Παρέμβαση της Κομισιόν για το «Πάρκο Πετσάλνικου»

Απάντηση σε ερώτηση του Μιχ. Τρεμόπουλου για το πάρκο εθνικής συμφιλίωσης σε προστατευόμενη περιοχή του Γράμμου

Από «τα σύννεφα» φάνηκε να πέφτει ο Επίτροπος Potočnik στην απάντησή του προς τον ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων, Μ. Τρεμόπουλο, για το  Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης στο Όρος Γράμμος, που προωθείται από τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Πετσάλνικο. Όπως αναφέρει, «η Επιτροπή δεν έχει ενημερωθεί για το εν λόγω έργο» και θα ζητήσει από την κυβέρνηση τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Επίσης, σημειώνεται σαφώς ότι πρέπει να γίνεται «βέλτιστη χρήση των πορισμάτων που προέκυψαν στο πλαίσιο προηγούμενων έργων LIFE» καθώς η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη που εκπονήθηκε για τη διαχείριση του Γράμμου έγινε στο πλαίσιο του

Κοινοτικού προγράμματος LIFE 96NAT/GR/3222. Ο Επίτροπος καταλήγει λέγοντας ότι η Επιτροπή θα έλθει σε επαφή με τις ελληνικές αρχές, προκειμένου να λάβει πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση του έργου προς την εφαρμοστέα νομοθεσία της ΕΕ για τη φύση.

«Τώρα πρέπει να δοθούν σαφείς διευκρινήσεις από τη Βουλή», δήλωσε ο Μιχάλης Τρεμόπουλος. «Η επιλογή, σε μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομικά συγκυρία, να δοθεί 1,5 εκ. ευρώ από το ταμείο της Βουλής για να ολοκληρωθεί ένα οικοδομικό έργο μέσα σε σπάνια οικοσυστήματα, που ανήκουν στο δίκτυο NATURA 2000 και για τη διαχείρισή τους έχει εκπονηθεί Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη, είναι προκλητική και θα πρέπει να ανακληθεί άμεσα. Ο Γράμμος θα έπρεπε ήδη να έχει χαρακτηριστεί Εθνικό Πάρκο και να εκτελούνται προγράμματα προστασίας και οικοτουρισμού».


(ακολουθεί η ερώτηση του Μ. Τρεμόπουλου και η απάντηση του κ. Potočnik)

Ερώτηση Μ. Τρεμόπουλου E-010384/2011
Θέμα: Κτηριακές εγκαταστάσεις του Πάρκου Εθνικής Συμφιλίωσης εντός προστατευόμενης περιοχής του Δικτύου Natura 2000, στο Όρος Γράμμος (GR1320002).

Το  Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 1999, στο Όρος Γράμμος, στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG II. Πέρυσι, 7 χρόνια μετά τη διακοπή των εργασιών ολοκλήρωσής του, το Ίδρυμα της Βουλής ανέλαβε να χρηματοδοτήσει εκ νέου το έργο, διαθέτοντας μάλιστα το ποσό των 800.000 ευρώ.  Πρόσφατες νέες εκτιμήσεις ανεβάζουν τον προϋπολογισμό του έργου στα 1,5 εκατομμύρια ευρώ [1]. Σκοπός της δημιουργίας του Πάρκου είναι να αποτελέσει η περιοχή σύμβολο εθνικής ενότητας και χώρο προσέλκυσης τουρισμού.
Από το 2000 ακόμα έχουν εκφραστεί έντονες διαφωνίες σχετικά με την επιλογή της συγκεκριμένης περιοχής για την κατασκευή τέτοιων υποδομών, καθώς η περιοχή του Γράμμου περιλαμβάνεται στο δίκτυο NATURA 2000 (GR1320002) [2] και για την διαχείρισή της έχει εκπονηθεί ΕΠΜ [3] στο πλαίσιο του Κοινοτικού προγράμματος LIFE96NAT/GR/3222. Επιπλέον, η περιοχή στην οποία βρίσκονται τα εγκαταλειμμένα και ημιτελή εδώ και χρόνια κτήρια του Πάρκου, είναι δάσος Μαύρης Πεύκης (οικότοπος προτεραιότητας βάσει της Οδηγίας 92/43) και περιοχή ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας για την πανίδα. Σε πολύ κοντινή απόσταση υπάρχουν ανεκμετάλλευτοι εγκαταλειμμένοι οικισμοί, οι οποίοι μέσω μίας τέτοιας επένδυσης θα μπορούσαν να διατηρηθούν. Το αίτημα για χαρακτηρισμό του Γράμμου σε Εθνικό  Πάρκο παραμένει ανικανοποίητο, ενώ χρονολογείται από το 1999 με την υλοποίηση δύο ΕΠΜ (1997-99 και 2008-09) [4]. Στην ευρύτερη περιοχή, οι ελληνικές αρχές δεν μπορούν να διαθέσουν αντίστοιχο ποσό για την ικανοποιητική περίφραξη του Κάθετου Άξονα της Εγνατίας Οδού, Σιάτιστα-Κορομηλιά, σε όλο το μήκος του, ώστε να σταματήσουν τα ατυχήματα με θύματα αρκούδες.

Έχει η Επιτροπή ενημέρωση για το συγκεκριμένο έργο; Συμφωνεί ότι αντίκειται στην ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία; Αν ναι, τι μέτρα προτίθεται να λάβει;

________________________________________
[1] http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=425279   
[2] http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/viotopoi/g1320002.html
[3] Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη
[4] http://www.callisto.gr/deltia.php?id=132


Απάντηση του κ. Potočnik εξ ονόματος της Επιτροπής (15.12.2011)

Η Επιτροπή δεν έχει ενημερωθεί για το εν λόγω έργο. Η συγκεκριμένη περιοχή του δικτύου Natura 2000 («Κορυφές Όρους Γράμμος» GR1320002) έχει χαρακτηριστεί από την Ελλάδα ως τόπος κοινοτικής σημασίας με βάση την οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τα ενδιαιτήματα[1] και ως ζώνη ειδικής προστασίας με βάση την οδηγία  2009/147/ΕΚ για τα πτηνά[2] . Συνεπώς, εναπόκειται στις αρμόδιες ελληνικές αρχές να εξασφαλίσουν ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της οδηγίας για τα ενδιαιτήματα, κάθε υποδομή που συνδέεται με το συγκεκριμένο Πάρκο είναι συμβατή με τις αξίες και τους στόχους διαφύλαξης της τοποθεσίας και συμβάλλει στη γενική και αποτελεσματική διαχείρισή της, με τη βέλτιστη χρήση των πορισμάτων που προέκυψαν στο πλαίσιο προηγούμενων έργων LIFE και της διαθέσιμης χρηματοδότησης. Η Επιτροπή θα έλθει σε επαφή με τις ελληνικές αρχές, προκειμένου να λάβει πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση του έργου προς την εφαρμοστέα νομοθεσία της ΕΕ για τη φύση.

________________

[1] Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, ΕΕ L 206 της 22.7.1992.
[2] Οδηγία 2009/147/ΕΚ (κωδικοποιημένη έκδοση που αντικαθιστά την οδηγία 79/409/ΕΟΚ), ΕΕ L 20 της 26.1.2010.

Διαβάστε επίσης

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Να απελευθερωθούμε από τα πυρηνικά!

Παρέμβαση του Μ. Τρεμόπουλου στη Κομισιόν Το θέμα της αναθεώρησης της ευρωπαϊκής πολιτικής για την πυρηνική ενέργεια μετά την καταστροφή στην Ιαπωνία, φέρνουν στο ευρωκοινοβούλιο

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής

Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Δημήτρης Σιούφας συναντήθηκε στις 29 Ιουνίου με τον Ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλη Τρεμόπουλο. Στη συνάντηση παρέστη επίσης το μέλος