Δεν Μπορούμε να Έχουμε Πολιτική Συνοχής 2 και 3 Ταχυτήτων…

Παρέμβαση Τρεμόπουλου στην Ολομέλεια του Ευρ. Κοινοβουλίου

Στην ανάγκη ενίσχυσης της διαφάνειας στην παροχή στοιχείων, εστίασε ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλης Τρεμόπουλος στη σημερινή του παρέμβαση στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη συζήτηση για την Έκθεση Εφαρμογής της Πολιτικής Συνοχής τη χρονιά που μας πέρασε. Η Έκθεση, με εισηγητή το Σλοβάκο ευρωβουλευτή Μ. Mikolasik, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, υπερψηφίστηκε στο

ευρωκοινοβούλιο με τις ψήφους και των Πράσινων.

Ο Μ. Τρεμόπουλος, αντιπρόεδρος στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του ευρωκοινοβουλίου και εισηγητής στην περσινή Έκθεση Τρεμόπουλου για τη Διαφάνεια στην Πολιτική Συνοχής, τόνισε ότι «είναι αδύνατο να έχουμε μια συνολική εικόνα σε επίπεδο ΕΕ, καθώς μόλις 19 χώρες έχουν δώσει τους βασικούς δείκτες που απαιτούνται για να γίνει η σύγκριση. Ενώ λοιπόν ζητάμε από την Κομισιόν να ενισχύσει την συνεκτικότητα και την ποιότητα των πληροφοριών που λαμβάνει, διαπιστώνουμε ένα κενό διαφάνειας, ένα έλλειμμα διαθέσιμων δεδομένων. Πρέπει να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Κομισιόν. Δεn μπορεί οι συνολικές πιστώσεις των επιλεγέντων έργων να έχουν μέσο όρο 27,1% των συνολικά δεσμευμένων κονδυλίων, 9 χώρες να εμφανίζουν πρόοδο με ποσοστά απορρόφησης άνω του 40% ενώ 4 Κράτη Μέλη να είναι κάτω του 20%. Δε μπορούμε να έχουμε Πολιτική Συνοχής 2 και 3 ταχυτήτων…»

(ακολουθεί το ολόκληρη η παρέμβαση του Μ. Τρεμόπουλου)

«Σκοπός της Έκθεσης Εφαρμογής είναι να εντοπίσει κατά πόσο τα Κράτη Μέλη έχουν ενσωματώσει την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία στο εθνικό δίκαιο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να γίνει μια πρώτη πραγματική ανάλυση των προγραμμάτων πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2007-2013.

Εγώ εστιάζω στη διαφάνεια, για την οποία έχω κάνει και σχετική έκθεση. Ο ίδιος ο εισηγητής έχω κάνει αναφορά στο θέμα της διαφάνειας στην ανάθεση των κονδυλίων ως βασική προϋπόθεση στην επίτευξη των συνολικών στόχων της πολιτικής συνοχής. Όμως είναι αδύνατο να έχουμε μια συνολική εικόνα σε επίπεδο ΕΕ, καθώς μόλις 19 χώρες έχουν δώσει τους βασικούς δείκτες που απαιτούνται για να γίνει η σύγκριση.

Ενώ λοιπόν ζητάμε από την Κομισιόν να ενισχύσει την συνεκτικότητα και την ποιότητα των πληροφοριών που λαμβάνει, διαπιστώνουμε ένα κενό διαφάνειας, ένα έλλειμμα διαθέσιμων δεδομένων.

Πρέπει να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Κομισιόν. Δεν μπορεί οι συνολικές πιστώσεις των επιλεγέντων έργων να έχουν μέσο όρο 27,1% των συνολικά δεσμευμένων κονδυλίων, 9 χώρες να εμφανίζουν πρόοδο με ποσοστά απορρόφησης άνω του 40% ενώ 4 Κράτη Μέλη να είναι κάτω του 20%. Δε μπορούμε να έχουμε Πολιτική Συνοχής 2 και 3 ταχυτήτων…

Είναι σαφές πως υπάρχει ανάγκη για διάχυση και αξιοποίηση των απαραίτητων στοιχείων».

Διαβάστε επίσης

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Παρουσίαση στη Deutsche Welle (Αλβανικό Τμήμα) της δημιουργίας αντιπυρηνικού μετώπου στα Βαλκάνια

Το Αλβανικό Τμήμα της Deutsche Welle παρουσιάζει τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει το τελευταίο διάστημα ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Μ. Τρεμόπουλος με επισκέψεις σε

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΥ 2010

Περιεχόμενα: Ερωτήσεις στο Ευρωκοινοβούλιο Άλλες παρεμβάσεις στο Ευρωκοινοβούλιο Εκτός Ευρωβουλής: Περιοδείες – συναντήσεις – παρεμβάσεις     Στο Ευρωκοινοβούλιο το θέμα των αστέγων στην Ελλάδα