Μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ η σιδηροδρομική λύση στα Τέμπη!

Απάντηση  του Επιτρόπου Μεταφορών στην ερώτηση του Μιχ. Τρεμόπουλου

Εξηγήσεις για την αδιαφορία  της οφείλει η  ελληνική κυβέρνηση

Σοβαρές ευθύνες για την αδιαφορία της κυβέρνησης να διερευνήσει τη δυνατότητα ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων για τη σιδηροδρομική μεταφορά οχημάτων στα Τέμπη, προκύπτουν από τη γραπτή απάντηση της Κομισιόν σε ερώτηση του ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων Μ. Τρεμόπουλου. Η γραπτή απάντηση του αντιπροέδρου της Κομισιόν και Επιτρόπου Μεταφορών Siim Kallas, επιβεβαιώνει ρητά ότι η συγκεκριμένη υποδομή είναι επιλέξιμη για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Η ερώτηση  των Οικολόγων Πράσινων, στα μέσα Ιανουαρίου, έθετε τα θέματα της ευρωπαϊκής συγχρηματοδότησης της σιδηροδρομικής μεταφοράς οχημάτων, αλλά και των αυξημένων διοδίων για υπηρεσίες αυτοκινητοδρόμου που πρακτικά δεν παρέχονται.

Για τα διόδια, η απάντηση του επιτρόπου δε διαψεύδει τη βασιμότητα της πρότασης του Μ. Τρεμόπουλου για αναστολή των γειτονικών διοδίων όσο διαρκεί η διακοπή της κυκλοφορίας. Στην πράξη πάντως η εταιρία αντισταθμίζει ήδη τα διόδια που δεν εισπράττονται στα συγκεκριμένα σημεία, με αύξηση διοδίων κατά 50% στους υπόλοιπους σταθμούς από τις 8.3.

Η πρόταση  για σιδηροδρομική μεταφορά οχημάτων όσο διαρκεί η διακοπή της  κυκλοφορίας στα Τέμπη, είχε κατατεθεί από τους Οικολόγους Πράσινους στα τέλη του περασμένου Δεκεμβρίου. Η κυβέρνηση είχε τότε δεσμευθεί να το διερευνήσει, από τότε όμως τίποτα δεν να έχει προχωρήσει. Σε κανονικές συνθήκες, η σιδηροδρομική παράκαμψη θα λειτουργούσε ήδη, ανακουφίζοντας τις περιοχές που επιβαρύνονται από τον έκτακτο κυκλοφοριακό φόρτο. Καμιά επίσημη εξήγηση δεν έχει δοθεί για τη ματαίωση μιας τόσο σημαντικής παρέμβασης.

«Οι ευθύνες της κυβέρνησης και του Υπουργού Υποδομών, είναι σοβαρότατες»,δήλωσε ο Μιχάλης Τρεμόπουλος.«Τρεις μήνες μετά την κατολίσθηση, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα για τις σιδηροδρομικές λύσεις που ο κ. Ρέππας είχε δηλώσει ότι αποδέχεται. Η απάντηση του Ευρωπαίου Επιτρόπου επιβεβαιώνει ότι στα Τέμπη δε χάνονται μόνο ατέλειωτες ώρες ταλαιπωρίας των οδηγών και απίστευτες ποσότητες επιπλέον καυσίμων, αλλά και ζεστό ευρωπαϊκό χρήμα που η χώρα έχει απόλυτη ανάγκη. Σταθήκαμε τυχεροί που ο ήπιος φετινός χειμώνας δεν έφερε αποκλεισμούς δρόμων, η κυβέρνηση όμως οφείλει να σκεφθεί τόσο τους οδηγούς όσο και τους κατοίκους των περιοχών που επιβαρύνονται»..

(ακολουθούν  τα κείμενα της ερώτησης και  της απάντησης) 

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ P-0227/10

υποβολή: Michail Tremopoulos (Verts/ALE) προς  την Επιτροπή

Θέμα: Διακοπή κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών Θεσσαλονίκης

Από 17 Δεκεμβρίου 2009 έχει διακοπεί επ’ αόριστον η  κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο Ε-75 λόγω εκτεταμένων κατολισθήσεων  στην κοιλάδα των Τεμπών, περίπου 140 χλμ. νότια της Θεσσαλονίκης, όπου εκτελούνται έργα κατασκευής οδικής σήραγγας. Ένας εργαζόμενος στα έργα έχασε τη ζωή του. Η σήραγγα αποτελεί μέρος των Διευρωπαϊκών Δικτύων και συγχρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους ως Σύμπραξη Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα.

Με τις  εκτιμήσεις της ελληνικής κυβέρνησης, αποκλείεται η αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο τμήμα πριν τα μέσα Απριλίου. Οι εναλλακτικές διαδρομές επιβαρύνουν τον προβλεπόμενο χρόνο διαδρομής κατά 45 περίπου επιπλέον λεπτά για ΙΧ και κατά 1-2 ώρες για φορτηγά και λεωφορεία. Πριν τη διακοπή, ο απαιτούμενος χρόνος ήταν 15 λεπτά.

Το ελληνικό κόμμα των Οικολόγων Πράσινων έχει προτείνει ενίσχυση της αντίστοιχης  σιδηροδρομικής σύνδεσης, ώστε να μεταφέρονται σιδηροδρομικώς όσα οχήματα επιθυμούν. Η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευθεί  ότι θα το εξετάσει.

Από 11 Ιανουαρίου, οι χρήστες του αυτοκινητοδρόμου καλούνται να πληρώνουν αυξημένα διόδια στα γειτονικά εν λειτουργία τμήματά του, παρά το γεγονός ότι η διακοπή της κυκλοφορίας και οι αναγκαστικές παρακάμψεις επιβαρύνουν κατά πολύ τη διαδρομή τους.

Ερωτάται  η Επιτροπή:

1. Έχουν ενημερωθεί οι υπηρεσίες της για το πρόβλημα, τη διαδικασία αποκατάστασης και τις έρευνες για τα αίτια;

2. Μπορεί η δράση της σιδηροδρομικής μεταφοράς των οχημάτων να είναι επιλέξιμη προς χρηματοδότηση από την Επιτροπή;

3. Είναι νόμιμη η αξίωση για είσπραξη αυξημένων διοδίων, όταν η πλευρά που τα απαιτεί δεν είναι σε θέση να παρέχει τις αναλογούσες υπηρεσίες. 

 

P-0227/10ΕL

Απάντηση του  κ. Kallas εξ ονόματος της Επιτροπής

(4.3.2010)

Η Επιτροπή ενημερώνει το Αξιότιμο Μέλος όσον αφορά τη διακοπή της κυκλοφορίας  στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης ότι:

1. Οι  υπηρεσίες της Επιτροπής δεν  έχουν λάβει συγκεκριμένες πληροφορίες  σχετικά με τη διακοπή της  κυκλοφορίας.

2. Καταρχήν, θα ήταν επιλέξιμη από την  Επιτροπή μια δράση για τη  σιδηροδρομική μεταφορά ώστε  να χρηματοδοτηθεί το επενδυτικό κόστος της υποδομής που πρέπει να κατασκευασθεί. Η δυνατότητα χρηματοδότησης από τα διαρθρωτικά ταμεία εξαρτάται από τους κανόνες που έχουν θεσπισθεί σε εθνικό επίπεδο. Επισημαίνεται πάντως ότι στη λύση που θα επιλεγεί πρέπει να συνυπολογισθούν τα έργα, με τα οποία θα καταστεί δυνατή η επαναλειτουργία του συγκεκριμένου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

3. Η  είσπραξη διοδίων από τα επιβατικά  αυτοκίνητα δεν διέπεται από  την κοινοτική νομοθεσία. Συνεπώς,  τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να επιβάλλουν διόδια για τα επιβατικά αυτοκίνητα εφόσον τηρούνται οι αρχές της Συνθήκης, όπως η μη διακριτική μεταχείριση.

Όσον  αφορά τα βαρέα φορτηγά οχήματα, η οδηγία 1999/62/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 1999, περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής («οδηγία για την ευρωβινιέτα»)1, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2006/382, ορίζει ότι τα διόδια πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά και μόνον στην αρχή της ανάκτησης του κόστους των υποδομών που σχετίζεται με το συγκεκριμένο δίκτυο υποδομής και επιτρέπεται να περιλαμβάνουν επιπλέον απόδοση επί του κεφαλαίου ή περιθώριο κέρδους βάσει των συνθηκών της αγοράς. Ωστόσο, η οδηγία δεν περιέχει λεπτομέρειες για τα διόδια σε περίπτωση προσωρινού κλεισίματος συγκεκριμένου μέρους του δικτύου υποδομής λόγω απρόβλεπτων γεγονότων. Εναπόκειται επομένως στο κράτος μέλος να καθορίζει στα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο κατάλληλες διατάξεις σε τέτοιες περιπτώσεις. Κάθε διάταξη του είδους αυτού πρέπει να εφαρμόζεται χωρίς διακρίσεις σε όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου.

Διαβάστε επίσης

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ

Εκδήλωση των Πράσινων για την περιβαλλοντική εκπαίδευση στους καιρούς της πανδημίας

Διαδικτυακή εκδήλωση για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και αν αυτή μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της πανδημίας διοργανώνουν οι Πράσινοι αύριο Παρασκευή 28 Μαΐου 2021, 7-9μμ.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Το φράγμα Ελαφιού Γρεβενών επιταχύνει την “κατάργηση” του Αλιάκμονα.

Ερώτηση του Μ. Τρεμόπουλου στην Ευρωβουλή Το ζήτημα του σχεδιασμού ενός υδροηλεκτρικού μεγα-φράγματος στο Ελάφιο Γρεβενών φέρνει υπόψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων