Η Κομισιόν (αυτο)διαψεύδεται για το Roundup

Απάντηση με παραδοχή των κινδύνων από φυτοφάρμακο της Monsanto, διαψεύδεται από ευρωπαϊκή Οδηγία που δημοσιεύθηκε 2 μέρες πριν.

Άδεια μέχρι το 2015 για το Roundup, χωρίς διερεύνηση επικινδυνότητας.

Σοβαρό πολιτικό θέμα δημιουργείται από την αποκάλυψη ότι η καθησυχαστική απάντηση του Κοινοτικού Επιτρόπου John Dali σε ερώτηση του Μιχάλη Τρεμόπουλου για τους κινδύνους από το Roundup, φυτοφάρμακο ευρείας κυκλοφορίας της εταιρίας Monsanto, διαψεύδεται από την ίδια την επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δημοσιεύονται τα ευρωπαϊκά νομικά κείμενα.

Στην απάντησή του με ημερομηνία 12.11.2010 ο κ. Dali, γνωστός για την υποστήριξή του στα μεταλλαγμένα, τόνιζε ότι «συζητείται ένα πρόγραμμα για την επανεξέταση των δραστικών ουσιών που περιέχονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414 όπως τροποποιήθηκε, μεταξύ άλλων, με την οδηγία 2001/99, για την οποία η περίοδος έγκρισης πρόκειται να λήξει και το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει την ουσία glyphosate», τη δραστική δηλαδή ουσία του Roundup.

Μια μέρα όμως νωρίτερα, στο τεύχος L293/48/11.11.2010 της Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημοσιευόταν η Οδηγία 2010/77/Ε.Ε που παρατείνει, με τους ίδιους εξαιρετικά χαλαρούς όρους, την περίοδο έγκρισης της συγκεκριμένης ουσίας μέχρι το τέλος του 2015. Η πενταετής παράταση δόθηκε, παρόλο που η Κομισιόν γνώριζε επίσημα από τις 28 Σεπτεμβρίου τη μελέτη για τους σοβαρότατους κινδύνους από τη δραστική ουσία του Roundup και (υποτίθεται ότι) ερευνούσε το θέμα.

Επιπλέον, στην απάντηση προς τον ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων, η Κομισιόν αποκρύπτει την Οδηγία που είχε δημοσιευθεί μια μέρα πριν και βρισκόταν κατά τη σύνταξη της απάντησης σε τελικό στάδιο προετοιμασίας για δημοσίευση. Αντίθετα, εμφανίζει μια επίπλαστη καθησυχαστική εικόνα ότι το θέμα γινόταν ήδη αντικείμενο σοβαρής διερεύνησης προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία και ότι δεν αποκλειόταν ακόμη και η ολική απαγόρευση του  φυτοφαρμάκου.

«Έχουμε να κάνουμε είτε με συνειδητή προσπάθεια εξαπάτησης είτε με παράλληλες πολιτικές, που υπαγορεύουν ομάδες συμφερόντων στην Κομισιόν», δήλωσε ο Μιχάλης Τρεμόπουλος. «Και στις δύο περιπτώσεις, πρόκειται για ένα πολιτικό θέμα εξαιρετικής σοβαρότητας: Παρακάμπτεται επιστημονική μελέτη που τεκμηριώνει   σοβαρότατους κινδύνους από μια ουσία με ευρύτατη εμπορική κυκλοφορία, και η άδειά της ανανεώνεται για πέντε ακόμη χρόνια, πριν προλάβουν να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Αμέσως μετά δίνεται στο ευρωκοινοβούλιο αβάσιμη καθησυχαστική απάντηση από τον αρμόδιο Επίτροπο, που συμβαίνει να είναι και ένθερμος υποστηρικτής των μεταλλαγμένων. Όλα αυτά θωρακίζουν τα έσοδα της μεγαλύτερης εταιρίας μεταλλαγμένων και αφήνουν αθωράκιστη την υγεία εκατομμυρίων Ευρωπαίων αγροτών και καταναλωτών. Η Κομισιόν, λοιπόν, και ο κ. Ντάλι προσωπικά, οφείλουν άμεσες και ουσιαστικές εξηγήσεις».

 

Σημειώσεις για τους συντάκτες:

(1) Το Roundup είναι το φυτοφάρμακο με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στον κόσμο και έχει σχεδιαστεί ειδικά για να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με καλλιέργειες μεταλλαγμένων ποικιλιών. Το ανώτατο όριο υπολειμμάτων του στους σπόρους σόγιας στην Ε.Ε. αυξήθηκε από 0,1 mg/kg σε 20 mg/kg (200 φορές περισσότερο) το 1997, μετά την εμπορική κυκλοφορία της αντίστοιχης μεταλλαγμένης σόγιας στην Ευρώπη.

(2) Η έρευνα, που αναφερόταν στην αρχική ερώτηση του Μιχάλη Τρεμόπουλου, είναι αναρτημένη στο http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/tx1001749. Αναφέρει ότι το glyphosate, η δραστική ουσία του Roundup, προκαλεί δυσπλασίες σε πειραματόζωα εμβρύων βατράχου και κοτόπουλα, σε δόσεις πολύ χαμηλότερες από αυτές που χρησιμοποιούνται στους γεωργικούς ψεκασμούς και πολύ πιο κάτω από τα ανώτατα όρια καταλοίπων σε προϊόντα που ισχύουν για την Ε.Ε. Αφορμή για την έρευνα υπήρξαν υγειονομικές εκθέσεις όπου παρουσιάζονται υψηλά ποσοστά δυσπλασιών σε νεογνά, σε αγροτικές περιοχές της Αργεντινής, όπου η γενετικά τροποποιημένη σόγια “Roundup Ready” (RR) της Monsanto καλλιεργείται σε αχανείς μονοκαλλιέργειες με τακτικούς εναέριους ψεκασμούς.

(3)  Η αρχική ερώτηση του Μιχάλη Τρεμόπουλου είναι αναρτημένη στο

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2010-7874&language=EL και η απάντηση της Κομισιόν στο

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2010-7874&language=EL

(4)  Η Οδηγία που διαψεύδει την Κομισιόν βρίσκεται στο

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:293:0048:0057:EL:PDF

Η αναφορά στο glyphosate βρίσκεται στη σελ. 6, στον αριθμό 25 του πίνακα του παραρτήματος.

 

(ακολουθεί το κείμενο της νέας, επείγουσας ερώτησης του Μιχάλη Τρεμόπουλου)

 

Θέμα: Ανακρίβεια στην απάντηση της Επιτροπής σε γραπτή ερώτησή μου

Στην απάντηση του (1), στη γραπτή ερώτησή μου E-7874/2010 για κινδύνους στην υγεία από το Glyphosate, ενεργό συστατικό του Roundup, πρώτου παγκοσμίως σε πωλήσεις ζιζανιοκτόνου, ο Επίτροπος Ντάλι ανέφερε ότι η Επιτροπή μελετά το θέμα και είναι ανοικτή σε αναθεώρηση της έγκρισής του (κάτι που αρχικά ήταν προγραμματισμένο να συμβεί το τέλος Ιουνίου 2012 σύμφωνα με  την Οδηγία 91/414/ΕΟΚ (2), όπως αναθεωρήθηκε από την Οδηγία 2001/99/EC (3)).

Συγκεκριμένα με ημερομηνία 12.11.2010 ανέφερε: “Σε κάθε περίπτωση, συζητείται ένα πρόγραμμα για την επανεξέταση των δραστικών ουσιών που περιέχονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414 όπως τροποποιήθηκε, μεταξύ άλλων, με την οδηγία 2001/99, για την οποία η περίοδος έγκρισης πρόκειται να λήξει, και το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει την ουσία glyphosate.”

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε από το Pesticides Action Network και το GMWatch, ότι η ΕΕ δύο μόλις μέρες νωρίτερα, στις 10.11.2010, είχε δημοσιεύσει την Οδηγία 2010/77/EU (4) για τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη λήξη της ημερομηνίας για την καταχώριση ορισμένων δραστικών ουσιών στο παράρτημα I (5). Εκεί αναφέρεται ότι η λήξη καταχώρησης της ουσίας Glyphosate αναβάλλεται μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2015 (αριθμός 25 Παραρτήματος Ι).

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Τί από τα δύο ισχύει τελικά; Αν ισχύει η αναβολή για το 2015, σε τι οφείλεται η διαφορετική απάντηση της 12.11.2010, δύο μόλις μέρες μετά τη δημοσίευση της Οδηγίας; Πρόκειται για αβλεψία, καθυστέρηση ή για σκοπιμότητα;

2. Μπορούν να δοθούν σαφείς εξηγήσεις για τα κριτήρια με τα οποία κρίθηκε σκόπιμη η αναβολή της απόσυρσης του επικίνδυνου Glyphosate για το 2015;

3. Είναι διατεθειμένη η ΕΕ να πραγματοποιήσει άμεσα νέα ανάλυση ρίσκου για το Glyphosate στη βάση των πρόσφατων επιστημονικών δεδομένων, όπως ανέφερα στην προηγούμενη ερώτησή μου (6);

 

(1) http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2010-7874&language=EL

(2) OJ L 230 της 19.8.1991, σ. 1

(3) OJ L 304/14 της 21.11.2001

(4) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:293:0048:0057:EL:PDF

(5) OJ L 293/48, 11.11.2010, p. 1.

(6) E-7874/2010

 

Διαβάστε επίσης

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία τώρα για τα Βιολογικά Απορρυπαντικά και Καλλυντικά!

Ερώτηση του Μιχάλη Τρεμόπουλου στο ευρωκοινοβούλιο Ευρωπαϊκή νομοθεσία με κοινές προδιαγραφές για τα βιολογικά απορρυπαντικά και καλλυντικά, ζητούν οι Οικολόγοι Πράσινοι με ερώτηση του Μιχάλη

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Πολιτική Συνοχής: Απαιτείται σχέδιο και από την Ελλάδα! Ερώτηση Μ. Τρεμόπουλου στον Μ. Χρυσοχοΐδη στις Βρυξέλλες

Καμία ουσιαστική απάντηση δεν έλαβε ο Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου Μιχάλης Τρεμόπουλος στις ερωτήσεις που έθεσε προς