Ερωτήσεις στο Ευρωκοινοβούλιο για τη ρύπανση στο Δήμο Μεσσαπίας στην Εύβοια από τοξικά απόβλητα και την κατάσταση υδάτων των λιμνών της Βόρειας Ελλάδας

Ανεξέλεγκτη φαίνεται να είναι η κατάσταση  με τη ρύπανση υδάτινων πόρων στη  χώρα μας φανερώνοντας μια πολιτική αδιαφορία από πλευράς της  κυβέρνησης για το τόσο σοβαρό αυτό ζήτημα.

Ο Ευρωβουλευτής  των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλης Τρεμόπουλος κατέθεσε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου δύο ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με

  • Τη ρύπανση υδάτων στον Δήμο Μεσσαπίας στην Εύβοια από τοξικά απόβλητα
  • Την οικολογική κατάσταση υδάτων των λιμνών της Βόρειας Ελλάδας

 

Ακολουθούν τα πλήρη κείμενα των ερωτήσεων.

 

Ο Μ. Τρεμόπουλος  δήλωσε σχετικά: «Η διαχρονική αδιαφορία των αρχών για τη δηλητηρίαση των υδάτινων αποθεμάτων της χώρας είναι στην κυριολεξία εγκληματική. Πέρα από τη συμπαράστασή μας στους πολίτες που κινητοποιούνται, αξιοποιούμε κάθε περιθώριο για Ευρωπαϊκές παρεμβάσεις. Όσο η κατάσταση αυτή συνεχίζεται θα επιδιώξουμε να έχει το μεγαλύτερο δυνατό πολιτικό κόστος γιατί φαίνεται ότι αυτός είναι ο μόνος δρόμος για αποτελεσματικά μέτρα.»

 

 

 

ΘΕΜΑ Ρύπανση υδάτων στον Δήμο Μεσσαπίας στην Εύβοια από τοξικά απόβλητα

 

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Εφιαλτικές διαστάσεις έχει λάβει πλέον το οικολογικό πρόβλημα που βιώνει ο Δήμος Μεσσαπίων  της Εύβοιας, σε σημείο ώστε, παράλληλα  με την τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή, να απειλείται άμεσα η υγεία των κατοίκων, αφενός από την έκθεση στα τοξικά απόβλητα που κατακλύζουν την περιοχή και αφετέρου από την κατανάλωση του αποδεδειγμένα ακατάλληλου νερού του δικτύου ύδρευσης.

Οι νεότερες εξετάσεις  σε δείγματα νερού, που πραγματοποιήθηκαν  από το Γεωλογικό-Υδρολογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών (21-5-2009) και το Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ, 17/7/2009), ανίχνευσαν συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου που ξεπερνούν τα 60 μg/L (με όριο ασφαλείας κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για το ολικό χρώμιο τα 50 μg/L, ενώ δεν έχει εισαχθεί ακόμα ξεχωριστό όριο για το εξασθενές χρώμιο- μια προτεινόμενη τιμή από την Υπηρεσία Health Hazard Assessment της EPA των ΗΠΑ είναι το 0.2 μg/L), καθώς και συγκεντρώσεις νικελίου που ξεπερνούν τα 30 μg/L (με όριο ασφαλείας τα 20 μg/L). Σημειωτέον ότι σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές μελέτες το εξασθενές χρώμιο προκαλεί καρκίνο και μέσω της κατάποσης και συνεπώς δεν θα πρέπει να ανιχνεύεται στο πόσιμο νερό.

Η Ελληνική Κυβέρνηση  αντί να μεριμνήσει για την αποτελεσματική εφαρμογή των Οδηγιών 98/83/ΕΚ για την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής αποβλήτων, 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα,  2006/11/ΕΚ για τη ρύπανση του υδάτινου περιβάλλοντος από επικίνδυνες ουσίες, 80/68/ΕΚ αναφορικά με την προστασία των υπογείων υδάτων από ρύπανση που προκαλείται από συγκεκριμένες επικίνδυνες ουσίες, και 2000/60/ΕΕ για την ορθολογική διαχείριση των υδάτων στην περιοχή, ανακοίνωσε στις 4/9/2009 μέσω του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την υλοποίηση εγγειοβελτιωτικών έργων, ύδρευσης και άρδευσης, στη λεκάνη απορροής 07-24 Αρτάκης-Ψαχνών, και πιο συγκεκριμένα το έργο «Φράγμα Ψαχνών Ν. Ευβοίας», προϋπολογισμού 28.215.000€ που θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συνοχής (ΕΣΠΑ 2007-2013).

 

1. Συμφωνεί η Επιτροπή  ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση το Ελληνικό Κράτος είναι υπόλογο για τη μη συμμόρφωση με τις παραπάνω Οδηγίες; Αν ναι, τι μέτρα θα αναλάβει η Επιτροπή για τη συμμόρφωση των ελληνικών αρχών;

2. Δεδομένης της  διαπιστωμένης και τεκμηριωμένης  πλέον ρύπανσης του υδροφόρου  ορίζοντα, συμφωνεί η Επιτροπή  ότι το προαναφερθέν έργο δεν  συμμορφώνεται με τις σχετικές  προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ  και ότι η χρήση Ευρωπαϊκών κονδυλίων γι΄ αυτό θα αποτελούσε παραβίαση του Κανονισμού 1083/2006; Τι δράση θα αναλάβει η Επιτροπή ώστε αυτό το σχέδιο να μη λάβει Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση;

3. Τι μέτρα προτίθεται να πάρει η Επιτροπή για την ορθή εφαρμογή της οδηγίας 98/83/ΕΚ και την προστασία της ανθρώπινης υγείας σε περιοχές που υδροδοτούνται με ακατάλληλο νερό με συγκεντρώσεις ολικού χρωμίου και νικελίου που υπερβαίνουν τα παραμετρικά όρια;

4. Μπορεί η Επιτροπή να μας ενημερώσει σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία παράβασης (C – 286/08) κατά της Ελλάδας, η οποία εκκρεμεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου;

 

 

 

 

ΘΕΜΑ Οικολογική κατάσταση υδάτων των λιμνών της Βόρειας Ελλάδας

 

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Πρόσφατη έρευνα που  έγινε από το Τμήμα Βιολογίας  του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης για το φυτοπλαγκτόν στις λίμνες της Βόρειας Ελλάδας, στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα νερά (2000/60/ΕΕ ), ανέδειξε το μέγεθος της καταστροφής. Καμία από τις 15 λίμνες που εξετάστηκαν (Βιστονίδα, Βόλβη, Κορώνεια, Δοϊράνη, Βεγορίτιδα, Ζάζαρη, Χειμαδίτιδα, Καστοριάς, Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα και οι φραγμαλίμνες Διποτάμου – Αισύμης, Θησαυρού, Πλατανόβρυσης, Κερκίνη και Πολυφύτου) δεν παρουσιάζει καλή οικολογική κατάσταση υδάτων, αν και οι περισσότερες εντάσσονται στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000. Γεωργικές καλλιέργειες, ανεξέλεγκτη χρήση λιπασμάτων, υπεράντληση και αστικά λύματα είναι σημαντικότεροι λόγοι της υποβάθμισης που έχουν υποστεί τα τελευταία 50 χρόνια.

Δυστυχώς όμως η  ανησυχία της ακαδημαϊκής κοινότητας για την αύξηση των κυανοβακτηρίων και των κυανοτοξινών δεν βρίσκει ανταπόκριση σε εθνικό επίπεδο αρμοδίων φορέων. Στην Ελλάδα, σε αντίθεση με την πληθώρα μελετών και τεχνικών εκθέσεων, σπανίζουν τα ερευνητικά αποτελέσματα από διαρκή βιοπαρακολούθηση που προσδιορίζουν την οικολογική ποιότητα των λιμνών και στα οποία μπορούν να στηριχθούν τα σχέδια βιώσιμης αποκατάστασης. Υπάρχει παντελής έλλειψη εθνικής στρατηγικής για τη προστασία των λιμνών, καθώς και απαξίωση της επιστημονικής γνώσης στον σχεδιασμό μέτρων προστασίας και αποκατάστασης.

Ο βασικός στόχος της Οδηγίας Πλαίσιο είναι η επίτευξη μέχρι το 2015 ‘’καλής” κατάστασης για όλα τα επιφανειακά (ποτάµια, λίµνες, μεταβατικά και παράκτια) και τα υπόγεια νερά, η βιωσιμότητα των υδάτινων πόρων και η εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων νερού για τις διάφορες παραγωγικές χρήσεις αλλά και για τα οικοσυστήματα.

Δεδομένων των υποχρεώσεων  της Ελλάδας, όπως απορρέουν από  την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΕ), για δημοσίευση των σχεδίων 

διαχείρισης ανά λεκάνη απορροής μέχρι το τέλος του 2009 αλλά και  την επίτευξη του στόχου για καλή ποιότητα υδάτων μέχρι το 2015, ερωτάται η Επιτροπή:

 

1. Θεωρεί ότι η  Ελλάδα είναι στο σωστό δρόμο  για την συμμόρφωση των υποχρεώσεων  που απορρέουν από την Οδηγία  Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΕ) και  πιο συγκεκριμένα από τα άρθρα 4, 5, 8 και 11;

2. Έχει ενημερώσει  η ελληνική Κυβέρνηση την Επιτροπή  για την οικολογική κατάσταση  των επιφανειακών υδάτων, ιδιαίτερα  των λιμνών που έχουν χαρακτηριστεί  ως προστατευόμενες περιοχές, καθώς  και για τις στρατηγικές που  ακολουθεί για την πρόληψη, την αποκατάσταση και τον έλεγχο της ρύπανσης;

 

 

 

Διαβάστε επίσης

30 χρόνια πίσω στην προστασία των καταναλωτών;

Ερώτηση του Μιχ. Τρεμόπουλου στην ευρωβουλή για την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Συμβάσεων επιχειρήσεων με καταναλωτές Τους κινδύνους που ενέχει η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις συμβάσεις