Η Ευρώπη δεν αντέχει άλλους φορολογικούς παραδείσους

Ερώτηση του Μ. Τρεμόπουλου στο ευρωκοινοβούλιο, σε συνέχεια διακήρυξης των 4 μεγαλύτερων πολιτικών ομάδων

Το ζήτημα της κοινής φορολογικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τερματισμό του σημερινού φορολογικού ανταγωνισμού για την εύνοια των επιχειρήσεων, φέρνουν στο ευρωκοινοβούλιο οι Οικολόγοι Πράσινοι. Με ερώτηση του Μιχάλη Τρεμόπουλου καλείται η Κομισιόν να υιοθετήσει την πρόσφατη κοινή διακήρυξη των 4 μεγαλύτερων πολιτικών ομάδων του ευρωκοινοβουλίου για άμεση προώθηση ελάχιστης φορολόγησης 25% στα κέρδη των επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη. Τίθεται επίσης το ζήτημα της εγκατάλειψης από την Ιρλανδία της επιθετικής φορολογικής της πολιτικής υπέρ των επιχειρήσεων, που δημιουργεί σημαντικά δημοσιονομικά προβλήματα και ανισορροπίες.

Η κοινή διακήρυξη δημοσιοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου και υπογράφεται από τους συντονιστές των 4 μεγαλύτερων πολιτικών ομάδων στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του ευρωκοινοβουλίου. Πρόκειται για τις ομάδες των Πράσινων, των σοσιαλιστών, των φιλελεύθερων και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που τονίζουν τη σημασία της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, την ανάγκη για κοινή φορολογική πολιτική αλλά και την αντίφαση της ευρωπαϊκής στήριξης με την πολιτική της Ιρλανδίας να χαρίζει τεράστια ποσά στις τράπεζες μέσω της εξαιρετικά χαμηλής φορολόγησης των εταιρικών κερδών, που φθάνει μόλις το 50% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

«Η Ευρώπη δεν αντέχει άλλους φορολογικούς παραδείσους», δήλωσε ο Μιχάλης Τρεμόπουλος. «Η κατάρρευση της ιρλανδικής οικονομίας, που ακολούθησε μάλιστα ακριβώς αντίθετους δρόμους από την Ελλάδα, δείχνει ότι είναι η ώρα να ξανασκεφτούμε σοβαρά την ευρωπαϊκή οικονομία ως σύνολο. Αποδεικνύεται πλέον ότι η βραχυπρόθεσμη οπτική που κυριαρχεί μέχρι σήμερα, δεν καταστρέφει μόνο το περιβάλλον αλλά και την ίδια την οικονομία. Ο φορολογικός ανταγωνισμός μεταξύ των χωρών για το ποια θα γίνει ελκυστικότερη στις εταιρίες, πρέπει να δώσει τη θέση του σε μια κοινή ευρωπαϊκή φορολογική πολιτική, σχεδιασμένη για να διασφαλίσει τους πόρους που απαιτούνται για την προάσπιση της κοινωνικής συνοχής και τις απαραίτητες επενδύσεις για πράσινη στροφή και βιώσιμες θέσεις εργασίας. Έχοντας θέσει το θέμα αυτό και με παλαιότερη ερώτηση των Οικολόγων Πράσινων, θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό ότι οι μεγαλύτερες πολιτικές ομάδες του ευρωκοινοβουλίου συγκλίνουν ήδη σε μια τέτοια κατεύθυνση. Αν θέλουμε η Ευρώπη να έχει βιώσιμη προοπτική, οι τωρινές αδιέξοδες επιλογές της Κομισιόν και των κυβερνήσεων θα πρέπει να συναντήσουν στο ευρωκοινοβούλιο την ευρύτερη δυνατή αντίδραση».

 

 

(ακολουθεί η κοινή διακήρυξη, καθώς και το κείμενο της ερώτησης του Μ. Τρεμόπουλου)

 

 

Η κοινή διακήρυξη των συντονιστών των 4 πολιτικών ομάδων στο ευρωκοινοβούλιο

Δεδομένου ότι το Ιρλανδικό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται σε σοβαρή κρίση φερεγγυότητας και η σταθερότητά του είναι προς το ευρωπαϊκό δημόσιο συμφέρον,

Δεδομένου ότι η ιρλανδική κυβέρνηση έχει ζητήσει στήριξη από το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (EFSF / EFSM),

Δεδομένου ότι η αλληλεγγύη αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως καθορίζεται στις Συνθήκες, και η υποστήριξη προς την Ιρλανδία είναι επομένως σύμφωνη με τις ευρωπαϊκές αξίες,

Δεδομένου ότι η κοινή αγορά χρειάζεται ένα ισχυρότερο κοινό ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο προκειμένου να εξασφαλιστεί σωστή ρύθμιση και θεμιτός ανταγωνισμός, συμπεριλαμβανομένων γενικών διατάξεων για μια κοινή ενοποιημένη φορολογική πολιτική για τις επιχειρήσεις, καθώς και ελάχιστους φορολογικούς συντελεστές για τις επιχειρήσεις,

Δεδομένου ότι οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι και πολίτες χρειάστηκε να πάρουν ένα σημαντικό ρίσκο για τη σταθεροποίηση ενός χρηματοπιστωτικού συστήματος που είχε επωφεληθεί από το εξαιρετικά χαμηλό ιρλανδικό ποσοστό φόρου εταιρειών του 12,5%, εάν το δάνειο χορηγηθεί μέσω του EFSF / EFSM,

  • Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επισπεύσει τον φάκελο μιας Κοινής Πολιτικής για τη Φορολόγηση των Επιχειρήσεων.
  • Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ομάδα της Ευρωζώνης και τα μέλη της να διασφαλίσουν ότι οι συντελεστές φορολόγησης των επιχειρήσεων θα αυξηθούν στο μέσο επίπεδο της ΕΕ  (25%) μέσα σε ένα πνεύμα αλληλεγγύης.

Στρασβούργο 24 Νοεμβρίου 2010

Τη Διακήρυξη υπογράφουν οι ευρωβουλευτές: Jean-Paul Gauzès (Ευρ. Λαϊκό Κόμμα), Udo Bullmann (Σοσιαλδημοκράτες), Sylvie GOULARD (Φιλελεύθεροι), Sven Giegold (Πράσινοι), Burkhard Balz (Ευρ. Λαϊκό Κόμμα), Leonardo Dominici (Σοσιαλδημοκράτες), Wolf Klinz (Φιλελεύθεροι) και Pascal Canfin (Πράσινοι) – συντονιστές των πολιτικών ομάδων τους στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου.

 

Το κείμενο της ερώτησης του Μ. Τρεμόπουλου

Θέμα:   Εναρμόνιση φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις

Με κοινή διακήρυξή τους στις 24 Νοεμβρίου 2010 (1) οκτώ ευρωβουλευτές,  συντονιστές των 4 μεγαλύτερων πολιτικών ομάδων στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει τις διαδικασίες για μια Κοινή Πολιτική  Φορολόγησης των Επιχειρήσεων.

Με την ίδια διακήρυξη, καλούν την Επιτροπή, την ευρωζώνη και τις χώρες μέλη της να διασφαλίσουν ότι, σε πνεύμα αλληλεγγύης, ο συντελεστής φορολόγησης των επιχειρήσεων θα φθάσει κατ’ ελάχιστο σε όλες τις χώρες το επίπεδο του 25%, που αποτελεί σήμερα το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η διακήρυξη αυτή δημοσιοποιήθηκε με αφορμή την προσφυγή της Ιρλανδίας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Η συγκεκριμένη χώρα διατηρεί για πολλά χρόνια φορολογικό συντελεστή μόλις 12,5% για τα κέρδη των επιχειρήσεων, 50% χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, στα πλαίσια πολιτικής επιθετικού φορολογικού ανταγωνισμού. Όπως τονίζεται στη διακήρυξη, επιχειρήσεις με σοβαρό μερίδιο ευθύνης για τα σημερινά προβλήματα της ιρλανδικής οικονομίας έχουν αποκομίσει μεγάλα κέρδη από το φορολογικό αυτό καθεστώς.

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

  • Συμφωνεί με τη συγκεκριμένη διακήρυξη των ευρωβουλευτών, που εκφράζουν τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτικών ομάδων του ευρωκοινοβουλίου; Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει για την υλοποίηση των προτάσεών τους;
  • Στα πλαίσια του Μηχανισμού Στήριξης προς την Ιρλανδία, σκοπεύει να ζητήσει από την ιρλανδική κυβέρνηση να εγκαταλείψει την πολιτική επιθετικού φορολογικού ανταγωνισμού και να υιοθετήσει για τις επιχειρήσεις φορολογικό συντελεστή αντίστοιχο με το μέσο όρο των υπόλοιπων χωρών μελών της Ε.Ε.;

 

(1)   http://www.greens-efa.org/cms/pressreleases/dok/362/
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Σημείωση:

Η παλιότερη ερώτηση του Μιχ. Τρεμόπουλου για το φορολογικό ανταγωνισμό, είναι αναρτημένη στο http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2010-1035+0+DOC+XML+V0//EL&language=EL

Διαβάστε επίσης

Άστεγοι: Στίγμα για την Ευρώπη του 21ου αιώνα

Πρωτοβουλία στο ευρωκοινοβούλιο για πλήρη επίλυση μέχρι το 2015  Επιστολή του Μιχ. Τρεμόπουλου προς τους Έλληνες ευρωβουλευτές Στίγμα για την Ευρώπη του 21ου αιώνα αποτελεί

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ

Ανακύκλωση για τα σκουπίδια!

Σοβαρό πλήγμα κατά της αξιοπιστίας του συστήματος ανακύκλωσης αποτελεί η αποκάλυψη ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης ρίχνει τα ανακυκλώσιμα υλικά από τους υπόγειους κάδους του κέντρου