Δημόσια Διαβούλευση για τις Πολιτικές περί Ναρκωτικών στην EE

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΤΥΧΕΙ – ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΒΛΑΒΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ

Στις 23 Φεβρουαρίου 2010, θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Δημόσια Διαβούλευση για τις Πολιτικές περί Ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά από πρόσκληση του έλληνα ευρωβουλευτή Μιχαήλ Τρεμόπουλου και του Πανευρωπαϊκού Δικτύου για Δίκαιες και Αποτελεσματικές Πολιτικές περί Ναρκωτικών (ENCOD), περίπου 40 εκπρόσωποι ευρωπαϊκών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών από 15 διαφορετικές χώρες θα διαβουλευτούν με στόχο να διατυπώσουν προτάσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με τη μελλοντική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την αντιμετώπιση της χρήσης και κατάχρησης ουσιών.

Ο σκοπός της διαβούλευσης είναι να διαμορφωθεί ένα σύνολο προτάσεων σχετικά

με τις τρέχουσες πολιτικές περί ναρκωτικών και να υιοθετηθούν εναλλακτικές πολιτικές αντιμετώπισης του προβλήματος, οι οποίες θα είναι βασισμένες στα συμπεράσματα της «Έκθεσης σχετικά με τις παγκόσμιες παράνομες αγορές ναρκωτικών 1998 – 2007» (έκθεση Reuters-Trautmann, Μάρτιος 2009), καθώς και σε διεθνείς καλές πρακτικές για την μείωση της βλάβης από τις εξαρτήσεις.

 

Το Μάρτιο του 2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την «Έκθεση σχετικά με τις παγκόσμιες παράνομες αγορές ναρκωτικών 1998 -2007» (http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/drugs/studies/doc/report_short_10_03_09_en.pdf). Αυτή η έκθεση περιέχει μια πολύτιμη βάση δεδομένων και συμπεράσματα που επιβεβαιώνουν προηγούμενες αξιολογήσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα των πολιτικών περί ναρκωτικών στην ΕΕ και παγκόσμια. Αυτά τα συμπεράσματα είναι ότι οι τρέχουσες πολιτικές αποτυγχάνουν στον κύριο στόχο τους, να μειωθεί δηλαδή η ζήτηση και προσφορά των παράνομων ουσιών, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν ένα κρίσιμο παράγοντα αύξησης της βλάβης στους μεμονωμένους χρήστες, το άμεσο περιβάλλον τους, την οικονομία και την κοινωνία ευρέως. Εν ολίγης, οι υπάρχουσες πολιτικές που στηρίζονται στην απαγόρευση και την καταστολή είναι άδικες, αναποτελεσματικές και απάνθρωπες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενεργήσει σύμφωνα με αυτή τη γνώση και τα αποτελέσματα της έκθεσης Reuters-Trautmann. Η αδιαφορία πλέον θα είναι ίση με εγκληματική αμέλεια.

Το 2007, μετά από σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε το Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών σχετικά με τις πολιτικές για τα ναρκωτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με σκοπό τη συμβολή της κοινωνίας των πολιτών σε προτάσεις, την εφαρμογή της πολιτικής αλλά και τη διαμόρφωση προτεραιοτήτων της στρατηγικής της ΕΕ για τα ναρκωτικά. Το Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών έχει συνεδριάσει τρεις φορές από τότε, αλλά οι συμμετέχοντες έχουν επικρίνει την Επιτροπή ότι δεν τους διευκολύνει να συζητήσουν διεξοδικά τον αντίκτυπο των σημερινών πολιτικών και να προτείνουν εναλλακτικές λύσεις.

Από τις 8 ως τις 12 Μαρτίου 2010, η επόμενη ετήσια συνάντηση της Επιτροπής των Η.Ε για τα ναρκωτικά θα διεξαχθεί στη Βιέννη της Αυστρίας. Σε αυτήν την συνεδρίαση, οι εκπρόσωποι της ΕΕ θα πρέπει να προτείνουν μια κοινή θέση σχετικά με το μέλλον των πολιτικών για τα ναρκωτικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι σημαντικό οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συζητήσουν τα συμπεράσματα της έκθεσης Reuters-Trautmann και να διατυπώσουν συστάσεις που θα μεταφέρει η αντιπροσωπεία της ΕΕ στην συνάντηση της Βιέννης.

Το πρόγραμμα της δημόσιας διαβούλευσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει ως εξής:

10.00 – 12.00: Η έκθεση ReuterTrautmann, στην Αίθουσα A1E3

Εισαγωγικές ομιλίες από τον κ. Μιχάλη Τρεμόπουλο (Ευρωβουλευτής), τον κ. Carel Edwards, επικεφαλή της Μονάδας Συντονισμού για τα Ναρκωτικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τον κ. Joep Oomen (ENCOD). Θα ακολουθήσει συζήτηση με το ακροατήριο.

13.00 – 16.00: στρογγυλή τράπεζα με τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην Αίθουσα A1E3

Συντονισμός: Μαρίζα Felicissimo και Pedro Quesada

Εισαγωγική ομιλία: κ. Frederick Polak, ENCOD

Όλοι οι συμμετέχοντες καλούνται να δώσουν τα σχόλιά τους σχετικά με τα συμπεράσματα της Έκθεσης Reuter – Trautmann και να καταθέσουν τη δική τους συμβολή στη συζήτηση για την ευρωπαϊκή πολιτική για τα ναρκωτικά. Σε αυτή τη στρογγυλή τράπεζα θα κληθούν να συμμετάσχουν διάφοροι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών.

16.30 – 17.00: Συνέντευξη Τύπου, παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ακρόασης.

Press Briefing, Αίθουσα Άννα Πολιτκόφσκαγια PHS 0 Α 50 Γλώσσα εργασίας της διαβούλευσης θα είναι η αγγλική, ενώ θα υπάρχει ελληνική διερμηνεία.

Η δημόσια διαβούλευση θα αναμεταδοθεί ζωντανά στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.encod.org/info/ENCOD-PROPOSES-NEW-SESSION-OF-THE.html

Διαβάστε επίσης

Παγίδα θανάτου η νέα Εγνατία Οδός για τις αρκούδες!

  Στο ευρωκοινοβούλιο  από τους Οικολόγους Πράσινους το  θέμα της προστασίας τους από τα τροχαία.    Δύο ερωτήσεις κατέθεσε χθες στο ευρωκοινοβούλιο ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλης