Δράση εναντίον της Ελλάδας εξετάζει η Ε.Ε. για την ηχορύπανση του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος»

Απάντηση της Κομισιόν σε ερώτηση του Μιχ. Τρεμόπουλου

Κίνδυνο παραπομπής της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αποκαλύπτει η απάντηση της Κομισιόν σε ερώτηση του ευρωβουλευτή Μιχάλη Τρεμόπουλου για την ηχορρύπανση από τα αεροδρόμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Όπως σημειώνει ο Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Potočnik, η έκθεση που κατέθεσε η Ελλάδα για το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τις Οδηγίας για τον Περιβαλλοντικό Θόρυβο (ΟΠΔ/END).

Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζει η δήλωση της Επιτροπής ότι “ο διεθνής αερολιμένας της Θεσσαλονίκης δεν έχει χαρακτηριστεί από τις ελληνικές αρχές ως μείζονος σημασίας” και ενδέχεται να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ίδιας Οδηγίας για το δεύτερο γύρο χαρτογράφησης του θορύβου, το 2012.

Ο Μ. Τρεμόπουλος δήλωσε σχετικά: “το ζήτημα της ηχορύπανσης των αεροδρομίων μπορεί να μην ιεραρχείται ως ζήτημα “υψηλής” πολιτικής από την παρούσα κυβέρνηση. Ωστόσο, επιδρά αρνητικά στις ζωές πολλών συμπολιτών μας. Έτσι, αν η ίδια η κυβέρνηση φαίνεται να μην παίρνει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, πιστεύουμε ότι η απειλή ενός ακόμη προστίμου στις σημερινές επαχθείς για τους πολίτες και τη χώρα οικονομικές συνθήκες, ίσως την εξαναγκάσει να ασχοληθεί και με πιο “ταπεινά” ζητήματα“.

 

Ακολουθεί η πλήρης απάντηση στην ερώτηση:

 

«Η Επιτροπή πληροφορεί το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου ότι ο διεθνής αερολιμένας της Θεσσαλονίκης δεν έχει χαρακτηριστεί από τις ελληνικές αρχές ως μείζονος σημασίας[1], κατά την έννοια της οδηγίας 2002/49/ΕΚ (οδηγία για τον περιβαλλοντικό θόρυβο-OΠΔ/END). Κατά συνέπεια, δεν έπρεπε να απογραφεί στο πλαίσιο του πρώτου γύρου χαρτογράφησης του θορύβου. Ενδέχεται, αντίθετα, να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της OΠΔ για το δεύτερο γύρο χαρτογράφησης του θορύβου το 2012.

Το μόνο χαρακτηρισμένο ως μείζονος σημασίας αεροδρόμιο είναι ο διεθνής αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν μελέτη[2] όσον αφορά την έκθεση του εν λόγω αεροδρομίου στον θόρυβο. Από την αξιολόγηση της ως άνω μελέτης προκύπτει ότι δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της OΠΔ. Η Επιτροπή εξετάζει την κατάσταση και, εν ανάγκη,  ενδέχεται να αποφασίσει να αναλάβει νομική δράση.

 

[1] Σύμφωνα με την οδηγία 2002/49/ΕΚ ορίζεται ως μείζονος σημασίας αερολιμένας το πολιτικό αεροδρόμιο που χαρακτηρίζεται τοιουτοτρόπως από κράτος μέλος, επειδή σε αυτό πραγματοποιούνται περισσότερες από 50.000 κινήσεις ετησίως (όπου ως κίνηση θεωρείται η απογείωση ή η προσγείωση), εξαιρουμένων όσων εκτελούνται αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς με ελαφρά αεροσκάφη.

[2] http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library?l=/&vm=detailed&sb=Title

 

Διαβάστε επίσης

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τερατογενέσεις από το πιο Γνωστό Φυτοφάρμακο

Ήξεραν και Σιωπούσαν στην Ευρώπη; Νέα στοιχεία καταθέτει ο Μιχ. Τρεμόπουλος στο ευρωκοινοβούλιο Από τις δεκαετίες του 1980 και 1990 γνώριζαν η χημική βιομηχανία και