Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι από φαρμακευτικά προϊόντα

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), διοργάνωσε πέρυσι ένα σεμινάριο εμπειρογνωμόνων για τα φαρμακευτικά προϊόντα. Στις 13.01.2010 δημοσίευσε τα συμπεράσματα της συνάντησης αυτής μέσω μιας τεχνικής έκθεσης.

Σύμφωνα με αυτή την έκθεση, οι διαδικασίες για την έγκριση των πωλήσεων φαρμακευτικών προϊόντων στην ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους περιβαλλοντικούς κινδύνους που εγκυμονούν τα εν λόγω προϊόντα. Επιπλέον καλεί για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα ότι πρέπει να κατατάσσονται ανάλογα με την επικινδυνότητάς τους ως προς το περιβάλλον και για τα προγράμματα ανάκλησης φαρμάκων ότι πρέπει αυτά να εναρμονιστούν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαπιστώνει επίσης ότι οι φαρμακευτικές αποβλήτων θα πρέπει πάντα να αποτεφρώνονται.

 

Πώς προτίθεται η Επιτροπή να δώσει συνέχεια στο ανωτέρω πορίσματα αυτής της έκθεσης;

 

 

Διαβάστε επίσης

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ - ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ

Εκλογές το συντομότερο δυνατό ζήτησε από το Βόλο ο Μ. Τρεμόπουλος

Εκλογές το συντομότερο δυνατό ζήτησε από το Βόλο ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πρασίνων Μιχάλης Τρεμόπουλος, τονίζοντας ότι το κόμμα του θα κατέβει αυτόνομο στις εκλογές

De facto αναστολή στο σύστημα προστασίας των περιοχών δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα

Σύμφωνα με πρόσφατη ανοιχτή επιστολή του Πανελλαδικού Συλλόγου Εργαζομένων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, η οποία έχει κοινοποιηθεί και στην Επιτροπή, η λειτουργία των φορέων διαχείρισης