ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Αγαπητοί Πράσινοι συνάδελφοι,

Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ξέρουν τη Αμμόχωστο ως την πόλη του Οθέλλου.

Όμως το μεγαλύτερο μέρος του νεότερου τμήματός της, περιλαμβανομένου του κάποτε ολοζώντανου τουριστικού και εμπορικού της κέντρου, αποτελεί σήμερα πόλη -φάντασμα αποκλεισμένη με φράχτη από το υπόλοιπο νησί και τον κόσμο για πάνω από 37 χρόνια. Από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, παραμένει υπό τον άμεσο έλεγχο του Τουρκικού στρατού, χωρίς να επιτρέπεται η είσοδος σε κατοίκους ή επισκέπτες.  

Ήδη από το 1979, οι δύο κοινότητες της Κύπρου συμφώνησαν στην προτεραιότητα της επιστροφής του περιφραγμένου αυτού τμήματος της Αμμοχώστου στους περίπου 30.000 νόμιμους κατοίκους του

, Ελληνοκύπριους στην πλειοψηφία τους, ως πρώτο βήμα προς συνολική επίλυση του Κυπριακού. Η συμφωνία αυτή παραμένει ανεφάρμοστη παρά τις επανειλημμένες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (1984 και 1992), τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1993 για την Κύπρο, 2009 για την Έκθεση Προόδου της Τουρκίας), καθώς και τη σχετική Έκθεση της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2008).

 

 

Εμείς οι Πράσινοι έχουμε ψηφίσει «ναι» σε όλα αυτά τα ψηφίσματα και τις εκθέσεις.  

  • Η πρόσφατη θέση μας για την Τουρκία περιλαμβάνει πρόταση επαναλειτουργίας του λιμανιού της Αμμοχώστου κάτω από τον έλεγχο της ΕΕ για απευθείας εμπόριο  και των δύο κοινοτήτων του νησιού, κάτι που θα συνοδευόταν και με άνοιγμα του σημερινού περιφραγμένου τμήματος της πόλης στους κατοίκους του.
  • Στις επισκέψεις μου στην Κύπρο ως Πράσινος Ευρωβουλευτής, πρότεινα ένα σχέδιο για «Πράσινη Αμμόχωστο», για αποκατάσταση της σημερινής πόλης-φάντασμα ως πρότυπο βιώσιμης οικιστικής ανάπτυξης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην απάντηση της σε Γραπτή Ερώτησή μου του 2010, επιβεβαίωσε ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα θα ήταν επιλέξιμο για ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση. 

Το να επιτραπεί λοιπόν η επιστροφή των προσφύγων της Αμμοχώστου, θα ήταν ένα καθοριστικό βήμα προς τα εμπρός τόσο για την ανθρωπιστική διάσταση όσο και για την  επαναπροσέγγιση των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο, όπου οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό αυτή την περίοδο παρουσιάζουν και πάλι στασιμότητα.      

Για αυτούς τους λόγους σας ζητώ να στηρίξετε τη διακομματική αυτή πρωτοβουλία και να υπογράψετε την 0042/2004 Γραπτή Δήλωση για την Αμμόχωστο, ώστε να διατηρηθεί η πίεση για ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς μια συνολική επίλυση του Κυπριακού.

Η Αμμόχωστος μπορεί να γίνει και πάλι μια ζωντανή, ευημερούσα, σύγχρονη Ευρωπαϊκή πόλη, φωτεινό παράδειγμα ειρηνικής και αρμονικής συνύπαρξης και σημαντικό βήμα προς την επανένωση της Κύπρου και του λαού της.   

 

                                                      Με τους θερμότερους πράσινους χαιρετισμούς

                                                                Μιχάλης Τρεμόπουλος (Πράσινοι/ΕFA, Ελλάδα)

             

Dear fellow Green M.E.P.s,

Most Europeans know Famagusta as the city of Othello’s.

But most of its 20th century section, including its once vibrant touristic and commercial heart, is now a ghost city, fenced–off from the rest of the island and the world for more than 37 years. Since the 1974 Turkish invasion in Cyprus, it remains under direct control of the Turkish army, with no inhabitants or visitors allowed.

As early as 1979, both communities of Cyprus had officially agreed on the priority of having this fenced-off part of Famagusta returned to its mostly Greek – Cypriot 30.000 lawful inhabitants as a first step towards a comprehensive solution of the Cyprus question. Implementation of this agreement is still pending in spite of repeated UNSC resolutions (1984 and 1992), EP resolutions (1993 on Cyprus, 2009 on Turkey’s Progress Report), as well as a 2008 Report of the EP Committee on Petitions.

We Greens have cast a “yes” vote for all these resolutions and reports.

  • Our recent position on Turkey includes a proposition for reopening the Famagusta port under EU control for direct trade with both communities of the island, which would require the opening-up of the now fenced-off city.
  • During my visits in Cyprus as a Green MEP, I have proposed a “Green Famagusta” project to restore the now ghost-city as a model sustainable urban settlement. The European Commission, in their answer to a 2010 Written Question of mine, has confirmed such a project could be eligible for EU co-financing.  

Allowing the Famagusta refugees to return to their city, would therefore be a major breakthrough both for the humanitarian dimension and for the re-approaching process in Cyprus, where the political negotiation process now seems to be stalled again.

This is why I am asking you to support this cross-party initiative and to sign the 0042/2004 Written Declaration on Famagusta, so that the pressure is kept for an important first step towards a comprehensive resolution in Cyprus.

Famagusta can be transformed again into a living, thriving, modern European city, a shining example of peaceful and harmonious co-existence and an important step towards the reunification of Cyprus and its people.

            Warmest Green Greetings

                                Michail Tremopoulos (Greens/EFA, Greece)

 

Διαβάστε επίσης

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Καλλικράτεια: ανεπεξέργαστα λύματα από τον βιολογικό σταθμό στη θάλασσα;

Να ξεκαθαρίσει το θολό το τοπίο σχετικά με τη ρύπανση από τα ανεπεξέργαστα λύματα που διέρρευσαν από τον βιολογικό σταθμό στην Καλλικράτεια ζητάει από τον