Περιφερειακή Ανάπτυξη στις Κυκλάδες: Ναυτιλία, Τουρισμός και Πολιτισμός

 θέμα: “Ναυτιλία και Περιβάλλον”. Διαβάστε στο τέλος της ανάρτησης όλη την εισήγηση του ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων ή “κατεβάστε” το πατώντας ΕΔΩ

Το Φόρουμ είναι ανοικτό στο κοινό. Το αναλυτικό πρόγραμμα έχει ως εξής:

 

Περιφερειακή Ανάπτυξη στις Κυκλάδες: Ναυτιλία,Τουρισμός και Πολιτισμός

Ερμούπολη – Σύρος, 16 Σεπτεμβρίου 2011

Αίθουσα Επιμελητηρίου Κυκλάδων

Αγίου Νικολάου 6 – Ερμούπολη

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

17:30 – 18:00               Προσέλευση συμμετεχόντων – Εγγραφές

18:00 – 18:15               Εισαγωγικές παρατηρήσεις

                                    Λεωνίδας ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Επικεφαλής Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα 

                                    Αργύρης Περουλάκης, Προϊστάμενος Τμήματος: Επικοινωνία/Εταιρικές  

                                    Σχέσεις & Δίκτυα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Αντιπροσωπεία στην

                                    Ελλάδα

18.15 – 18:30               Χαιρετισμοί

                                    Γιώργος Πουσσαίος ,Αντιπεριφερειάρχης  Κυκλάδων

                                    Ιωάννης Δεκαβάλλας, Δήμαρχος Ερμούπολης

                                   Ιωάννης Ρούσσος, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Κυκλάδων                                

                                    Ομιλητές

18:30 – 18:45               Σπύρος Δανέλλης, ευρωβουλευτής

                                    «Αναζητώντας τη Βιωσιμότητα στην Ανάπτυξη των Νησιών μας»

18:45 – 19:00               Μιχάλης Τρεμόπουλος, ευρωβουλευτής

                                   «Ναυτιλία και Περιβάλλον»

19:00 – 19:30               Ερωτήσεις – Συζήτηση

19:30  – 19:45              Γεώργιος Βαρθαλίτης, Πρόεδρος Ένωσης Τουριστικών

                                    Καταλυμάτων Σύρου

19:45 – 20:00               Ιωάννης Κεράνης, Πρόεδρος Οργανισμού Αθλητισμού και

                                    Πολιτισμού Δήμου Σύρου

                                    «Πολιτισμός, Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη: το παράδειγμα

                                    της Σύρου»

20:00 – 20:30               Ερωτήσεις – Συζήτηση

 

           

Περιφερειακή Ανάπτυξη στις Κυκλάδες: Ναυτιλία,Τουρισμός και Πολιτισμός

Ερμούπολη – Σύρος, 16 Σεπτεμβρίου 2011

Μ. Τρεμόπουλος: Ναυτιλία και Περιβάλλον

 

Τον άλλο μήνα κλείνουν 9 χρόνια (Οκτώβριος 2002) από το ναυάγιο του δεξαμενόπλοιου “Πρεστίζ”, ελληνικών συμφερόντων, του οποίου η βύθιση δημιούργησε τεράστια οικολογική καταστροφή με σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις σε τρεις μεγάλες παράκτιες χώρες.

Η περιβαλλοντική καταστροφή του Prestige, ώθησε την Ε.Ε. στην υιοθέτηση πιο αυστηρών μέτρων, όπως: άμεση απαγόρευση μεταφοράς βαρέος πετρελαίου (που είναι ο πιο ρυπαντικός τύπος) από μονοπύθμενα δεξαμενόπλοια προς και από λιμάνια της Ε.Ε., άμεση απόσυρση των δεξαμενόπλοιων άνω των 23 ετών και μεταβατική περίοδος μέχρι το 2010 αντί το 2015 για τα υπόλοιπα, ενώ για τα άνω των 15 ετών δικαίωμα ελλιμενισμού μόνο μετά τη διεξαγωγή τεχνικών ελέγχων αυτοδεσμευτική συμφωνία με την πετρελαϊκή βιομηχανία και τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα.

Επιπλέον, με βάση την Απόφαση 539/2002 περί νέας στρατηγικής για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και την υπό διαμόρφωση άσκηση ναυτιλιακής πολιτικής, ουσιαστικά ενθαρρύνεται η διατομεακή ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών πολιτικών που σχετίζονται με τους παραπάνω τομείς. Βασικός στόχος είναι η ανακοπή/μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης και κατά συνέπεια η βελτίωση του θαλασσίου περιβάλλοντος παράλληλα με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στο πλαίσιο της οικονομικά αποδεκτής και εφαρμόσιμης ναυτιλιακής πολιτικής.

Με την Απόφαση 884/2004/ΕΚ προβλέπεται η καθιέρωση των θαλασσίων διαδρόμων με σκοπό την αποσυμφόρηση του χερσαίου δικτύου και την εκτροπή του διεθνούς εμπορικού έργου προς τις θαλάσσιες μεταφορές, δηλαδή προώθηση της αειφόρου αντίληψης που βασίζεται στις θαλάσσιες μεταφορές ως εναλλακτικό δίκτυο έναντι των ιδιαίτερα ρυπογόνων οδικών μεταφορών.

Επίσης με βάση την Οδηγία 2008/56/ΕΚ περί της θαλάσσιας στρατηγικής, στοχεύεται η διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων (πρόσφατη θέσπιση προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών) εξαιτίας όλων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που επηρεάζουν το θαλάσσιο περιβάλλον, επιτρέποντας έτσι την αειφόρο χρήση των θαλάσσιων αγαθών και υπηρεσιών, δηλαδή οδεύοντας προς την πράσινη ανάπτυξη.

Η Ελλάδα βέβαια μέχρι πρόσφατα δεν είχε ενσωματώσει ακόμη στην εθνική νομοθεσία δύο πολύ σημαντικές οδηγίες για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος.

– Την Οδηγία 2005/35/ΕΚ – Σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις (Η προθεσμία ενσωμάτωσης έχει λήξει στις 1/4/2007). Η ΕΕ έχει ήδη κινήσει τη διαδικασία παράβασης από τον Αύγουστο 2007, και

– Την Οδηγία 2008/56/ΕΚ για τη θαλάσσια στρατηγική (Η προθεσμία έχει λήξει στις 15/7/2010, αλλά έγινε νόμος (3983/2011) μόλις τον Ιούνιο).

Ενώ σημαντική για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος είναι και η μη ενσωμάτωση της Οδηγίας 2008/99/ΕΚ σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου (προθεσμία ενσωμάτωσης 26/12/2010).

Έχουμε συνειδητοποιήσει στην Ελλάδα ότι εάν το ατύχημα του “Πρεστίζ” είχε συμβεί στο Αιγαίο, θα είχε εκλείψει η τουριστική βιομηχανία σε μια περιοχή που θα κάλυπτε την απόσταση Κρήτης – Θεσσαλονίκης για τουλάχιστον μια δεκαετία; Αυτό θα έπρεπε να μας προβληματίσει ακόμη περισσότερο εν όψη της κατασκευής διαμετακομιστικού  λιμένα και αγωγού πετρελαίου στην Αλεξανδρούπολη.

Ποια είναι όμως τα πρόσθετα μέτρα, τα οποία πρέπει να ληφθούν, ώστε περιστατικά όπως του δ/ξ “Πρεστίζ” να αποτραπούν στο μέλλον;

• Ο καθορισμός ασφαλών λιμένων ή συγκεκριμένων κόλπων καταφυγής σε περίπτωση ατυχήματος είναι η πρώτη υποχρέωση όλων των λιμενικών αρχών. Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να διαθέτουν σχέδια άμεσης αντιμετώπισης κινδύνων και να μην αυτοσχεδιάζουν, όπως οι Αρχές της Γαλικίας στην περίπτωση του “Πρεστίζ”.

• Η διαχείριση της κυκλοφορίας των δεξαμενόπλοιων στις θάλασσές μας. Θα πρέπει στις θάλασσές μας να καθοριστούν δεσμευτικοί δρόμοι ναυσιπλοΐας για πλοία υψηλών κινδύνων πρόκλησης ρύπανσης, αλλά και σύγχρονοι μέθοδοι παρακολούθησης της κίνησης των πλοίων. Αυτό στο Αιγαίο πρέπει να γίνει άμεσα, ενόψει μάλιστα των σχεδίων κατασκευής τερματικού αγωγού πετρελαίου στην Αλεξανδρούπολη.

• Άσκηση συνεχούς και επαρκούς τεχνικού ελέγχου στα πλοία, για την αντιμετώπιση της χρόνιας ρύπανσης από τις “απορρίψεις ρουτίνας” αποβλήτων και πετρελαιοειδών, καθώς και λειτουργία .

• Δημιουργία Ευρωπαϊκού συστήματος θαλάσσιας επισκόπησης, με τη χρήση επίγειων και δορυφορικών σταθμών εντοπισμού πλοίων υψηλού κινδύνου, και τέλος,

• Απαγόρευση προσέγγισης σε ευρωπαϊκά λιμάνια πλοίων υψηλού κινδύνου υπό σημαίες ευκαιρίας, μαύρες σημαίες και ανυπόληπτες εταιρίες, σύμφωνα με τις αποφάσεις

Και βέβαια η εναρμόνισή μας με το Ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο

Διαβάστε επίσης

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ

Βιώσιμη Μετακίνηση η απάντηση στη μεταφορική φτώχεια της Θεσσαλονίκη

από την εκδήλωση στο Greenwave Festival 2023 Μποτιλιάρισμα, ρύπανση, παράνομη στάθμευση, έλλειψη προσπελασιμότητας επιβάλλουν άμεσες απαντήσεις στη μεταφορική φτώχεια και πέρασμα σε βιώσιμους τρόπους μετακίνησης, τραμ συμπληρωματικό του

Η βιομηχανία τόνου οδηγεί σε εξαφάνιση απειλούμενα είδη

Παραπλάνηση των καταναλωτών καταγγέλλει ερώτηση των Οικολόγων Πράσινων προς την Κομισιόν Διασφαλίσεις ότι οι επιχειρήσεις συσκευασίας-εμπορίας τόνου δε θα μπορούν να παραπλανούν τους καταναλωτές ώστε