Καταστροφή προστατευόμενου υγροτόπου Λιμνοπούλας Παραμυθιάς

Η Λιμνοπούλα Παραμυθιάς, κοντά στην Ηγουμενίτσα, είναι υγρό λιβάδι που πλημμυρίζει περιοδικά και αποτελεί Τόπο Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΚ, με κωδικό GR2120003, ενταγμένο στο ευρωπαϊκό δίκτυο NATURA 2000. Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στάσεις διατροφής, ξεκούρασης και διαχείμασης για χιλιάδες υδρόβια πουλιά, με μία από τις μεγαλύτερες πυκνότητες πανίδας και ορνιθοπανίδας σε όλη την Ελλάδα, αναλογικά με την

έκταση που καταλαμβάνει. Είδη ενδημικών ψαριών, μεγάλοι πληθυσμοί αμφιβίων και βαλτοχελώνων, καθώς και ένα σπάνιο είδος ορθόπτερου που κινδυνεύει παγκοσμίως με εξαφάνιση περιλαμβάνονται στην πανίδα της περιοχής και χρήζουν προστασίας.

Εδώ και τρία χρόνια βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή του αρδευτικού έργου Χότχοβας Θεσπρωτίας, το οποίο έχει επιφέρει την καταστροφή του υγροτόπου. Σύμφωνα με καταγγελίες της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας [1], οι εργασίες κατασκευής δεν έγιναν σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και στερούν χιλιάδες ζώα και πουλιά από το καταφύγιό τους. Ειδικότερα στο κέντρο του υγρότοπου κατασκευάστηκε ταμιευτήρας με βάθος αρκετών μέτρων, ο οποίος δεν αποτελεί πλέον κατάλληλο ενδιαίτημα για τα περισσότερα προστατευόμενα είδη υδρόβιων πουλιών κοινοτικού ενδιαφέροντος που χρειάζονται απαραίτητα ρηχές εκτάσεις για να τραφούν. Επιπλέον, με το υλικό των εκσκαφών επιχωματώθηκαν οι περιφερειακές υγροτοπικές εκτάσεις καταστρέφοντας ό,τι απέμενε από τον υγρότοπο.

Ερωτάται η Επιτροπή:

– Θεωρεί την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου συμβατή με τα προβλεπόμενα από την Οδηγία 92/43/ΕΚ και τη γενικότερη ευρωπαϊκή νομοθεσία;

– Προτίθεται να ζητήσει περαιτέρω ενημέρωση από το συγκεκριμένο κράτος – μέλος;

– Θεωρεί ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αποφυγή περαιτέρω υποβάθμισης ή και αποκατάστασης του υγροτόπου και του υδρολογικού του ισοζυγίου;  

[1] http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=35619&catID=5

 

Διαβάστε επίσης

SIEMENS: ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ Η ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΝΟΧΩΝ

Ευρωπαϊκή παρέμβαση ζητά ο Μ. Τρεμόπουλος για να πιεστεί η εταιρία να δώσει στοιχεία Συνέχεια στο ευρωκοινοβούλιο δίνουν οι Οικολόγοι Πράσινοι για το θέμα του

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τερατογενέσεις από το πιο Γνωστό Φυτοφάρμακο

Ήξεραν και Σιωπούσαν στην Ευρώπη; Νέα στοιχεία καταθέτει ο Μιχ. Τρεμόπουλος στο ευρωκοινοβούλιο Από τις δεκαετίες του 1980 και 1990 γνώριζαν η χημική βιομηχανία και