Μεγάλες δυνατότητες στο θεσμό του Συμπαραστάτη

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κ. Μακεδονίας θα αποφασίσει τη Δευτέρα για την ανάδειξη του περιφερειακού Συμπαραστάτη, έξη χρόνια μετά την καθιέρωση του θεσμού. Η διαβούλευση και με τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρξει εκλογή και να παραχθεί έργο υπέρ των πολιτών, σε μια εποχή μάλιστα που η χώρα αντιμετωπίζει ακόμη το φάσμα της κρίσης. Η εμπειρία έδειξε ότι, αν λειτουργήσει σωστά ο θεσμός, θα γλυτώσουν οι πολίτες και η διοίκηση από δυσλειτουργίες, περιττά έξοδα και καθυστερήσεις. (…)

 

Βεβαίως, τον Ιούλιο ο ΓΓ του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Πουλάκηςανέφερε ότι, «αν θεωρηθεί χρήσιμη η διατήρηση του θεσμού, είναι αναγκαία η εκ βάθρων μεταρρύθμισή του». Είναι γνωστό ότι στη δεύτερη θητεία η θέση έχει προκηρυχθεί σε μεγάλο αριθμό Δήμων και Περιφερειών και έχουν εκλεγεί αρκετοί Συμπαραστάτες, με σημαντικό ήδη έργο. Είναι φανερό ότι ο

όρος της υπερψήφισης από τα 2/3 των συμβούλων δυσκολεύει την πλήρωση της θέσης. Η λύση, βεβαίως, βρίσκεται στα χέρια των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων, τα οποία μέσα από ειλικρινείς διαδικασίες διαβουλεύσεων και συναινέσεων μπορούν να καταλήξουν σε κοινώς αποδεκτά πρόσωπα. Αρκεί να υπάρχει και η απαιτούμενη βούληση.

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο του Μιχάλη Τρεμόπουλου, όπως δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα  “Μακεδονία”, 23.9.2016:

Από τις 13 Περιφέρειες οι 7 έχουν εκλέξει Συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης, ενός ανεξάρτητου διαμεσολαβητικού μηχανισμού, καθιερωμένου εδώ και δεκαετίες σε άλλες ευρωπαϊκές περιφέρεις και πόλεις.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κ. Μακεδονίας θα αποφασίσει την επόμενη Δευτέρα για την ανάδειξη του περιφερειακού Συμπαραστάτη, έξη χρόνια μετά την καθιέρωση του θεσμού. Η διαβούλευση και με τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρξει εκλογή και να παραχθεί έργο υπέρ των πολιτών, σε μια εποχή μάλιστα που η χώρα αντιμετωπίζει ακόμη το φάσμα της κρίσης. Η εμπειρία έδειξε ότι, αν λειτουργήσει σωστά ο θεσμός, θα γλυτώσουν οι πολίτες και η διοίκηση από δυσλειτουργίες, περιττά έξοδα και καθυστερήσεις.

Πρέπει να γίνει σαφές, όμως, ότι ένας Συμπαραστάτης θα πρέπει:

 •     Να έχει τη δυνατότητα να διαμεσολαβεί με κύρος, γνώση και επάρκεια για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν από τη λειτουργία των υπηρεσιών.
 •     Να μπορεί να προσφέρει πραγματικό έργο υπέρ των πολιτών και της Περιφέρειας ή του Δήμου όπου έχει αναδειχθεί.
 •     Να προτείνει λύσεις δίκαιες και εφαρμόσιμες για όλους, ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να μη χρειάζεται να προσφεύγουν στα δικαστήρια ή να επιδιώκουν τεθλασμένους δρόμους για να λύνουν τα προβλήματά τους με τις υπηρεσίες.
 •     Να εξασφαλίζει θεσμική συμπαράσταση στην πράξη για τους υπαλλήλους που θέλουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, σε ένα υπηρεσιακό περιβάλλον που μαστίζεται από υποστελέχωση και ένα ανεπαρκές νομοθετικό πλαίσιο.
 •     Να είναι διαθέσιμος να εξηγεί στον πολίτη τα δικαιώματά του αλλά και να τον φέρνει απέναντι στις υποχρεώσεις του.
 •     Να συνεισφέρει επιπλέον κύρος και αξιοπιστία στον θεσμό και να μην επιδιώκει απλώς να τα εισπράξει από αυτόν.
 •     Να λειτουργεί χωρίς ταλαντεύσεις και υπολογισμούς για πολιτικό ή προσωπικό κόστος ή και εξαρτήσεις.
 •     Να εμπνέεται από τις νέες δυνατότητες προσφοράς στα κοινά που δίνει ο θεσμός αλλά να αφήνει στην άκρη την κομματική ιδιότητα και την κεντρική πολιτική. Γι’ αυτό και υπάρχει κώλυμα εκλογής του συμπαραστάτη σε αιρετά αξιώματα, αν δεν έχει παραιτηθεί 18 μήνες πριν τοτέλος της περιόδου.
 •     Να γνωρίζει πώς λειτουργεί ο «τοπικός συνήγορος του πολίτη» σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου θεωρείται δεδομένη η ανεξαρτησία, η ίση μεταχείριση, η διαφάνεια, η αποτελεσματικότητα, η εχεμύθεια, η γρήγορη ανταπόκριση.
 •     Να γνωρίζει το διοικητικό και κοινοτικό δίκαιο και τη νομολογία καθώς και τις αποφάσεις και κατευθύνσεις των ευρωπαϊκών οργάνων.
 •     Να μπορεί να καταθέτει ειδικές προτάσεις για βελτιώσεις της λειτουργίας των υπηρεσιών και των σχέσεών τους με το κοινό.
 •     Να μην πλήττει με τα πάμπολλα μικροπροβλήματα που απασχολούν τους πολίτες αλλά και να μην χάνεται μέσα σ’ αυτά, για να μπορεί να δίνει βάρος σε σοβαρές περιπτώσεις κακοδιοίκησης.
 •     Να έχει συνείδηση ότι η λειτουργία του Συμπαραστάτη αποτελεί κριτήριο διαφάνειας και συμμόρφωσης μιας Περιφέρειας προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα που εξετάζει το Συμβούλιο της Ευρώπης. Και ότι η ύπαρξη ή μη μηχανισμών διαμεσολάβησης, όπως και η καλή λειτουργία του τοπικού Συμπαραστάτη αξιολογείται από ευρωπαϊκούς φορείς και χρηματοπιστωτικά όργανα και αυτό έχει επιπτώσεις και στα προγράμματα, τους πόρους και τα κονδύλια που διεκδικεί μια Περιφέρεια.
 •     Να μπορεί να συνεργάζεται με τη διοίκηση αλλά και τους άλλους Συμπαραστάτες για την υιοθέτηση και διάδοση των καλών πρακτικών που αναδεικνύονται.

Βεβαίως, τον Ιούλιο ο ΓΓ του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Πουλάκης ανέφερε ότι, «αν θεωρηθεί χρήσιμη η διατήρηση του θεσμού, είναι αναγκαία η εκ βάθρων μεταρρύθμισή του». Είναι γνωστό ότι στη δεύτερη θητεία η θέση έχει προκηρυχθεί σε μεγάλο αριθμό Δήμων και Περιφερειών και έχουν εκλεγεί αρκετοί Συμπαραστάτες, με σημαντικό ήδη έργο. Είναι φανερό ότι ο όρος της υπερψήφισης από τα 2/3 των συμβούλων δυσκολεύει την πλήρωση της θέσης. Η λύση, βεβαίως, βρίσκεται στα χέρια των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων, τα οποία μέσα από ειλικρινείς διαδικασίες διαβουλεύσεων και συναινέσεων μπορούν να καταλήξουν σε κοινώς αποδεκτά πρόσωπα. Αρκεί να υπάρχει και η απαιτούμενη βούληση.

 
Μιχάλης Τρεμόπουλος,

δικηγόρος, πρώην ευρωβουλευτής


(Πατήστε δυο φορές με το ποντίκι πάνω στην παρακάτω εικόνα για να την δείτε σε μέγεθος κατάλληλο για να διαβάσετε το άρθρο ή πατήστε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο σε μορφή pdf)

 

 

 

Διαβάστε επίσης

Τα τρία Ε (ΕΕΕ) & ο εμπρησμός του Κάμπελ

Παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Τρεμόπουλου: «Τα τρία Ε (ΕΕΕ) και ο εμπρησμός του Κάμπελ – του πογκρόμ του 1931 στη Θεσσαλονίκη» την Πέμπτη 27