“Δεν βλέπει” κίνδυνο διάσπασης της Ευρωζώνης ο Όλι Ρεν…

Απάντηση σε ερώτηση του Μ. Τρεμόπουλου για τη σύγκλιση των ευρωπαϊκών οικονομιών

Την πεποίθηση ότι η βιωσιμότητα της Ευρωζώνης δεν απειλείται, εκφράζει ο Όλι Ρεν απαντώντας στον ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλη Τρεμόπουλου, ο οποίος και καταγγέλει τα σχέδια για μια Ευρώπη πολλαπλών ταχυτήτων.

Ο Μ. Τρεμόπουλος είχε υποβάλλει ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις πρωτοβουλίες που προτίθεται αυτή να αναλάβει προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των οικονομιών του ευρωπαϊκού Νότου σε σχέση με αυτών του ευρωπαϊκού Βορρά, χάσμα που -σύμφωνα με πολλούς οικονομικούς αναλυτές- θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της νομισματικής τους ένωσης.

Ο Όλι Ρεν, στην απάντησή του παραδέχεται «ότι οι αυξανόμενες αποκλίσεις και μακροοικονομικές ανισορροπίες στη ζώνη του ευρώ συνέβαλαν στην τρωτότητα που χαρακτηρίζει σήμερα ορισμένα κράτη μέλη». Ωστόσο, θεωρεί ότι αυτές οι ανισορροπίες θα

αποκατασταθούν με ένα συνδυασμό οικονομικών μεταρρυθμίσεων, δημοσιονομικής εξυγίανσης και απομόχλευσης του ιδιωτικού τομέα, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα προόδο σε Ιρλανδία και Ελλάδα. Παρόλα αυτά, δεν απέκλεισε την ενδεχόμενη σκοπιμότητα μιας, εν ευθέτω χρόνω, αντιμετώπισης του ενδεχομένου εξέτασης του τυπικού πλαισίου μιας αναθεώρησης της Συνθήκης.

 

Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό όμως ότι ο κ. Ρεν δεν θεωρεί ότι η επιδείνωση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής της ΕΕ και της Ευρωζώνης είναι αντικείμενο της απάντησής του αλλά και μέριμνας εκ μέρους της Επιτροπής. Δείχνει να μην αντιλαμβάνεται ως πρόβλημα η Επιτροπή ότι η απόκλιση των οικονομιών του Νότου, που συμβαίνει για πρώτη φορά από την είσοδο των χωρών αυτών στην ΕΕ, κινδυνεύει να υπονομεύσει τη νομιμοποιητική βάση και το μέλλον της ίδιας της Ένωσης.

«Είναι φανερή η παρατεταμένη σύγχυση που επικρατεί γύρω από την αντιμετώπιση της κρίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο», δήλωσε ο Μιχάλης Τρεμόπουλος. «Από τη μια, ο κ. Ρεν θεωρεί ικανή να μας βγάλει από το αδιέξοδο την ακολουθούμενη πολιτική παρατεταμένης λιτότητας και βαθιάς ύφεσης, που έχει εξαντλήσει τους πολίτες και έχει υποθηκεύσει την περιβαλλοντική και κοινωνική  βιωσιμότητα, χωρίς να έχει καθησυχάσει τις αγορές ούτε στο ελάχιστο. Από την άλλη, το συντηρητικό δίδυμο των “Μερκοζύ” επεξεργάζεται σχέδια για μια μη δημοκρατική Ευρώπη πολλαπλών ταχυτήτων. Το χειρότερο είναι ότι η Επιτροπή, δια του κ. Ρεν, δεν αντιλαμβάνεται ως πρόβλημα την επιδείνωση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής και σύγκλισης των χωρών του Νότου. Οι Πράσινοι τονίζουμε από την αρχή της κρίσης, ότι στους τριγμούς του οικονομικού συστήματος πρέπει να απαντήσουμε με κοινή δημοκρατική οικονομική διακυβέρνηση αλλά ταυτόχρονα και με περισσότερη αλληλεγγύη, περισσότερη δημοκρατία και θαρραλέα περιβαλλοντική πολιτική».

 

 

Aκολουθεί το κείμενο της ερώτησης του Μιχ. Τρεμόπουλου και η απάντηση του Όλι Ρεν

 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-009563/2011 προς την Επιτροπή

Θέμα: Σύγκλιση ευρωπαϊκών οικονομιών

Οικονομικοί αναλυτές θεωρούν δεδομένο ότι, παρά τα ευχολόγια περί σύγκλισης των ευρωπαϊκών οικονομιών, υπάρχει απόκλιση των οικονομιών των χωρών του ευρωπαϊκού νότου σε σχέση με αυτών του ευρωπαϊκού βορρά, σε τέτοιο σημείο που αρκετοί αμφισβητούν τη βιωσιμότητα της νομισματικής τους ένωσης με τις ισχυρές οικονομίες του βορρά. Ορισμένες από αυτές τις απόψεις προχωρούν την κριτική τους λέγοντας ότι ο ίδιος ο σχεδιασμός του κοινού νομίσματος οδηγεί στη διαρκή αύξηση της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών του Βορρά, τροφοδοτώντας την πτώση της ανταγωνιστικότητας και τον αυξημένο δανεισμό για κατανάλωση των χωρών του Νότου.

1.    Πώς αξιολογεί τις παρατηρήσεις αυτές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή;

2.    Αν τις θεωρεί έστω εν μέρει βάσιμες, ποιές πολιτικές πρωτοβουλίες σκοπεύει να πάρει στα πλαίσια της κοινής οικονομικής διακυβέρνησης ώστε να ενισχύσει τη σύγκλιση των οικονομιών;

 

Απάντηση του κ. Rehn εξ ονόματος της Επιτροπής (1.12.2011)

  1. Υπάρχει πλέον μια σαφής αναγνώριση ότι οι αυξανόμενες αποκλίσεις και μακροοικονομικές ανισορροπίες στη ζώνη του ευρώ συνέβαλαν στην τρωτότητα που χαρακτηρίζουν σήμερα ορισμένα κράτη μέλη. Αλλά οι ανισορροπίες που συσσωρεύτηκαν δεν απειλούν αυτές καθαυτές τη βιωσιμότητα της ευρωζώνης, καθώς αυτές μπορούν και – κατά την άποψη της Επιτροπής – θα αποκατασταθούν με ένα συνδυασμό οικονομικών μεταρρυθμίσεων, δημοσιονομικής εξυγίανσης και απομόχλευσης του ιδιωτικού τομέα. Υπό την προϋπόθεση ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα υλοποιηθούν με αποφασιστικότητα, η σχετική μείωση της ανταγωνιστικότητας που παρατηρήθηκε σε ορισμένα κράτη μέλη της ευρωζώνης τα τελευταία χρόνια μπορεί να διορθωθεί. Η περίπτωση της Ιρλανδίας, η οποία πέτυχε τη μείωση της πραγματικής σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας του δώδεκα τοις εκατό σε σχέση με την ευρωζώνη μεταξύ 2008 και 2010, καταδεικνύει την επιτυχία της προσέγγισης αυτής. Η πρόσφατη πέμπτη αποστολή για την εξέταση του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής στην Ελλάδα διαπίστωσε ότι οι ελληνικές αρχές έχουν επιτελέσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά τη δημοσιονομική εξυγίανση, μολονότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα στο μέτωπο της οικονομικής μεταρρύθμισης.
  2. Η Επιτροπή θέσπισε στις 12 Οκτωβρίου 2011 έναν σαφή και πλήρη χάρτη πορείας προς τη σταθερότητα και την ανάπτυξη[1], τα κύρια στοιχεία του οποίου αντανακλώνται στα συμπεράσματα που συμφωνήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23ης Οκτωβρίου 2011 και τη μετέπειτα σύνοδο κορυφής της 26ης Οκτωβρίου 2011. Ένα από τα πέντε σημεία του χάρτη πορείας αφορά την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης, ιδίως μάλιστα της ευρωζώνης. Ο χάρτης πορείας βασίζεται στις προηγηθείσες νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής για την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης μέσω της ενίσχυσης του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το οποίο  αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και της θέσπισης ενός νέου μέσου για την καλύτερη αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Πέρα από την ταχεία εφαρμογή της πρόσφατα αυτής εγκριθείσας νομοθεσίας και ενίσχυσης του ευρωπαϊκού εξαμήνου, η Επιτροπή καταρτίζει προτάσεις για μέτρα περαιτέρω ενίσχυσης της οικονομικής διακυβέρνησης, 1) για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών της ευρωζώνης που έχουν ζητήσει ή τυγχάνουν οικονομικής ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (ΕΔΧΣ/EFSF), τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ/ESM), το διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ/IMF) ή άλλο διεθνή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, 2) για την παρακολούθηση των εθνικών δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών μελών της ευρωζώνης που παρουσιάζουν υπερβολικό έλλειμμα, μέσω διαδικασίας που θα επιτρέπει στην Ένωση να παρεμβαίνει στην εθνική διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού και να παρακολουθεί την εκτέλεσή του. Τέλος, η Επιτροπή θα παρουσιάσει, πριν από τα τέλη του 2011, μια Πράσινη Βίβλο για την εκτίμηση και ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων όσον αφορά τα «ομόλογα της σταθερότητας». 
    Η Επιτροπή αναγνώρισε την ενδεχόμενη σκοπιμότητα μιας, εν ευθέτω χρόνω, αντιμετώπισης του ενδεχομένου εξέτασης του τυπικού πλαισίου μιας αναθεώρησης της Συνθήκης.

__________________________

[1] Ανακοίνωση της Επιτροπής: Οδικός χάρτης για σταθερότητα και ανάπτυξη, COM(2011) 669 της 12ης Οκτωβρίου 2011.

Διαβάστε επίσης