Γνωμοδότηση σχετικά με το βιώσιμο μέλλον των μεταφορών

Διαβάστε την τοποθέτηση του Μιχάλη Τρεμόπουλου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με τη γνωμοδότηση για το βιώσιμο μέλλον των μεταφορών, πραγματοποιήθηκε την 2η Δεκεμβρίου 2009.

 

Οι προτάσεις του εισηγητή κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση. Θα ήθελα να προσθέσω όμως τα εξής σημεία:

 

1. Στην εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους των μεταφορών πρέπει να συνυπολογίσουμε το κόστος της απώλειας της βιοποικιλότητας, αλλά και το κοινωνικό κόστος, ιδίως αυτό που συνδέεται με την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας που προκαλούνται από την ατμοσφαιρική ρύπανση. Τα “έσοδα” από την εσωτερίκευση του κόστους να δρομολογηθούν σε βιώσιμους τύπους μεταφορών και μέτρα προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές

 

2. Οι άμεσες επιδοτήσεις των αεροπορικών και οδικών μεταφορών, αλλά και οι έμμεσες όπως οι απαλλαγές από τον φόρο κηροζίνης, πρέπει να εξαλειφτούν και να επιδοτηθούν πιο βιώσιμοι τύποι μεταφορών όπως το τραίνο

 

3. Η πρόσβαση των ατόμων με κινητικές δυσκολίες πρέπει να είναι ένα οριζόντιο στοιχείο στον σχεδιασμό των βιώσιμων μεταφορών

 

4. Όταν αναφερόμαστε σε βιώσιμες αστικές μεταφορές πρέπει να δώσουμε περισσότερο έμφαση στο να κάνουμε τις πόλεις μας πιο φιλικές σε πεζούς και ποδηλάτες.

 

5. Μπορούμε επίσης να προωθήσουμε μια πανευρωπαϊκή νομοθεσία για τα δικαιώματα των πεζών και ποδηλατών, καθώς και κοινά μέτρα για την αποθάρρυνση της χρήσης του ΙΧ στα αστικά κέντρα (όπως πχ ρυθμίσεις για χαμηλά επίπεδα ταχύτητας στα αστικά κέντρα)

 

6. Οι στόχοι της Χάρτας των Βρυξελλών για το ποδήλατο πρέπει να γίνει επίσημη Ευρωπαϊκή πολιτική, και το πρόγραμμα Velocity πρέπει να χρηματοδοτηθεί περαιτέρω και να ενταχθεί στο δίκτυο TEN-T, το οποίο πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να αναθεωρηθεί με έμφαση σε πιο βιώσιμους τύπους μεταφορών  

 

7. Η συντήρηση και αναβάθμιση υπαρχόντων υποδομών μεταφορών πρέπει να προηγηθεί της κατασκευής καινούργιων υποδομών. Η επιδότηση καινούργιων υποδομών πρέπει να εστιάσει σε φιλικά προς το περιβάλλον έργα όπως οι δημόσιες συγκοινωνίες, το τραίνο, οι ποδηλατοδρόμοι, οι συνδυαστικές μεταφορές και η οδική ασφάλεια   

 

Πιο συγκεκριμένα και επί του σχεδίου γνώμης που μας παρουσίασε ο εισηγητής θα ήθελα να κάνω τις εξής παρατηρήσεις:

 

Στη σημείο 2, συμπληρωματικά με την χωροταξία πρέπει να ενισχύσουμε την αποκέντρωση των λειτουργιών της πόλης, ενώ δεν αρκεί να μιλάμε γενικά για ελκυστικά συστήματα μαζικών μεταφορών αλλά να τονίσουμε ιδιαίτερα τα μέσα σταθερής τροχιάς  

 

Στο σημείο 3, στις περισσότερες μεγάλες πόλεις αναζητούμε πλέον μέτρα για να αποθαρρυνθεί η κυκλοφορία οχημάτων και όχι απλά να εξομαλυνθεί

 

Τέλος, στο σημείο 7 δεν είναι μόνο μια ριζική αλλαγή στην τεχνολογία που μπορεί να φέρει την μείωση εκπομπών, αλλά κατά κύριο λόγο μια ριζική αλλαγή του μοντέλου ανάπτυξης, παραγωγής και κατανάλωσης.

 

Ευχαριστώ  

Διαβάστε επίσης

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Να Διερευνηθούν οι Καταγγελίες για το Έλλειμμα, να υπάρξει Διαφάνεια για το Χρέος

Ερώτηση των Οικολόγων Πράσινων στο ευρωκοινοβούλιο για την ΕΛΛΣΤΑΤ και το Λογιστικό Έλεγχο του Δημόσιου Χρέους Διερεύνηση των καταγγελιών για την Ελληνική Στατιστική Αρχή και