«Πράσινη» Κοινή Αγροτική Πολιτική για το μέλλον των αγροτών

Ομιλία του ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων, Μιχάλη Τρεμόπουλου, σε ημερίδα για την ΚΑΠ στη Λάρισα

«Πράσινη» Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), με συγκεκριμένες πολιτικές προστασίας του αγροτικού κόσμου και του αγροτικού εισοδήματος και άρση των στρεβλοτήτων που υπάρχουν μέχρι σήμερα οδηγώντας σε στασιμότητα τους αγρότες και καταστρέφοντας τους φυσικούς πόρους, πρότεινε ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, Μιχάλης Τρεμόπουλος, στην ημερίδα – φόρουμ πολιτών, που έγινε στη Λάρισα την Παρασκευή 4/11/11, με θέμα «Η Κοινή Αγροτική Πολιτική με ορίζοντα το 2020».

Ο Μ. Τρεμόπουλος επισήμανε πως «οι φιλοπεριβαλλοντικές καλλιεργητικές πρακτικές και οι διαδικασίες παραγωγής ποιοτικών προϊόντων διατροφής πρέπει να αποτελέσουν τον κανόνα. Καταστροφικές πρακτικές που

απαιτούν υψηλή κατανάλωση ενέργειας, αγροχημικών ουσιών και ορυκτών καυσίμων πρέπει να μειωθούν σταδιακά, ώστε να αποτελούν εξαιρέσεις».

Επιδίωξη των Οικολόγων Πράσινων είναι η διατήρηση μιας ισχυρής ΚΑΠ, με αυξημένη χρηματοδότηση των δύο πυλώνων της, που θα έχει ως στόχο τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος, τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής των περιφερειών, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, στην προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.

Βασικές παράμετροι της ΚΑΠ, σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή πρέπει να είναι:

● Η καλύτερη διαχείριση του νερού.

Βελτίωση των μεθόδων παραγωγής κρέατος και γάλακτος.

Κατανομή των οικονομικών ενισχύσεων με πλήρη διαφάνεια και αυστηρή τήρηση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών κανόνων, ξεκάθαρων και λιγότερο γραφειοκρατικών.

● Ενίσχυση του οικονομικού παραγωγικού ρόλου των ενεργών αγροτών και στροφή σε μέτρα που ενισχύουν τη μικρή, εξειδικευμένη και υψηλής ποιότητας παραγωγή τοπικής κλίμακας (με έμφαση στη βιολογική γεωργία), με αναδιανομή των πόρων με στόχο την ενδυνάμωση των μικρών εκμεταλλεύσεων και των μικρομεσαίων παραγωγών, με στήριξη και διευκόλυνση της πρόσβασης σε γη για τους νέους αγρότες και συλλογικότητες.

Βασικός στόχος: μια ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική που θα συμβάλλει στην απασχόληση, την περιφερειακή ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της υπαίθρου, μέσω ενός ανταγωνιστικού και δυναμικού αγροτικού τομέα.

Αειφορική χρήση των φυσικών πόρων.

● Σύνδεση της κατανομής των αγροτικών ενισχύσεων με την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα των υδατικών πόρων, της γονιμότητας των εδαφών, της βιοποικιλότητας και της αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών.

● Σύνδεση παραγωγής και προστασίας του περιβάλλοντος μέσω της έρευνας, εκπαίδευσης, τεχνολογίας και των καινοτομιών.

Αλλαγή του μοντέλου των επιδοτήσεων της «πολλαπλής συμμόρφωσης». Ενίσχυση των ελέγχων και αποθάρρυνση όσων δε σέβονται τους κανόνες μέσω επιβολής εισφορών.

● Διαφάνεια και αυστηρός έλεγχος στην αλυσίδα εφοδιασμού των αγροδιατροφικών προϊόντων και οργάνωσης των αγορών ώστε να επιτευχθεί δίκαιο εισόδημα για τους παραγωγούς και να δοθεί το δικαίωμα πρόσβασης των καταναλωτών σε φθηνά, ασφαλή, επαρκή και ποιοτικά τρόφιμα.

Η ημερίδα διοργανώθηκε από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα,  με την  υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του  Δήμου Λαρισαίων

 

Κατεβάστε και διαβάστε ολόκληρη την ομιλία του Μ. Τρεμοπουλου από ΕΔΩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάστε επίσης

Όχι σε αναχρονιστικές διώξεις στο Διαδίκτυο

Ανάγκη προσαρμογής στα νέα δεδομένα της ψηφιακής εποχής Δηλώσεις  του Μιχ. Τρεμόπουλου και του ευρωβουλευτή του «Πειρατικού Κόμματος» Παρέμβαση από το «Πειρατικό Κόμμα» της Σουηδίας,