Θέσπιση μέγιστης διάρκειας 8 ωρών για τη μεταφορά ζώων με προορισμό τη σφαγή

Επιστολή Μ. Τρεμόπουλου προς Έλληνες και Κύπριους Ευρωβουλευτές

Ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλης Τρεμόπουλος συνεχίζει να στηρίζει τις προσπάθειες για θέσπιση μέγιστης διάρκειας 8 ωρών για τη μεταφορά ζώων με προορισμό τη σφαγή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το καλοκαίρι του 2011, είχε καταθέσει σχετική ερώτηση , όμως η απάντηση ήταν ενδεικτική της αδιαφορίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέναντι στα προβλήματα από τις μεγάλης διάρκειας μεταφορές κτηνοτροφικών ζώων. Επανερχόμενος τώρα, σε επιστολή προς τους συναδέλφους του Έλληνες και Κύπριους Ευρωβουλευτές ο Μιχάλης Τρεμόπουλος τους ζητά να

προσυπογράψουν τη σχετική Γραπτή Δήλωση 49/1011 που κατατέθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για συγκέντρωση υπογραφών στις 30 Νοεμβρίου.

 

Στη επιστολή παρουσιάζει στους συναδέλφους του τις απαράδεκτες συνθήκες που επικρατούν κατά τη μεταφορά εκατομμυρίων ζώων σε αποστάσεις χιλιάδων χιλιομέτρων. Τεκμηριώνει όμως και το ότι με τη θέσπιση ορίου στην πρακτική των μεγάλης διάρκειας μεταφορών, επιτυγχάνεται κάτι ευρύτερο από την προστασία των ζώων: ενισχύεται η ήπια και τοπική διάσταση της κτηνοτροφίας, εξορθολογίζονται οι μεταφορές και το κλιματικό τους αποτύπωμα, βελτιώνεται η υγεία των ζώων και κατ’επέκταση προστατεύονται αποτελεσματικότερα οι καταναλωτές.

«Απαιτείται συνέχεια και συνέπεια στην προσπάθεια για εξορθολογισμό της ευρωπαϊκής κτηνοτροφίας», δήλωσε ο Μιχάλης Τρεμόπουλος. «Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ευρωβουλευτών σχετικά με την ανάγκη θέσπισης ανώτατου ορίου 8 ωρών στη μεταφορά ζώων για σφαγή, είναι ένα αναγκαίο βήμα που θα συμβάλλει ώστε να ενταθεί η διεθνής πίεση που απαιτείται για να επανεξεταστεί η συγκεκριμένη ανεπαρκής νομοθεσία, να βελτιωθεί ο υπάρχων ελεγκτικός μηχανισμός, αλλά και να υποχρεωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση».

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2011-005112+0+DOC+XML+V0//EL&language=EL

 

Αγαπητέ/ή συνάδελφε,

Στις 30 Νοεμβρίου κατατέθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για συγκέντρωση υπογραφών, σύμφωνα με το άρθρο 123 του κανονισμού, το σχέδιο Γραπτής Δήλωσης 0049/2011 με τίτλο «σχετικά με τη θέσπιση μέγιστης διάρκειας 8 ωρών για τη μεταφορά ζώων με προορισμό τη σφαγή μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Το πλήρες κείμενο βρίσκεται στο σύνδεσμο καθώς και στο τέλος αυτής της επιστολής, ενώ μπορείτε να υπογράψετε τη Γραπτή Δήλωση στο σύνδεσμο .

Κάθε χρόνο εκατομμύρια ζώα μεταφέρονται σε αποστάσεις χιλιάδων χιλιομέτρων με τελικό προορισμό τη σφαγή. Οι απαράδεκτες και βασανιστικές συνθήκες μεταφοράς, όταν δεν οδηγούν στον τραυματισμό και τον πρόωρο θάνατό τους από ποδοπατήματα, αφυδάτωση, έκθεση σε ακραίες καιρικές συνθήκες, κ.α., αποτελούν την τελευταία δοκιμασία τους πριν το σφαγείο.

Σύμφωνα με την Επιστημονική Γνωμοδότηση του 2011 από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων «προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης ασθενειών συνδεδεμένων με τη μεταφορά, πρέπει να αναπτυχθούν στρατηγικές που θα μειώσουν τον αριθμό των ζώων που μεταφέρονται (π.χ. αντικαθιστώντας τη μεταφορά των ζώων αναπαραγωγής με χρησιμοποίηση  σπέρματος ή εμβρύων), καθώς και τη μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις ζώων που προορίζονται για πάχυνση ή σφαγή (π.χ. με μεταφορά κρέατος και άλλων ζωικών προϊόντων) ή μειώνοντας το χρόνο μεταφοράς (π.χ. με σφαγή ζώων όσο το δυνατόν πιο κοντά στην περιοχή παραγωγής)».

Θέτοντας όρια λοιπόν σε αυτήν την πρακτική των μεγάλης διάρκειας μεταφορών, επιτυγχάνεται κάτι ευρύτερο από την προστασία των ζώων: ενισχύεται η ήπια και τοπική διάσταση της κτηνοτροφίας, εξορθολογίζονται οι μεταφορές και το κλιματικό τους αποτύπωμα, βελτιώνεται η υγεία των ζώων και κατ’επέκταση προστατεύονται αποτελεσματικότερα οι καταναλωτές.

Με τις σκέψεις αυτές, θα ήθελα να σας καλέσω να προσυπογράψετε τη Γραπτή Δήλωση 0049/2011 συμβάλλοντας στη θέσπιση μέγιστης διάρκειας 8 ωρών για τη μεταφορά ζώων με προορισμό τη σφαγή εντός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με εκτίμηση,

Μιχάλης Τρεμόπουλος,

Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων

http://www.8hours.eu/gen_upload/declaration/GR.pdf

http://www.8hours.eu/gen_upload/declaration

 

0049/2011 σχετικά με την καθιέρωση ανώτατου χρονικού ορίου 8 ωρών για τη μεταφορά των ζώων που προορίζονται για σφαγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 13 της Συνθήκης της Λισαβόνας,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Μαΐου 2010 για την αξιολόγηση του σχεδίου δράσης για την καλή μεταχείριση των ζώων κατά την περίοδο 2006-2010,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 123 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός 1/2005 αναγνωρίζει τις αιτιολογικές σκέψεις ότι “η μεταφορά ζώων κατά τα ταξίδια μεγάλης διάρκειας, συμπεριλαμβανομένων των ζώων προς σφαγή, θα πρέπει να περιορίζεται κατά το δυνατόν”, αλλά επιτρέπει μακρινά ταξίδια τόσο με όρους απόστασης όσο και χρονικής διάρκειας, που προκαλούν αγωνία, ταλαιπωρία, ακόμα και θάνατο στα ζώα,

1. Σημειώνει ότι η αναφορά “8hours.eu petition” που ζητά την καθιέρωση ενός ανώτατου ορίου 8 ωρών ημερησίως για τη μεταφορά ζώων που προορίζονται για σφαγή, υποστηρίζεται από ένα εκατομμύριο πολιτών·

2. Καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναθεωρήσουν τον κανονισμό 1/2005 και να καθιερώσουν ανώτατο όριο 8 ωρών ημερησίως για την μεταφορά των ζώων που προορίζονται για σφαγή·

3. Αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων, στην Επιτροπή και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

Διαβάστε επίσης

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ

Οικολογία – Αλληλεγγύη: Όχι στο «Κάν’το όπως οι Κινέζοι»!

  Οι τοποθετήσεις του Μ. Τρεμόπουλου στο Δημοτικό Συμβούλιο   Ο πόλεμος, οι πρόσφυγες, η ενεργειακή κρίση, η αντισυνταγματικότητα των διατάξεων για ΟΤΑ, οι άρσεις

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Να Αναθεωρηθεί η Ευρωπαϊκή Πολιτική για τα Μεταλλαγμένα, μετά τα νέα Ευρήματα για Μεταφορά Τοξινών στον Άνθρωπο

Μελέτη μέτρησης των πρωτεϊνών Bt στο αίμα ζητά ο Μ. Τρεμόπουλος Τα ευρήματα πρόσφατης μελέτης, σύμφωνα με την οποία ανιχνεύτηκε η πρωτεΐνη CryΑb1 στο αίμα