Ερωτήσεις που κατατέθηκαν από τον Ιούνιο του 2009 μέχρι τον Ιανουάριο του 2012 ταξινομημένες θεματικά και γεωγραφικά

267    Συνθήκες διαβίωσης στον καταυλισμό Ρομά στα Εξαμίλια Κορινθίας
277    Επανειλημμένες διώξεις των αντιρρησιών συνείδησης στην Ελλάδα
309    Αστυνομική βία στο Βέλγιο και μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κρίσης στους πολίτες
313    VP/HR – Πώληση όπλων αξίας 53 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ από τις ΗΠΑ στο Μπαχρέιν
314    Διοικητικές κυρώσεις και προσωποκράτηση για στρατολογικές εκκρεμότητες

Αλιεία
47    Απαγόρευση του διεθνούς εμπορίου του ερυθρού τόνου
77    Παράνομη χρήση του καταστροφικού αλιευτικού εργαλείου της βιντζότρατας στις ελληνικές θάλασσες
87    Επιδοτήσεις παράνομων σκαφών αλιείας
236    Ανάγκη μεταρρύθμισης των οικολογικών σημάτων για τα θαλασσινά
241    Παρεκκλίσεις στο Μεσογειακό Κανονισμό για τη Μηχανότρατα στην Ελλάδα
255    Μη εφαρμογή του ΕΚ 1967/2006 για τη μέση αλιεία
302    Παράνομη αλιεία στη λίμνη Τριχωνίδα
307    Ελλιπείς έλεγχοι στην αλίευση με μηχανότρατα
337    Παράτυπη θεσμοθέτηση ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις υδατοκαλλιέργειες στην Ελλάδα
344    Ορθή μεταχείριση των εκτρεφόμενων ιχθύων

Απορρίμματα – Ανακύκλωση
4    Λειτουργία παράνομων χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων στην Ελλάδα
36    Ενσωμάτωση στο ελληνικό εθνικό δίκαιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών – Κατασκευών – Κατεδαφίσεων
81    Διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων στην Αττική
96    Ελλιπής λειτουργία Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Βέροιας
98    Επικίνδυνα νοσοκομειακά απόβλητα στη Σόφια της Βουλγαρίας
102    Παύση λειτουργίας και επανακαλλιέργεια του χώρου διάθεσης απορριμμάτων στην Tsalapitsa κοντά στο Plovdiv στη Βουλγαρία
133    Χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων στην Ελλάδα
136    Ταφή βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων
210    Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στην Αττική
230    Η ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων απειλεί τον κόλπο του Λαγανά και το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου
239    Δημιουργία ζήτησης ανακυκλώσιμων υλικών
242    Παράνομη καύση καλωδίων και καταλυτών για ανάκτηση χαλκού
271    Κατάλοιπα φαρμακευτικών ουσιών σε υδάτινους αποδέκτες
297    Ανακύκλωση πλαστικών που περιέχουν πολυολεφίνη
338    Επιβάρυνση της υγείας των κατοίκων του Δήμου Φυλής από την παρουσία ΧΥΤΑ στην περιοχή

Βιοποικιλότητα – Φυσικό περιβάλλον
2    Οικότοποι και είδη
21    Ένταξη της Χερσονήσου του Ακάμα στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000
34    Ανάγκη για λήψη μέτρων προστασίας της καφέ αρκούδας από τροχαία ατυχήματα
57    Ευρωπαϊκή πολιτική για τους υγρότοπους μικρής κλίμακας και για τους αστικούς υγρότοπους
59    Κόκκινος συναγερμός για τα ζώα και τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας
62    Υποβάθμιση βιότοπου θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στην παραλία Ρεθύμνου
77    Παράνομη χρήση του καταστροφικού αλιευτικού εργαλείου της βιντζότρατας στις ελληνικές θάλασσες
84    Η κατάσταση της Posidonia Oceanica στη Μεσόγειο
103    Προστασία της καφέ αρκούδας στη Βουλγαρία
112    Αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών πολιτικών για τη βιοποικιλότητα
118     Ένταξη περιοχών στο δίκτυο Natura 2000 στην Κύπρο
126    Οδηγία για τους οικοτόπους 92/43/EΟΚ: τύποι οικοτόπων και είδη που αντιπροσωπεύονται ανεπαρκώς στον εθνικό κατάλογο των τόπων κοινοτικής σημασίας από τη Βουλγαρία
127    Οδηγία περί πτηνών 79/409/EΟΚ: μη χαρακτηρισμός εκ μέρους της βουλγαρικής κυβέρνησης επαρκούς αριθμού ζωνών ειδικής προστασίας
128    Οδηγία περί πτηνών 79/409/EΟΚ: 24 περιοχές έχουν εγκριθεί αλλά δεν έχουν χαρακτηρισθεί ζώνες ειδικής προστασίας στη Βουλγαρία
129    Παραβιάσεις της Σύμβασης του Aarhus στα όρη Rila στη Βουλγαρία
139    Επεκτάσεις εγκαταστάσεων καζίνο στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας
159    Παρατυπίες και χρήση υπεραλιευμένων ειδών σε κονσέρβες τόνου
162    Κυνήγι καφέ αρκούδας στη Βουλγαρία
169    Περιφερειακή ζώνη Εθνικού Δρυμού Οίτης
174    Προστασία των κητωδών από την αιχμαλωσία
176    Αδειοδότηση λατομείου γύψου σε επαφή με προστατευόμενη περιοχή
187    Ελληνικοί ζωολογικοί κήποι
218    Νέα στρατηγική της Επιτροπής για τη βιοποικιλότητα
229    Η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη και οικοδόμηση απειλεί τη δεύτερη σημαντικότερη παραλία ωοτοκίας της Caretta caretta στη Μεσόγειο
230    Η ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων απειλεί τον κόλπο του Λαγανά και το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου
241    Παρεκκλίσεις στο Μεσογειακό Κανονισμό για τη Μηχανότρατα στην Ελλάδα
255    Μη εφαρμογή του ΕΚ 1967/2006 για τη μέση αλιεία
263    Τεχνικές για την αύξηση της βιοποικιλότητας στις γεωργικές εκτάσεις
287    Άρση απαγόρευσης της θήρας στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού (SPA: GR211004)
323    Προστασία του περιαστικού δάσους της Θεσσαλονίκης
326    Νέο κρούσμα θανάτωσης αρκούδας στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού Σιάτιστας-Κρυσταλλοπηγής (Ε45)
351    Η νομοθεσία της Βραζιλίας επιτρέπει την αποψίλωση του Αμαζονίου
352    Τα μέτρα για την ελληνική οικονομία φέρνουν (και) περιβαλλοντική οπισθοδρόμηση!

Γεωργία
1     Αποζημιώσεις της ελληνικής κυβέρνησης προς τους αγρότες
39    Αγρο-περιβαλλοντικά μέτρα για να προστατευθούν οι μέλισσες και άλλα επικονιαστικά έντομα
73    Χρήση απαγορευμένου φυτοπροστατευτικού Lebaycid στην Ελλάδα
74    Μη έγκριση βιολογικών σκευασμάτων στην Ελλάδα για την προστασία των φοινικοειδών από το κόκκινο σκαθάρι Rhynchophorus ferrugineus
108    Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για τη χρήση του απαγορευμένου φυτοπροστατευτικού εντομοκτόνου Lebaycid στην Ελλάδα
143    Ασφάλεια φυτοφαρμάκου ευρείας κυκλοφορίας
163    Ανακρίβεια στην απάντηση της Eπιτροπής σε γραπτή ερώτησή μου για την ουσία Glyphosate
164    Εφαρμογή της αμειψισποράς στο πλαίσιο της πολλαπλής συμμόρφωσης στην Ελλάδα
166    Καλλιέργεια κλωστικής κάνναβης στην Ελλάδα και την Ένωση
182    Σχετικά με την ανανέωση της καταχώρισης του glyphosate
199    Καλλιέργεια κλωστικής κάνναβης στην Ελλάδα
212    Διακίνηση απαγορευμένων φυτοφαρμάκων
213    Διαχείριση αγροτικών αποβλήτων
232    Υπολείμματα φυτοφαρμάκου σε σταφίδες που μοιράστηκαν σε σχολεία στην Ελλάδα
235    Απόκρυψη από το κοινό της σύνδεσης του Roundup με συγγενείς ανωμαλίες
237     Έκκληση για νέα προσέγγιση της διαχείρισης του αζώτου
238    Απώλεια εδάφους
240    Γεωργικές επιδοτήσεις
263    Τεχνικές για την αύξηση της βιοποικιλότητας στις γεωργικές εκτάσεις
288    Κριτήρια καθαρότητας για την ασφάλεια της στέβια
336    Διευκρινίσεις για την απαγόρευση καλλιέργειας κλωστικής κάνναβης στην Ελλάδα
341.    Δηλητηρίαση ζώων εκτροφής από ανεξέλεγκτη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, στις εκβολές του Αξιού ποταμού, περιοχή του δικτύου Natura 2000

Δάση
3    Η χρήση πόρων των Ταμείων Συνοχής και Περιφερειακής Ανάπτυξης εκ μέρους της Ελλάδας για την πρόληψη και τον περιορισμό των πυρκαγιών δασικών εκτάσεων
5    Χαρτογράφηση των δασών και ολοκλήρωση του δασολογίου στην Ελλάδα
22    Προσβολή φοινικοειδών από το κόκκινο σκαθάρι Rhynchophorus ferrugineus
65    Αέρια του θερμοκηπίου και διαχείριση εδαφών
114    Μη ελεγχόμενη κρατική ενίσχυση μέσω συμφωνιών ανταλλαγής δασικών εκτάσεων στις εκβολές του ποταμού Kamchia στη βουλγαρική ακτή της Μαύρης Θάλασσας
115    Μη ελεγχόμενη κρατική ενίσχυση μέσω συμφωνίας ανταλλαγής δασικών εκτάσεων στην κορυφή Kom στη Βουλγαρία
116    Μη ελεγχόμενη κρατική ενίσχυση μέσω συμφωνίας ανταλλαγής δασικών εκτάσεων στην κορυφή Perelik της οροσειράς της Ροδόπης στη Βουλγαρία
238    Απώλεια εδάφους
323    Προστασία του περιαστικού δάσους της Θεσσαλονίκης

Διαφάνεια
35    Τιμολόγηση αντιγράφων φαρμάκων βάσει της εθνικής νομοθεσίας
114    Μη ελεγχόμενη κρατική ενίσχυση μέσω συμφωνιών ανταλλαγής δασικών εκτάσεων στις εκβολές του ποταμού Kamchia στη βουλγαρική ακτή της Μαύρης Θάλασσας
115    Μη ελεγχόμενη κρατική ενίσχυση μέσω συμφωνίας ανταλλαγής δασικών εκτάσεων στην κορυφή Kom στη Βουλγαρία
116    Μη ελεγχόμενη κρατική ενίσχυση μέσω συμφωνίας ανταλλαγής δασικών εκτάσεων στην κορυφή Perelik της οροσειράς της Ροδόπης στη Βουλγαρία
142    Κόστος και αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών πολιτικών για τα ναρκωτικά
168    Kοστολόγηση γενόσημων (αντιγράφων) φαρμάκων στην Ελλάδα
183    Προστασία του περιβάλλοντος και χιονοδρομικά κέντρα στη Βουλγαρία

Διαχείριση Υδάτων
7    Τροποποίηση έργου αποκατάστασης λίμνης Κορώνειας
8    Ρύπανση υδάτων στον Δήμο Μεσσαπίας στην Εύβοια από τοξικά απόβλητα
9    Οικολογική κατάσταση των υδάτων των λιμνών της Βόρειας Ελλάδας
10    Εκτροπή του ποταμού Αχελώου
13    Υποβάθμιση λίμνης Στυμφαλίας (GR2530002)
40    Επανεγκατάσταση δικτύου σταθμών παρακολούθησης υπόγειων και επιφανειακών υδάτων στη λίμνη Κορώνεια
46    Ρύπανση στον ποταμό Καλαμά
58    Παρεμπόδιση ροής στον ποταμό Κοιλιάρη, στην Κρήτη
63    Παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στις Περιοχές Ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης στη ΝΔ Μεσσηνία
67    Ύδρευση των πόλεων του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη στην Κρήτη (κοιτα και ερωτ. 98)
68    Πλημμύρες στο Στρατώνι Χαλκιδικής και πιθανές επιπτώσεις σε συνδυασμό με τη μεταλλευτική δραστηριότητα
75    Διαδικασία προσφυγής για τη λίμνη Κορώνεια
80    Προστασία της Λίμνης Παραλιμνίου στην Κύπρο
94    Διασφάλιση διαδικασιών περιβαλλοντικής πιστοποίησης κανονισμού EMAS
100    Ύδρευση των πόλεων του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη  ΠΡΟΣΟΧΗ 67
121    Ακατάλληλη οριοθέτηση και παρεμβάσεις στη λίμνη Παμβώτιδα
145    Σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής στην Ελλάδα
149    Συνεχιζόμενη υποβάθμιση των λιμνών Ζάζαρη, Χειμαδίτιδα, Πετρών, Βεγορίτιδα
153    Λίμνη Κορώνεια Ν. Θεσσαλονίκης
171    Συμπληρωματικά στοιχεία για σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής στην Ελλάδα
190    Ακατάλληλη οριοθέτηση και παρεμβάσεις στη λίμνη Παμβώτιδα
289    Καθορισμóς ξεχωριστού ορίου για εξασθενές χρώμιο στο νερό ανθρώπινης χρήσης
312    Συγχρηματοδότηση του φράγματος Πετρένια στην περιοχή Γοματίου στη Χαλκιδική
350    Κατασκευή φράγματος επί του ποταμού Αλιάκμονα, στο Νεστόριο Καστοριάς

Δόμηση
71    Προστασία αρχιτεκτονικού – μεταλλευτικού μνημείου στη Θάσο
79    Ανακατασκευή της Πλατείας Ελευθερίας στη Λευκωσία
109    Προστασία και ανάδειξη μνημειακού χώρου της κλασικής αρχαιότητας στην Αθήνα
154    Διάσωση αρχιτεκτονικού μνημείου στην Τουρκία
155    Παρεκκλίσεις από την περιβαλλοντική και πολεοδομική νομοθεσία στην Ελλάδα
184    Παράνομες εγκαταστάσεις σε προστατευόμενη περιοχή στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου έργου στη Σάμο
211    Κατάχωση σημαντικού αρχαίου μνημείου στην Αγορά των Αθηνών
214    Εκποίηση και οικοδόμηση δημόσιας έκτασης στο πρώην αεροδρόμιο Αθηνών
216    Οικιστική ανάπτυξη στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού, στην Αθήνα
250    Εφαρμοστικός Νόμος του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου στην Ελλάδα
256    Ανεξέλεγκτα λιμενικά έργα στην Ικαρία

Εκπαίδευση
76    Αναστολή συγχρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα

Εμπόριο
47    Απαγόρευση του διεθνούς εμπορίου του ερυθρού τόνου
146    Σύστημα ταχείας αντίδρασης RAPEX για επικίνδυνα καταναλωτικά προϊόντα
161    Απελευθέρωση του εμπορίου με τις χώρες της Mercosur
175    Χρηματοδότηση ελλείμματος του Διαχειριστή Συστήματος από δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών
253    Υπολογισμός του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ στην ελληνική αγορά ηλεκτρισμού
296    Επιπτώσεις στη δημόσια τηλεόραση χωρών μελών από θεσμικές αλλαγές σε θέματα χρηματοδότησης
329    Οικολογικό σήμα για προϊόντα με βάση τον πολτό
331    Σήμανση των καυσίμων που εισάγονται στην ΕΕ

Ενέργεια – Ανανεώσιμες Πηγές
66    Ανάγκη διαχωρισμού των στερεών βιοκαυσίμων ανάλογα με τη χρήση για οικιακούς και βιομηχανικούς σκοπούς
175    Χρηματοδότηση ελλείμματος του Διαχειριστή Συστήματος από δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών
196    Έλλειψη Στρατηγικού Σχεδιασμού της ανάπτυξης των αιολικών πάρκων στην Ελλάδα – το παράδειγμα των όρνιων της Κρήτης
197    Έλλειψη Στρατηγικού Σχεδιασμού της ανάπτυξης των αιολικών πάρκων στην Ελλάδα – το παράδειγμα της Σκύρου
223    Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» στην Ελλάδα
224    Κλιματικοί στόχοι και εγγυημένες τιμές για ΑΠΕ, στις χώρες μέλη με οικονομικά προβλήματα
253    Υπολογισμός του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ στην ελληνική αγορά ηλεκτρισμού
275    Ανθρακικό αποτύπωμα βιοκαυσίμων
279    Μη ενσωμάτωση της οδηγίας 2009/29/ΕΚ από την Ελλάδα
283    Μη ενσωμάτωση της οδηγίας 2009/28/ΕΚ από την Ελλάδα
286    Kαταδικαστικές αποφάσεις του ΔΕΚ εις βάρος της Ελλάδας για περιβαλλοντικά θέματα
300    Ενέργειες για αύξηση της διείσδυσης μικρών αιολικών στο ενεργεικό μίγμα
332    Επιπτώσεις των βιοκαυσίμων ως προς την έμμεση αλλαγή της χρήσης γης
333    Μοντέλα και προβλεπόμενες επενδύσεις στον τομέα της νέας ηλεκτροπαραγωγικής ικανότητας
347    Ενέργειες για αύξηση της διείσδυσης μικρών αιολικών στο ενεργεικό μίγμα

Ενέργεια – Ορυκτά Καύσιμα
86    Επέκταση διυλιστηρίου Ελευσίνας για παραγωγή ντίζελ κίνησης και δανειοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
90    Εισαγωγή φόρου επί των εκπομπών άνθρακα στην ΕΕ
117    Νέες και υφιστάμενες λιγνιτικές μονάδες στην Ελλάδα
147    Νέες και υφιστάμενες λιγνιτικές μονάδες στην Ελλάδα
151    Δημοπράτηση λιγνιτικών πεδίων στις περιοχές Δράμας, Ελασσόνας και Βεγόρας
200    Επιβολή τελών για την εκμετάλλευση κοιτασμάτων ορυκτών καυσίμων
243    Νέες εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα
248    Ελληνοϊταλικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (ITGI)
259    Τερματικός σταθμός LPG στην Αλεξανδρούπολη
260    Συμπαραγωγή Υψηλής Απόδοσης και ΑΠΕ
261    Πρότυπα για την εξόρυξη αερίου από σχιστολιθικά πετρώματα
284    Μη ενσωμάτωση της οδηγίας 2009/30/ΕΚ από την Ελλάδα
316    Πάγωμα προστίμων για λαθρεμπόριο καυσίμων στην Ελλάδα
331    Σήμανση των καυσίμων που εισάγονται στην ΕΕ

Εξοπλισμοί
83    Κώδικας συμπεριφοράς στης ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων
144    Λειτουργία πεδίου βολής αεροσκαφών σε προστατευόμενη περιοχή
313    VP/HR – Πώληση όπλων αξίας 53 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ από τις ΗΠΑ στο Μπαχρέιν

Εξορύξεις-Μεταλλουργία
18    Ρύπανση του Ευβοϊκού Κόλπου στην Ελλάδα από την εταιρεία ΛΑΡΚΟ
32    Ανάγκη ευρωπαϊκής απαγόρευσης της μεταλλουργίας που βασίζεται στην κυάνωση
48    Εγκατάσταση έκπλυσης με κυανιούχες ενώσεις στην πόλη Kardjali της Βουλγαρίας
49    Προγραμματισμένη δημιουργία χρυσωρυχείου στο Ada Tepe κοντά στο Krumovgrad της Βουλγαρίας
50    Ρύπανση του ποταμού Chepelarska στη Βουλγαρία από την εταιρεία Gorubso-Laki
51    Ρύπανση του ποταμού Medetska στη Βουλγαρία
52    Ρύπανση του ποταμού Topolniza στη Βουλγαρία από την εταιρεία Chelopech Mining
68    Πλημμύρες στο Στρατώνι Χαλκιδικής και πιθανές επιπτώσεις σε συνδυασμό με τη μεταλλευτική δραστηριότητα
71    Προστασία αρχιτεκτονικού – μεταλλευτικού μνημείου στη Θάσο
78    Μεταβίβαση μεταλλείων Κασσάνδρας
169    Περιφερειακή ζώνη Εθνικού Δρυμού Οίτης
170    Η συνθήκη του Άαρχους και η διαβούλευση για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός»
204    Εξορυκτικές δραστηριότητες και περιοχές του δικτύου Νatura 2000
252    Παράνομη παραχώρηση δικαιωμάτων εξόρυξης χρυσού στο Krumovgrad στη Βουλγαρία
312    Συγχρηματοδότηση του φράγματος Πετρένια στην περιοχή Γοματίου στη Χαλκιδική
342    Η τύχη των χωριών που βρίσκονται κοντά στο χρυσωρυχείο στο Krumovgrad μετά την έγκριση της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το Ανώτατο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων Περιβάλλοντος της Βουλγαρίας

Εργασιακά Δικαιώματα
20    Εργατικά ατυχήματα στην Ελλάδα
37    De facto αναστολή στο σύστημα προστασίας των περιοχών δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα
105    Συμβατότητα του μνημονίου συνεννόησης με την Ελλάδα με τις διεθνείς συμβάσεις εργασίας
106    Συμβατότητα του μνημονίου Ελλάδας – ΕΕ-ΔΝΤ με τη Συνθήκη Λειτουργίας της ΕΕ
132    Αλλαγές εργασιακής νομοθεσίας στην Ελλάδα
156    Συλλογικές συμβάσεις εργασίας στην Ελλάδα
265    Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας στην Ελλάδα
292    Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας στην Ελλάδα

Θεσμοί
107    Κίνητρα για την προσχώρηση ομάδων προβληματισμού και άλλων μη εγγεγραμμένων εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων στο μητρώο των εκπροσώπων συμφερόντων της Επιτροπής
130    Το 60 % των εκπροσώπων συμφερόντων της ΕΕ που εργάζονται για λογαριασμό γραφείων συμβούλων δεν έχει εγγραφεί στο μητρώο διαφάνειας των εκπροσώπων συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
131    Κάλυψη κενού ηθικής τάξης στον κώδικα δεοντολογίας των Ευρωπαίων Επιτρόπων
325    Αποβολή κράτους μέλους από το ευρώ
339    Έκθεση της Transparency International: Η διαφθορά συνέβαλε στην κρίση του ευρώ

Καταναλωτές
146    Σύστημα ταχείας αντίδρασης RAPEX για επικίνδυνα καταναλωτικά προϊόντα
314    Διοικητικές κυρώσεις και προσωποκράτηση για στρατολογικές εκκρεμότητες
329    Οικολογικό σήμα για προϊόντα με βάση τον πολτό

Κλιματική Αλλαγή-Εκπομπές CO2
14    Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την κτηνοτροφία
15    Ρύθμιση των προτύπων θορύβου των οχημάτων
30    Αποφυγή παρενεργειών σε βάρος του σιδηροδρόμου από την ευρωπαϊκή πολιτική κατά της κλιματικής αλλαγής
41    Δεσμεύσεις της Ε.Ε. Για μείωση εκπομπών μετά τη Σύνοδο της Κοπεγχάγης
86    Επέκταση διυλιστηρίου Ελευσίνας για παραγωγή ντίζελ κίνησης και δανειοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
89    Ένταξη των εκπομπών από πλοία στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής (ΕΣΕΔΕ)
90    Εισαγωγή φόρου επί των εκπομπών άνθρακα στην ΕΕ
117    Νέες και υφιστάμενες λιγνιτικές μονάδες στην Ελλάδα
175    Χρηματοδότηση ελλείμματος του Διαχειριστή Συστήματος από δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών
223    Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» στην Ελλάδα
224    Κλιματικοί στόχοι και εγγυημένες τιμές για ΑΠΕ, στις χώρες μέλη με οικονομικά προβλήματα
262    Σταδιακή κατάργηση των φθοριούχων αερίων
275    Ανθρακικό αποτύπωμα βιοκαυσίμων
279    Μη ενσωμάτωση της οδηγίας 2009/29/ΕΚ από την Ελλάδα
285    Μη ενσωμάτωση της οδηγίας 2009/31/ΕΚ από την Ελλάδα
290     Έμμεσες συνέπειες από την πιθανολογούμενη υπερεπίτευξη κλιματικών στόχων της ΕΕ
319    Ατέλειες στον μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης του ΟΗΕ
330    Οικονομικά κίνητρα και μέσα για ανακαινίσεις κτιρίων

Κτηνοτροφία – Ευημερία των ζώων
14    Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την κτηνοτροφία
   
43    Ασφάλεια Γ.Τ. Ποικιλιών καλαμποκιού της MONSANTO και κενά στη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία και την εφαρμογή της
88    Έκθεση του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) «Κατάσταση Πραγμάτων στα Τρόφιμα και τη Γεωργία 2009»
91    Ρύπανση υπεδάφους και θάλασσας σε προστατευόμενη περιοχή από χοιροτροφική μονάδα
95    Μορατόριουμ για νέες εγκρίσεις γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ)
101    Προβλήματα υπερβόσκησης στο νησί της Ικαρίας, στην Ελλάδα
160    Ενδεχόμενη ρύπανση από χοιροτροφική μονάδα
181    Χρήση ανακυκλωμένων ελαίων ως ζωοτροφών
191    Απαγόρευση των κλωβοστοιχιών για τις όρνιθες αυγοπαραγωγής
219    Ζητήματα δεοντολογίας και καλής διαβίωσης των ζώων σε σχέση με τη γενετική τροποποίηση ζώων
221    Καλή διαβίωση των ζώων κατά τη μεταφορά
228    Καλή διαβίωση των κοτόπουλων πάχυνσης
233    Διακίνηση και χρήση απαγορευμένων κτηνιατρικών φαρμακευτικών ουσιών
234    Η χρήση των αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία και η εμφάνιση αντίστασης στα αντιβιοτικά
237     Έκκληση για νέα προσέγγιση της διαχείρισης του αζώτου
270    Νέες διευκρινίσεις για τη διακίνηση και χρήση απαγορευμένων κτηνιατρικών φαρμακευτικών ουσιών
291    Απαγόρευση των στάβλων για τις χοιρομητέρες
305    Πειράματα σε ζώα και καλλυντικά
317    Χρήση αντιμικροβιακών ουσιών στη ζωική παραγωγή
340

341    Ανάγκη για οδηγία σχετικά με την καλή μεταχείριση των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής
Δηλητηρίαση ζώων εκτροφής από ανεξέλεγκτη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, στις εκβολές του Αξιού ποταμού, περιοχή του δικτύου Natura 2000
348    Ζητήματα βιωσιμότητας που προκύπτουν από τη βιομηχανική παραγωγή ζωικού κεφαλαίου

Μεταφορές – Κινητικότητα
24    Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων Επιβατών Σιδηροδρόμου
26    Πρόγραμμα Eurovelo
27    Χάρτα των Βρυξελλών
44    Ανάγκη ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα δικαιώματα των πεζών
150    Προβλήματα ηχορρύπανσης στις περιοχές γύρω από τα αεροδρόμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης
282    Μη ενσωμάτωση της οδηγίας 2008/99/ΕΚ από την Ελλάδα
310    Διάβρωση της ακτής του Θερμαϊκού Κόλπου λόγω των έργων επέκτασης του αεροδρομίου Μακεδονία

Μεταφορές – Οδικές Μεταφορές
15    Ρύθμιση των προτύπων θορύβου των οχημάτων
23    Xάραξη του νέου αυτοκινητόδρομου Ε65 μέσα σε δύο σημαντικές περιοχές NATURA 2000
33    Αντιμετώπιση επιπτώσεων από κατάτμηση οικοτόπων που επιφέρει η κατασκευή οδικών υποδομών
34    Ανάγκη για λήψη μέτρων προστασίας της καφέ αρκούδας από τροχαία ατυχήματα
45    Διακοπή κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών Θεσσαλονίκης
82    Διάνοιξη οδικού άξονα σε προστατευόμενη περιοχή στην Ήπειρο
104    Νέο θεσμικό πλαίσιο οδικών εμπορευματικών μεταφορών στην Ελλάδα
110    Ενσωμάτων από την Ελλάδα της οδηγίας 2003/59/ΕΚ «σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση οδηγών»
111    Παροχή στοιχείων για την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO2 αυτοκινήτων στα διαφημιστικά έντυπα
172    Χρηματοδότηση αυτοκινητοδρόμου Μόσχας-Πετρούπολης
192    Ενσωμάτωση από την Ελλάδα της οδηγίας 2003/59/ΕΚ σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση οδηγών
193    Χάραξη αυτοκινητοδρόμου Ε-65 μέσα σε σημαντικές περιοχές NATURA 2000
326    Νέο κρούσμα θανάτωσης αρκούδας στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού Σιάτιστας-Κρυσταλλοπηγής (Ε45)

Μεταφορές – Μέσα σταθερής τροχιάς
29    Σύστημα αυτόματης απόδοσης προτεραιότητας στο τραμ της Αθήνας
135    Ανενεργοί σταθμοί του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών
194    Σύστημα αυτόματης απόδοσης προτεραιότητας στο τραμ της Αθήνας
211    Κατάχωση σημαντικού αρχαίου μνημείου στην Αγορά των Αθηνών
217    Επεκτάσεις του μετρό της Αθήνας
254    Προαστιακός σιδηρόδρομος Λουτρακίου

Μεταφορές – Ναυτιλία
28    Ναυάγια με τοξικά και πυρηνικά απόβλητα στη Μεσόγειο
89    Ένταξη των εκπομπών από πλοία στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής (ΕΣΕΔΕ)
257    Μεταφορικό ισοδύναμο στην Ελλάδα
280    Μη ενσωμάτωση της οδηγίας 2005/35/ΕΚ από την Ελλάδα
304    Μείωση των ταχυτήτων των πλοίων προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές και να εξοικονομηθεί κόστος για καύσιμα

Μεταφορές – Σιδηρόδρομος
6    Περικοπές δρομολογίων στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο
11    Ελαχιστοποίηση δρομολογίων σιδηροδρομικής γραμμής Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα
12    Ελαχιστοποίηση δρομολογίων σιδηροδρομικής γραμμής Αμύνταιο – Κοζάνη
24    Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων Επιβατών Σιδηροδρόμου
30    Αποφυγή παρενεργειών σε βάρος του σιδηροδρόμου από την ευρωπαϊκή πολιτική κατά της κλιματικής αλλαγής
45    Διακοπή κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών Θεσσαλονίκης
55    Επιβολή, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όρου για κλείσιμο σιδηροδρομικών γραμμών στην Ελλάδα
93    Σιδηροδρομική γραμμή Κρυονέρι-Μεσολόγγι-Αγρίνιο
120    Σιδηροδρομική γραμμή Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα
123    Αθέτηση οικονομικής συμφωνίας του Ελληνικού Κράτους με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ)
140    Σε συνέχεια της ερώτησής μου Ε-4383/09, κλείσιμο σιδηροδρομικών γραμμών στην Ελλάδα
141    Κατάργηση σιδηροδρομικών υποδομών στην Ελλάδα
202    Σύμβαση για τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο Αθηνών
206    Σιδηροδρομική γραμμή Έδεσσας-Κοζάνης-Φλώρινας
315    Λεηλασία δημόσιου σιδηροδρομικού υλικού στην Ελλάδα
321    Κατασκευή σιδηροδρομικού άξονα στην Κρήτη

Οικονομία
38    Μη απορρόφηση κονδυλίων για τα Προγράμματα Συνοχής
56    Διαγραφή χρεών Αϊτής
85    Έκδοση ευρωομολόγων για το δημόσιο δανεισμό χωρών μελών
105    Συμβατότητα του μνημονίου συνεννόησης με την Ελλάδα με τις διεθνείς συμβάσεις εργασίας
106    Συμβατότητα του μνημονίου Ελλάδας – ΕΕ-ΔΝΤ με τη Συνθήκη Λειτουργίας της ΕΕ
107    Κίνητρα για την προσχώρηση ομάδων προβληματισμού και άλλων μη εγγεγραμμένων εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων στο μητρώο των εκπροσώπων συμφερόντων της Επιτροπής
119    «Πράσινη» ανοικοδόμηση της πόλης της Αμμοχώστου
130    Το 60 % των εκπροσώπων συμφερόντων της ΕΕ που εργάζονται για λογαριασμό γραφείων συμβούλων δεν έχει εγγραφεί στο μητρώο διαφάνειας των εκπροσώπων συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
132    Αλλαγές εργασιακής νομοθεσίας στην Ελλάδα
156    Συλλογικές συμβάσεις εργασίας στην Ελλάδα
167    Το Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών (CSF)
179    Διαλεύκανση του σκανδάλου Siemens στην Ελλάδα
202    Σύμβαση για τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο Αθηνών
250    Εφαρμοστικός Νόμος του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου στην Ελλάδα
252    Παράνομη παραχώρηση δικαιωμάτων εξόρυξης χρυσού στο Krumovgrad στη Βουλγαρία
258    Περαίωση φορολογικών υποθέσεων από την ελληνική κυβέρνηση
265    Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας στην Ελλάδα
272    Στατιστικά στοιχεία για το ελληνικό δημόσιο χρέος και ανεξαρτησία της ελληνικής στατιστικής αρχής
274    Συμμετοχή της Εκκλησίας της Ελλάδος στα οικονομικά βάρη για την αντιμετώπιση της κρίσης
276    Απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων από την Ελλάδα
292    Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας στην Ελλάδα
295    Επιπτώσεις στη δημόσια ραδιοτηλεόραση χωρών μελών λόγων της οικονομικής κρίσης
296    Επιπτώσεις στη δημόσια τηλεόραση χωρών μελών από θεσμικές αλλαγές σε θέματα χρηματοδότησης
301    Αποσύνδεση αποκατάστασης πυρόπληκτων από το ελληνικό Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής
303    Αναγνώριση του ιδιαίτερου ρόλου της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης
306    Σύγκλιση ευρωπαϊκών οικονομιών
308    Ο ρόλος της εταιρείας BlackRock στη διαχείριση του ελληνικού χρέους
320    Ενεργοποίηση της συμφωνίας της 26ης Οκτωβρίου
322    Μεταφορά πόρων Πράσινου Ταμείου στον κρατικό προϋπολογισμό
325    Αποβολή κράτους μέλους από το ευρώ
335    Eγγύηση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ
339    Έκθεση της Transparency International: Η διαφθορά συνέβαλε στην κρίση του ευρώ
343    Επιτήρηση των ελληνικών συνόρων
346    Μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ και νησιωτικότητα
348    Ζητήματα βιωσιμότητας που προκύπτουν από τη βιομηχανική παραγωγή ζωικού κεφαλαίου
352    Τα μέτρα για την ελληνική οικονομία φέρνουν (και) περιβαλλοντική οπισθοδρόμηση!

Οικότοποι
2    Οικότοποι και είδη
13    Υποβάθμιση λίμνης Στυμφαλίας (GR2530002)
21    Ένταξη της Χερσονήσου του Ακάμα στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000
23    Xάραξη του νέου αυτοκινητόδρομου Ε65 μέσα σε δύο σημαντικές περιοχές NATURA 2000
33    Αντιμετώπιση επιπτώσεων από κατάτμηση οικοτόπων που επιφέρει η κατασκευή οδικών υποδομών
37    De facto αναστολή στο σύστημα προστασίας των περιοχών δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα
46    Ρύπανση στον ποταμό Καλαμά
57    Ευρωπαϊκή πολιτική για τους υγρότοπους μικρής κλίμακας και για τους αστικούς υγρότοπους
61    Υποβάθμιση διεθνούς σημασίας γεωτόπου στην Ελλάδα
77    Παράνομη χρήση του καταστροφικού αλιευτικού εργαλείου της βιντζότρατας στις ελληνικές θάλασσες
118     Ένταξη περιοχών στο δίκτυο Natura 2000 στην Κύπρο
126    Οδηγία για τους οικοτόπους 92/43/EΟΚ: τύποι οικοτόπων και είδη που αντιπροσωπεύονται ανεπαρκώς στον εθνικό κατάλογο των τόπων κοινοτικής σημασίας από τη Βουλγαρία
127    Οδηγία περί πτηνών 79/409/EΟΚ: μη χαρακτηρισμός εκ μέρους της βουλγαρικής κυβέρνησης επαρκούς αριθμού ζωνών ειδικής προστασίας
128    Οδηγία περί πτηνών 79/409/EΟΚ: 24 περιοχές έχουν εγκριθεί αλλά δεν έχουν χαρακτηρισθεί ζώνες ειδικής προστασίας στη Βουλγαρία
134    Στρατιωτική εγκατάσταση σε περιοχή Natura στη Σαντορίνη
139    Επεκτάσεις εγκαταστάσεων καζίνο στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας
144    Λειτουργία πεδίου βολής αεροσκαφών σε προστατευόμενη περιοχή
176    Αδειοδότηση λατομείου γύψου σε επαφή με προστατευόμενη περιοχή
178    Διάσπαρτη δόμηση εκτός σχεδίου στις ελληνικές περιοχές NATURA
183    Προστασία του περιβάλλοντος και χιονοδρομικά κέντρα στη Βουλγαρία
195    Παρανομίες και ελλιπής προστασία περιοχής Natura 2000 στη Νάξο
196    Έλλειψη Στρατηγικού Σχεδιασμού της ανάπτυξης των αιολικών πάρκων στην Ελλάδα – το παράδειγμα των όρνιων της Κρήτης
197    Έλλειψη Στρατηγικού Σχεδιασμού της ανάπτυξης των αιολικών πάρκων στην Ελλάδα – το παράδειγμα της Σκύρου
198    Δηλώσεις αξιωματούχου της ΕΕ για το Ελληνικό Πρόγραμμα Σταθερότητας
201    Καταστροφή προστατευόμενου υγροτόπου Λιμνοπούλας Παραμυθιάς
204    Εξορυκτικές δραστηριότητες και περιοχές του δικτύου Νatura 2000
225    Νομιμοποίηση αυθαιρέτων και Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης της Ελλάδας
259    Τερματικός σταθμός LPG στην Αλεξανδρούπολη
266    Νομιμοποίηση αυθαιρέτων σε περιοχές NATURA 2000 στην Ελλάδα
269    Μερική καταστροφή του υγροτόπου Καλοδικίου (NATURA 2000) από διαπλάτυνση οδού με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
273    Καταστροφή υγρότοπου στην Κρήτη
287    Άρση απαγόρευσης της θήρας στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού (SPA: GR211004)
298    Μη ελεγχόμενες κρατικές ενισχύσεις υπό τη μορφή ανταλλαγών δασικών εκτάσεων στη Βουλγαρία
299    Εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με το δίκτυο Natura 2000 στη
302    Παράνομη αλιεία στη λίμνη Τριχωνίδα
311    Οικοπεδοποίηση περιοχής του Δικτύου Natura 2000 στην παραλία Κορινού Πιερίας
318    Κτηριακές εγκαταστάσεις του Πάρκου Εθνικής Συμφιλίωσης εντός προστατευόμενης περιοχής του Δικτύου Natura 2000, στο Όρος Γράμμος  (GR1320002)
328    Αδειοδότηση τουριστικών μονάδων εντός της υγροτοπικής ζώνης της Λίμνης Ιωαννίνων (περιοχή δικτύου Natura 2000 GR213005)
350    Κατασκευή φράγματος επί του ποταμού Αλιάκμονα, στο Νεστόριο Καστοριάς
351    Η νομοθεσία της Βραζιλίας επιτρέπει την αποψίλωση του Αμαζονίου

Πολιτισμός
71    Προστασία αρχιτεκτονικού – μεταλλευτικού μνημείου στη Θάσο
79    Ανακατασκευή της Πλατείας Ελευθερίας στη Λευκωσία
109    Προστασία και ανάδειξη μνημειακού χώρου της κλασικής αρχαιότητας στην Αθήνα
154    Διάσωση αρχιτεκτονικού μνημείου στην Τουρκία
211    Κατάχωση σημαντικού αρχαίου μνημείου στην Αγορά των Αθηνών
293    Ποιότητα και ευρωπαϊκός χαρακτήρας τηλεοπτικών προγραμμάτων στις χώρες μέλη

Πυρηνική ενέργεια
86    Επέκταση διυλιστηρίου Ελευσίνας για παραγωγή ντίζελ κίνησης και δανειοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
203    Η πυρηνική ενέργεια στην Ευρώπη υπό το φως του ατυχήματος στη Fukushima
208    Εγγυήσεις προέλευσης για την πυρηνική ενέργεια
209    Η πυρηνική ενέργεια στην ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
220    Εντοπισμός ραδιενέργειας σε μανιτάρια βουλγαρικής προέλευσης
327    Κενά ασφαλείας που διαπιστώθηκαν μετά τα stress tests σε ευρωπαϊκούς πυρηνικούς σταθμούς

Ρύπανση
28    Ναυάγια με τοξικά και πυρηνικά απόβλητα στη Μεσόγειο
46    Ρύπανση στον ποταμό Καλαμά
70    Η περιβαλλοντική ρύπανση από τα αντιβιοτικά οδηγεί σε ανθεκτικότητα
89    Ένταξη των εκπομπών από πλοία στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής (ΕΣΕΔΕ)
91    Ρύπανση υπεδάφους και θάλασσας σε προστατευόμενη περιοχή από χοιροτροφική μονάδα
94    Διασφάλιση διαδικασιών περιβαλλοντικής πιστοποίησης κανονισμού EMAS
99    Ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλείται από το πεδίο στρατιωτικών δοκιμών στο Zmeyovo κοντά στη Stara Zagora στη Βουλγαρία
113    Αποτροπή περιβαλλοντικών καταστροφών από υπεράκτιες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις
124    Καταστροφική πυρκαγιά σε χώρο αποθήκευσης χρησιμοποιημένων ελαστικών
157    Το πραγματικό ενεργειακό κόστος της νανοτεχνολογίας
200    Επιβολή τελών για την εκμετάλλευση κοιτασμάτων ορυκτών καυσίμων
226    Ατμοσφαιρική επιβάρυνση ευρωπαϊκών πόλεων με μικροσωματίδια
242    Παράνομη καύση καλωδίων και καταλυτών για ανάκτηση χαλκού
280    Μη ενσωμάτωση της οδηγίας 2005/35/ΕΚ από την Ελλάδα
289    Καθορισμóς ξεχωριστού ορίου για εξασθενές χρώμιο στο νερό ανθρώπινης χρήσης
334    Σταδιακή κατάργηση των πολύ τοξικών ουσιών
338    Επιβάρυνση της υγείας των κατοίκων του Δήμου Φυλής από την παρουσία ΧΥΤΑ στην περιοχή
349    Παραβίαση περιβαλλοντικής νομοθεσίας από πυρηνελαιουργείο στη Βασιλική Λευκάδας

Τύπος – ΜΜΕ
31    Εκδικητική δίωξη τουρκοκύπριου πολιτικού και δημοσιογράφου
122    Προστασία της ελευθερίας του Τύπου στην Ελλάδα
293    Ποιότητα και ευρωπαϊκός χαρακτήρας τηλεοπτικών προγραμμάτων στις χώρες μέλη
294    Υπερσυγκέντρωση ΜΜΕ, διασφάλιση του πλουραλισμού
295    Επιπτώσεις στη δημόσια ραδιοτηλεόραση χωρών μελών λόγων της οικονομικής κρίσης
296    Επιπτώσεις στη δημόσια τηλεόραση χωρών μελών από θεσμικές αλλαγές σε θέματα χρηματοδότησης
303    Αναγνώριση του ιδιαίτερου ρόλου της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης

Τρόφιμα – Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί 
43    Ασφάλεια Γ.Τ. Ποικιλιών καλαμποκιού της MONSANTO και κενά στη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία και την εφαρμογή της
69    Χρήση νανοσωματιδίων διοξειδίου του τιτανίου σε τρόφιμα και καλλυντικά
88    Έκθεση του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) «Κατάσταση Πραγμάτων στα Τρόφιμα και τη Γεωργία 2009»
92    Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφαλείας Τροφίμων (E.F.S.A.)
95    Μορατόριουμ για νέες εγκρίσεις γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ)
143    Ασφάλεια φυτοφαρμάκου ευρείας κυκλοφορίας
161    Απελευθέρωση του εμπορίου με τις χώρες της Mercosur
163    Ανακρίβεια στην απάντηση της Eπιτροπής σε γραπτή ερώτησή μου για την ουσία Glyphosate
177    Συνεκτίμηση της φυσικής πρόσληψης λυκοπενίου για τον υπολογισμό του ανώτατου αποδεκτού επιπέδου πρόσληψής του ως χρωστικής
181    Χρήση ανακυκλωμένων ελαίων ως ζωοτροφών
182    Σχετικά με την ανανέωση της καταχώρισης του glyphosate
188    Προστασία της δημόσιας υγείας από πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες
219    Ζητήματα δεοντολογίας και καλής διαβίωσης των ζώων σε σχέση με τη γενετική τροποποίηση ζώων
220    Εντοπισμός ραδιενέργειας σε μανιτάρια βουλγαρικής προέλευσης
221    Καλή διαβίωση των ζώων κατά τη μεταφορά
227    Η ευρωπαϊκή πολιτική για τη ζάχαρη και η ελληνική απώλεια της αυτάρκειας
228    Καλή διαβίωση των κοτόπουλων πάχυνσης
231    Ανάγκη για πανευρωπαϊκή μελέτη μέτρησης των πρωτεϊνών Bt στο αίμα
232    Υπολείμματα φυτοφαρμάκου σε σταφίδες που μοιράστηκαν σε σχολεία στην Ελλάδα
233    Διακίνηση και χρήση απαγορευμένων κτηνιατρικών φαρμακευτικών ουσιών
234    Η χρήση των αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία και η εμφάνιση αντίστασης στα αντιβιοτικά
235    Απόκρυψη από το κοινό της σύνδεσης του Roundup με συγγενείς ανωμαλίες
236    Ανάγκη μεταρρύθμισης των οικολογικών σημάτων για τα θαλασσινά
247    Αρώματα καπνού σε επεξεργασία τροφίμων
270    Νέες διευκρινίσεις για τη διακίνηση και χρήση απαγορευμένων κτηνιατρικών φαρμακευτικών ουσιών
291    Απαγόρευση των στάβλων για τις χοιρομητέρες
343    Αμφιλεγόμενος ο τρόπος με την οποιο εγκρίθηκε η γενετικώς τροποποιημένη (γ.τ.) πατάτα Amflora στην Ε.Ε.
344    Ορθή μεταχείριση των εκτρεφόμενων ιχθύων

Υγεία – Φάρμακα
35    Τιμολόγηση αντιγράφων φαρμάκων βάσει της εθνικής νομοθεσίας
53    Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι φαρμακευτικών προϊόντων
70    Η περιβαλλοντική ρύπανση από τα αντιβιοτικά οδηγεί σε ανθεκτικότητα
73    Χρήση απαγορευμένου φυτοπροστατευτικού Lebaycid στην Ελλάδα
81    Διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων στην Αττική
98    Επικίνδυνα νοσοκομειακά απόβλητα στη Σόφια της Βουλγαρίας
108    Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για τη χρήση του απαγορευμένου φυτοπροστατευτικού εντομοκτόνου Lebaycid στην Ελλάδα
143    Ασφάλεια φυτοφαρμάκου ευρείας κυκλοφορίας
163    Ανακρίβεια στην απάντηση της Eπιτροπής σε γραπτή ερώτησή μου για την ουσία Glyphosate
168    Kοστολόγηση γενόσημων (αντιγράφων) φαρμάκων στην Ελλάδα
189    Όρια έκθεσης στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από εφαρμογές τηλεπικοινωνίας
213    Διαχείριση αγροτικών αποβλήτων
222    Πιθανή σχέση χρήσης φυτοφαρμάκων με IQ παιδιών
244    Προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία στην Ελλάδα
271    Κατάλοιπα φαρμακευτικών ουσιών σε υδάτινους αποδέκτες
317    Χρήση αντιμικροβιακών ουσιών στη ζωική παραγωγή

Φορολογία
64    Φορολογικός ανταγωνισμός προς τα κάτω» μεταξύ των κρατών μελών
72    Ρύθμιση των αγορών παραγώγων χρηματοπιστωτικών προϊόντων
158    Ευρωπαϊκός Φόρος Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών
165    Εναρμόνιση φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις
258    Περαίωση φορολογικών υποθέσεων από την ελληνική κυβέρνηση
274    Συμμετοχή της Εκκλησίας της Ελλάδος στα οικονομικά βάρη για την αντιμετώπιση της κρίσης
316    Πάγωμα προστίμων για λαθρεμπόριο καυσίμων στην Ελλάδα

Χημικά – Απαγορευμένες  Ουσίες 
54    Δοκιμές τοξικότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής ποιότητας (EQS)
69    Χρήση νανοσωματιδίων διοξειδίου του τιτανίου σε τρόφιμα και καλλυντικά
137    Ύπαρξη επικίνδυνης ουσίας σε αποδείξεις ταμειακών μηχανών και ΑΤΜ
142    Κόστος και αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών πολιτικών για τα ναρκωτικά
167    Το Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών (CSF)
182    Σχετικά με την ανανέωση της καταχώρισης του glyphosate
186    Νομοθεσία για ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης βιολογικών απορρυπαντικών και καλλυντικών
188    Προστασία της δημόσιας υγείας από πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες
212    Διακίνηση απαγορευμένων φυτοφαρμάκων
237     Έκκληση για νέα προσέγγιση της διαχείρισης του αζώτου
251    Χρήση χημικών αερίων εναντίον πολιτών
281    Μη ενσωμάτωση της οδηγίας 2007/51/ΕΚ από την Ελλάδα
288    Κριτήρια καθαρότητας για την ασφάλεια της στέβια
297    Ανακύκλωση πλαστικών που περιέχουν πολυολεφίνη
305    Πειράματα σε ζώα και καλλυντικά
334    Σταδιακή κατάργηση των πολύ τοξικών ουσιών
 
 

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Περιέχονται όλες οι ερωτήσεις που κατέθεσε από τον Ιούνιο του 2009 μέχρι τον Ιανουάριο του 2012 ο Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Μ. Τρεμόπουλος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ταξινομημένες γεωγραφικά και σύμφωνα με την περιοχή την οποία αφορά. Κάθε ερώτηση έχει έναν μοναδικό αριθμό ταξινόμησης και μπορεί να ταξινομείται σε περισσότερες από μια κατηγορίες θεμάτων. Η Ταξινόμηση γίνεται από το γενικό (Κόσμος) προς το ειδικό (Περιφέρειες Ελλάδας)

ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
47    Απαγόρευση του διεθνούς εμπορίου του ερυθρού τόνου
56    Διαγραφή χρεών Αϊτής
84    Η κατάσταση της Posidonia Oceanica στη Μεσόγειο
113    Αποτροπή περιβαλλοντικών καταστροφών από υπεράκτιες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις
157    Το πραγματικό ενεργειακό κόστος της νανοτεχνολογίας
161    Απελευθέρωση του εμπορίου με τις χώρες της Mercosur
177    Συνεκτίμηση της φυσικής πρόσληψης λυκοπενίου για τον υπολογισμό του ανώτατου αποδεκτού επιπέδου πρόσληψής του ως χρωστικής
246    Στολίσκος της Ελευθερίας ΙΙ
290     Έμμεσες συνέπειες από την πιθανολογούμενη υπερεπίτευξη κλιματικών στόχων της ΕΕ
308    Ο ρόλος της εταιρείας BlackRock στη διαχείριση του ελληνικού χρέους
313    VP/HR – Πώληση όπλων αξίας 53 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ από τις ΗΠΑ στο Μπαχρέιν
319    Ατέλειες στον μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης του ΟΗΕ
351    Η νομοθεσία της Βραζιλίας επιτρέπει την αποψίλωση του Αμαζονίου

Μεσόγειος
28    Ναυάγια με τοξικά και πυρηνικά απόβλητα στη Μεσόγειο
84    Η κατάσταση της Posidonia Oceanica στη Μεσόγειο
246    Στολίσκος της Ελευθερίας ΙΙ

ΕΥΡΩΠΗ  (γενικά)
14    Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την κτηνοτροφία
15    Ρύθμιση των προτύπων θορύβου των οχημάτων
24    Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων Επιβατών Σιδηροδρόμου
26    Πρόγραμμα Eurovelo
27    Χάρτα των Βρυξελλών
28    Ναυάγια με τοξικά και πυρηνικά απόβλητα στη Μεσόγειο
30    Αποφυγή παρενεργειών σε βάρος του σιδηροδρόμου από την ευρωπαϊκή πολιτική κατά της κλιματικής αλλαγής
31    Εκδικητική δίωξη τουρκοκύπριου πολιτικού και δημοσιογράφου
32    Ανάγκη ευρωπαϊκής απαγόρευσης της μεταλλουργίας που βασίζεται στην κυάνωση
38    Μη απορρόφηση κονδυλίων για τα Προγράμματα Συνοχής
39    Αγρο-περιβαλλοντικά μέτρα για να προστατευθούν οι μέλισσες και άλλα επικονιαστικά έντομα
41    Δεσμεύσεις της Ε.Ε. Για μείωση εκπομπών μετά τη Σύνοδο της Κοπεγχάγης
43    Ασφάλεια Γ.Τ. Ποικιλιών καλαμποκιού της MONSANTO και κενά στη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία και την εφαρμογή της
44    Ανάγκη ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα δικαιώματα των πεζών
53    Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι φαρμακευτικών προϊόντων
54    Δοκιμές τοξικότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής ποιότητας (EQS)
57    Ευρωπαϊκή πολιτική για τους υγρότοπους μικρής κλίμακας και για τους αστικούς υγρότοπους
60    Δικαιώματα αντιρρησιών συνείδησης στην Τουρκία
64    Φορολογικός ανταγωνισμός προς τα κάτω» μεταξύ των κρατών μελών
65    Αέρια του θερμοκηπίου και διαχείριση εδαφών
66    Ανάγκη διαχωρισμού των στερεών βιοκαυσίμων ανάλογα με τη χρήση για οικιακούς και βιομηχανικούς σκοπούς
69    Χρήση νανοσωματιδίων διοξειδίου του τιτανίου σε τρόφιμα και καλλυντικά
70    Η περιβαλλοντική ρύπανση από τα αντιβιοτικά οδηγεί σε ανθεκτικότητα
72    Ρύθμιση των αγορών παραγώγων χρηματοπιστωτικών προϊόντων
83    Κώδικας συμπεριφοράς στης ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων
85    Έκδοση ευρωομολόγων για το δημόσιο δανεισμό χωρών μελών
87    Επιδοτήσεις παράνομων σκαφών αλιείας
88    Έκθεση του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) «Κατάσταση Πραγμάτων στα Τρόφιμα και τη Γεωργία 2009»
89    Ένταξη των εκπομπών από πλοία στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής (ΕΣΕΔΕ)
90    Εισαγωγή φόρου επί των εκπομπών άνθρακα στην ΕΕ
92    Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφαλείας Τροφίμων (E.F.S.A.)
95    Μορατόριουμ για νέες εγκρίσεις γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ)
107    Κίνητρα για την προσχώρηση ομάδων προβληματισμού και άλλων μη εγγεγραμμένων εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων στο μητρώο των εκπροσώπων συμφερόντων της Επιτροπής
112    Αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών πολιτικών για τη βιοποικιλότητα
130    Το 60 % των εκπροσώπων συμφερόντων της ΕΕ που εργάζονται για λογαριασμό γραφείων συμβούλων δεν έχει εγγραφεί στο μητρώο διαφάνειας των εκπροσώπων συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
131    Κάλυψη κενού ηθικής τάξης στον κώδικα δεοντολογίας των Ευρωπαίων Επιτρόπων
137    Ύπαρξη επικίνδυνης ουσίας σε αποδείξεις ταμειακών μηχανών και ΑΤΜ
148    Ομαδικές απελάσεις Ρομά από τη Γαλλία και την Ιταλία
152    Έκθεση για την κοινωνική ένταξη των Ρομά
154    Διάσωση αρχιτεκτονικού μνημείου στην Τουρκία
158    Ευρωπαϊκός Φόρος Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών
159    Παρατυπίες και χρήση υπεραλιευμένων ειδών σε κονσέρβες τόνου
163    Ανακρίβεια στην απάντηση της Eπιτροπής σε γραπτή ερώτησή μου για την ουσία Glyphosate
165    Εναρμόνιση φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις
166    Καλλιέργεια κλωστικής κάνναβης στην Ελλάδα και την Ένωση
167    Το Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών (CSF)
172    Χρηματοδότηση αυτοκινητοδρόμου Μόσχας-Πετρούπολης
174    Προστασία των κητωδών από την αιχμαλωσία
177    Συνεκτίμηση της φυσικής πρόσληψης λυκοπενίου για τον υπολογισμό του ανώτατου αποδεκτού επιπέδου πρόσληψής του ως χρωστικής
181    Χρήση ανακυκλωμένων ελαίων ως ζωοτροφών
182    Σχετικά με την ανανέωση της καταχώρισης του glyphosate
186    Νομοθεσία για ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης βιολογικών απορρυπαντικών και καλλυντικών
188    Προστασία της δημόσιας υγείας από πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες
189    Όρια έκθεσης στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από εφαρμογές τηλεπικοινωνίας
191    Απαγόρευση των κλωβοστοιχιών για τις όρνιθες αυγοπαραγωγής
203    Η πυρηνική ενέργεια στην Ευρώπη υπό το φως του ατυχήματος στη Fukushima
205    Ακατάλληλη στέγαση για οικογένειες Ρομ στη Ρουμανία
207    Εθελοντισμός στην Ελλάδα και την Ευρώπη
208    Εγγυήσεις προέλευσης για την πυρηνική ενέργεια
209    Η πυρηνική ενέργεια στην ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
218    Νέα στρατηγική της Επιτροπής για τη βιοποικιλότητα
219    Ζητήματα δεοντολογίας και καλής διαβίωσης των ζώων σε σχέση με τη γενετική τροποποίηση ζώων
221    Καλή διαβίωση των ζώων κατά τη μεταφορά
222    Πιθανή σχέση χρήσης φυτοφαρμάκων με IQ παιδιών
227    Η ευρωπαϊκή πολιτική για τη ζάχαρη και η ελληνική απώλεια της αυτάρκειας
228    Καλή διαβίωση των κοτόπουλων πάχυνσης
231    Ανάγκη για πανευρωπαϊκή μελέτη μέτρησης των πρωτεϊνών Bt στο αίμα
234    Η χρήση των αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία και η εμφάνιση αντίστασης στα αντιβιοτικά
235    Απόκρυψη από το κοινό της σύνδεσης του Roundup με συγγενείς ανωμαλίες
236    Ανάγκη μεταρρύθμισης των οικολογικών σημάτων για τα θαλασσινά
237     Έκκληση για νέα προσέγγιση της διαχείρισης του αζώτου
238    Απώλεια εδάφους
239    Δημιουργία ζήτησης ανακυκλώσιμων υλικών
240    Γεωργικές επιδοτήσεις
247    Αρώματα καπνού σε επεξεργασία τροφίμων
248    Ελληνοϊταλικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (ITGI)
249    Ελευθερία μετακίνησης στο εσωτερικό κράτους μέλους
261    Πρότυπα για την εξόρυξη αερίου από σχιστολιθικά πετρώματα
262    Σταδιακή κατάργηση των φθοριούχων αερίων
263    Τεχνικές για την αύξηση της βιοποικιλότητας στις γεωργικές εκτάσεις
268    Η επίσημη θέση του Συμβουλίου της Ε.Ε. για τις απελάσεις Ρομά από τη Γαλλία
270    Νέες διευκρινίσεις για τη διακίνηση και χρήση απαγορευμένων κτηνιατρικών φαρμακευτικών ουσιών
271    Κατάλοιπα φαρμακευτικών ουσιών σε υδάτινους αποδέκτες
275    Ανθρακικό αποτύπωμα βιοκαυσίμων
288    Κριτήρια καθαρότητας για την ασφάλεια της στέβια
291    Απαγόρευση των στάβλων για τις χοιρομητέρες
293    Ποιότητα και ευρωπαϊκός χαρακτήρας τηλεοπτικών προγραμμάτων στις χώρες μέλη
294    Υπερσυγκέντρωση ΜΜΕ, διασφάλιση του πλουραλισμού
295    Επιπτώσεις στη δημόσια ραδιοτηλεόραση χωρών μελών λόγων της οικονομικής κρίσης
296    Επιπτώσεις στη δημόσια τηλεόραση χωρών μελών από θεσμικές αλλαγές σε θέματα χρηματοδότησης
297    Ανακύκλωση πλαστικών που περιέχουν πολυολεφίνη
300    Ενέργειες για αύξηση της διείσδυσης μικρών αιολικών στο ενεργεικό μίγμα
304    Μείωση των ταχυτήτων των πλοίων προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές και να εξοικονομηθεί κόστος για καύσιμα
305    Πειράματα σε ζώα και καλλυντικά
306    Σύγκλιση ευρωπαϊκών οικονομιών
309    Αστυνομική βία στο Βέλγιο και μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κρίσης στους πολίτες
317    Χρήση αντιμικροβιακών ουσιών στη ζωική παραγωγή
325    Αποβολή κράτους μέλους από το ευρώ
327    Κενά ασφαλείας που διαπιστώθηκαν μετά τα stress tests σε ευρωπαϊκούς πυρηνικούς σταθμούς
329    Οικολογικό σήμα για προϊόντα με βάση τον πολτό
330    Οικονομικά κίνητρα και μέσα για ανακαινίσεις κτιρίων
331    Σήμανση των καυσίμων που εισάγονται στην ΕΕ
332    Επιπτώσεις των βιοκαυσίμων ως προς την έμμεση αλλαγή της χρήσης γης
333    Μοντέλα και προβλεπόμενες επενδύσεις στον τομέα της νέας ηλεκτροπαραγωγικής ικανότητας
334    Σταδιακή κατάργηση των πολύ τοξικών ουσιών
339    Έκθεση της Transparency International: Η διαφθορά συνέβαλε στην κρίση του ευρώ
340    Ανάγκη για οδηγία σχετικά με την καλή μεταχείριση των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής
343    Αμφιλεγόμενος ο τρόπος με την οποιο εγκρίθηκε η γενετικώς τροποποιημένη (γ.τ.) πατάτα Amflora στην Ε.Ε.
345    Ορθή μεταχείριση των εκτρεφόμενων ιχθύων
347    Ενέργειες για αύξηση της διείσδυσης μικρών αιολικών στο ενεργεικό μίγμα
348    Ζητήματα βιωσιμότητας που προκύπτουν από τη βιομηχανική παραγωγή ζωικού κεφαλαίου

Βουλγαρία
32    Ανάγκη ευρωπαϊκής απαγόρευσης της μεταλλουργίας που βασίζεται στην κυάνωση
48    Εγκατάσταση έκπλυσης με κυανιούχες ενώσεις στην πόλη Kardjali της Βουλγαρίας
49    Προγραμματισμένη δημιουργία χρυσωρυχείου στο Ada Tepe κοντά στο Krumovgrad της Βουλγαρίας
50    Ρύπανση του ποταμού Chepelarska στη Βουλγαρία από την εταιρεία Gorubso-Laki
51    Ρύπανση του ποταμού Medetska στη Βουλγαρία
52    Ρύπανση του ποταμού Topolniza στη Βουλγαρία από την εταιρεία Chelopech Mining
98    Επικίνδυνα νοσοκομειακά απόβλητα στη Σόφια της Βουλγαρίας
99    Ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλείται από το πεδίο στρατιωτικών δοκιμών στο Zmeyovo κοντά στη Stara Zagora στη Βουλγαρία
102    Παύση λειτουργίας και επανακαλλιέργεια του χώρου διάθεσης απορριμμάτων στην Tsalapitsa κοντά στο Plovdiv στη Βουλγαρία
103    Προστασία της καφέ αρκούδας στη Βουλγαρία
114    Μη ελεγχόμενη κρατική ενίσχυση μέσω συμφωνιών ανταλλαγής δασικών εκτάσεων στις εκβολές του ποταμού Kamchia στη βουλγαρική ακτή της Μαύρης Θάλασσας
115    Μη ελεγχόμενη κρατική ενίσχυση μέσω συμφωνίας ανταλλαγής δασικών εκτάσεων στην κορυφή Kom στη Βουλγαρία
116    Μη ελεγχόμενη κρατική ενίσχυση μέσω συμφωνίας ανταλλαγής δασικών εκτάσεων στην κορυφή Perelik της οροσειράς της Ροδόπης στη Βουλγαρία
126    Οδηγία για τους οικοτόπους 92/43/EΟΚ: τύποι οικοτόπων και είδη που αντιπροσωπεύονται ανεπαρκώς στον εθνικό κατάλογο των τόπων κοινοτικής σημασίας από τη Βουλγαρία
127    Οδηγία περί πτηνών 79/409/EΟΚ: μη χαρακτηρισμός εκ μέρους της βουλγαρικής κυβέρνησης επαρκούς αριθμού ζωνών ειδικής προστασίας
128    Οδηγία περί πτηνών 79/409/EΟΚ: 24 περιοχές έχουν εγκριθεί αλλά δεν έχουν χαρακτηρισθεί ζώνες ειδικής προστασίας στη Βουλγαρία
129    Παραβιάσεις της Σύμβασης του Aarhus στα όρη Rila στη Βουλγαρία
162    Κυνήγι καφέ αρκούδας στη Βουλγαρία
183    Προστασία του περιβάλλοντος και χιονοδρομικά κέντρα στη Βουλγαρία
220    Εντοπισμός ραδιενέργειας σε μανιτάρια βουλγαρικής προέλευσης
252    Παράνομη παραχώρηση δικαιωμάτων εξόρυξης χρυσού στο Krumovgrad στη Βουλγαρία
298    Μη ελεγχόμενες κρατικές ενισχύσεις υπό τη μορφή ανταλλαγών δασικών εκτάσεων στη Βουλγαρία
299    Εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με το δίκτυο Natura 2000 στη Βουλγαρία
342    Η τύχη των χωριών που βρίσκονται κοντά στο χρυσωρυχείο στο Krumovgrad μετά την έγκριση της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το Ανώτατο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων Περιβάλλοντος της Βουλγαρίας

Κύπρος
21    Ένταξη της Χερσονήσου του Ακάμα στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000
31    Εκδικητική δίωξη τουρκοκύπριου πολιτικού και δημοσιογράφου
79    Ανακατασκευή της Πλατείας Ελευθερίας στη Λευκωσία
80    Προστασία της Λίμνης Παραλιμνίου στην Κύπρο
118     Ένταξη περιοχών στο δίκτυο Natura 2000 στην Κύπρο
119    «Πράσινη» ανοικοδόμηση της πόλης της Αμμοχώστου
180    Παραβίαση θρησκευτικών ελευθεριών στην Κύπρο
245    Νέα παραβίαση θρησκευτικών ελευθεριών στην Κύπρο

Λοιπές Χώρες  Ευρώπης
28    Ναυάγια με τοξικά και πυρηνικά απόβλητα στη Μεσόγειο
31    Εκδικητική δίωξη τουρκοκύπριου πολιτικού και δημοσιογράφου
60    Δικαιώματα αντιρρησιών συνείδησης στην Τουρκία
148    Ομαδικές απελάσεις Ρομά από τη Γαλλία και την Ιταλία
154    Διάσωση αρχιτεκτονικού μνημείου στην Τουρκία
165    Εναρμόνιση φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις
172    Χρηματοδότηση αυτοκινητοδρόμου Μόσχας-Πετρούπολης
205    Ακατάλληλη στέγαση για οικογένειες Ρομ στη Ρουμανία
248    Ελληνοϊταλικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (ITGI)
268    Η επίσημη θέση του Συμβουλίου της Ε.Ε. για τις απελάσεις Ρομά από τη Γαλλία
309    Αστυνομική βία στο Βέλγιο και μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κρίσης στους πολίτες

ΕΛΛΑΔΑ (γενικά)
1     Αποζημιώσεις της ελληνικής κυβέρνησης προς τους αγρότες
2    Οικότοποι και είδη
3    Η χρήση πόρων των Ταμείων Συνοχής και Περιφερειακής Ανάπτυξης εκ μέρους της Ελλάδας για την πρόληψη και τον περιορισμό των πυρκαγιών δασικών εκτάσεων
4    Λειτουργία παράνομων χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων στην Ελλάδα
5    Χαρτογράφηση των δασών και ολοκλήρωση του δασολογίου στην Ελλάδα
6    Περικοπές δρομολογίων στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο
17    Καταπολέμηση του ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων στην Ελλάδα
19    Αστυνομική αυθαιρεσία και ατιμωρησία στην Ελλάδα
20    Εργατικά ατυχήματα στην Ελλάδα
25    Ρατσιστική συμπεριφορά από την ελληνική αστυνομία
32    Ανάγκη ευρωπαϊκής απαγόρευσης της μεταλλουργίας που βασίζεται στην κυάνωση
35    Τιμολόγηση αντιγράφων φαρμάκων βάσει της εθνικής νομοθεσίας
36    Ενσωμάτωση στο ελληνικό εθνικό δίκαιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών – Κατασκευών – Κατεδαφίσεων
37    De facto αναστολή στο σύστημα προστασίας των περιοχών δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα
55    Επιβολή, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όρου για κλείσιμο σιδηροδρομικών γραμμών στην Ελλάδα
59    Κόκκινος συναγερμός για τα ζώα και τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας
73    Χρήση απαγορευμένου φυτοπροστατευτικού Lebaycid στην Ελλάδα
74    Μη έγκριση βιολογικών σκευασμάτων στην Ελλάδα για την προστασία των φοινικοειδών από το κόκκινο σκαθάρι Rhynchophorus ferrugineus
76    Αναστολή συγχρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα
77    Παράνομη χρήση του καταστροφικού αλιευτικού εργαλείου της βιντζότρατας στις ελληνικές θάλασσες
97    Υστέρηση της ελληνικής κυβέρνησης στην υιοθέτηση πολιτικών και στη λήψη μέτρων για τους άστεγους
104    Νέο θεσμικό πλαίσιο οδικών εμπορευματικών μεταφορών στην Ελλάδα
105    Συμβατότητα του μνημονίου συνεννόησης με την Ελλάδα με τις διεθνείς συμβάσεις εργασίας
106    Συμβατότητα του μνημονίου Ελλάδας – ΕΕ-ΔΝΤ με τη Συνθήκη Λειτουργίας της ΕΕ
108    Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για τη χρήση του απαγορευμένου φυτοπροστατευτικού εντομοκτόνου Lebaycid στην Ελλάδα
110    Ενσωμάτων από την Ελλάδα της οδηγίας 2003/59/ΕΚ «σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση οδηγών»
111    Παροχή στοιχείων για την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO2 αυτοκινήτων στα διαφημιστικά έντυπα
117    Νέες και υφιστάμενες λιγνιτικές μονάδες στην Ελλάδα
122    Προστασία της ελευθερίας του Τύπου στην Ελλάδα
123    Αθέτηση οικονομικής συμφωνίας του Ελληνικού Κράτους με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ)
132    Αλλαγές εργασιακής νομοθεσίας στην Ελλάδα
133    Χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων στην Ελλάδα
136    Ταφή βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων
138    Μυστικές κρατήσεις και έκνομες μεταγωγές από τη CIA στην Ελλάδα
140    Σε συνέχεια της ερώτησής μου Ε-4383/09, κλείσιμο σιδηροδρομικών γραμμών στην Ελλάδα
141    Κατάργηση σιδηροδρομικών υποδομών στην Ελλάδα
142    Κόστος και αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών πολιτικών για τα ναρκωτικά
143    Ασφάλεια φυτοφαρμάκου ευρείας κυκλοφορίας
145    Σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής στην Ελλάδα
146    Σύστημα ταχείας αντίδρασης RAPEX για επικίνδυνα καταναλωτικά προϊόντα
151    Δημοπράτηση λιγνιτικών πεδίων στις περιοχές Δράμας, Ελασσόνας και Βεγόρας
155    Παρεκκλίσεις από την περιβαλλοντική και πολεοδομική νομοθεσία στην Ελλάδα
156    Συλλογικές συμβάσεις εργασίας στην Ελλάδα
164    Εφαρμογή της αμειψισποράς στο πλαίσιο της πολλαπλής συμμόρφωσης στην Ελλάδα
166    Καλλιέργεια κλωστικής κάνναβης στην Ελλάδα και την Ένωση
168    Kοστολόγηση γενόσημων (αντιγράφων) φαρμάκων στην Ελλάδα
171    Συμπληρωματικά στοιχεία για σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής στην Ελλάδα
173    Περιφράξεις ελέγχου στα χερσαία σύνορα της Ελλάδας
175    Χρηματοδότηση ελλείμματος του Διαχειριστή Συστήματος από δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών
178    Διάσπαρτη δόμηση εκτός σχεδίου στις ελληνικές περιοχές NATURA
179    Διαλεύκανση του σκανδάλου Siemens στην Ελλάδα
185    Αντίρρηση συνειδήσεως στην Ελλάδα
187    Ελληνικοί ζωολογικοί κήποι
192    Ενσωμάτωση από την Ελλάδα της οδηγίας 2003/59/ΕΚ σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση οδηγών
193    Χάραξη αυτοκινητοδρόμου Ε-65 μέσα σε σημαντικές περιοχές NATURA 2000
198    Δηλώσεις αξιωματούχου της ΕΕ για το Ελληνικό Πρόγραμμα Σταθερότητας
199    Καλλιέργεια κλωστικής κάνναβης στην Ελλάδα
207    Εθελοντισμός στην Ελλάδα και την Ευρώπη
214    Εκποίηση και οικοδόμηση δημόσιας έκτασης στο πρώην αεροδρόμιο Αθηνών
215    Εφαρμογή απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από την Ελλάδα
216    Οικιστική ανάπτυξη στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού, στην Αθήνα
223    Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» στην Ελλάδα
224    Κλιματικοί στόχοι και εγγυημένες τιμές για ΑΠΕ, στις χώρες μέλη με οικονομικά προβλήματα
225    Νομιμοποίηση αυθαιρέτων και Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης της Ελλάδας
226    Ατμοσφαιρική επιβάρυνση ευρωπαϊκών πόλεων με μικροσωματίδια
227    Η ευρωπαϊκή πολιτική για τη ζάχαρη και η ελληνική απώλεια της αυτάρκειας
232    Υπολείμματα φυτοφαρμάκου σε σταφίδες που μοιράστηκαν σε σχολεία στην Ελλάδα
233    Διακίνηση και χρήση απαγορευμένων κτηνιατρικών φαρμακευτικών ουσιών
241    Παρεκκλίσεις στο Μεσογειακό Κανονισμό για τη Μηχανότρατα στην Ελλάδα
242    Παράνομη καύση καλωδίων και καταλυτών για ανάκτηση χαλκού
244    Προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία στην Ελλάδα
248    Ελληνοϊταλικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (ITGI)
250    Εφαρμοστικός Νόμος του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου στην Ελλάδα
251    Χρήση χημικών αερίων εναντίον πολιτών
253    Υπολογισμός του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ στην ελληνική αγορά ηλεκτρισμού
255    Μη εφαρμογή του ΕΚ 1967/2006 για τη μέση αλιεία
257    Μεταφορικό ισοδύναμο στην Ελλάδα
258    Περαίωση φορολογικών υποθέσεων από την ελληνική κυβέρνηση
260    Συμπαραγωγή Υψηλής Απόδοσης και ΑΠΕ
265    Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας στην Ελλάδα
266    Νομιμοποίηση αυθαιρέτων σε περιοχές NATURA 2000 στην Ελλάδα
272    Στατιστικά στοιχεία για το ελληνικό δημόσιο χρέος και ανεξαρτησία της ελληνικής στατιστικής αρχής
274    Συμμετοχή της Εκκλησίας της Ελλάδος στα οικονομικά βάρη για την αντιμετώπιση της κρίσης
276    Απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων από την Ελλάδα
277    Επανειλημμένες διώξεις των αντιρρησιών συνείδησης στην Ελλάδα
278    Mέριμνα του Frontex για τα ανθρώπινα δικαιώματα
279    Μη ενσωμάτωση της οδηγίας 2009/29/ΕΚ από την Ελλάδα
280    Μη ενσωμάτωση της οδηγίας 2005/35/ΕΚ από την Ελλάδα
281    Μη ενσωμάτωση της οδηγίας 2007/51/ΕΚ από την Ελλάδα
282    Μη ενσωμάτωση της οδηγίας 2008/99/ΕΚ από την Ελλάδα
283    Μη ενσωμάτωση της οδηγίας 2009/28/ΕΚ από την Ελλάδα
284    Μη ενσωμάτωση της οδηγίας 2009/30/ΕΚ από την Ελλάδα
285    Μη ενσωμάτωση της οδηγίας 2009/31/ΕΚ από την Ελλάδα
286    Kαταδικαστικές αποφάσεις του ΔΕΚ εις βάρος της Ελλάδας για περιβαλλοντικά θέματα
289    Καθορισμóς ξεχωριστού ορίου για εξασθενές χρώμιο στο νερό ανθρώπινης χρήσης
292    Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας στην Ελλάδα
301    Αποσύνδεση αποκατάστασης πυρόπληκτων από το ελληνικό Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής
303    Αναγνώριση του ιδιαίτερου ρόλου της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης
307    Ελλιπείς έλεγχοι στην αλίευση με μηχανότρατα
314    Διοικητικές κυρώσεις και προσωποκράτηση για στρατολογικές εκκρεμότητες
315    Λεηλασία δημόσιου σιδηροδρομικού υλικού στην Ελλάδα
316    Πάγωμα προστίμων για λαθρεμπόριο καυσίμων στην Ελλάδα
320    Ενεργοποίηση της συμφωνίας της 26ης Οκτωβρίου
322    Μεταφορά πόρων Πράσινου Ταμείου στον κρατικό προϋπολογισμό
335    Eγγύηση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ
336    Διευκρινίσεις για την απαγόρευση καλλιέργειας κλωστικής κάνναβης στην Ελλάδα
337    Παράτυπη θεσμοθέτηση ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις υδατοκαλλιέργειες στην Ελλάδα
338    Επιβάρυνση της υγείας των κατοίκων του Δήμου Φυλής από την παρουσία ΧΥΤΑ στην περιοχή
344    Επιτήρηση των ελληνικών συνόρων
346    Μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ και νησιωτικότητα
352    Τα μέτρα για την ελληνική οικονομία φέρνουν (και) περιβαλλοντική οπισθοδρόμηση!

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ
71    Προστασία αρχιτεκτονικού – μεταλλευτικού μνημείου στη Θάσο
124    Καταστροφική πυρκαγιά σε χώρο αποθήκευσης χρησιμοποιημένων ελαστικών
259    Τερματικός σταθμός LPG στην Αλεξανδρούπολη
264    Κρίσιμη ανθρωπιστική κατάσταση σε χώρους κράτησης μεταναστών
42    Εφαρμογή της ισλαμικής Σαρία σε περιφέρεια της Ελλάδας

ΑΤΤΙΚΗ
29    Σύστημα αυτόματης απόδοσης προτεραιότητας στο τραμ της Αθήνας
81    Διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων στην Αττική
86    Επέκταση διυλιστηρίου Ελευσίνας για παραγωγή ντίζελ κίνησης και δανειοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
109    Προστασία και ανάδειξη μνημειακού χώρου της κλασικής αρχαιότητας στην Αθήνα
135    Ανενεργοί σταθμοί του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών
139    Επεκτάσεις εγκαταστάσεων καζίνο στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας
194    Σύστημα αυτόματης απόδοσης προτεραιότητας στο τραμ της Αθήνας
202    Σύμβαση για τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο Αθηνών
210    Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στην Αττική
211    Κατάχωση σημαντικού αρχαίου μνημείου στην Αγορά των Αθηνών
214    Εκποίηση και οικοδόμηση δημόσιας έκτασης στο πρώην αεροδρόμιο Αθηνών
216    Οικιστική ανάπτυξη στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού, στην Αθήνα
217    Επεκτάσεις του μετρό της Αθήνας
243    Νέες εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα
324     Έργα αξιοποίησης πρώην βασιλικού κτήματος στο Τατόϊ

Αθήνα
29    Σύστημα αυτόματης απόδοσης προτεραιότητας στο τραμ της Αθήνας
45    Διακοπή κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών Θεσσαλονίκης
109    Προστασία και ανάδειξη μνημειακού χώρου της κλασικής αρχαιότητας στην Αθήνα
150    Προβλήματα ηχορρύπανσης στις περιοχές γύρω από τα αεροδρόμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης
194    Σύστημα αυτόματης απόδοσης προτεραιότητας στο τραμ της Αθήνας
211    Κατάχωση σημαντικού αρχαίου μνημείου στην Αγορά των Αθηνών
214    Εκποίηση και οικοδόμηση δημόσιας έκτασης στο πρώην αεροδρόμιο Αθηνών
216    Οικιστική ανάπτυξη στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού, στην Αθήνα

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
16    Απάνθρωπες συνθήκες κράτησης μεταναστών στην Λέσβο
101    Προβλήματα υπερβόσκησης στο νησί της Ικαρίας, στην Ελλάδα
125    Κλείσιμο Μονάδας Φιλοξενίας Ανήλικων Προσφύγων της Αγιάσου, στη Λέσβο
184    Παράνομες εγκαταστάσεις σε προστατευόμενη περιοχή στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου έργου στη Σάμο
256    Ανεξέλεγκτα λιμενικά έργα στην Ικαρία

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
93    Σιδηροδρομική γραμμή Κρυονέρι-Μεσολόγγι-Αγρίνιο
302    Παράνομη αλιεία στη λίμνη Τριχωνίδα

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
12    Ελαχιστοποίηση δρομολογίων σιδηροδρομικής γραμμής Αμύνταιο – Κοζάνη
34    Ανάγκη για λήψη μέτρων προστασίας της καφέ αρκούδας από τροχαία ατυχήματα
149    Συνεχιζόμενη υποβάθμιση των λιμνών Ζάζαρη, Χειμαδίτιδα, Πετρών, Βεγορίτιδα
200    Επιβολή τελών για την εκμετάλλευση κοιτασμάτων ορυκτών καυσίμων
206    Σιδηροδρομική γραμμή Έδεσσας-Κοζάνης-Φλώρινας
318    Κτηριακές εγκαταστάσεις του Πάρκου Εθνικής Συμφιλίωσης εντός προστατευόμενης περιοχής του Δικτύου Natura 2000, στο Όρος Γράμμος  (GR1320002)
326    Νέο κρούσμα θανάτωσης αρκούδας στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού Σιάτιστας-Κρυσταλλοπηγής (Ε45)
350    Κατασκευή φράγματος επί του ποταμού Αλιάκμονα, στο Νεστόριο Καστοριάς

ΗΠΕΙΡΟΣ
46    Ρύπανση στον ποταμό Καλαμά
82    Διάνοιξη οδικού άξονα σε προστατευόμενη περιοχή στην Ήπειρο
121    Ακατάλληλη οριοθέτηση και παρεμβάσεις στη λίμνη Παμβώτιδα
190    Ακατάλληλη οριοθέτηση και παρεμβάσεις στη λίμνη Παμβώτιδα
201    Καταστροφή προστατευόμενου υγροτόπου Λιμνοπούλας Παραμυθιάς
269    Μερική καταστροφή του υγροτόπου Καλοδικίου (NATURA 2000) από διαπλάτυνση οδού με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
287    Άρση απαγόρευσης της θήρας στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού (SPA: GR211004)
328    Αδειοδότηση τουριστικών μονάδων εντός της υγροτοπικής ζώνης της Λίμνης Ιωαννίνων (περιοχή δικτύου Natura 2000 GR213005)

ΘΕΣΣΑΛΙΑ
10    Εκτροπή του ποταμού Αχελώου
11    Ελαχιστοποίηση δρομολογίων σιδηροδρομικής γραμμής Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα
212    Διακίνηση απαγορευμένων φυτοφαρμάκων
213    Διαχείριση αγροτικών αποβλήτων

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
28    Ναυάγια με τοξικά και πυρηνικά απόβλητα στη Μεσόγειο
230    Η ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων απειλεί τον κόλπο του Λαγανά και το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου
349    Παραβίαση περιβαλλοντικής νομοθεσίας από πυρηνελαιουργείο στη Βασιλική Λευκάδας

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
7    Τροποποίηση έργου αποκατάστασης λίμνης Κορώνειας
9    Οικολογική κατάσταση των υδάτων των λιμνών της Βόρειας Ελλάδας
40    Επανεγκατάσταση δικτύου σταθμών παρακολούθησης υπόγειων και επιφανειακών υδάτων στη λίμνη Κορώνεια
68    Πλημμύρες στο Στρατώνι Χαλκιδικής και πιθανές επιπτώσεις σε συνδυασμό με τη μεταλλευτική δραστηριότητα
75    Διαδικασία προσφυγής για τη λίμνη Κορώνεια
78    Μεταβίβαση μεταλλείων Κασσάνδρας
96    Ελλιπής λειτουργία Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Βέροιας
153    Λίμνη Κορώνεια Ν. Θεσσαλονίκης
170    Η συνθήκη του Άαρχους και η διαβούλευση για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός»
310    Διάβρωση της ακτής του Θερμαϊκού Κόλπου λόγω των έργων επέκτασης του αεροδρομίου Μακεδονία
311    Οικοπεδοποίηση περιοχής του Δικτύου Natura 2000 στην παραλία Κορινού Πιερίας
312    Συγχρηματοδότηση του φράγματος Πετρένια στην περιοχή Γοματίου στη Χαλκιδική
323    Προστασία του περιαστικού δάσους της Θεσσαλονίκης
341    Δηλητηρίαση ζώων εκτροφής από ανεξέλεγκτη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, στις εκβολές του Αξιού ποταμού, περιοχή του δικτύου Natura 2000

Θεσσαλονίκη
7    Τροποποίηση έργου αποκατάστασης λίμνης Κορώνειας
40    Επανεγκατάσταση δικτύου σταθμών παρακολούθησης υπόγειων και επιφανειακών υδάτων στη λίμνη Κορώνεια
45    Διακοπή κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών Θεσσαλονίκης
75    Διαδικασία προσφυγής για τη λίμνη Κορώνεια
150    Προβλήματα ηχορρύπανσης στις περιοχές γύρω από τα αεροδρόμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης
153    Λίμνη Κορώνεια Ν. Θεσσαλονίκης
310    Διάβρωση της ακτής του Θερμαϊκού Κόλπου λόγω των έργων επέκτασης του αεροδρομίου Μακεδονία
323    Προστασία του περιαστικού δάσους της Θεσσαλονίκης

ΚΡΗΤΗ
22    Προσβολή φοινικοειδών από το κόκκινο σκαθάρι Rhynchophorus ferrugineus
58    Παρεμπόδιση ροής στον ποταμό Κοιλιάρη, στην Κρήτη
62    Υποβάθμιση βιότοπου θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στην παραλία Ρεθύμνου
67    Ύδρευση των πόλεων του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη στην Κρήτη (κοιτα και ερωτ. 98)
91    Ρύπανση υπεδάφους και θάλασσας σε προστατευόμενη περιοχή από χοιροτροφική μονάδα
100    Ύδρευση των πόλεων του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη  ΠΡΟΣΟΧΗ 67
160    Ενδεχόμενη ρύπανση από χοιροτροφική μονάδα
176    Αδειοδότηση λατομείου γύψου σε επαφή με προστατευόμενη περιοχή
196    Έλλειψη Στρατηγικού Σχεδιασμού της ανάπτυξης των αιολικών πάρκων στην Ελλάδα – το παράδειγμα των όρνιων της Κρήτης
273    Καταστροφή υγρότοπου στην Κρήτη
321    Κατασκευή σιδηροδρομικού άξονα στην Κρήτη

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
22    Προσβολή φοινικοειδών από το κόκκινο σκαθάρι Rhynchophorus ferrugineus
134    Στρατιωτική εγκατάσταση σε περιοχή Natura στη Σαντορίνη
195    Παρανομίες και ελλιπής προστασία περιοχής Natura 2000 στη Νάξο

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
13    Υποβάθμιση λίμνης Στυμφαλίας (GR2530002)
63    Παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στις Περιοχές Ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης στη ΝΔ Μεσσηνία
120    Σιδηροδρομική γραμμή Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα
144    Λειτουργία πεδίου βολής αεροσκαφών σε προστατευόμενη περιοχή
229    Η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη και οικοδόμηση απειλεί τη δεύτερη σημαντικότερη παραλία ωοτοκίας της Caretta caretta στη Μεσόγειο
254    Προαστιακός σιδηρόδρομος Λουτρακίου
267    Συνθήκες διαβίωσης στον καταυλισμό Ρομά στα Εξαμίλια Κορινθίας

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
8    Ρύπανση υδάτων στον Δήμο Μεσσαπίας στην Εύβοια από τοξικά απόβλητα
18    Ρύπανση του Ευβοϊκού Κόλπου στην Ελλάδα από την εταιρεία ΛΑΡΚΟ
23    Xάραξη του νέου αυτοκινητόδρομου Ε65 μέσα σε δύο σημαντικές περιοχές NATURA 2000
61    Υποβάθμιση διεθνούς σημασίας γεωτόπου στην Ελλάδα
94    Διασφάλιση διαδικασιών περιβαλλοντικής πιστοποίησης κανονισμού EMAS
169    Περιφερειακή ζώνη Εθνικού Δρυμού Οίτης
197    Έλλειψη Στρατηγικού Σχεδιασμού της ανάπτυξης των αιολικών πάρκων στην Ελλάδα – το παράδειγμα της Σκύρου
204    Εξορυκτικές δραστηριότητες και περιοχές του δικτύου Νatura 2000

 

Διαβάστε επίσης

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Όχι Θυσία στη Λιτότητα, οι Πολιτικές για το Κλίμα

{youtube}5Ts7epVDuEI{/youtube} Παρέμβαση Τρεμόπουλου στο ευρωκοινοβούλιο για τις εγγυημένες τιμές για ΑΠΕ και τους κλιματικούς στόχους των χωρών με οικονομικά προβλήματα Παρέμβαση στο του ευρωκοινοβουλίου, για

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Το ευρωομόλογο είναι μέτρο αλληλεγγύης και όχι συμπληρωματικό του μνημονίου

Απαντώντας σήμερα σε ερωτήσεις Ελλήνων δημοσιογράφων στο Στρασβούργο για το θέμα των ευρωομολόγων, ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλης Τρεμόπουλος δήλωσε: «Το θέμα των ευρωομολόγων