Δεν συζητά η Κομισιόν απαγόρευση της χρήσης κυάνιου στην εξόρυξη χρυσού

Να λάβει σχετική απόφαση το Ελληνικό Κοινοβούλιο, όπως έγινε σε Τσεχία και Ουγγαρία ζητά ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Μ. Τρεμόπουλος

Στην Οδηγία 2006/21/EK για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, παραπέμπει η Επιτροπή με απάντησή της σε σχετική ερώτηση του Μ. Τρεμόπουλου και θεωρεί ότι επαρκεί για τον περιορισμό των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της διαχείρισης των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας. Η απαγόρευση της χρήσης κυανίου για την εξαγωγή χρυσού δεν συμπεριελήφθη στην οδηγία αλλά στο άρθρο 13 παρ. 3 ορίζονται πολύ αυστηρές οριακές τιμές εκπομπών.

Η Επιτροπή, έτσι, αγνοεί τα μέτρα που έχουν ληφθεί ήδη σε ευρωπαϊκό επίπεδο:

  • στην Τσεχία με τη γενική απαγόρευση τεχνολογιών κυανίου που εισήχθη το 2000, με τροποποίηση του Μεταλλευτικού Νόμου 44/1988
  • στη Γερμανία με διάταγμα του 2002, το οποίο απαγορεύει την εξόρυξη με εκχύλιση κυανίου
  • στην Ουγγαρία με την απαγόρευση τεχνολογιών εξόρυξης βασισμένων στο κυάνιο, που εισήχθη το 2009 με τροποποίηση του Μεταλλευτικού Νόμου 48/1993

«Η απάντηση της Επιτροπής δεν είναι ικανοποιητική, καθώς δεν εξετάζει την αυξανόμενη τάση των ευρωπαϊκών χωρών να υιοθετούν σχετικές απαγορεύσεις», δήλωσε ο Μ. Τρεμόπουλος. «Εφόσον το ζήτημα δεν μπορεί  να αντιμετωπιστεί επί του παρόντος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ο μόνος δρόμος είναι να αναληφθούν πρωτοβουλίες σε κάθε χώρα ξεχωριστά. Με αυτή τη λογική, απευθύνουμε έκκληση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας μας ώστε να υιοθετηθεί και από την ελληνική Βουλή ανάλογη νομοθετική ρύθμιση. Επικίνδυνες μέθοδοι όπως το κυάνιο δεν πρέπει να έχουν θέση πουθενά».

 

Διαβάστε την ερώτηση που είχε καταθέσει ο Μιχ. Τρεμόπουλος και τη σχετική ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης Ψήφισμα του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος (Βαρκελώνη, 19-21.03.2010) για την αναγκαιότητα Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας ενάντια στη χρήση κυανίου στην εξορυκτική βιομηχανία.

 

Ακολουθεί η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

E-5793/09EL – Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής

(26.1.2010)

1.      Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέδωσαν το Μάρτιο του 2006 την οδηγία για την διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας[1]. Στόχοι της εν λόγω οδηγίας είναι κυρίως ο περιορισμός των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της διαχείρισης των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας. Η απαγόρευση της χρήσης κυανίου για την εξαγωγή χρυσού δεν συμπεριελήφθη στην οδηγία, αλλά στο άρθρο 13 παράγραφος 3 ορίζονται πολύ αυστηρές οριακές τιμές εκπομπών. Μετά την έκδοση της οδηγίας δεν έχουν σημειωθεί νέες σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν τροποποίησή της.

2.      Η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να σχολιάσει τις λεπτομέρειες σχετικά με τις άδειες που χορηγήθηκαν στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Η συμμόρφωση με τους κανόνες, συμπεριλαμβανομένης  της απόφασης για τη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων, αποτελεί ζήτημα των αρμόδιων εθνικών αρχών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ.

Όσον αφορά την αδειοδότηση εγκατάστασης στην περιοχή του Κρούμοβγκραντ, η Επιτροπή ζήτησε πρόσθετες συμπληρωματικές πληροφορίες από τις αρμόδιες βουλγαρικές αρχές σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2006/21/ΕΚ στην διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και τη συμμόρφωση με τις σχετικές απαιτήσεις.

3.      Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ θα λάβει τα απαιτούμενα νομικά μέτρα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της προκειμένου να διορθώσει την κατάσταση και να εξασφαλίσει την πληρη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ.

 


[1] Οδηγία 2006/21/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006 , σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ – Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, ΕΕ L 102 της 11.4.2006.

Διαβάστε επίσης

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Περιοδεία Μιχ. Τρεμόπουλου στη Μαγνησία

Συνάντηση με το νομάρχη Μαγνησίας κ. Παπατόλια είχε σήμερα ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλης Τρεμόπουλος με τον οποίον συζήτησαν θέματα που απασχολούν το νομό