Μεταλλαγμένα: Να κλείσουμε τις Ευρωπαϊκές Κερκόπορτες

Ερωτήσεις του Μιχ. Τρεμόπουλου, για νέο ευρωπαϊκό μορατόριουμ και για την επιρροή των εταιριών βιοτεχνολογίας στην αρμόδια υπηρεσία της Ε.Ε.

Νέες πρωτοβουλίες για το θέμα των μεταλλαγμένων παίρνουν οι Οικολόγοι Πράσινοι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με ερωτήσεις του Μιχάλη Τρεμόπουλου στο ευρωκοινοβούλιο, τίθενται προς την Κομισιόν:

Το αίτημα της Διεθνούς Ομοσπονδίας των Βιοκαλλιεργητών (IFOAM) για νέο ευρωπαϊκό μορατόριουμ στην έγκριση και καλλιέργεια Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών, μέχρις ότου εκπληρωθούν οι απαιτήσεις που είχαν θέσει οι Ευρωπαίοι υπουργοί Περιβάλλοντος το Δεκέμβριο του 2008.

Το θέμα της μεροληπτικής στάσης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασφάλειας Τροφίμων (E.F.S.A) που, παρότι ανεξάρτητη αρχή,  φαίνεται να ταυτίζεται με τις θέσεις των εταιριών βιοτεχνολογίας σε όλα τα ζητήματα που αφορούν εγκρίσεις μεταλλαγμένων ποικιλιών.

 

Ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων ζητάει από την Κομισιόν να τοποθετηθεί απέναντι στο αίτημα για μορατόριουμ και να δώσει εξηγήσεις για τα κριτήρια με τα οποία που αξιολογείται η κριτική στην αξιοπιστία της E.F.S.A.

 

«Είναι ανάγκη να κλείσουμε τις κερκόπορτες για τα μεταλλαγμένα, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο» τόνισε ο Μιχάλης Τρεμόπουλος. «Τα μεταλλαγμένα αντιπροσωπεύουν πάντα ένα ανυπολόγιστο ρίσκο χωρίς έξοδο κινδύνου και οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουμε κάθε δικαίωμα να αρνιόμαστε να γίνουμε πειραματόζωα. Η δυνατότητα των εθνικών κυβερνήσεων να απορρίπτουν μεταλλαγμένες καλλιέργειες στις χώρες τους, δεν αρκεί για να δικαιώσει ούτε τη νέα πολιτική της Κομισιόν να δίνει απλόχερα εγκρίσεις για όποια νέα ποικιλία της ζητήσουν οι εταιρίες, ούτε την πρακτική της αρμόδιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας να αξιολογεί κάθε μεταλλαγμένη ποικιλία με τα κριτήρια που της υπαγορεύουν οι εταιρίες βιοτεχνολογίας. Το αίτημα λοιπόν για νέο ευρωπαϊκό μορατόριουμ με παράλληλη επαναξιολόγηση της αξιοπιστίας και των κριτηρίων λειτουργίας της E.F.S.A, είναι επιτακτικό και επίκαιρο».

(ακολουθούν τα κείμενα των δύο ερωτήσεων)

 

Θέμα:  μορατόριουμ για νέες εγκρίσεις γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ)

 Το Ευρωπαϊκό Γραφείο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κινημάτων Βιολογικής Γεωργίας (I.F.O.A.M.) με τη Διακήρυξη της Μάλτας (1) ζήτησε μορατόριουμ στην καλλιέργεια Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών μέχρις ότου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπληρώσει τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος της 4.12.2008 (2).

 Στόχοι του προτεινόμενου μορατόριουμ είναι να διασφαλιστεί η φυσική, αγροτική και πολιτιστική κληρονομιά, να διατηρηθεί η βιοποικιλότητα, και να προστατευθεί ο Ευρωπαίος καταναλωτής. Καλύπτει επίσης την ανάγκη να διατηρήσουν οι Ευρωπαίοι αγρότες την ελευθερία επιλογής και να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα τους είναι ελεύθερα από ΓΤΟ, προκειμένου να μπορούν να τα διακινούν στην αγορά. Με τους σημερινούς όρους συνύπαρξης, η διασφάλιση αυτή συνεπάγεται ολοένα αυξανόμενο οικονομικό κόστος.

 Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Έχει υπόψη της τη συγκεκριμένη διακήρυξη και το αίτημα για μορατόριουμ στην καλλιέργεια Γ.Τ.Ο.; Σκοπεύει να το αποδεχθεί;

 

 1. http://www.ifoam.org/about_ifoam/around_world/eu_group-new/news/pdf/IFOAMEU_GMfree_MaltaDeclaration_22.10.2010.pdf
 2. http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/envir/104509.pdf

 

 

 

 Θέμα:   Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφαλείας Τροφίμων (E.F.S.A)

 

Η E.F.S.A λειτουργεί ως ανεξάρτητη ευρωπαϊκή αρχή, αρμόδια να γνωμοδοτεί και για ενδεχόμενους κινδύνους από καλλιέργεια και κατανάλωση κάθε Γενετικά Τροποποιημένου Οργανισμού (Γ.Τ.Ο.). Mέχρι στιγμής έχει τοποθετηθεί θετικά για όλους ανεξαιρέτως τους Γ.Τ.Ο που έχει αξιολογήσει.

Ανεξάρτητες επιστημονικές έρευνες (1) αμφισβητούν την αμεροληψία της, τονίζοντας σοβαρά προβλήματα διαφάνειας που εμποδίζουν τη διασταύρωση των πορισμάτων από την επιστημονική κοινότητα. Εταιρίες βιοτεχνολογίας έχουν λάβει προνομιακή γνώση εμπιστευτικών πορισμάτων της  πριν από τους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και το κοινό(2), ενώ ανώτερα στελέχη της έχουν μεταπηδήσει σε υψηλόβαθμες θέσεις εταιριών βιοτεχνολογίας (3). Έχουν αγνοηθεί γραπτές εκκλήσεις υπουργών χωρών μελών να λάβει σοβαρά υπόψη της συγκεκριμένους κινδύνους (1), ενώ μεγάλες περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν ασκήσει έντονη κριτική για τη μεθοδολογία της και τις αντιφάσεις της στη συναγωγή συμπερασμάτων (4). Η ίδια  δηλώνει αδυναμία να μελετήσει τις μακροπρόθεσμες περιβαλλοντικές επιπτώσεις των Γ.Τ.Ο., (5) περιορίζοντας έτσι τις έρευνές της  αποκλειστικά σε τομείς που θεωρείται ότι δε θίγουν συμφέροντα βιοτεχνολογίας.

Παρόλα αυτά, για τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων για θέματα ΓΤΟ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να στηρίζεται αποκλειστικά σε γνωμοδοτήσεις της EFSA. (6)

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

 • Αξιολογεί την κριτική που ασκείται για την αξιοπιστία της E.F.S.A. σε θέματα Γ.Τ.Ο; Με τι διαδικασίες ερευνά και προλαμβάνει ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων των μελών της επιτροπής Γ.Τ.Ο. της E.F.S.A.;
 • Σκοπεύει να ενεργοποιήσει μηχανισμούς ελέγχου για το αν τα υποσχόμενα πλεονεκτήματα από την χρήση Γ.Τ.Ο. ισχύουν όντως,  και κατά πόσο η μη διάδοση Γ.Τ.Ο. στο περιβάλλον βρίσκεται σε ελεγχόμενα επίπεδα;
 • Εξετάζει η EFSA τυχόν ύπαρξη διαφορετικών μελετών από εκείνες των εταιριών; Θεωρεί τις τελευταίες αδιαμφισβήτητες αν δεν υπάρχουν αντίθετες;

 

 

 1. http://biotechwatch.gr/?q=CriigenStudyFrance
 2. http://www.biotechwatch.gr/EfsaMon810
 3. http://www.biotechwatch.gr/?q=EfsaSyngenta
 4. http://www.greenpeace.org/raw/content/eu-unit/press-centre/reports/review-EFSA-MON810-opinion-29-07-09.pdf
 5. http://uk.reuters.com/article/idUKTRE6241ZQ20100305
 6. Απάντηση E-0108/10EL του κ. Dalli σε ερώτηση του Μιχ. Τρεμόπουλου

Διαβάστε επίσης

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Υποκρισία Μπαρόζο για τους εξοπλισμούς

Αρνείται να απαντήσει σε ερώτηση Τρεμόπουλου για νέες εκβιαστικές πωλήσεις γερμανογαλλικών όπλων προς την Ελλάδα. Οι Οικολόγοι Πράσινοι ζητούν ευθύνες από τα κόμματα της κυβέρνησης

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Συμβιβαστείτε για το όνομα της FYROM!

  Ενσωματώθηκαν προτάσεις των Οικολόγων Πράσινων σε ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Κάθε εθνικισμός βλάπτει πρώτα τη δική του χώρα, τόνισε στο Στρασβούργο ο Μ. Τρεμόπουλος