Εκταμίευση κονδυλίων του Ταμείου Συνοχής για την περίοδο 2007- 2013 από την Ελλάδα για την πρόληψη φυσικών καταστροφών

Οι πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα ανέδειξαν για μια ακόμη φορά την έλλειψη ολοκληρωμένης στρατηγικής για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών καθώς και την ελλιπή χρηματοδότηση των μεθόδων και του εξοπλισμού πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων και πιο συγκεκριμένα των δασικών πυρκαγιών.

Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου (2006/702/EC) της 6.10.2006 σχετικά με τις προτεραιότητες χρηματοδότησης των φυσικών καταστροφών από το Ταμείο Συνοχής για την περίοδο 2007-2013, τον Κανονισμό της Επιτροπής 1080/2006 που θέτει το πλαίσιο για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, καθώς και τους υπολογισμούς ότι για την περίοδο 2007- 2013 θα διατεθούν από το εν λόγω Ταμείο περισσότερα από 5.8 δις ευρώ για την αντιμετώπιση κινδύνων, ερωτάται η Επιτροπή:

1α. Έχει προβλέψει η Ελλάδα την εκταμίευση κονδυλίων από το Ταμείο Συνοχής και το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, για την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και κινδύνων, την περίοδο 2007- 2013;

1β. Αν ναι, τι ποσό;

2α. Έχει η Ελλάδα ήδη εκταμιεύσει κάποιο ποσό από την εν λόγω κατηγορία δαπανών για την πρόληψη και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών;

2β. Που έχουν διατεθεί αυτοί οι πόροι από την Ελληνική Κυβέρνηση;

2γ. Πώς αξιολογούνται οι δράσεις που τυχόν υλοποιήθηκαν και η απορρόφηση των πόρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών από το Ταμείο Συνοχής και το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (2000-2006), αλλά και το διάστημα 2007-2009;

 

3α. Είναι ικανοποιημένη η Επιτροπή από το συντονισμό που υπάρχει μεταξύ των μεσογειακών κρατών-μελών και την ΕΕ για θέματα προστασίας των δασών, δασοπυρόσβεσης και πολιτικής προστασίας;

 

3β. Η κλιματική αλλαγή αυξάνει τους κινδύνους για τα δασικά οικοσυστήματα, ενώ οι πιέσεις από την κερδοσκοπία γης πολλές φορές αποτελεί κίνητρο για εγκληματικές ενέργειες ενάντια στα δάση. Λαμβάνοντας υπόψη αυτήν την κατάσταση, θα αναλάβει η Επιτροπή νέες πρωτοβουλίες στον τομέα του συντονισμού, στο πλαίσιο πάντα της επικουρικότητας;

 

Διαβάστε επίσης

Ο Μ. Τρεμόπουλος στην Κέρκυρα για πράσινες λύσεις σε επίπεδο περιφέρειας

Ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλης Τρεμόπουλος θα πάρει μέρος σε  Φόρουμ Πολιτών  την ερχόμενη Παρασκευή 11 Μαρτίου, μιλώνταςστις 19:45, στην αίθουσα “Σπύρος Δένδιας” στο

Βιώσιμη γεωργία και όχι κοντόφθαλμες πολιτικές

Αδιέξοδο  στην Ε.Ε. για τις αγροτικές αποζημιώσεις Σε  περίοδο μεγάλης οικονομικής  κρίσης, η οποία πλήττει μεταξύ άλλων και τους αγρότες η ελληνική κυβέρνηση διέθεσε τον περασμένο Ιανουάριο