Ο υγρότοπος Καλοδικίου καταστρέφεται από διαπλάτυνση δρόμου

Ερώτηση του Μιχ. Τρεμόπουλου στο ευρωκοινοβούλιο σχετικά με τις συνθήκες αδειοδότησης και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Το Έλος Καλοδικίου στην Ήπειρο, ανατολικά της Πάργας, είναι μια σημαντική προστατευόμενη περιοχή του ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000, καθώς αποτελεί μοναδικό σχηματισμό τυρφώδους – γαιώδους περιοχής με μεγάλη οικολογική και ιδιαίτερη αισθητική αξία. Σε αυτή την περιοχή και πιο συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ζώνη Β5, ξεκίνησε η κατασκευή του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Παραλιακή οδός Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας, Τμήμα Καρτέρι – Κόμβος Πάργας», καταστρέφοντας και σημαντικούς αναπαραγωγικούς χώρους σπάνιων πουλιών, όπως

βαλτόπαπιας και κραυγαετού.

Τις παρατυπίες που συνόδευσαν την αδειοδότηση του έργου, καθώς και τις περιβαλλοντικές του επιπτώσεις φέρνει υπόψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλης Τρεμόπουλος, ο οποίος δήλωσε: «Η εποχή που η κάθε υπηρεσία και ο κάθε εργολάβος έκαναν ό,τι ήθελαν μέσα σε πολύτιμες περιοχές της ελληνικής φύσης έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Υπάρχουν πλέον πολλοί ευαισθητοποιημένοι συμπολίτες μας και πολλές οργανώσεις που δεν θα επιτρέψουν τη συνέχιση της αυθαιρεσίας και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, ιδιαίτερα σε μια εποχή κρίσης που υπονομεύει τις συνθήκες της επιβίωσής μας. Εμείς θα σταθούμε δίπλα τους, αναδεικνύοντας κάθε μικρή και μεγάλη περίπτωση»

(ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης)

Θέμα: Μερική καταστροφή του υγρότοπου Καλοδικίου (NATURA 2000) από διαπλάτυνση οδού με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Σε εξέλιξη βρίσκεται το συγχρηματοδοτούμενο έργο «Παραλιακή οδός Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας, Τμήμα Καρτέρι – Κόμβος Πάργας», το οποίο αδειοδοτήθηκε παράνομα, καθώς δε ζητήθηκε γνωμοδότηση του αρμόδιου Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά, προκειμένου να παρακαμφθεί η αρνητική του θέση. Τμήμα του έργου κατασκευάζεται εντός του Έλους Καλοδικίου, Περιοχής Κοινοτικού Ενδιαφέροντος (SCI) του Δικτύου Natura 2000 (GR2120002). και συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ζώνη Β5, καταστρέφοντας και σημαντικούς αναπαραγωγικούς χώρους.  Μαζί με άλλους υγρότοπους της ευρύτερης περιοχής έχει χαρακτηριστεί επίσης ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (SPA) με κωδικό GR2120006 και αποτελεί μοναδικό σχηματισμό τυρφώδους – γαιώδους περιοχής με μεγάλη οικολογική και ιδιαίτερη αισθητική αξία.

Η υφιστάμενη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου έχει εκπονηθεί με βάση παλαιότερο θεσμικό πλαίσιο από αυτό που ορίζει ο Ν. 3010/2002, ενώ εκκρεμεί η οριστική μελέτη. Ενώ είχε περιγραφεί εναλλακτική λύση με λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αυτή δεν επιλέχθηκε για οικονομικούς λόγους. Η υφιστάμενη ΜΠΕ δίνει βαρύτητα κυρίως στις επιπτώσεις που θα προκύψουν κατά τη φάση της κατασκευής υποτιμώντας εκείνες που θα υφίστανται σε διαρκή βάση κατά τη φάση λειτουργίας. Οι τελευταίες έγκεινται στην κατάληψη χώρων τροφοληψίας ειδών προτεραιότητας της παρυδάτιας πανίδας και ορνιθοπανίδας του Έλους. Η κατάληψη αυτή προκύπτει από την επιλεγόμενη χάραξη και την αναγκαστική κατασκευή των πρανών τα οποία θα πρέπει να είναι μεγάλης έκτασης και μικρής κλίσης εξαιτίας της χαμηλής ικανότητας του εδάφους της περιοχής να αντέξει υψηλά φορτία.

Επιβεβαιώνει η Επιτροπή ότι το έργο αδειοδοτήθηκε παράνομα; Εάν ναι, τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να αποτραπεί η υποβάθμιση της συγκεκριμένης περιοχής και να υπάρξει συμμόρφωση με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία;

 

 

Διαβάστε επίσης

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Απαράδεκτες μεθοδεύσεις για το κυνήγι στον Αμβρακικό

 Ερώτηση του Μιχ. Τρεμόπουλου στην ευρωβουλή για την άρση απαγόρευσης Το ζήτημα πρόσφατων μεθοδέυσεων για άρση απαγόρευσης του κυνηγιού στον πυρήνα της διεθνούς σημασίας προστατευόμενης