Εγκαταστάσεις Φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα: Όχι σε νέες επεκτάσεις

Ερώτηση Τρεμόπουλου για τους κινδύνους από τα σχεδιαζόμενα νέα έργα 

Η νησίδα της Ρεβυθούσας, στην Πάχη Μεγάρων, δεν αντέχει και άλλες εγκαταστάσεις  υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), αν θέλουμε να εκπληρώνει στοιχειώδεις όρους ασφάλειας. Η διαπίστωση αυτή αποτελεί το βασικό άξονα της ερώτησης που κατέθεσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλης Τρεμόπουλος.  

Η ερώτηση αφορά τη δημοπράτηση από τη ΔΕΣΦΑ νέων δεξαμενών αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG χωρητικότητας 95.000 κυβικών μέτρων. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο απαιτεί

πολύ υψηλές πιέσεις για τη διατήρησή του και δημιουργεί ιδιαίτερα μεγάλους κινδύνους έκρηξης και πυρκαγιάς σε περίπτωση ατυχήματος. Για την εγκατάσταση δεν έχουν κατατεθεί μελέτες ασφάλειας ή εκτιμήσεις, ούτε για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ούτε για τους κινδύνους σοβαρού βιομηχανικού ατυχήματος που εγκυμονεί η υπερφόρτωση της νησίδας με νέες εγκαταστάσεις.

 

Στη νησίδα Ρεβυθούσα στον κόλπο της Πάχης λειτουργούν ήδη:  

δύο αποθήκες 65.000 mLNGσυνολικής δυναμικότητας 130.000 m3 LNG

μία μονάδα ηλεκτροπαραγωγής 15,5 MW

λιμενικές εγκαταστάσεις εκφόρτωσης υγροποιημένου αερίου από πλοία έως 135.000m3

πλήθος βοηθητικών εγκαταστάσεων.

Ακόμη και οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή από μεγάλο βιομηχανικό ατύχημα, καθώς έχουν κατασκευαστεί σε σεισμογενή περιοχή και γειτνιάζουν με το εν λειτουργία στρατιωτικό αεροδρόμιο στην Πάχη. Από τη ΔΕΣΦΑ γίνεται εντατική χρήση των εγκαταστάσεων, καθώς η Ρεβυθούσα αποτελεί τη μοναδική πύλη εισόδου LNGστο δίκτυο της στη Νότια Ελλάδα.

Πρόσθετη πιθανή αιτία ατυχημάτων αποτελεί και η πρόσφατη χωροθέτηση, από τη Λιμενική Αρχή Ελευσίνας αγκυροβολίου πλοίων στον κόλπο της Πάχης, στην περιοχή του οποίου ήδη ελλιμενίζονται και τα πλοία που μεταφέρουν το εύφλεκτο υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Ο Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων ρωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά πόσο θα χρηματοδοτήσει ένα έργο που η ΔΕΣΦΑ δημοπράτησε χωρίς τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται στην Οδηγία «Σεβέζο» (2003/105/ΕΚ) και αν έχουν γίνει έλεγχοι για την ασφάλεια των ήδη υφιστάμενων εγκαταστάσεων στη Ρεβυθούσα.

«Τα βιομηχανικά ατυχήματα είναι από τις χειρότερες μορφές οικολογικής καταστροφής και κανείς δεν έχει δικαίωμα να παίζει με την ασφάλεια των εργαζομένων και των κατοίκων», δήλωσε ο Μιχάλης Τρεμόπουλος. «Το φυσικό αέριο μπορεί να είναι αποδεκτό μόνο ως μεταβατική λύση απεξάρτησης από το πετρέλαιο και το λιγνίτη, και ως γέφυρα προς την καθαρή και ήπια ενέργεια. Οι εγκαταστάσεις του όμως πρέπει να καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για υγροποιημένο αέριο, που ενέχει πολύ υψηλότερους κινδύνους. Ακόμη περισσότερο ισχύει αυτό όταν πρόκειται για ήδη επικίνδυνο σημείο όπως το συγκεκριμένο νησάκι στις ακτές της Δυτικής Αττικής, όπου ο κίνδυνος από τη σεισμικότητα συνδυάζεται με τους κινδύνους από την κυκλοφορία πλοίων και αεροσκαφών σε απόσταση αναπνοής. Η προώθηση λοιπόν νέων εγκαταστάσεων χωρίς καν τις απαραίτητες μελέτες επικινδυνότητας που απαιτεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία, αποτελεί πράξη βαριάς ανευθυνότητας. Η σπουδή να ανέβει η μετοχική αξία της ΔΕΣΦΑ ενόψει πιθανής ιδιωτικοποίησης, σε καμιά περίπτωση δε μπορεί να δικαιολογήσει παιχνίδια με μια ωρολογιακή βόμβα στη Δυτική Αττική».

(ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης του Μιχάλη Τρεμόπουλου)

Θέμα: Νέες εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα

Η νησίδα Ρεβυθούσα διαθέτει ήδη δύο δεξαμενές αποθήκευσης LNGχωρητικότητας η μία 65.000 m3, μία μονάδα ηλεκτροπαραγωγής 15,5 MW, πλήθος βοηθητικών εγκαταστάσεων καθώς και λιμενικές εγκαταστάσεις για εκφόρτωση LNGαπό πλοία χωρητικότητας 135.000 m3.  Πρόσφατα προκηρύχθηκε κατασκευή τρίτης δεξαμενής LNGκαι ενίσχυση του λιμένα εκφόρτωσης. Οι επεκτάσεις του έργου συναντούν τοπικές αντιδράσεις λόγω κινδύνων  μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος και ενός ενδεχόμενου «Domino» ατυχημάτων, πρόκειται για σεισμογενή περιοχή που απέχει ελάχιστα από στρατιωτικό αεροδρόμιο στην Πάχη Μεγάρων ενώ στον κόλπο της Πάχης χωροθετήθηκε και αγκυροβόλιο πετρελαιοφόρων. Οι σχεδιαζόμενες νέες εγκαταστάσεις συνιστούν σημαντική μεταβολή και αυξάνουν εκθετικά τις πιθανότητες ατυχήματος. Παρ’  όλα αυτά μέχρι στιγμής καμία σχετική Μελέτη Ασφάλειας ή Κοινοποίηση  και καμία Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση δεν έχει υποβληθεί στις ελληνικές αδειοδοτούσες αρχές.

Ερωτάται η Επιτροπή:

  1.   Είναι εν γνώσει της ότι η ΔΕΣΦΑ δημοπράτησε έργο υψηλής βιομηχανικής επικινδυνότητας χωρίς να έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες που προβλέπονται σύμφωνα με την Οδηγία 2003/105/ΕΚ ; Είναι νόμιμη η δημοπράτηση αυτή;
  2.   Προτίθεται η Επιτροπή να χρηματοδοτήσει το συγκεκριμένο έργο;
  3.   Ποιοι έλεγχοι και ποιες επιθεωρήσεις έχουν γίνει μέχρι σήμερα για τον έλεγχο της ασφάλειας των υφισταμένων μονάδων;
  4.   Είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για πολλαπλασιαστικά φαινόμενα (Domino) από ενδεχόμενο μεγάλο ατύχημα στη Ρεβυθούσα;
  5.   Υπάρχουν εναλλακτικές μελέτες, οι οποίες να επιτρέπουν την ανάπτυξη του εθνικού συστήματος φυσικού αερίου χωρίς υπερφόρτωση της Ρεβυθούσας.

Ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα (ΔΕΣΦΑ) προκήρυξε στις 28/12/2010 το έργο 386763 με συνοπτική περιγραφή «Κατασκευή τρίτης δεξαμενής υγροποιημένου φυσικού αερίου ΥΦΑ/LNG, χωρητικότητας 95 000 m3και  ενίσχυση του λιμένα εκφόρτωσης για την υποδοχή πλοίων χωρητικότητας έως 180 000 m3, στον τερματικό σταθμό στη νήσο Ρεβυθούσα»(βλέπε και http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:386763-2010:TEXT:EL:HTM).Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε  130.000.000  EURενώ αναφέρεται ως πιθανή πηγή χρηματοδότησης του έργου και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(ΕΤΠΑ)με ενδεχόμενη υποχρέωση επιβεβαίωσης του ποσοστού συμμετοχής από την ΕΕ. Τα αρχικά έργα έγιναν με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση την περίοδο 1995-1999, αναβαθμίσεις των υφιστάμενων μονάδων έγιναν την περίοδο 2005 έως 2008 και η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής το 2009 επίσης με χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ.

Όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 12044/613-  ΦΕΚ 376 Β΄ της 19/3/2007 (άρθρα 6,8,10,16)

Διαβάστε επίσης

Μικρά αιολικά: Να γίνουν λύσεις πνοής για τη νησιωτική οικονομία

Ερώτηση του Μ. Τρεμόπουλου στο ευρωκοινοβούλιο Το θέμα της έλλειψης απαραίτητων εργαλείων για την προώθηση των μικρών  ανεμογεννητριών φέρνουν οι Οικολόγοι Πράσινοι στο ευρωκοινοβούλιο. Με

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: ΝΑ ΤΟΝΙΣΤΕΙ Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ο Μ.Τρεμόπουλος εισηγητής των Πράσινων  στην Επιτροπή Περιφερειακής  Ανάπτυξης  για το πολιτικό πλαίσιο του ευρωπαϊκού τουρισμού Την εισήγησή του, εκ μέρους της ομάδας των Πράσινων,