Ευρωκοινοβούλιο: Διακήρυξη για την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού

Μ. Τρεμόπουλος: «Σημαντικό βήμα για την υγεία των γυναικών, στην επέτειο του Τσερνομπίλ»

Υιοθετήθηκε από το ευρωκοινοβούλιο, μετά από πρωτοβουλία 5 ευρωβουλευτών -μεταξύ τους ο Μ. Τρεμόπουλος- που συνυπέγραψαν 381 συνάδελφοί τους από όλες τις πολιτικές ομάδες, γραπτή διακήρυξη «για την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Η διακήρυξη:

 Καλεί τις χώρες μέλη να εφαρμόσουν ελέγχους με μαστογραφία σε εθνικό επίπεδο, ζητώντας παράλληλα από την Κομισιόν να υποβάλλει ανά διετία στο ευρωκοινοβούλιο εκθέσεις προόδου για κάθε χώρα.

  • Καλεί την Κομισιόν να υποστηρίξει τις έρευνες για το κατά πόσο η μαστογραφία είναι χρήσιμη και για ηλικίες γυναικών πέρα από το φάσμα μεταξύ 50 και 69 ετών, να παρουσιάσει αξιόπιστες στατιστικές για τον καρκίνο του μαστού και να αναπτύξει πανευρωπαϊκό πρωτόκολλο πιστοποίησης για εξειδικευμένες μονάδες μαστού μέχρι το 2011.
  • Ζητά τη δημιουργία εξειδικευμένων πολυτομεακών μονάδων μαστού σε όλες τις χώρες μέλη μέχρι το 2016.

Ο Μιχάλης Τρεμόπουλος, ο μόνος Έλληνας ανάμεσα στους 5 ευρωβουλευτές από όλο το πολιτικό φάσμα, που είχαν την πρωτοβουλία για τη διακήρυξη συμμετέχει επίσης στη διακομματική ομάδα εργασίας (intergroup) του ευρωκοινοβουλίου για τον καρκίνο. Τη διακήρυξη στήριξαν με την υπογραφή τους και Έλληνες ευρωβουλευτές όλων των κομμάτων πλην του ΚΚΕ.

«Ως έμπρακτη απότιση φόρου τιμής στα θύματα του Τσερνομπίλ, η διακήρυξη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για αποδοτικότερες πολιτικές για την υγεία των γυναικών, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο», δήλωσε ο Μιχάλης Τρεμόπουλος. «Η πρώιμη διάγνωση και οι εξειδικευμένες μονάδες μπορούν να βοηθήσουν σε σημαντικό βαθμό τις γυναίκες που προσβάλλονται από καρκίνο του μαστού. Το κύριο όμως είναι να ενισχύσουμε παράλληλα και τη μάχη εναντίον των παραγόντων που ευθύνονται συνολικότερα για τον καρκίνο, όπως τα πυρηνικά, η χημικοποίηση της ζωής, τα επικίνδυνα προϊόντα, η ατμοσφαιρική ρύπανση ή οι παράγοντες που επιβαρύνουν την ψυχική υγεία».

(ακολουθεί το κείμενο της διακήρυξης)

 

0071/2009

Γραπτή δήλωση για την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 123 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 331.392 γυναίκες ετησίως διαγιγνώσκονται με καρκίνο του μαστού στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καρκίνος του μαστού αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου για τις γυναίκες μεταξύ 35 και 59 ετών, και ότι 89.674 γυναίκες πεθαίνουν από καρκίνο του μαστού στην Ευρωπαϊκή Ένωση ετησίως,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προσυμπτωματικός έλεγχος με μαστογραφία μπορεί να μειώσει τους θανάτους από καρκίνο του μαστού έως και 35% για τις γυναίκες μεταξύ 50 και 69 ετών,

1.   καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τον προσυμπτωματικό έλεγχο με μαστογραφία σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

2.   καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή των εξετάσεων μαστογραφίας σε όλες τις χώρες της ΕΕ ανά διετία·

3.   καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τις έρευνες με τις οποίες θα αποδειχθεί κατά πόσον η εξέταση είναι χρήσιμη για τις γυναίκες άνω των 69 ετών και για τις γυναίκες κάτω των 50 ετών·

4.   καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν πολυτομεακές εξειδικευμένες μονάδες μαστού σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ έως το 2016, και την Επιτροπή να παρουσιάζει μία τακτική έκθεση προόδου·

5.   καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει ενημερωμένες, αξιόπιστες στατιστικές σχετικά με τον καρκίνο του μαστού και να υποστηρίξει την ανάπτυξη εθνικών μητρώων καρκίνου·

6.   καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα πρωτόκολλο πιστοποίησης για τις εξειδικευμένες μονάδες μαστού σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ έως το 2011 και να εξασφαλίσει την κατάλληλη χρηματοδότηση·

7.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων, στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Διαβάστε επίσης

Να σωθεί το αρχιτεκτονικό μνημείο «Παλατάκι» στα Λιμενάρια της Θάσου και να μετατραπεί σε σύμβολο Ελληνο-Γερμανικής φιλίας και συνεργασίας

Ζητούν  οι Οικολόγοι Πράσινοι με ερώτηση στο  Ευρωκοινοβούλιο Ερώτηση για  το κτίριο με το προσωνύμιο “Παλατάκι”, ένα αριστούργημα κεντροευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής που διασώζεται στα Λιμενάρια της Θάσου, κατέθεσε

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Οι γραπτές εγγυήσεις δυναμιτίζουν τις πιο θεμελιακές αξίες της Ευρώπης

Δήλωση Τρεμόπουλου για το θέμα των γραπτών εγγυήσεων Η ελληνική κοινωνία μόνη αρμόδια για την απαλλαγή από το σάπιο και υποκριτικό πολιτικό σύστημα  Σχολιάζοντας τη