Οικοτόποι και Είδη

Στις 13 Ιουλίου 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια έκθεση σχετικά με την κατάσταση διατήρησης άνω των 1.150 ειδών και 200 τύπων οικοτόπων που προστατεύονται βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας (IP/09/1118).

Όπως αναφέρει η έκθεση:

«Συνολικά, περίπου στο 13% των περιφερειακών αξιολογήσεων οικοτόπων και στο 27% των περιφερειακών αξιολογήσεων ειδών, η κατάσταση χαρακτηρίστηκε «άγνωστη». Ο αριθμός των χαρακτηρισμών «άγνωστη» ήταν ιδιαίτερα αυξημένος για είδη της Νότιας Ευρώπης, με την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία να χαρακτηρίζουν ως «άγνωστη» την κατάσταση διατήρησης των αξιολογηθέντων ειδών στην επικράτειά τους σε ποσοστό άνω του 50%.

Ιδιαίτερο πρόβλημα παρουσιάζει το θαλάσσιο περιβάλλον, όπου στο 57 % των αξιολογήσεων θαλάσσιων ειδών και στο 40% περίπου των αξιολογήσεων θαλάσσιων οικοτόπων η κατάσταση διατήρησης χαρακτηρίζεται ως «άγνωστη».

Το ανησυχητικά υψηλό ποσοστό των οικοτόπων και ειδών, των οποίων η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως «άγνωστη» στις παραπάνω Μεσογειακές χώρες, δηλώνει ένα μεγάλο έλλειμμα περιβαλλοντικής πολιτικής από τις αντίστοιχες κυβερνήσεις. Η παρακολούθηση της κατάστασης των οικοτόπων και των ειδών έχει αποδειχτεί από ελλιπής έως ανύπαρκτη, και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διαστρεβλωμένα συμπεράσματα σχετικά με την βιοποικιλότητα της κάθε χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ευρύτερα.

 

Ερώτηση:

1.      1. Έχει σχεδιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποια μέτρα, προκειμένου να αποκτήσουν η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία καλύτερη γνώση της κατάστασης των οικοτόπων και των ειδών τους;

2.     2.  Έχουν αναλάβει τα παραπάνω κράτη-μέλη κάποιες υλικές δεσμεύσεις για την βελτίωση της παρακολούθησης των οικοτόπων και των ειδών τους; Αν ναι, ποιες είναι αυτές, και αν όχι, ποιες είναι οι θεσμικές τους υποχρεώσεις προς αυτήν την κατεύθυνση;

 

 

Διαβάστε επίσης

Στρογγυλό τραπέζι «διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική»

Τετάρτη 26/1, 11.00πμ, Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, Αμαλίας 8, Σύνταγμα Στρογγυλό τραπέζι για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική διοργανώνουν οι Οικολόγοι Πράσινοι, την Τετάρτη