Θέλουμε μια Ευρώπη σε ομοσπονδιακή κατεύθυνση με περισσότερη δημοκρατία, κοινωνική συνοχή και δικαιοσύνη

K: Πώς μπορεί να συνεισφέρει το «ευρωπαϊκό κοινοβούλιο» (ΕΚ) στην αντιμετώπιση της κρίσης;

Μιχάλης Τρεμόπουλος (ΜΤ): Ήδη το ΕΚ έχει αποδείξει ότι μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά, ξεπερνώντας τις αγκυλώσεις των κυβερνήσεων. Στην κορύφωση της κρίσης δανεισμού, την άνοιξη του 2010, υιοθέτησε ομόφωνα σχεδόν την έκθεση του «πράσινου» ευρωβουλευτή Σβεν Γκίγκολντ (Sven Giegold) για ευρωπαϊκές εγγυήσεις δανεισμού μέσω έκδοσης ευρωομολόγων.  Παρ’ όλα αυτά, ακολούθησε η προσφυγή στο «μηχανισμό στήριξης», που υποβάθμισε την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. 

Κ: Τι προτείνετε για την υπεράσπιση του κοινού ευρωπαϊκού οράματος

ΜΤ: Η κρίση αναδεικνύει τον προβληματικό χαρακτήρα του σημερινού διακυβερνητικού μοντέλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ): κυβερνήσεις που συνδιαμορφώνουν ευρωπαϊκές αποφάσεις, αλλά λογοδοτούν μόνο σε εθνικό επίπεδο, έχουν δυσκολίες να σκεφτούν ευρωπαϊκά.

Θέλουμε μια Ευρώπη σε ομοσπονδιακή κατεύθυνση, με αυξημένη

δημοκρατική νομιμοποίηση, κοινωνική συνοχή και δικαιοσύνη. Υποστηρίζουμε ένα σύμφωνο βιώσιμης ευημερίας, την αναδιάρθρωση και διαγραφή μέρους του ελληνικού χρέους. Προωθούμε αλλαγές στον προσανατολισμό της «ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας» (ΕΚΤ), ώστε, πλην της νομισματικής σταθερότητας, να επιδιώκει τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της ανεργίας.

 

Επιδιώκουμε λιγότερο «σκληρό» ευρώ, χαμηλά επιτόκια, χαλάρωση των στόχων για τον πληθωρισμό και υψηλότερα κονδύλια για την πράσινη οικονομία.

Κ: Ποια ήταν η σημαντικότερη πρωτοβουλία που έχετε λάβει τα δύο πρώτα έτη της θητείας σας;

ΜΤ: Η έκθεσή μου για τη διαφάνεια στις ευρωπαϊκές περιφερειακές χρηματοδοτήσεις, που υιοθετήθηκε με συντριπτική πλειοψηφία. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η ελληνογερμανική πρωτοβουλία μας για φορολόγηση του πλούτου, που θα ολοκληρωθεί μέχρι την εναλλαγή μου στο μέσο της θητείας. Σημαντικό, όμως, θεωρώ και το ότι η εκλογή «πράσινου» ευρωβουλευτή από την Ελλάδα έφερε όλους τους «πράσινους» συναδέλφους σε άμεση επαφή με την ελληνική πραγματικότητα.

 

Διαβάστε επίσης

Αδιέξοδο  στην Ε.Ε. για τις αγροτικές αποζημιώσεις Σε  περίοδο μεγάλης οικονομικής  κρίσης, η οποία πλήττει μεταξύ άλλων και τους αγρότες η ελληνική κυβέρνηση διέθεσε τον περασμένο Ιανουάριο