ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΩΣΤΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ

Νόμιμη η καλλιέργειά της για την Κομισιόν, κακούργημα για την Ελλάδα

Νέα ερώτηση του Μ. Τρεμόπουλου στο ευρωκοινοβούλιο

Νόμιμη και δυνητικά επιδοτούμενη θεωρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση την καλλιέργεια κλωστικής κάνναβης στην Ελλάδα, αγνοώντας ότι η ελληνική νομοθεσία θεωρεί την καλλιέργειά της κακούργημα, απειλώντας κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών και χρηματική ποινή μέχρι 290.000 ευρώ.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων Μιχ. Τρεμόπουλου, ο επίτροπος Γεωργίας κ. Ciolos, αναφέρει ότι “οι ποικιλίες κάνναβης που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 39 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου μπορούν να καλλιεργούνται από όλους τους γεωργούς που επωφελούνται του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης. Εναπόκειται στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τα υφιστάμενα μέσα στήριξης της καλλιέργειας κάνναβης. Επιπλέον, τα κράτη μέλη και οι ομάδες τοπικής δράσης μπορούν να θεσπίσουν μέτρα σε τοπικό επίπεδο για την παροχή στήριξης στον τομέα της κάνναβης στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης“.

Σημειώνει επίσης ότι «ηΕπιτροπή δεν διαθέτει κανένα στοιχείο σχετικά με περιπτώσεις άρνησης των ελληνικών αρχών να χρηματοδοτήσουν την καλλιέργεια κάνναβης», παρά τη συνεχή απόρριψη σχετικού αιτήματος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συνεταιρισμών Λασηθίου Κρήτης.

Σε άλλο σημείο της απάντησής του, για τη δίωξη εναντίον αλυσίδας καταστημάτων που εμπορευόταν νόμιμα ρούχα από κλωστική κάνναβη, ο ευρωπαίος Επίτροπος σημειώνει ότι «τα προϊόντα που είχαν κατασχεθεί έφεραν σήματα που μπορούσαν να εκληφθούν ως ενθάρρυνση της χρήσης ναρκωτικών».

Από την άλλη πλευρά, το άρθρο 20 του ελληνικού “Κώδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά”, όπως ισχύει σήμερα με το Νόμο 3459/2006, προβλέπει κακουργηματικές ποινές για όποιον «καλλιεργεί ή συγκομίζει οποιοδήποτε φυτό του γένους της κάνναβης», χωρίς να εξαιρεί την κλωστική κάνναβη, που δεν έχει ευφορικές ιδιότητες ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ψυχοτρόπο.

Με τα δεδομένα αυτά, ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων κατέθεσε νέα γραπτή ερώτηση στο ευρωκοινοβούλιο, όπου ρωτά αν είναι συμβατή με την ευρωπαϊκή νομοθεσία η ποινικοποίηση της καλλιέργειας της κλωστικής κάνναβης και αν συμμερίζεται τον ισχυρισμό της ελληνικής κυβέρνησης ότι το φύλλο της κλωστικής κάνναβης, ως σήμα σε προϊόντα κατασκευασμένα από αυτήν, μπορεί να εκληφθεί ως ενθάρρυνση της χρήσης ναρκωτικών.

«Η υπόθεση με την κλωστική κάνναβη στην Ελλάδα, αποτελεί θέατρο του παραλόγου», δήλωσε ο Μιχάλης Τρεμόπουλος.«Ας εξηγήσει επιτέλους το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για ποιο λόγο απαγορεύεται ως κακούργημα μια καλλιέργεια που ενθαρρύνεται οικονομικά σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, είναι φιλική προς το περιβάλλον, μπορεί να τονώσει την οικονομία, έχει αμέτρητες πρακτικές χρήσεις και δεν έχει ψυχοτρόπες ιδιότητες. Εξηγήσεις θα πρέπει να δώσει όμως και η Κομισιόν, κατά πόσο παραπληροφορήθηκε από τις ελληνικές αρχές για το τι προβλέπει η εθνική νομοθεσία, ή αν προσπαθεί να δώσει κάλυψη στην ελληνική κυβέρνηση».

 

 

(ακολουθεί το κείμενο της νέας ερώτησης του Μιχ. Τρεμόπουλου, και η απάντηση της Κομισιόν μαζί με την αρχική ερώτηση)

 

Θέμα: Καλλιέργεια κλωστικής κάνναβης στην Ελλάδα

Απαντώντας στην ερώτησή μου E-10870/10 (1), ο Επίτροπος κος Cioloş ανέφερε μεταξύ άλλων ότι  “Οι ποικιλίες κάνναβης που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 39 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου μπορούν να καλλιεργούνται από όλους τους γεωργούς που επωφελούνται του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης” και ότι “Η Επιτροπή δεν διαθέτει κανένα στοιχείο σχετικά με περιπτώσεις άρνησης των ελληνικών αρχών να χρηματοδοτήσουν την καλλιέργεια κάνναβης.”

Ανέφερε επίσης πως οι ελληνικές αρχές δικαιολόγησαν την απαγόρευση πώλησης προϊόντων κλωστικής κάνναβης με το επιχείρημα πως αυτά “έφεραν σήματα που μπορούσαν να εκληφθούν ως ενθάρρυνση της χρήσης ναρκωτικών”

Το άρθρο 20 του ελληνικού “Κώδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά”, όπως ισχύει σήμερα κωδικοποιημένος με το Νόμο 3459/2006 (2),  προβλέπει ότι τιμωρείται “με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και με χρηματική ποινή δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) μέχρι διακοσίων ενενήντα χιλιάδων (290.000) ευρώ […] όποιος […] καλλιεργεί ή συγκομίζει οποιοδήποτε φυτό του γέ­νους της κάνναβης”, χωρίς να εξαιρεί την κλωστική κάνναβη.

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1. Είναι η συγκεκριμένη πρόβλεψη του ελληνικού Ν.3459/2006 σύμφωνη με την ευρωπαϊκή  νομοθεσία;

2. Συμμερίζεται τον ισχυρισμό της ελληνικής κυβέρνησης ότι το φύλλο της κλωστικής κάνναβης, ως σήμα σε προϊόντα κατασκευασμένα από αυτήν, μπορεί να εκληφθεί ως ενθάρρυνση της χρήσης ναρκωτικών;

(1) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2010-010870+0+DOC+XML+V0//EL&language=EL

(2) http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFGQ40gSLPFOXdtvSoClrL85SHhfC–biJ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K–td6SIuY5gnZxno33_1ngxgcTbPxwx9ULLzI_r-CdY4ZYl6vtn

 

Ακολουθεί η αρχική ερώτηση του Μιχ. Τρεμόπουλου και η απάντηση του Επιτρόπου Cioloş

 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-010870/2010

προς την Επιτροπή

Άρθρο 117 του Κανονισμού

Michail Tremopoulos (Verts/ALE)

Θέμα: Καλλιέργεια κλωστικής κάνναβης στην Ελλάδα και την Ένωση

Η καλλιέργεια της κλωστικής κάνναβης έχει αναβιώσει την τελευταία δεκαετία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και με ελαφρές πτωτικές τάσεις τα τελευταία χρόνια. Η καλλιέργειά κλωστικής κάνναβης με χαμηλή περιεκτικότητα τετραϋδροκανναβινόλης, μέχρι 0.2%, επιδοτείται βάσει των κανονισμών (ΕΟΚ) 1308/70, (ΕΟΚ) 619/71, (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71, (ΕΟΚ) 1164/89, αλλά και του κανονισμού (ΕΚ) 1529/2000. Το σύνολο του υπέργειου μέρους του φυτού είναι αξιοποιήσιμο, ενώ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ευφορική χρήση. Η καλλιέργεια δεν απαιτεί χημικά ζιζανιοκτόνα και μεγάλες ποσότητες νερού, ενώ μπορεί να αποβεί αποδοτικότερη από την καλλιέργεια βαμβακιού.

Η αποδοχή των υφαντών και λοιπών προϊόντων της κάνναβης ως υποαλλεργικών προκαλεί συνεχώς αύξουσα ζήτηση. Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι η χρήση προϊόντων κάνναβης σε νέα “πράσινα” καινοτόμα προϊόντα. Παρόλα αυτά, η ελληνική κυβέρνηση, αρνείται επί τριετία να δώσει άδεια καλλιέργειας κλωστικής κάνναβης στην Ομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιρισμών Λασιθίου Κρήτης, ενώ επιχειρηματίες της αλυσίδας καταστημάτων Cannabishop, με νόμιμα προϊόντα κλωστικής κάνναβης, διώκονται εδώ και 13 χρόνια για προώθηση παράνομων ουσιών.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1.     Σχεδιάζει ενισχυτικές δράσεις για την ενθάρρυνση της σχετικής καλλιέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο;

2.     Διαθέτει στοιχεία για το καθεστώς που διέπει την καλλιέργεια κλωστικής κάνναβης στην Ελλάδα και τις σχετικές αιτήσεις για επιδότηση που έχουν κατατεθεί εδώ και αρκετά χρόνια;

3.     Γνωρίζει για ποιους λόγους αρνείται η ελληνική πολιτεία την χρηματοδότηση καλλιεργειών κλωστικής κάνναβης, αλλά και με ποια αιτιολογία ασκεί διώξεις σε εμπόρους νομίμων προϊόντων κλωστικής κάνναβης;

4.      Σκοπεύει να ενθαρρύνει το ανωτέρω κράτος μέλος να εφαρμόσει ενισχυτικές πολιτικές σύμφωνα και με το σχέδιο του ΕΘΙΑΓΕ για την κλωστική κάνναβη, και να προωθήσει στο έδαφός του τις σχετικές ευρωπαϊκές γεωργικές πολιτικές ενίσχυσης;

 

 

E-10870/10EL

Απάντηση του κ. Cioloş

εξ ονόματος της Επιτροπής

(11.2.2011)

1.       Μεταξύ των μέτρων στήριξης του τομέα της κάνναβης που ισχύουν σήμερα στην Ευρώπη συγκαταλέγονται ειδικές ενισχύσεις για την παραγωγή βασικού σπόρου ή πιστοποιημένων σπόρων, συμπεριλαμβανομένων των σπόρων κάνναβης, καθώς και ειδικές ενισχύσεις για τη μεταποίηση που χορηγούνται στους πρώτους μεταποιητές με βάση την ποσότητα των πραγματικά λαμβανομένων ινών. Μετά τον Διαγνωστικό Έλεγχο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) που διενεργήθηκε το 2008, το Συμβούλιο αποφάσισε να καταργήσει, το 2012, το καθεστώς ειδικής ενίσχυσης για μεταποίηση λίνου και κάνναβης και να το εντάξει στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Κατόπιν τούτου, με δεδομένη την ήδη πραγματοποιηθείσα μεταρρύθμιση και την απόφαση του Συμβουλίου να καταργήσει σταδιακά το υφιστάμενο καθεστώς στήριξης, η Επιτροπή δεν προτίθεται να προτείνει ειδικά μέτρα για την ενθάρρυνση αυτής της καλλιέργειας.

2.       Οι ποικιλίες κάνναβης που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 39 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου μπορούν να καλλιεργούνται από όλους τους γεωργούς που επωφελούνται του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα ουδέποτε ζήτησε να της κατανεμηθεί μέρος της εθνικής εγγυημένης ποσότητας των 5000 τόνων βραχειών ινών λίνου ή ινών κάνναβης, για την οποία πέντε κράτη μέλη μπορούν να λάβουν ενίσχυση για μεταποίηση.

3.       Η Επιτροπή δεν διαθέτει κανένα στοιχείο σχετικά με περιπτώσεις άρνησης των ελληνικών αρχών να χρηματοδοτήσουν την καλλιέργεια κάνναβης. Στο παρελθόν, η Επιτροπή είχε ήδη εξετάσει καταγγελία κατά της Ελλάδας, στην οποία υποστηριζόταν ότι οι αρχές της χώρας απαγόρευαν τη διάθεση προϊόντων κάνναβης στην ελληνική αγορά. Στο πλαίσιο της διαδικασίας που κινήθηκε κατά της Ελλάδας, οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι τα προϊόντα που είχαν κατασχεθεί έφεραν σήματα που μπορούσαν να εκληφθούν ως ενθάρρυνση της χρήσης ναρκωτικών. Οι ελληνικές αρχές παρείχαν λεπτομερή στοιχεία εξηγώντας ότι δεν παρεμποδίζεται η εμπορία προϊόντων κάνναβης στην Ελλάδα. Οι καταγγέλλοντες ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα και, με την επίλυση του προβλήματος, η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Εναπόκειται στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τα υφιστάμενα μέσα στήριξης της καλλιέργειας κάνναβης. Το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, συγκεκριμένα, μέσω του άρθρου 68 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να χορηγούν στήριξη για καλλιέργειες που συνεπάγονται περιβαλλοντικά οφέλη. Επιπλέον, τα κράτη μέλη και οι ομάδες τοπικής δράσης μπορούν να θεσπίσουν μέτρα σε τοπικό επίπεδο για την παροχή στήριξης στον τομέα της κάνναβης στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Η απόφαση για τον καθορισμό των μέτρων αυτών εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.


ΕΕ L146, 4.7.1970, σ. 1.

ΕΕ L72, 26.3.1971, σ. 2.

ΕΕ L246, 5.11.1971, σ. 1.

ΕΕ L121, 29.4.1989, σ. 4.

ΕΕ L175, 14/07/2000 P. 0067 – 0067.

Από την επεξεργασία του μπορούν να παραχθούν ίνες για υφαντά, χαρτί, οικοδομικά υλικά, χρώματα, είδη κοσμητικής, τροφή, ενέργεια, βελτιωτικό εδάφους.

ΕΘΙΑΓΕ, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2000. Σχέδιο Καλλιέργειας Κλωστικής Κάνναβης και Κλωστικού Λιναριού στην Ελλάδα.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, άρθρο 87

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, άρθρο 91

ΕΕ L30 της 31.1.2009

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 507/2008 της Επιτροπής, άρθρο 8 παράγραφος 1

Διαβάστε επίσης

Κορώνεια: στις 28.11 στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο!

Δυσάρεστη επιβεβαίωση για την Οικολογία-Αλληλεγγύη   Ύστατη προσπάθεια απόσεισης των ευθυνών της για το ναυάγιο της Κορώνειας έκανε η διοίκηση της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, που