Δήλωση του προταθέντος Προέδρου της Επιτροπής (συζήτηση)

Κύριε Barroso, γνωρίζετε καλά πως δεν κάνατε οποιαδήποτε αναφορά στις θέσεις σας για θέματα όπως η προστασία της βιοποικιλότητας, καθώς και για τις δεσμεύσεις σας που απορρέουν από τους στόχους της Χιλιετίας και τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θα εστιάσω στην έννοια του “FLEXICURITY” που χρησιμοποιείτε συχνά ως συνδυασμό της ευελιξίας και της ασφάλειας. Η έννοια αυτή φαίνεται να έχει σοβαρούς κινδύνους για την προστασία των εργαζομένων. Η μερική απασχόληση, για παράδειγμα, είναι θεμιτή όταν την επιλέγει ο ίδιος ο εργαζόμενος. Όμως η αναγκαστική απασχόληση, όπου ο εργαζόμενος δεν επιλέγει, αλλά μάλλον αδυνατεί να βρει μια θέση εργασίας, μοιάζει να είναι η μερική ανεργία.

Ανάλογο πρόβλημα υπάρχει με την αναγκαστική εργασία σε θέσεις και ωράρια που επηρεάζουν αρνητικά την προσωπική ζωή και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Αν εκλεγείτε, τί πολιτικές κατευθύνσεις σκοπεύετε να δώσετε σε αυτά τα θέματα, στις περιπτώσεις που σας ανέφερα; Επιπλέον, γιατί δεν αναφέρετε συγκεκριμένους στόχους σχετικά με τα πράσινα επαγγέλματα και άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες, όχι για να γίνετε “πράσινος”, αλλά για να δείξετε τουλάχιστον προς ποια κατεύθυνση θα πρέπει να είναι η διέξοδος από την κρίση;

 

Δείτε ΕΔΩ το βίντεο της παρέμβασης

 

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2009 – Στρασβούργο

Μιχάλης Τρεμόπουλος (Verts/ALE )

Διαβάστε επίσης