Ενεργό Περιφερειακό Συμβούλιο ζητά ο Μ. Τρεμόπουλος

Ενεργό συμμετοχή του Περιφερειακού Συμβουλίου στην ανάπτυξη της ΠΚΜ ζητά ο Μ. Τρεμόπουλος

Προετοιμασία και ενεργό συμμετοχή του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας σε σημαντικά ζητήματα, όπως η εκλογή εκπροσώπων της ΠΚΜ στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας και οι συναντήσεις για το ΕΣΠΑ ανάμεσα στους Περιφερειάρχες και τον αρμόδιο Επίτροπο της ΕΕ για την Περιφερειακή Πολιτική, Johannes Hahn, ζητά με επιστολή του στην Πρόεδρο και τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και στη Διοίκηση της Περιφέρειας, ο ευρωβουλευτής και περιφερειακός σύμβουλος, επικεφαλής της παράταξης Οικολογία-Αλληλεγγύη, Μιχάλης Τρεμόπουλος.

Στην επιστολή του ο κ. Τρεμόπουλος επισημαίνει πως οι χρόνοι είναι πιεστικοί και πρέπει να συζητηθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο μια σειρά από θέματα που σχετίζονται με την Ενωση Περιφερειών και το ΕΣΠΑ, ώστε αφενός να

είναι ενήμεροι οι περιφερειακοί σύμβουλοι, αφετέρου να συμμετάσχουν ενεργά σε αποφάσεις που αφορούν το αναπτυξιακό μέλλον της Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Ο κ. Τρεμόπουλος σημειώνει πως δεν είναι δυνατό να εκλεγούν εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας δίχως στοιχειώδη συζήτηση στο περιφερειακό συμβούλιο.

Επίσης, για την προγραμματισμένη συζήτηση του Περιφερειάρχη με τον Ευρωπαίο Επίτροπο, σημειώνει ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο θα πρέπει να έχει εγκαίρως ενημέρωση από τον Περιφερειάρχη για τις απόψεις που θα παρουσιαστούν -και είναι στα αντικείμενα του Περιφερειακού Συμβουλίου ως αρμοδιότητα- και να εκφράσει την πολιτική του θέση ως όργανο επί των προτάσεων. «Απαιτείται, πριν παρουσιαστούν από τον Περιφερειάρχη στον Επίτροπο οι προτάσεις της Περιφέρειας, να έχει προηγηθεί συζήτηση και λήψη απόφασης», τονίζει ο κ. Τρεμόπουλος, επισημαίνοντας πως ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση για το «Στρατηγικό Αναπτυξιακό Σχέδιο της Περιφέρειας». Προτείνει δε μαζί με τον Περιφερειάρχη και τους υπηρεσιακούς υπαλλήλους να συμμετάσχει και αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως ομάδα εργασίας που θα συμβάλλει στην προετοιμασία των σχετικών αξόνων συζήτησης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:

Θεσσαλονίκη 8/9/2011

Προς: Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Κ. Μακεδονίας

Κοιν: Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους

ΘEMA: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟ

Τα θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο έχουν επείγοντα χαρακτήρα και είναι πολλά και σημαντικά (π.χ. συμπαραστάτης του Πολίτη, περιφερειακή επιτροπή διαβούλευσης, ΦΠΑ στα είδη εστίασης, δημιουργία Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, συμμετοχή της Περιφέρειας και του Περιφερειακού Συμβουλίου στην διοργάνωση “open days” κ.α.)

Επειδή οι εξελίξεις είναι πολύ γρήγορες, είναι απαραίτητο να ενημερωθούν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι για δύο πολύ σοβαρά θέματα:

  • Πρέπει το Περιφερειακό Συμβούλιο να προετοιμαστεί για να εκλέξει μέχρι 22-9-2011 εκπροσώπους για την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΠΕ). Είναι δυνατόν να γίνει αυτό χωρίς στοιχειώδη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την ίδια την ΕΠΕ και το ΠΔ, με δεδομένο μάλιστα ότι η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει στις 15/9/2011;
  • Ο ευρωπαίος Επίτροπος κ. JohannesHahn, αρμόδιος για την Περιφερειακή Πολιτική, σε συνεργασία με τον Υπουργό Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργανώνουν 3ήμερο Συνέδριο με συναντήσεις εργασίας για το ΕΣΠΑ, από 19 έως 21/9 στην Αθήνα, όπου θα προσκληθούν οι 13 Περιφερειάρχες και θα γίνει συνάντηση εργασίας ξεχωριστά για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο θα πρέπει να έχει εγκαίρως ενημέρωση από τον Περιφερειάρχη για τις απόψεις που θα παρουσιαστούν -και είναι στα αντικείμενα του Περιφερειακού Συμβουλίου ως αρμοδιότητα- και να εκφράσει την πολιτική του θέση ως όργανο επί των προτάσεων, με δεδομένο ότι βασική ατζέντα αυτών των συναντήσεων εργασίας θα είναι ο «προσδιορισμός και η βελτίωση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της κάθε Περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας δημιουργίας οικονομικών συνεργατικών σχηματισμών (“economicclusters“)».

Απ’ ότι γνωρίζουμε, κάθε Περιφερειάρχης θα έχει ξεχωριστή συνάντηση με τον Επίτροπο και τις αρμόδιες αρχές του κάθε ΠΕΠ, για να εξεταστούν αναλυτικά η πορεία των προγραμμάτων αλλά κυρίως ο «Προσδιορισμός εντός μιας Περιφέρειας ή/και εντός του Περιφερειακού Προγράμματος των σημαντικών αναπτυξιακών δυνατοτήτων, τι συμπεράσματα προκύπτουν για περαιτέρω δράσεις, ποιες προτεραιότητες προκύπτουν για την προγραμματική περίοδο που ξεκινά το 2014, ποιες διοικητικές ανάγκες προκύπτουν, ποια νομοθετικά μέτρα πρέπει να ληφθούν».

Δεν γνωρίζουμε κατά πόσον η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας είναι έτοιμη να φέρει στο Περιφερειακό Συμβούλιο πριν από αυτή τη συνάντηση εισηγήσεις αλλά σε κάθε περίπτωση αυτές είναι αντικείμενο και ανήκουν στις αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου, με βάση τη νομοθεσία. Απαιτείται, λοιπόν, πριν παρουσιαστούν από τον Περιφερειάρχη στον ευρωπαίο Επίτροπο οι προτάσεις της Περιφέρειας, να έχει προηγηθεί συζήτηση και λήψη απόφασης. Τονίζουμε ότι αυτές οι προτάσεις πρέπει να εντάσσονται στο «Στρατηγικό Αναπτυξιακό Σχέδιο της Περιφέρειας», που δεν έχει όμως ακόμα ολοκληρωθεί η συζήτησή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Επίσης, θεωρούμε ως παράταξη σημαντικό μαζί με τον Περιφερειάρχη και τους υπηρεσιακούς υπαλλήλους να συμμετάσχει και αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Συμβουλίου, που θα αποφασιστεί στην επόμενη συνεδρίαση του Π.Σ. Η αντιπροσωπεία αυτή θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως ομάδα εργασίας που θα συμβάλλει στην προετοιμασία των σχετικών αξόνων, τους οποίους θα πρέπει στη συνέχεια να επικυρώσει το Περιφερειακό Συμβούλιο πριν τις 19/9.

Με τιμή

Μιχάλης Τρεμόπουλος

Περιφερειακός Σύμβουλος, επικεφαλής “ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ -ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ”,

Ευρωβουλευτής

Διαβάστε επίσης

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παγκόσμια σύνοδο κορυφής του FAO για την επισιτιστική ασφάλεια – εξάλειψη της πείνας από τον κόσμο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, –  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 1ης παγκόσμιας συνόδου κορυφής για την επισιτιστική ασφάλεια, που οργανώθηκε από τον FAO και πραγματοποιήθηκε από

Σκανδαλώδης η επιχείρηση νεκρανάστασης της ‘ΚΙΣΣΟΣ’

Ως «σκανδαλώδη επιχείρηση νεκρανάστασης της οικοπεδοποίησης του Χορτιάτη που δεν πρέπει να μείνει αναπάντητη», χαρακτήρισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος της «Οικολογίας –Αλληλεγγύης», Μιχάλης Τρεμόπουλος, την αύξηση