Για καλλυντικά χωρίς πειράματα σε ζώα

Να κλείσουν τα «παραθυράκια» της ευρωπαϊκής νομοθεσίας 

Ερώτηση των Οικολόγων Πράσινων στο ευρωκοινοβούλιο

Ερώτηση για τα πειράματα στα ζώα κατέθεσαν στο ευρωκοινοβούλιο οι Οικολόγοι Πράσινοι με αιχμή τη βιομηχανία καλλυντικών.

Ο ευρωβουλευτής Μιχάλης Τρεμόπουλος ζητά από την Κομισιόν να μην υπάρξει καταχρηστική παράταση των σημερινών εξαιρέσεων που επιτρέπονται σήμερα και να ισχύσει από το 2013 πλήρης απαγόρευση διακίνησης καλλυντικών με ουσίες που έχουν δοκιμαστεί σε πειράματα σε ζώα. Μεγάλος αριθμός ζώων θυσιάζεται σήμερα κάθε χρόνο, συχνά σε

συνθήκες ακραίας βαρβαρότητας, για χάρη της βιομηχανίας καλλυντικών.

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη αγορά καλλυντικών παγκοσμίως. Από το 2009, με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΚ 1223/2009, απαγορεύεται κατ’ αρχήν η διακίνηση προϊόντων που στηρίζονται σε πειράματα σε ζώα, προβλέπονται όμως εξαιρέσεις για ορισμένες ειδικές κατηγορίες πειραμάτων. Οι εξαιρέσεις  θα επανεξεταστούν το 2013, με κριτήριο το κατά πόσο θα έχουν αναπτυχθεί αξιόπιστες εναλλακτικές μέθοδοι ελέγχου χωρίς πειράματα σε ζώα. Η Κομισιόν όμως προσανατολίζεται ήδη σε παράταση των εξαιρέσεων, προεξοφλώντας ότι δε θα υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι μέχρι τότε και παραγνωρίζοντας ότι ελάχιστη έμφαση έχει δοθεί στην ανάπτυξή τους και ότι οι σχετικές χρηματοδοτήσεις είναι πολύ χαμηλές. Μια ευρωπαϊκή απαγόρευση πώλησης προϊόντων που έχουν δοκιμαστεί σε ζώα, θα οδηγήσει και σε άλλες χώρες στον οριστικό τερματισμό των πειραμάτων σε ζώα για καλλυντικά. Είναι επομένως κρίσιμο να τηρηθούν οι ημερομηνίες που έχουν οριστεί.

Στην ερώτησή του ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων επισημαίνει ότι κυκλοφορεί ήδη ευρεία γκάμα με πλήρεις σειρές καλλυντικών χωρίς πειράματα σε ζώα, οπότε οι ανάγκες των καταναλωτών καλύπτονται και χωρίς τις εξαιρέσεις. Ζητά επίσης συγκριτικά στοιχεία για τις χρηματοδοτήσεις για την ανάπτυξη νέων ερευνητικών μεθόδων, με ζώα αλλά και χωρίς αυτά.

«Είναι καιρός να αποσυνδέσουμε την ομορφιά από τη βαρβαρότητα απέναντι σε άλλα ζωντανά πλάσματα», δήλωσε ο Μιχάλης Τρεμόπουλος. «Τα πειράματα σε ζώα για καλλυντικά δεν προσφέρουν τίποτα ουσιαστικό στους καταναλωτές, και ο τερματισμός τους δεν πρέπει να εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών μεθόδων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να εφαρμόσει πλήρως την απαγόρευση από το 2013 και, παράλληλα να προχωρήσει στην οικονομική στήριξη της έρευνας για ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων για πειράματα χωρίς ζώα. Χρειαζόμαστε μια νέα ηθική, που να σέβεται τη φύση και όλα τα ζωντανά πλάσματα, και να μην αφήνει περιθώρια να προκαλούμε αδικαιολόγητο και αυθαίρετο πόνο ούτε σε ανθρώπους ούτε σε ζώα».

(ακολουθεί το κείμενο της νέας ερώτησης των Οικολόγων Πράσινων) 

Θέμα:  Πειράματα σε ζώα και καλλυντικά 

Από το 2009, καλλυντικά που περιέχουν συστατικά τα οποία έχουν δοκιμαστεί πειραματικά σε ζώα δεν μπορούν να εισαχθούν στην αγορά της ΕΕ (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2009).

Εξαίρεση προβλέπεται ωστόσο για ορισμένα περίπλοκα πειράματα όπως «τοξικότητα επαναλαμβανόμενων δόσεων», «αναπαραγωγική τοξικότητα», και «τοξικοκινητική» (1), για τα οποία η απαγόρευση εμπορίας των σχετικών προϊόντων θα τεθεί σε ισχύ μόνο από το Μάρτιο του 2013. Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση προόδου που υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο από την Κομισιόν στις 13 Σεπτεμβρίου 2011, η εξεύρεση εναλλακτικών μεθόδων για αυτές τις κατηγορίες δοκιμών «δεν θα είναι εφικτή μέχρι την προθεσμία του 2013». Εάν δεν βρεθούν επιστημονικά αποδεκτές εναλλακτικές λύσεις, ο Κανονισμός επιτρέπει στην Κομισιόν να αναβάλει την απαγόρευση της εμπορίας.

Όμως οι ανάγκες των καταναλωτών καλύπτονται ήδη, αφού κυκλοφορούν από πολλούς παραγωγούς πλήρεις σειρές καλλυντικών με συστατικά που δεν έχουν δοκιμαστεί με πειράματα σε ζώα. Από την άλλη πλευρά οι απαγορεύσεις σε πειράματα σε ζώα και στην εμπορία αυτών των προϊόντων θεσπίστηκαν για ηθικούς και πολιτικούς λόγους, ενόψει και της αναγνώρισης των ζώων ως συναισθανόμενων ζώων από τη Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ως εκ τούτου η διατήρηση της απαγόρευσης δεν πρέπει να εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των εναλλακτικών μεθόδων.

1. Μπορεί η Κομισιόν να διαβεβαιώσει τη δέσμευσή της να εφαρμόσει πλήρως από το 2013 την απαγόρευση της εμπορίας καλλυντικών προϊόντων που δοκιμάζονται σε ζώα, ανεξάρτητα από τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών μεθόδων μέχρι το 2013;

2. Μπορεί η Κομισιόν να εξηγήσει ποιές προσπάθειες έχουν γίνει σε επίπεδο ΕΕ για την ανάπτυξη, επικύρωση και αποδοχή εναλλακτικών μεθόδων χωρίς δοκιμές σε ζώα; Μπορεί να δώσει στοιχεία χρηματοδοτήσεων από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα, για:     

– Την οικονομική στήριξη της έρευνας για εναλλακτικές μεθόδους χωρίς ζώα.

–  Την οικονομική στήριξη προς την έρευνα με πειραματική χρήση ζώων (περιλαμβανομένων και νέων τεχνολογιών, όπως νανοτεχνολογία και  γενετική τροποποίηση των ζώων)

  _______________________

(1)  ‘repeated-dose toxicity’, ‘reproductive toxicity’, ‘toxicokinetics’

 

Διαβάστε επίσης

Από την Κύπρο στο Ευρωκοινοβούλιο

Ερωτήσεις των Οικολόγων Πράσινων για τον υγρότοπο της λίμνης Παραλιμνίου και την ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας στη Λευκωσία. Συνεργασία με τους Κύπριους Πράσινους. Δύο ακόμη

Συμβολική μετονομασία οδού της Θεσσαλονίκης. Από Μερκουρίου σε «οδό 30ης Οκτωβρίου 1944»

Θεσσαλονίκη ανοιχτή πόλη – Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα Οικολογία Αλληλεγγύη   Με πρωτοβουλία τριών αυτοδιοικητικών παρατάξεων και των επικεφαλής τους Τ. Μηταφίδη, Γ. Θεοδωρόπουλου και Μ.