Παρεμβάσεις στο Ευρωκοινοβούλιο για το δασολόγιο, τους ευρωπαϊκούς πόρους και τους σκουπιδότοπους

 

Αφορμή οι πρόσφατες δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα

Τρεις ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο του δασολογίου, με την αξιοποίηση από την Ελλάδα πόρων από το Ταμείο Συνοχής σε ό,τι αφορά στην πρόληψη πυρκαγιών και φυσικών καταστροφών και με τη λειτουργία παράνομων σκουπιδότοπων (ΧΑΔΑ) στην Ελλάδα κατέθεσε στο Ευρωκοινοβούλιο χθες και σήμερα ο ευρωβουλευτής Μιχάλης Τρεμόπουλος.

Πιο συγκεκριμένα, ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων  Πράσινων ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωση:

  • για την πρόοδο υλοποίησης του Δασολογίου και των Δασικών Χαρτών στην Ελλάδα και ποιες δασικές εκτάσεις έχουν ήδη καταγραφεί, την αξιολόγηση χρήσης ευρωπαϊκών πόρων στην κατεύθυνση αυτή και τι σχετικοί πόροι έχουν προβλεφθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής για την περίοδο 2007-13
  • για το σχεδιασμό και τους αιτούμενους πόρους από το Ταμείο Συνοχής 2007-13 από την Ελλάδα για την πρόληψη και τον περιορισμό κινδύνων και φυσικών καταστροφών, για τη χρήση κονδυλίων πολιτικής προστασίας μέχρι στιγμής από την ελληνική κυβέρνηση και την αξιολόγησή της από την Ευρ. Επιτροπή και για το ενδεχόμενο ανάληψης πρωτοβουλίας από πλευράς της για το συντονισμό των δράσεων κρατών μελών για την αποτροπή φυσικών καταστροφών
  • για το πλήθος των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), που εξακολουθούν να λειτουργούν στην Ελλάδα (αποτελώντας συχνά αιτία δασικών πυρκαγιών) και την εξασφάλιση συμμόρφωσης για όσους είναι δηλωμένοι ως κλειστοί, για το ενδεχόμενο να κινήσει η Επιτροπή διαδικασία κατά της Ελληνικής κυβέρνησης λόγω της συνεχιζόμενης λειτουργίας παράνομων ΧΑΔΑ καθώς και για την αξιολόγηση διαχείρισης κονδυλίων που έχουν δοθεί στην κατεύθυνση αυτή.

Με  αφορμή τη σημερινή ενημέρωση -συζήτηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωκοινοβουλίου με το Σουηδό Υπουργό Περιβάλλοντος, ο Μ. Τρεμόπουλος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Υπάρχουν κυβερνητικές ευθύνες  σε επίπεδα πρόληψης, δασικής και οικιστικής πολιτικής που  ευνοούν εμπρησμούς, μη εμπλοκής των τοπικών κοινωνιών καθώς και έγκαιρης και αποτελεσματικής πυρόσβεσης. Η ΕΕ και η Σουηδική προεδρία θα πρέπει να δώσουν απαντήσεις στο τι μπορούν και σκοπεύουν να κάνουν στον τομέα της πρόληψης δασικών πυρκαγιών, της δασικής και οικιστικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, της καταστολής των δασικών πυρκαγιών, της κοινής δράσης και του συντονισμού αλλά και της βοήθειας για την αποκατάσταση των καταστροφών».

 

Ακολουθούν τα κείμενα των ερωτήσεων

 

ΘΕΜΑ

Κατάρτιση δασικών  χαρτών και δασολογίου στην Ελλάδα

KEIMENO

Οι πρόσφατες  πυρκαγιές στην Ανατολική Αττική της Ελλάδας, σε περιοχές που προγραμματίζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων η επέκταση του σχεδίου πόλης, ανέδειξαν για άλλη μια φορά την καταστροφική απουσία των Δασικών Χαρτών του Εθνικού Κτηματολογίου και Δασολογίου. Η κατάρτιση δασικών χαρτών και δασολογίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική προστασία των δασών από επίδοξους καταπατητές και εμπρηστές, όπως επίσης και η στελέχωση και ενίσχυση με σύγχρονα τεχνικά μέσα των κατά τόπους δασαρχείων

Ερωτάται η Επιτροπή:

1α.  Σε τι βαθμό  έχει προχωρήσει η Ελλάδα την  υπόθεση του Δασολογίου και  της σύνταξης των δασικών χαρτών;

1β. Σε τι ποσοστό  έχει αξιοποιήσει η Ελλάδα  τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς  πόρους προς αυτή την κατεύθυνση;

2. Είναι ικανοποιημένη  η Επιτροπή από την αξιοποίηση  των ευρωπαϊκών πόρων από την  προηγούμενη προγραμματική περίοδο  και την πρόοδο του έργου «Οριοθέτηση Δασών & Δασικών Εκτάσεων» της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. που χρηματοδοτείται από Γ΄ ΚΠΣ;

3. Έχει γνώση η  Επιτροπή για ποιες περιοχές  της Ελλάδας έχει ολοκληρωθεί  η καταγραφή των δασικών εκτάσεων;

4. Τι πόροι προβλέπονται  από το Ταμείο Συνοχής 2007-2013 για την ολοκλήρωση του δασολογίου και των δασικών χαρτών;

 

Υπoγραφή(ές) : Ημερoμηvία:  31.08.2009 
ΘΕΜΑ

Εκταμίευση  κονδυλίων του Ταμείου Συνοχής  για την περίοδο 2007- 2013 από την  Ελλάδα για την πρόληψη φυσικών  καταστροφών

KEIMENO

Οι πρόσφατες  καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα ανέδειξαν για μια ακόμη φορά την έλλειψη ολοκληρωμένης στρατηγικής  για την πρόληψη των φυσικών  καταστροφών καθώς και την  ελλιπή χρηματοδότηση των μεθόδων  και του εξοπλισμού πρόληψης και  αντιμετώπισης κινδύνων και πιο συγκεκριμένα των δασικών πυρκαγιών.

Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου (2006/702/EC) της 6.10.2006 σχετικά με τις  προτεραιότητες χρηματοδότησης των  φυσικών καταστροφών από το Ταμείο Συνοχής για την περίοδο 2007-2013, τον Κανονισμό της Επιτροπής 1080/2006 που θέτει το πλαίσιο για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, καθώς και τους υπολογισμούς ότι για την περίοδο 2007- 2013 θα διατεθούν από το εν λόγω Ταμείο περισσότερα από 5.8 δις ευρώ για την αντιμετώπιση κινδύνων, ερωτάται η Επιτροπή:

1α. Έχει  προβλέψει η Ελλάδα την εκταμίευση  κονδυλίων από το Ταμείο Συνοχής  και το Ταμείο Περιφερειακής  Ανάπτυξης, για την πρόληψη  και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών  και κινδύνων, την περίοδο 2007- 2013;

1β. Αν ναι,  τι ποσό;

 

2α. Έχει  η Ελλάδα ήδη εκταμιεύσει κάποιο ποσό από την εν λόγω κατηγορία δαπανών για την πρόληψη και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών;

2β. Που  έχουν διατεθεί αυτοί οι πόροι  από την Ελληνική Κυβέρνηση;

2γ. Πώς  αξιολογούνται οι δράσεις που  τυχόν υλοποιήθηκαν και η απορρόφηση των πόρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών από το Ταμείο Συνοχής και το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (2000-2006), αλλά και το διάστημα 2007-2009;

3α. Είναι  ικανοποιημένη η Επιτροπή από  το συντονισμό που υπάρχει μεταξύ των μεσογειακών κρατών-μελών και την ΕΕ για θέματα προστασίας των δασών, δασοπυρόσβεσης και πολιτικής προστασίας;

3β. Η κλιματική  αλλαγή αυξάνει τους κινδύνους  για τα δασικά οικοσυστήματα,  ενώ οι πιέσεις από την κερδοσκοπία  γης πολλές φορές αποτελεί κίνητρο για εγκληματικές ενέργειες ενάντια στα δάση. Λαμβάνοντας υπόψη αυτήν την κατάσταση,  θα αναλάβει η Επιτροπή νέες πρωτοβουλίες στον τομέα του συντονισμού, στο πλαίσιο πάντα της επικουρικότητας;

 

 

Υπoγραφή(ές) : Ημερoμηvία:  31.08.2009 

 

 

ΘΕΜΑ

Λειτουργία  παράνομων Χώρων  Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων στην Ελλάδα

KEIMENO

Στην Ελλάδα λειτουργούσαν μέχρι πρόσφατα περίπου 3500 παράνομοι χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ). Οι χώροι αυτοί συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον, ενώ έχουν συχνά αποτελέσει εστίες καταστροφικών πυρκαγιών για τα δάση της χώρας. Με την απόφαση C-502/03, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) αποφάνθηκε ότι η Ελλάδα δεν έχει συμμορφωθεί με τις σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 75/442/ΕΟΚ για τα απόβλητα. Η συμμόρφωση της Ελλάδας με την απόφαση αυτή συνεπάγεται κλείσιμο και αποκατάσταση περίπου 1300 παράνομων ή ανεξέλεγκτων ΧΑΔΑ που έχουν δηλωθεί επίσημα. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η Ελλάδα έχει κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το εθνικό σχέδιο για τη διαχείριση των αποβλήτων (ΚΥΑ 50910/2727/2003), το οποίο έθεσε ως χρονικό όριο υλοποίησης το τέλος του 2008.

Η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή ερωτάται:

  1. Εννέα μήνες  μετά την λήξη του παραπάνω χρονικού ορίου, ποια είναι η ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την Ελληνική κυβέρνηση ως προς τους παράνομους ΧΑΔΑ; Πόσοι παράνομοι ΧΑΔΑ λειτουργούν ακόμα στην Ελλάδα;
  2. Έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διασταυρώσει τα στοιχεία και ελέγξει αν πράγματι έχουν κλείσει οι 1300 ΧΑΔΑ και αποκατασταθεί περιβαλλοντικά οι περιοχές που περιλαμβάνονται στην απόφαση του ΔΕΚ;
  3. Έχει ζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοιχεία ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση να έκλεισαν κάποιοι ΧΑΔΑ αλλά να άνοιξαν κάποιοι άλλοι σε κοντινές περιοχές, και έτσι να μην αναφέρονται πλέον στα επίσημα στοιχεία;
  4. Τι πρωτοβουλίες σκοπεύει να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για εκατοντάδες ή δεκάδες εκατοντάδες άλλους ΧΑΔΑ που ναι μεν δεν περιλαμβάνονταν στην απόφαση του ΔΕΚ αλλά συνεχίζεται παρανόμως η λειτουργία τους και οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον;
  5. Πέντε χρόνια μετά την σχετική απόφαση του ΔΕΚ, εξετάζει η Επιτροπή το ενδεχόμενο να κινήσει κατά της Ελληνικής κυβέρνησης τη διαδικασία του άρθρου 228 της συνθήκης ΕΚ, λόγω της συνεχιζόμενης λειτουργίας παράνομων ΧΑΔΑ και μη συμμόρφωσης με την απόφαση;
  6. Ποια κονδύλια έχει διαθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποστήριξη αυτού του σχεδίου; Έχει αξιολογήσει η Επιτροπή την διαχείριση αυτών των κονδυλίων από την Ελληνική κυβέρνηση μέχρι στιγμής, και αν ναι, ποια είναι η αξιολόγηση;

 

 

Υπoγραφή(ές) : Ημερoμηvία:  1.09.2009 

 

 

 

Διαβάστε επίσης

Ενημερωτικό Δελτίο Μαρτίου 2010

1. Ερωτήσεις στο Ευρωκοινοβούλιο   Απειλή για τα λιβάδια της Ποσειδωνίας στη Μεσόγειο Τα υποθαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας (τα γνωστά μας θαλάσσια φύκια) έχουν ιδιαίτερη σημασία

ΝΕΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ξεκινά στο ευρωκοινοβούλιο, με διακομματική πρόταση Γραπτής Δήλωσης.  Ο Μ. Τρεμόπουλος από τους πρωτεργάτες της πρωτοβουλίας Πρωτοβουλία Γραπτής Δήλωσης για επιστροφή της Αμμοχώστου στους νόμιμους