Εκτροπή του ποταμού Αχελώου

Παρόλο που το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της Ελλάδας, το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), έχει προχωρήσει ήδη σε τρείς ακυρωτικές αποφάσεις (1994, 2000, 2005) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνείται τη χρηματοδότησή του, το έργο της εκτροπής του ποταμού Αχελώου, με τις ανυπολόγιστες περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις, θεωρείται ακόμα προτεραιότητα από τις ελληνικές κυβερνήσεις. Ο προηγούμενος Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων δεν δίστασε να ξεπεράσει τον σκόπελο του ΣτΕ εγκρίνοντας αιφνιδιαστικά τους περιβαλλοντικούς όρους αλλά και το διαχειριστικό πρόγραμμα των λεκανών απορροής του Αχελώου και του Πηνειού, στο νόμο 3481 για το Εθνικό Κτηματολόγιο που πέρασε στη βουλή το 2006. Αν και εκκρεμεί η έκδοση της τέταρτης ακυρωτικής απόφασης (η υπόθεση δικάστηκε στις 2 Νοεμβρίου 2007 αλλά η τελική απόφαση δεν έχει ακόμα εκδοθεί παρά το σημαντικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει), το Συμβούλιο της Επικρατείας αναμένεται να αποστείλει προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπως πρότεινε η αρμόδια εισηγήτρια σύμβουλος.

 

Σε αυτό το πλαίσιο ερωτάται η Επιτροπή:

1. Έχει λάβει γνώση από τις Ελληνικές Κυβερνήσεις για το συνολικό σχέδιο της εκτροπής του Αχελώου, την ολοκληρωμένη μελέτη σκοπιμότητας, την συνολική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τον τελικό προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;

 

2. Μπορεί να μας πει η Επιτροπή εάν ο νόμος 3481/2006 που ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους για τη συνέχιση των έργων παραβιάζει τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας (2000/60/ΕΚ) για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα επιμέρους σχέδια διαχείρισης των λεκανών των δύο ποταμών καταρτίστηκαν αυτοτελώς χωρίς να έχει προηγηθεί ένας συνολικός, μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για την αειφορική διαχείριση των υδάτων της Ελλάδας;

 

3. Μπορεί να μας πει επίσης η Επιτροπή εάν η εκτροπή του Αχελώου μπορεί να προχωρήσει χωρίς να έχει προηγηθεί δημόσια διαβούλευση, όπως επιτάσσει η οδηγία 2000/60/ΕΚ και χωρίς τον προβλεπόμενο στρατηγικό σχεδιασμό για τις επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον, όπως επιτάσσει η Οδηγία για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (2001/42/ΕΚ);

 

3. Για ποιους λόγους η Επιτροπή έχει απορρίψει τη χρηματοδότηση του εν λόγω έργου στο παρελθόν?

 

4. Θεωρεί η Επιτροπή ότι η περαιτέρω υλοποίηση του έργου της εκτροπής του Αχελώου συνάδει με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Οδηγία Πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60/ΕΚ) και την Οδηγία για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (2001/42/ΕΚ).

 

Παρόλο που το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της Ελλάδας, το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), έχει προχωρήσει ήδη σε τρείς ακυρωτικές αποφάσεις (1994, 2000, 2005) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνείται τη χρηματοδότησή του, το έργο της εκτροπής του ποταμού Αχελώου, με τις ανυπολόγιστες περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις, θεωρείται ακόμα προτεραιότητα από τις ελληνικές κυβερνήσεις. Ο προηγούμενος Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων δεν δίστασε να ξεπεράσει τον σκόπελο του ΣτΕ εγκρίνοντας αιφνιδιαστικά τους περιβαλλοντικούς όρους αλλά και το διαχειριστικό πρόγραμμα των λεκανών απορροής του Αχελώου και του Πηνειού, στο νόμο 3481 για το Εθνικό Κτηματολόγιο που πέρασε στη βουλή το 2006. Αν και εκκρεμεί η έκδοση της τέταρτης ακυρωτικής απόφασης (η υπόθεση δικάστηκε στις 2 Νοεμβρίου 2007 αλλά η τελική απόφαση δεν έχει ακόμα εκδοθεί παρά το σημαντικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει), το Συμβούλιο της Επικρατείας αναμένεται να αποστείλει προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπως πρότεινε η αρμόδια εισηγήτρια σύμβουλος.

 

Σε αυτό το πλαίσιο ερωτάται η Επιτροπή:

1. Έχει λάβει γνώση από τις Ελληνικές Κυβερνήσεις για το συνολικό σχέδιο της εκτροπής του Αχελώου, την ολοκληρωμένη μελέτη σκοπιμότητας, την συνολική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τον τελικό προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;

 

2. Μπορεί να μας πει η Επιτροπή εάν ο νόμος 3481/2006 που ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους για τη συνέχιση των έργων παραβιάζει τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας (2000/60/ΕΚ) για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα επιμέρους σχέδια διαχείρισης των λεκανών των δύο ποταμών καταρτίστηκαν αυτοτελώς χωρίς να έχει προηγηθεί ένας συνολικός, μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για την αειφορική διαχείριση των υδάτων της Ελλάδας;

 

3. Μπορεί να μας πει επίσης η Επιτροπή εάν η εκτροπή του Αχελώου μπορεί να προχωρήσει χωρίς να έχει προηγηθεί δημόσια διαβούλευση, όπως επιτάσσει η οδηγία 2000/60/ΕΚ και χωρίς τον προβλεπόμενο στρατηγικό σχεδιασμό για τις επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον, όπως επιτάσσει η Οδηγία για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (2001/42/ΕΚ);

 

3. Για ποιους λόγους η Επιτροπή έχει απορρίψει τη χρηματοδότηση του εν λόγω έργου στο παρελθόν?

 

4. Θεωρεί η Επιτροπή ότι η περαιτέρω υλοποίηση του έργου της εκτροπής του Αχελώου συνάδει με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Οδηγία Πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60/ΕΚ) και την Οδηγία για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (2001/42/ΕΚ).

 

Διαβάστε επίσης

«ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΑΔΥΝΑΤΟ…»

Παρέμβαση του Ντ. Κον Μπεντίτ στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου Τοποθέτηση του Μ. Τρεμόπουλου προς τους Πράσινους ευρωβουλευτές  Παρέμβαση σε υψηλούς τόνους για την κρίση στη

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τερατογενέσεις από το πιο Γνωστό Φυτοφάρμακο

Ήξεραν και Σιωπούσαν στην Ευρώπη; Νέα στοιχεία καταθέτει ο Μιχ. Τρεμόπουλος στο ευρωκοινοβούλιο Από τις δεκαετίες του 1980 και 1990 γνώριζαν η χημική βιομηχανία και