Εικονική πραγματικότητα ο απολογισμός της Περιφέρειας

Ουσιαστική και σε βάθος η κριτική του Μ. Τρεμόπουλου

Αντί για διοίκηση άσκησε «διεκπεραίωση» η ηγεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως προκύπτει από τον απολογισμό πεπραγμένων της του 2011, που παρουσιάστηκε στην ειδική συνεδρίαση του πρώτου αιρετού Περιφερειακού Συμβουλίου. Αυτό τόνισε ο επικεφαλής της αυτοδιοικητικής κίνησης «Οικολογία Αλληλεγγύη», περιφερειακός σύμβουλος, Μιχάλης Τρεμόπουλος.

«Θα περίμενε κανείς ότι θα γινόταν μια παράθεση των στόχων και το βαθμό επίτευξης τους που είχε θέσει το Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο είναι το κορυφαίο όργανο του νέου θεσμού, του οποίου η κύρια αρμοδιότητα του είναι ο σχεδιασμός, η έγκριση και παρακολούθηση του επιχειρησιακού προγράμματος και των αναπτυξιακών προγραμμάτων της Περιφέρειας. Εστω να γίνει ο απολογισμός σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος δράσης, την οικονομική κατάσταση και τη διοίκηση της Περιφέρειας, όπως αυτή αποφασίστηκε από τον περιφερειάρχη και την εκτελεστική επιτροπή. Δυστυχώς, επιχειρώντας να σχηματίσουμε μια τέτοια εικόνα από την εισήγηση  που τέθηκε υπόψη μας, το μόνο που προέκυψε είναι ότι το μόνο που έκανε η περιφερειακή πολιτική αρχή  της Περιφέρειας είναι να εκτελέσει χρέη απλού “διεκπεραιωτή”», τόνισε ο Μ. Τρεμόπουλος.

Αντί ουσιαστικού απολογισμού και λογοδοσίας, η διοίκηση της Περιφέρειας περιορίστηκε σε παράθεση πεπραγμένων, αποδεικνύοντας ότι ο ρόλος της αιρετής περιφερειακής διοίκησης και της περιβόητης «περιφερειακής αντίληψης» έχει ελάχιστα υπηρετηθεί.

Ο Μ. Τρεμόπουλος επισημαίνει ότι γεννιούνται ερωτήματα και αντί ο απολογισμός να ξεκαθαρίζει, αντίθετα, θολώνει τα πράγματα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι:

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

■ Δεν υπάρχει ούτε ένας πίνακας για τα έσοδα, έξοδα, εισπραχθέντα, ενταλθέντα, ταμειακό υπόλοιπο 2010 ή ταμειακό υπόλοιπο που μεταφέρθηκε το 2012 ανά περιφερειακή ενότητα.

■ Δεν υπάρχουν τα αποτελέσματα της οικονομικής διαχείρισης ως προς τις υποχρεώσεις της ενιαίας Περιφέρειας (λειτουργικά έξοδα, προνοιακά επιδόματα, μεταφορά μαθητών, δαπάνες υγείας και εκπαίδευσης, δημόσιες επενδύσεις, αγροτική ανάπτυξη, κοινωνική πολιτική κτλ.). Μόνο γενικά στοιχεία: Οι ΚΑΠ μειώθηκαν, το ΠΔΕ αυξήθηκε, τα ανταποδοτικά τέλη μειώθηκαν κτλ. Ουσιαστικά δεν μπορεί κανείς να αξιολογήσει πόσα έργα τελείωσαν, πόσα πληρώθηκαν, πόσα χρωστά η Περιφέρεια…

2. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

■ Δε γίνεται μνεία στο ρόλο του κορυφαίου θεσμικού οργάνου, του Περιφερειακού Συμβουλίου. Λογικό, αφού η διοίκηση στέρησε κάθε δυνατότητα διαβούλευσης, δεν αποδέχτηκε την πρόταση για δημιουργία Περιφερειακής Αναπτυξιακής Εταιρίας, αρνήθηκε στην αντιπολίτευση εκπροσώπηση, δε συγκρότησε την Επιτροπή Ισότητας ή την Επιτροπή Διαβούλευσης, δεν επιδίωξε συναίνεση για την εκλογή Συμπαραστάτη του Πολίτη κτλ.

3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

■ Μόνη αναφορά ο μειωμένος αριθμός απασχολούμενων. Τίποτα για τις συγχωνεύσεις επιχειρήσεων και το προσωπικό τους, τις ανάγκες που δεν καλύπτονται, τις ελλείψεις ανά ειδικότητα…

4. ΕΛΕΓΧΟΙ – ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

■ Εκτός από την αναφορά ότι οι δαιδαλώδεις και χρονοβόρες διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων οφείλονται στον έλεγχο από το διορισμένο γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, χωρίς παράλληλα (κι αυτό είναι το σημαντικό) να ζητείται μια ανεξάρτητη ελεγκτική αρχή ή του ελεγκτικού μηχανισμού που προβλέπει ο Καλλικράτης, το αποκαρδιωτικό είναι ότι η διοίκηση της ΠΚΜ απολογείται για τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή των πολιτικών της, αποδίδοντας αυτές στην «άδικη συμπεριφορά» των υπηρεσιών οικονομικού ελέγχου.

5. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

■ Οι λειτουργίες μητροπολιτικού χαρακτήρα για τις οποίες περιμέναμε τον απολογισμό αφορούν τους τομείς περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής, χωρικού σχεδιασμού και αστικών αναπλάσεων, μεταφορών και συγκοινωνιών, πολιτικής προστασίας και ασφάλειας. Αντί αυτού διαβάζουμε για επισκέψεις στο Θερμαϊκό και για τα όσα τραγελαφικά εκτυλίχθηκαν στο διάστημα που οι ατμοσφαιρικοί ρύποι έκαναν πάρτι στη Θεσσαλονίκη, όταν δόθηκε λύση με τον… Βαρδάρη. Προγραμματισμός για μέτρα σε ανάλογες καταστάσεις στο μέλλον…

■ Επιμένουν πως πρέπει η περιοχή να αποτελέσει το πεδίο διαμόρφωσης «Ζώνης Ειδικών Κινήτρων», που προβλέπεται από το Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό του 1983! Τα μόνα ειδικά κίνητρα αφορούν στο «Αλλατίνι»;

■ Για την κοινωνική πολιτική, εκτός της δωρεάν διανομής τροφίμων, εξαντλείται σε ενισχύσεις συλλόγων (όπως η Λάμψη) και σε συμμετοχές σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.

■ Σηκώνει κανείς τα χέρια ψηλά στην αναφορά της οριστικής επίλυσης (;) του θέματος χρηματοδότησης της αποκατάστασης της λίμνης Κορώνειας, μέσω ΕΣΠΑ.

«Από το σημερινό απολογισμό της διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι πολίτες της περιοχής σε καμιά περίπτωση δεν ενημερώνονται σοβαρά για όσα έγιναν, όσα δεν έγιναν, όσα έπρεπε να γίνουν, τα προβλήματα που υπάρχουν και τον προγραμματισμό για το 2012. Αλλωστε, είναι εμφανής η προσπάθεια για να είναι μια ανούσια παράθεση πεπραγμένων, χωρίς καμιά ουσία και χωρίς καμιά διάθεση λογοδοσίας. Ως επικεφαλής μιας παράταξης είναι γεγονός ότι έχω περισσότερες δυνατότητες να τοποθετούμαι και να αναλαμβάνω έργο, αλλά ειλικρινά αναρωτιέμαι πως νοιώθει ένας Περιφερειακός Σύμβουλος ακόμη και της πλειοψηφούσας παράταξης που ενδεχομένως δε γνωρίζει καν τις όποιες επιλογές της Διοίκησης (Εκτελεστικής Επιτροπής) και απλά ψηφίζει χωρίς να έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα έργο. Πρέπει να οργανώσουμε διαφορετικά τη δουλειά μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο ώστε όλοι οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, και της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας, να έχουν ρόλο και λόγο. Πρέπει να διεκδικήσουμε το δικό μας αυτόνομο ρόλο και όχι απλώς να παρακολουθούμε αυτά που (δεν) σχεδιάζει το κεντρικό κράτος», τόνισε ο Μ. Τρεμόπουλος.

Για την «Οικολογία Αλληλεγγύη» η επιδίωξη είναι σαφής: «Να φυσήξει ένας δυνατός άνεμος αλλαγής και μεταρρυθμίσεων στην περιφέρεια.Υποστηρίζουμε μια διαφορετική πολιτική, που θα βασίζεται σε πέντε σημαντικές μεταρρυθμίσεις:

  • Ανάδειξη ενός πράσινου μέλλοντος για την Κεντρική Μακεδονία σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, προωθώντας ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, που οδηγεί σε εσωτερική κοινωνική συνοχή και μείωση του χάσματος κοινωνικών υποδομών που υπάρχει μεταξύ των διαφόρων νομών.
  • Νέα προσέγγιση που αντιμετωπίζει τους νομούς ως ένα αλληλεξαρτώμενο και συνεργαζόμενο δίκτυο οικοσυστημάτων, οικονομιών και κοινωνιών.
  • Να αντιμετωπιστεί η κρίση ως ευκαιρία κι όχι ως μειονέκτημα.
  • Ουσιαστική αποκέντρωση στη λήψη αποφάσεων και στη διάθεση επαρκών πόρων,
  • Προώθηση μιας συνεκτικής, ενιαίας πολιτικής για την προστασία και βιώσιμη διαχείριση του θαλάσσιου πλούτου, της παράκτιας ζώνης, των φυσικών περιοχών, του δομημένου περιβάλλοντος και του αγροτικού τοπίου

«Το μέλλον των πολιτών της περιφέρειας δεν μπορεί να διαμορφωθεί χωρίς αυτούς. Θεωρούμε ότι το κτίσιμο ισχυρών αυτοδιοικητικών θεσμών περνάει και μέσα από τη διαμόρφωση μαζί με την κοινωνία θέσεων και προτάσεων. Καλούμε τους πολίτες που μοιράζονται το όραμα μιας ισχυρής Αυτοδιοίκησης και ενός βιώσιμου μέλλοντας για την Κεντρική Μακεδονία, άσχετα με ποια παράταξη συντάχθηκαν στις προηγούμενες εκλογές, να έλθουν κοντά μας για να συζητήσουμε και να διαμορφώσουμε εκείνες τις πολιτικές που, μέσα σε μια εποχή πολλαπλής κρίσης, θα φέρουν την Περιφέρεια μας ένα βήμα πιο κοντά στη βιωσιμότητα και στην αειφορία», συμπλήρωσε ο Μ. Τρεμόπουλος.

Διαβάστε επίσης

Αναπλάσεις αστικών προαστίων σε Γαλλικές Περιφέρειες

Ο Μιχ. Τρεμόπουλος σε αποστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης Σε Αποστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του ευρωκοινοβουλίου σε γαλλικές περιφέρειες συμμετέχει από σήμερα ο ευρωβουλευτής

Η Κομισιόν (αυτο)διαψεύδεται για το Roundup

Απάντηση με παραδοχή των κινδύνων από φυτοφάρμακο της Monsanto, διαψεύδεται από ευρωπαϊκή Οδηγία που δημοσιεύθηκε 2 μέρες πριν. Άδεια μέχρι το 2015 για το Roundup,