Η δίκη ενός έντιμου υπαλλήλου από το σύστημα Ψωμιάδη

 

του Μιχάλη Τρεμόπουλου

 

tremopoulos-vs-psomiadisΘα συνεχιστεί στις 29.11.22018 η δίκη ενός από τους βασικούς μάρτυρες κατηγορίας στη δίκη του συστήματος Ψωμιάδη στην πρώην Νομαρχία Θεσσαλονίκης.

Ο συγκεκριμένος ήταν υπάλληλος μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας της πρώην Νομαρχίας Θεσσαλονίκης και είχε συμβάλει στην αποκάλυψη του σκανδάλου με τα 456 45άρια (διάσπαση ενιαίων έργων σε μικρότερα κάτω από 45.000 ευρώ για να μπορούν να δοθούν με απευθείας αναθέσεις) και τις εικονικές συμβάσεις έργου, για τις οποίες το σύστημα Ψωμιάδη έχει παραπεμφθεί σε δίκη για κακουργηματικές πράξεις και βλάβη του Δημοσίου, που θα διεξαχθεί στις 21/1/2019.

Η δίκη γίνεται για να εμπλέξει τον έντιμο υπάλληλο ως υπεύθυνο για διαδικασίες σύνταξης και πληρωμής μελέτης στην οδό Μεσημερίου-Επανωμής, παρόλο που αυτές ήταν νόμιμες και δεν επιβάρυναν το Δημόσιο.

Γιατί έγινε τότε η δίκη αυτή;

Κάποιοι επιδίωξαν να κερδοσκοπήσουν σε βάρος του συλλογικού συμφέροντος και του περιβάλλοντος. Οι κερδοσκόποι της γης είχαν εξασφαλίσει να περάσει νόμος, ώστε μόνο με αποφάσεις νομαρχών και χωρίς την έκδοση Π.Δ., όπως προβλέπει το Σύνταγμα, να μπορούν να επεκτείνονται τα όρια των οικισμών. Έτσι, όσοι γνώριζαν εκ των προτέρων για τις

επεκτάσεις, έσπευσαν να αγοράσουν αγροτεμάχια και κληροτεμάχια στις περιοχές αυτές έναντι ευτελούς τιμήματος. Οι περιπτώσεις αυτές είναι πάμπολλες ανά την Ελλάδα και αφορούν όλους τους οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 2000 κατοίκων.

 Με τον τρόπο αυτό κακοποιήθηκαν πολεοδομικά, χωροταξικά και περιβαλλοντικά ακόμη και ευαίσθητες και όμορφες περιοχές της χώρας. Το πλαίσιο αυτό εκμεταλλεύτηκε η διοίκηση Ψωμιάδη στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης και προχώρησε στην κατάτμηση των κληροτεμαχίων σε διάφορες περιοχές αλλά και συγκεκριμένα στην περιοχή του Μεσημερίου για την οποία δικάζεται ο μηχανικός της Νομαρχίας που αρνήθηκε να συμμετέχει και να στηρίξει τις μεθοδεύσεις της διοίκησης. Στα τεμάχια των 500 τ.μ. στα οποία κατατμήθηκαν οι εκτάσεις, ανεγέρθηκαν και κάποιες κατοικίες, χωρίς όμως πρόβλεψη για κοινόχρηστους χώρους και χωρίς κεντρικό σχεδιασμό για το οδικό δίκτυο.

Η τότε τεχνική ηγεσία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας προσπάθησε να προωθήσει έναν τέτοιο σχεδιασμό αλλά ακριβώς λόγω των σκοπιμοτήτων της διοίκησης το 2005 αντικαταστάθηκε ο διευθυντής της με άνθρωπο της διοίκησης Ψωμιάδη. Βεβαίως, ήδη ο κατηγορούμενος μηχανικός είχε πάρει εντολή να αναλάβει ως επιβλέπων τη μελέτη του δρόμου Μεσημερίου-Επανωμής, η οποία και είχε ολοκληρωθεί. Για το ξήλωμα της μελέτης αυτής, που έθιγε τα συμφέροντα των σχεδιαζόμενων επεκτάσεων, εκδόθηκε ανακλητική απόφαση της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. η οποία εδράσθηκε στο ότι η συνταχθείσα μελέτη έτεμνε τα όρια του οικισμού Μεσημερίου, όπως αυτά είχαν επεκταθεί με την με αρ.4281/19-10-87 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης.

Οι οικολογικές οργανώσεις προσέφυγαν στο ΣτΕ και τελικά πέτυχαν να ακυρώσουν τη δυνατότητα των νομαρχών να επεκτείνουν τους οικισμούς ως αντισυνταγματικές.

Η απόφαση με αριθμό 3661/2005 της Ολομέλειας του ΣτΕ δέχτηκε στο σκεπτικό της ότι η πολεοδόμηση δεν είναι αρμοδιότητα των οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά βασικό λόγο έχει το κεντρικό κράτος, εφόσον σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του συντάγματος, η διαμόρφωση, ανάπτυξη και πολεοδόμηση των οικισμών υπάγονται στη ρυθμιστική αρμοδιότητα και τον έλεγχο του κράτους. Αποφαίνεται, μάλιστα, ότι: «Συνεπώς οι ρυθμίσεις αυτές μπορεί να γίνονται μόνον με έκδοση Π.Δ.». Σε εφαρμογή της εν λόγω απόφασης το υΣτΕ ο τότε υπουργός ΥΠΕΧΩΔΕ εξέδωσε και την εγκύκλιο 6 με αριθμό 18894/ 5-5-2006.

Ο σχεδιασμός της οδού Μεσημερίου-Επανωμής, ήταν αναμενόμενο να παγώσει, μέχρι το Δεκέμβριο του 2007, όταν ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης έστειλε έγγραφο προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΝΑΘ για να διατυπώσει τις απόψεις της ενόψει της έγκρισης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Μεσημερίου, όπου θα περιλαμβανόταν και ο σχεδιασμός του συγκεκριμένου δρόμου. Το έγγραφο αυτό αποκρύφτηκε, όμως, από τον τότε αρμόδιο επιβλέποντα μηχανικό και νυν κατηγορούμενο, τον οποίο, μάλιστα, και απομάκρυναν από την τεχνική υπηρεσία τον Φεβρουάριο του 2008, εκτοπίζοντάς τον σε μια άγονη υπηρεσία των Εγγείων Βελτιώσεων (ΔΥΠΕΒ). Αμέσως μετά (31/3/2008) η διοίκηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Νομαρχίας έστειλε απάντηση στον ΟΡΘΕ όπου αποδεχόταν τον σχεδιασμό, συμπληρώνοντας μόνο κάποια σημεία για την οριοθέτηση των ρεμάτων.

Ήδη, όμως, είχαν εξασφαλίσει ανακλητική εν μέρει απόφαση των περιβαλλοντικών όρων της μελέτης του δρόμου από τη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ., που εδραζόταν στο ότι ο δρόμος έτεμνε τα όρια επέκτασης του οικισμού με την αντισυνταγματική νομαρχιακή απόφαση.

Η όλη διαβούλευση και ο σχεδιασμός που προέκυψε αποτυπώθηκε στην με αριθμό 9486/8-3-2010 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 101/26-3-2010), με την οποία εγκρίθηκε το ΓΠΣ του Δήμου Επανωμής. Η απόφαση αυτή εν τοις πράγμασι ακύρωσε το σκεπτικό της ανακλητικής απόφασης της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. και αποδέχθηκε τη χάραξη στο τμήμα που αυτή έτεμνε την επέκταση των ορίων του οικισμού Μεσημερίου με την απόφαση Νομάρχη. Επιπλέον, μάλιστα, υπέδειξε και την κατασκευή δρόμου που συνδέει τον κεντρικό οικισμό του Μεσημερίου με το επίμαχο τμήμα της μελέτης, το οποίο χωρίζει στα δύο τη νομαρχιακή επέκταση των ορίων.

Μετά την εν μέρει ανάκληση των περιβαλλοντικών όρων από τη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. πληρώθηκαν συνολικά 190.000 ευρώ για την εκπόνηση της μελέτης του δρόμου. Για την πληρωμή αυτή αποφάσισαν και την ενέκριναν ο εργοδότης και η προϊσταμένη αρχή, δηλαδή ο Νομάρχης, η Νομαρχιακή Επιτροπή και το Νομαρχιακό Συμβούλιο μέσα από το πρόγραμμα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ). Το πρόγραμμα αυτό διαβιβάστηκε στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας για την άμεση εφαρμογή του. Και σύμφωνα με το νόμο δεν υπήρχε δυνατότητα μη εκτέλεσης της εντολής από τον κατηγορούμενο μηχανικό.

Η όλη μεθόδευση είχε σαφέστατο στόχο το να καταστεί κατηγορούμενος ένας έντιμος υπάλληλος, που είναι και ένας από τους βασικούς μάρτυρες κατηγορίας στη μεγάλη δίκη του συστήματος Ψωμιάδη για τα περιβόητα 45άρια στις 21/1/2019. Η προχειρότητα και η σκοπιμότητα της καταγγελίας και της δίκης των έντιμων υπαλλήλων και του μελετητή φαίνονται και από το γεγονός ότι πρόσφατα, ενόψει της δίκης, που θα ολοκληρωθεί στις 29/11/2018, ο καταγγέλλων (και ταυτόχρονα κατηγορούμενος στη δίκη για τα 45άρια) μείωσε σε συμπληρωματική ένορκη κατάθεσή του το ποσό των 190.000 ευρώ σε 88.000 ευρώ, μειώνοντας δηλαδή τη δήθεν αυθαίρετη πληρωμή του μηχανικού προς τον μελετητή κάτω από το μισό ποσό.

Από μια απλή ανάγνωση του τελευταίου λογαριασμού (14ος) προκύπτει ότι ένα μικρό μόνο τμήμα (14.500 ευρώ) αφορά την παράκαμψη Μεσημερίου. Το υπόλοιπο ποσό από τα 190.000 ευρώ αφορά θέσεις της μελέτης που δεν έχουν σχέση με το Μεσημέρι (οι δύο από τις εννιά). Και αυτά θα λάμψουν και στην απόφαση του δικαστηρίου.

Διαβάστε επίσης

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ

Η Οικολογία-Αλληλεγγύη στην άδεια αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου

Τρεμόπουλος: Διάσωση των δέντρων έστω και στο παρά πέντε Οι τοποθετήσεις της «Οικολογίας-Αλληλεγγύης» στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης  Απαραίτητη η αντιμετώπιση ασθενειών των δένδρων και όχι