Διευκρινήσεις από τη Βουλγαρία ζητά η Κομισιόν για τη μονάδα κυάνωσης χρυσού στο Κάρτζαλι

Απάντηση  του νέου Επιτρόπου  Περιβάλλοντος στον Μ. Τρεμόπουλο

«Έχει ζητηθεί από τις Βουλγαρικές  αρχές να καταθέσουν αναφορά για  την εφαρμογή της Οδηγίας 2006/21/EC για τη συγκεκριμένη περίπτωση και ιδιαίτερα σχετικά με το ζήτημα της δημόσιας διαβούλευσης», δηλώνει ο νέος Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Potočnik στην επίσημη απάντησή του σε ερώτηση του ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλη Τρεμόπουλου. Ο τελευταίος με ερώτησή του στα τέλη Ιανουαρίου είχε θέσει το θέμα της μονάδας κατεργασίας χρυσού με κυάνιο, που ετοιμάζεται να λειτουργήσει στην πόλη Kardjali της Βουλγαρίας. Η ερώτηση κατατέθηκε σε συνεργασία με Βουλγαρικές περιβαλλοντικές οργανώσεις, ενώ για το θέμα είχαν εκφραστεί έντονες ανησυχίες και από την αυτοδιοίκηση της Ροδόπης και του Έβρου.

Ο Μιχάλης Τρεμόπουλος δήλωσε ότι «η απάντηση του νέου Επιτρόπου Περιβάλλοντος έχει θετικά στοιχεία. Ωστόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να εξετάσει συνολικότερα το ζήτημα της εξόρυξης χρυσού με κυάνιο. Με άλλη ερώτηση έχω θέσει θέμα πανευρωπαϊκής απαγόρευσης της χρήσης κυανίου στην εξόρυξη χρυσού, ενώ βρίσκομαι ήδη σε συνεννόηση και με ευρωβουλευτές από την Ουγγαρία για κοινές πρωτοβουλίες. Ας μην ξεχνάμε βέβαια ότι και στην Ελλάδα έχουμε επιχειρήσεις που διεκδικούν την εκμετάλλευση κοιτασμάτων χρυσού με χρήση κυανίου, ενώ τεχνητές λίμνες με απόβλητα κυανίου έχουν μείνει κληρονομιά για τις επόμενες γενιές στη ΒΑ Χαλκιδική, για την αντοχή των οποίων σε έντονα καιρικά φαινόμενα  υπάρχουν πολλές ανησυχίες».

Ακολουθούν τα κείμενα  της ερώτησης και της απάντησης (στα αγγλικά).

Θέμα: Εγκατάσταση έκπλυσης με κυανιούχες ενώσεις στο Kardjali Βουλγαρίας

Η βουλγαρική κυβέρνηση έχει χορηγήσει άδεια στην εταιρεία Gorubso Kardjali AD για εγκατάσταση εξόρυξης χρυσού με χρήση τεχνολογίας έκπλυσης με κυανιούχες ενώσεις. Η εγκατάσταση, που είχε ήδη κατασκευαστεί χωρίς άδεια, βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 1 000 μέτρων από κτίρια κατοικιών και την πόλη Kardjali. Οι κυανιούχες ενώσεις θα ρυπάνουν τον ποταμό Άρδα και θα προκαλέσουν διασυνοριακή ρύπανση στην Τουρκία και στην Ελλάδα, εγκυμονώντας σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Υπάρχουν  ισχυρές αντιδράσεις από τους πολίτες του Kardjali για την επικίνδυνη αυτή εγκατάσταση, αντιδράσεις οι οποίες αναδείχθηκαν επίσημα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης για με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου. Οι περισσότεροι δημοτικοί σύμβουλοι υποστήριξαν επίσης ψήφισμα κατά του έργου.

Παρά τις  αντιδράσεις των τοπικών κοινοτήτων για την εγκατάσταση, το βουλγαρικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και  Υδάτων εξακολουθεί να την υποστηρίζει, χορηγώντας άδεια για τη λειτουργία της.

Τι είδους μέτρα εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει προκειμένου να επιβάλει τη συμμόρφωση της βουλγαρικής κυβέρνησης προς την κοινοτική νομοθεσία (ιδίως την οδηγία 2006/21/ΕΚ(1) σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/ΕΚ(2)), ιδιαίτερα όσον αφορά τη διεξαγωγή μιας επαρκούς και συνολικής δημόσιας διαβούλευσης;

 

E-0346/10EN

Answer given by Mr Potočnik on behalf of the Commission

The Commission is aware of the potential dangers linked to the use of cyanide in the mining industry. Directive 2006/21/EC1 on the management of extractive waste2 has been adopted following a series of accidents in the mining sector across Europe.

The Directive includes several requirements aiming at improving the safety of extractive waste management facilities and limiting their impact on the environment. It sets clear and strict limit values in Article 13 (6) for cyanide emissions. Other requirements are linked to the construction and the safety of the installations as well as to accident prevention policies.

An appropriate application at national level of the Directive should limit the potential impacts of this activity and contribute to the protection of public health and the environment.

As guardian of the Treaty, the Commission will continue to take all necessary measures within its remit to ensure that the Directive is fully and correctely applied in practice.

In that context, the Bulgarian authorities have been asked to report on the concrete application of Directive 2006/21/EC in this case and notably in relation to public consultation. The Commission will decide whether additional actions would be needed on the basis of the answer of the Bulgarian authorities.

1 Directive 2006/21/EC of Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the management of waste from extractive industries and amending Directive 2004/35/EC – Statement by Parliament, the Council and the Commission, OJ L 102, 11.4.2006.

 

Διαβάστε επίσης