Επιβολή τελών για την εκμετάλλευση κοιτασμάτων ορυκτών καυσίμων

Η εξόρυξη ορυκτών καυσίμων έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στην Ελλάδα, τα λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ εκτείνονται σε 180 χιλιάδες στρέμματα. H εξόρυξη του λιγνίτη έχει καταστρέψει μεγάλο μέρος των υπόγειων υδροφορέων πλήττοντας ταυτόχρονα και τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ενώ έχει προκαλέσει και σοβαρές παρενέργειες στη γεωμορφολογία της περιοχής με καταστροφή της συνέχειας του ανάγλυφου του εδάφους, έντονες διαβρώσεις και

απότομες κλίσεις.

Οι εξορυκτικές δραστηριότητες και συγκεκριμένα η εκσκαφή – μεταφορά –απόθεση τεραστίων ποσοτήτων λιγνίτη, στείρων και τέφρας, συμβάλλουν καθοριστικά στις υψηλές συγκεντρώσεις μικροσωματιδίων στην ατμόσφαιρα της περιοχής και τους χώρους εργασίας. Ταυτόχρονα η διάνοιξη και οι συνεχείς επεκτάσεις των λιγνιτωρυχείων έχουν οδηγήσει σε αναγκαστικές μετεγκατάστασεις ολόκληρων χωριών.

Σήμερα δεν υπάρχουν νομοθετικές ρυθμίσεις της ΕΕ που να προβλέπουν τέλη σε επιχειρήσεις εξόρυξης για την εκμετάλλευση κοιτασμάτων ορυκτών καυσίμων, και η ενδεχόμενη επιβολή τους επαφίεται ελεύθερα στα κράτη μέλη.

Προτίθεται η Επιτροπή να εξετάσει, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής ευθύνης και της εφαρμογής της αρχής “ο ρυπαίνων πληρώνει” , την επιβολή με εναρμονισμένο τρόπο τέτοιων τελών σε επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται κοιτάσματα ορυκτών καυσίμων σε χώρες μέλη;

Διαβάστε επίσης

Δημόσια Διαβούλευση: Μεταρρύθμιση των πολιτικών για τα ναρκωτικά: μια διέξοδος από την κρίση;

 Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 18/12//2010 η Δημόσια Διαβούλευση για την μεταρρύθμιση των πολιτικών για τα ναρκωτικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Κτήριο ASP, Αίθουσα A5E1 υπό την αιγίδα