Δίκαια εισοδήματα για τους αγρότες, προστασία από την κατάχρηση ισχύος στις αγορές

Ευρεία πλειοψηφία στο ευρωκοινοβούλιο για την Έκθεση Μποβέ

Υιοθετήθηκε με ευρεία πλειοψηφία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η έκθεση του γνωστού Γάλλου ακτιβιστή και Πράσινου ευρωβουλευτή Ζοζέ Μπωβέ με τίτλο «Δίκαια εισοδήματα για τους αγρότες: καλύτερη λειτουργία της αλυσίδας διακίνησης τροφίμων». Η έκθεση καλεί την Κομισιόν  να θεσπίσει μέτρα κατά των στρεβλώσεων από το συγκεντρωτισμού της αγοράς και την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, με στόχο τη διασφάλιση πιο δίκαιων τιμών για τους αγρότες και τους καταναλωτές.

Όπως δήλωσε ο Ζοζέ Μποβέ μετά την ψηφοφορία:

«Η αλυσίδα διακίνησης των τροφίμων γίνεται όλο και πιο δυσλειτουργική. Παρά τις διαρκώς μειούμενες τιμές συγκέντρωσης των αγροτικών προϊόντων,  μειώσεις που θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική επιβίωση των Ευρωπαίων αγροτών, οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με  σταθερές ή και αυξανόμενες τιμές τροφίμων. Σε διεθνές επίπεδο, οι οδυνηρές συνέπειες αυτής της στρέβλωσης έρχονται στο προσκήνιο με έκρηξη των τιμών για αρκετά βασικά τρόφιμα (ιδιαίτερα στα σιτηρά), προκαλώντας πείνα και αναταραχή στις φτωχότερες χώρες του κόσμου. Με αυτή την κατάσταση, είναι ευπρόσδεκτο ότι μια μεγάλη πλειοψηφία των ευρωβουλευτών ψήφισε για μια ισχυρή Έκθεση, παρά την πίεση που ασκήθηκε μέχρι τελευταία στιγμή από την αγροδιατροφική βιομηχανία προκειμένου να αποδυναμώσει στοιχεία-κλειδιά της έκθεσης.

Η Κομισιόν έχει ήδη εκφράσει την ανησυχία της για την αυξανόμενη συγκέντρωση στον τομέα της επεξεργασίας και λιανικής πώλησης τροφίμων και για την προφανή παραβίαση της κυριαρχίας των καταναλωτών. Οφείλει  να ενεργήσει για να διασφαλίσει ότι θα αντιμετωπιστεί η αυτή η κατάχρηση ισχύος των αγορών. Η έκθεση που υιοθετείται σήμερα, καθορίζει συγκεκριμένα βήματα για να αντιμετωπιστούν  αυτά τα προβλήματα. Αντιμετώπιση της κατάχρησης ισχύος της αγοράς σημαίνει ενίσχυση της διαπραγματευτική δύναμης των αγροτών αλλά και δραστικά μέτρα ενάντια στις καταχρηστικές πρακτικές των χονδρεμπόρων.

Η Κομισιόν οφείλει  να λάβει μέτρα ενάντια στις πρακτικές που επιβάλλουν χαμηλές τιμές συγκέντρωσης για τα  αγροτικά προϊόντα μέσω των απαιτήσεων για παράδοση μεγάλων ποσοτήτων. Οφείλει επίσης να λάβει μέτρα ενάντια στις πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού, όπως  μεταπώληση σε τιμές κάτω του κόστους. Περισσότερη διαφάνεια είναι απαραίτητη, και η έκθεση καλεί για σύσταση Παρατηρητήριου Τιμών Τροφίμων σε κάθε βήμα της αλυσίδας, για εντοπισμό των περιθωρίων κέρδους και  καθορισμό κατωτάτων τιμών που λαμβάνουν υπόψη το αληθινό κόστος παραγωγής και εγγυώνται ένα δίκαιο εισόδημα στους αγρότες.

«Τέλος, η Επιτροπή οφείλει  να λάβει μέτρα για να εξετάσει τη δυνητικά  καταστροφική αστάθεια στις αγορές  τροφίμων, τα αποτελέσματα της οποίας άλλη μια φορά διαπιστώνουμε. Κερδοσκοπία στα τρόφιμα αποτελεί κυριολεκτικά κερδοσκοπία σε βάρος της ζωής των ανθρώπων που εξαρτώνται από αυτά. Πρόκειται για έγκλημα που δεν επιτρέπεται να γίνει ανεκτό. Η Επιτροπή οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλία και να προτείνει τη δημιουργία μιας Παγκόσμιας Ρυθμιστικής Αρχής για τα Τρόφιμα, καθώς  και να λάβει άλλα συγκεκριμένα μέτρα για να σταματήσει αυτήν την σκανδαλώδη κατάσταση.»

Ολόκληρο το κείμενο της Έκθεσης Μποβέ στα ελληνικά, έχει αναρτηθεί στο http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0302+0+DOC+XML+V0//EL

Διαβάστε επίσης

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ

Εκδήλωση των Πράσινων για την περιβαλλοντική εκπαίδευση στους καιρούς της πανδημίας

Διαδικτυακή εκδήλωση για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και αν αυτή μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της πανδημίας διοργανώνουν οι Πράσινοι αύριο Παρασκευή 28 Μαΐου 2021, 7-9μμ.

Ενημερωτικό Δελτίο Φεβρουαρίου 2010

1. Ερωτήσεις στο Ευρωκοινοβούλιο Η υποβάθμιση των εδαφών βλάπτει σοβαρά και το κλίμα Μια από τις  λιγότερο γνωστές πτυχές της κλιματικής αλλαγής, φέρνουν στο ευρωκοινοβούλιο οι Οικολόγοι Πράσινοι.