας των αρχών χωρών -μελών;

(1) http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/p-areta-pap.pdf

(2) http://www.wwf.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=802:2011-09-08-14-00-01&catid=70:2008-09-16-12-10-46&Itemid=90

Διαβάστε επίσης

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Να αποκατασταθεί με Ευρωπαϊκά κονδύλια το “Ξύλινο Ορφανοτροφείο” της Πόλης

Ερώτηση του Μιχάλη Τρεμόπουλου στο ευρωκοινοβούλιο Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φέρνουν οι Οικολόγοι Πράσινοι το θέμα της επείγουσας συντήρησης και αποκατάστασης του παλιού Ελληνικού Ορφανοτροφείου, στο