Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος από ανεξέλεγκτη έκλυση αντιβιοτικών

Ζητούν οι Οικολόγοι Πράσινοι με ερώτηση στο Ευρωκοινοβούλιο

Μεγάλες ποσότητες αντιβιοτικών απελευθερώνονται στο περιβάλλον μαζί με τα ανθρώπινα απόβλητα και περνούν στα συστήματα των υδάτων, του εδάφους και σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Οι επιπτώσεις τους σε μικρόβια που ζουν στη φύση δεν έχουν μελετηθεί ικανοποιητικά ενώ σημαντικός είναι ο κίνδυνος βακτήρια που βρίσκονται φυσιολογικά στο περιβάλλον να αναπτύξουν αντοχή στα αντιβιοτικά που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη θεραπεία ανθρώπινων ασθενειών. Αυτή η αντίσταση μπορεί με τη σειρά της να περάσει σε βακτήρια που προκαλούν ασθένειες στον άνθρωπο και στα ζώα, κάνοντας έτσι πιο δύσκολο τον έλεγχο των βακτηριακών λοιμώξεων.

 

Με βάση τα συμπεράσματα σχετικής επιστημονικής έρευνας, ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλης Τρεμόπουλος ρωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν εξετάζει τη λήψη μέτρων για τη μείωση της έκλυσης αντιβιοτικών στο περιβάλλον μέσα από την ειδική αντιμετώπιση λυμάτων και αποβλήτων μολυσμένων με αντιβιοτικά πριν αυτά απελευθερωθούν στο περιβάλλον ή χρησιμοποιηθούν ως λίπασμα στη γεωργία.

 

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

 

Θέμα: Η περιβαλλοντική ρύπανση από τα αντιβιοτικά οδηγεί σε ανθεκτικότητα

Σύμφωνα με μελέτη του 2009 (Martinez, J.M. : Environmental pollution by antibiotics and by antibiotic resistance determinants. Environmental Pollution. 157: 2893-2902), η ευρεία χρήση  αντιβιοτικών για την πρόληψη  και τη θεραπεία λοιμώξεων σε ανθρώπους  και ζώα, προκαλεί μόλυνση του  περιβάλλοντος. Τις τελευταίες δεκαετίες μεγάλες ποσότητες αντιβιοτικών έχουν απελευθερωθεί στο περιβάλλον, αλλά λίγα είναι γνωστά για τις επιπτώσεις αυτών των αντιβιοτικών σε μικρόβια που ζουν σε φυσικά ενδιαιτήματα. Τα αντιβιοτικά απελευθερώνονται στο περιβάλλον όταν αποβάλλονται μαζί με τα ανθρώπινα απόβλητα και περνούν στα συστήματα των υδάτων, του εδάφους και σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

Δεδομένου ότι τα βακτήρια μπορούν να αναπτύξουν ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά  και αυτή η ανθεκτικότητα μπορεί να μεταφερθεί σε άλλα βακτήρια, υπάρχει ο κίνδυνος βακτήρια που βρίσκονται φυσιολογικά στο περιβάλλον να αναπτύξουν αντοχή στα αντιβιοτικά που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη θεραπεία ανθρώπινων ασθενειών. Αυτή η αντίσταση μπορεί με τη σειρά της να περάσει σε βακτήρια που προκαλούν ασθένειες στον άνθρωπο και στα ζώα, κάνοντας έτσι πιο δύσκολο τον έλεγχο των βακτηριακών λοιμώξεων.

Η μελέτη προτείνει πως ύδατα, λύματα και  άλλα απόβλητα μολυσμένα με αντιβιοτικά θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ειδικά για τα αντιβιοτικά, προτού απελευθερωθούν στο περιβάλλον ή χρησιμοποιηθούν ως λίπασμα στη γεωργία.

Εξετάζει  η Επιτροπή τη λήψη μέτρων για τη μείωση της έκλυσης αντιβιοτικών στο περιβάλλον, όπως προτείνεται από τη μελέτη;

Διαβάστε επίσης