Να προστατευτεί το περιβάλλον σε όλη την Κύπρο

Ερώτηση των Οικολόγων Πράσινων για την εξαίρεση της Κυπριακής Σαλαμίνας από τις υπό ένταξη περιοχές στο δίκτυο NATURA 2000

Το θέμα της αυθαίρετης εξαίρεσης της περιοχής Σαλαμίνας-Λιμνών Αμμοχώστου στην Κύπρο από τις υπό ένταξη περιοχές στο Δίκτυο NATURA 2000, φέρνουν στο ευρωκοινοβούλιο οι Οικολόγοι Πράσινοι.  Με ερώτηση του Μιχάλη Τρεμόπουλου επισημαίνεται ότι, αντίθετα με τις υπόλοιπες 6 περιοχές που είχαν προταθεί από την κυπριακή κυβέρνηση για το δίκτυο NATURA στα κατεχόμενα εδάφη, στη συγκεκριμένη περιοχή έχει εγκαταλειφθεί με πρωτοβουλία της Κομισιόν κάθε σχετική προεργασία.

Το κυπριακό πράσινο κόμμα των Οικολόγων Περιβαλλοντιστών έχει καταγγείλει ότι πίσω από την de facto εξαίρεση της συγκεκριμένης περιοχής βρίσκονται ανεξέλεγκτα οικοδομικά συμφέροντα και η υποστήριξη που αυτά έχουν εξασφαλίσει από τις αρχές της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Μέχρι την επανένωση του νησιού, οι περιοχές που δεν ελέγχονται από την κυπριακή κυβέρνηση έχουν προσωρινά εξαιρεθεί από την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Αποτέλεσμα είναι οι προστατευόμενες περιοχές στο Βορρά να παραμένουν τυπικά σε εκκρεμότητα, με παράλληλη όμως προετοιμασία σχεδίων διαχείρισης και έργων υποδομής.

«Το περιβάλλον είναι γνωστό ότι δε γνωρίζει σύνορα ούτε πράσινες γραμμές», δήλωσε οΜιχάλης Τρεμόπουλος. «Τα οικοδομικά συμφέροντα και οι πολιτικές τους διασυνδέσεις, συχνά με προκάλυμμα το έθνος, αποτελούν δυστυχώς μεγάλη πληγή για όλη την Κύπρο. Κάτι τέτοιο φαίνεται ότι συμβαίνει και στη περίπτωση της Σαλαμίνας. Φέρνουμε λοιπόν το θέμα στο ευρωκοινοβούλιο, στηρίζοντας τους αγώνες των Κύπριων Πράσινων για το περιβάλλον σε ολόκληρο το νησί τους. Παράλληλα ζητάμε από την Κομισιόν να κάνει σωστά τη δουλειά της: όπου υπάρχουν πιέσεις σε ευαίσθητες περιοχές, η λύση είναι να ενισχύουμε την προστασία τους και όχι να τη θυσιάζουμε».

 

(ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης)

 

 

Θέμα:  Ένταξη περιοχών στο δίκτυο Natura 2000 στην Κύπρο

Στα πλαίσια του χρηματοδοτικού μέσου της Ε.Ε. «LIFE-Τρίτες Χώρες» εγκρίθηκε το 1998 πρόγραμμα προστασίας της φύσης για την Κύπρο με τίτλο “Ειδικές Περιοχές Προστασίας στην Κύπρο (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ)” (1, 2). Στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος καταρτίστηκε κατάλογος με 38 υποψήφιες προς ένταξη περιοχές στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000. Οι 38 περιοχές κάλυπταν ολόκληρη την Κύπρο, με τις 7 από αυτές που βρίσκονται στα κατεχόμενα εδάφη να παραμένουν ως υποψήφιες, μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. και μέχρι να καταστεί δυνατή η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού κεκτημένου και εκεί.

Από τις 7 αυτές περιοχές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από αίτημα των αρχών της τουρκοκυπριακής κοινότητας, εξαίρεσε την περιοχή «Σαλαμίνας – Λίμνες Αμμοχώστου». Πρόκειται για περιοχή όπου το τελευταίο χρονικό διάστημα αναπτύσσεται έντονη οικοδομική δραστηριότητα που συχνά υπερβαίνει τη νομιμότητα (3).Αντιθέτως για τις άλλες έξι περιοχές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέγραψε συμβόλαιο αξίας 1.5 εκατομμυρίου ευρώ με κοινοπραξία υπό πολωνική εταιρεία, για την προετοιμασία λεπτομερών σχεδίων διαχείρισης και προστασίας τους, με τελικό στόχο τον καθορισμό τους ως περιοχές “Natura 2000” μετά τη διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος (4)

Ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Γιατί εξαιρέθηκε η περιοχή «Σαλαμίνας-Λίμνες Αμμοχώστου» από τις υπό ένταξη στο δίκτυο Natura 2000 περιοχές;
  2. Τι ενέργειες προτίθεται να κάνει ώστε να περιληφθεί εκ νέου η περιοχή στις υπό ένταξη περιοχές;
  3. Προτίθεται να ελέγξει τη νομιμότητα των διαφόρων δραστηριοτήτων και πιο συγκεκριμένα των οικιστικών πιέσεων στη συγκεκριμένη περιοχή και τις επιπτώσεις τους στο ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον;

 

(1)http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE98%20TCY/CY/172&area=3&yr=1998&n_proj_id=1669&cfid=115574&cftoken=accf9e87f5960212-C16F1EA7-9C5D-7609-C6EB521ADAED6A2B&mode=print&menu=false

(2)http://www.moa.gov.cy/moa/Agriculture.nsf/All/068D24E6F8C2A500C2256F79003184C0?OpenDocument

(3) http://www.greenpartycy.com/el/our-news/press-releases/326———l—r—natura-2000.html

(4) http://ec.europa.eu/cyprus/turkish_community/aid_regulation/natura_en.htm

Διαβάστε επίσης

Αποζημιώσεις αγροτών από την Ελληνική Κυβέρνηση

Η Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης MariannFischer–Boel βρέθηκε στη Σαντορίνη στο ευρωπαϊκό συνέδριο οίνου όπου δήλωσε στις 8 Ιουλίου 2009 στην εφημερίδα «Καθημερινή» (http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_09/07/2009_321538 ότι

Συζήτηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωκοινοβουλίου με τον Επίτροπο Στ. Δήμα

Παρέμβαση του Μιχάλη Τρεμόπουλου   “Η Επιτροπή θέλει ένα νομικά δεσμευτικό κείμενο και η άποψη του Δανού πρωθυπουργού κ. Ρασμούνσεν, για ένα πολιτικά μόνο δεσμευτικό κείμενο