Στο Ευρωκοινοβούλιο η μη λειτουργία μονάδας λυματολάσπης στη Βέροια

Ερώτηση για τη μη λειτουργία της μονάδας αναερόβιας επεξεργασίας της λυματολάσπης από το Βιολογικό Καθαρισμό της Βέροιας, κατέθεσε ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλης Τρεμόπουλος. Στο βιολογικό καθαρισμό κατασκευάστηκε από το 1991-92 και μονάδα αναερόβιας επεξεργασίας της παραγόμενης λυματολάσπης, που όμως δεν έχει τεθεί σε λειτουργία μέχρι σήμερα. Αποτέλεσμα είναι η λυματολάσπη να αποθηκεύεται ανεπεξέργαστη σε χώρο γύρω από το Βιολογικό και να καταλήγει στη χωματερή του Δήμου.

Στην ερώτηση επισημαίνεται ότι η ολοκληρωμένη εγκατάσταση της επεξεργασίας των λυμάτων του Δήμου χρηματοδοτήθηκε κατά 90% από την Ε.Ε. και κόστισε 100.000.000 δρχ. Η επίσημη απάντηση που δίνεται στην εύλογη απορία για τη μη λειτουργία της μονάδας λυματολάσπης, είναι ότι σχεδιάστηκε για μεγαλύτερες ποσότητες λυμάτων απ΄ αυτές που σήμερα -2010-  επεξεργάζεται ο Βιολογικός Καθαρισμός.

 Ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων ρωτά την Κομισιόν κατά πόσο η πρακτική αυτή είναι συμβατή με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, και αν έχουν εξεταστεί από κοινού με το κράτος – μέλος εναλλακτικές λύσεις ώστε να τεθεί η μονάδα σε πλήρη λειτουργία.

Όπως δήλωσε ο Μιχάλης Τρεμόπουλος: «Οι περιβαλλοντικές υποδομές γίνονται για να χρησιμοποιούνται. Ζητούμενο είναι να εφαρμοστούν με συνέπεια οι νόμοι και η εκφρασμένη ισχυρή προτίμηση της Ε.Ε. για επαναχρησιμοποίηση της ιλύος σε χωματερές καθώς και η επιβαλλόμενη, από την Οδηγία 1999/31/Ε.Ε. “περί υγειονομικής ταφής απορριμμάτων”, επιτακτική ανάγκη να υιοθετηθούν εναλλακτικοί τρόποι επαναχρησιμοποίησης ή/και διάθεσης της ιλύος. Πολύ περισσότερο, όταν  στην υπάρχουσα μονάδα  η κατεργασία της λυματολάσπης θα μπορούσε να μας δίνει και ενέργεια, από το μεθάνιο που παράγεται κατά τη διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι ο Βιολογικός Καθαρισμός στη Βέροια θα μπορούσε να αυτοεξυπηρετείται ενεργειακά, καλύπτοντας πιθανά και τα λειτουργικά του έξοδα, ίσως και περισσότερα!»

 

 

(ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης)

 

 

Θέμα:  Ελλιπής  λειτουργία Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Βέροιας.

 

Στο Δήμο Βέροιας στην Κεντρική Μακεδονία λειτουργεί Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων που διαθέτει και μονάδα αναερόβιας χώνευσης. Η εγκατάσταση κατασκευάστηκε το 1991-92 και χρηματοδοτήθηκε κατά 90% από την ΕΕ. Η μονάδα Αναερόβιας Χώνευσης δεν έχει λειτουργήσει ποτέ, ενώ ο Δήμος επικαλείται ως λόγο[1] ότι η εγκατάσταση επεξεργάζεται σήμερα 30% – 35% λιγότερη ποσότητα από αυτή για την οποία έχει σχεδιαστεί[2]. Με τα δεδομένα αυτά η δήμαρχος θεωρεί ότι η μονάδα αναερόβιας χώνευσης δεν μπορεί να είναι αυτοσυντηρούμενη, καθώς οι χωνευτές θα πρέπει να θερμαίνονται με πετρέλαιο για να λειτουργήσουν, γεγονός που δεν ενδείκνυται τεχνοοικονομικά.

Ο ισχυρισμός ελέγχεται για την ορθότητά του δεδομένου ότι η κατασκευάστρια κοινοπραξία (Passavat – Θεμελιoδομή) δεν κλήθηκαν ποτέ να θέσουν, ως όφειλαν από την σύμβαση, την εγκατάσταση σε λειτουργία, ούτε ζητήθηκε ποτέ τεχνική βοήθεια από εμπειρογνώμονες για την αποδοτικότερη λειτουργία της μονάδος. Επιπλέον δεν εξετάστηκαν καθόλου εναλλακτικές λύσεις όπως η ταυτόχρονη επεξεργασία και της λυματολάσπης της Νάουσας ή το ενδεχόμενο προσθήκης στο μίγμα κοπριάς ζώων, που διατίθεται επιτόπου σε αφθονία (15.000 βοοειδή προς πάχυνση).

Όλα αυτά τα χρόνια η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης  Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) εναποθέτει την παραγόμενη λυματολάσπη στον περίβολο των εγκαταστάσεων του Βιολογικού καθαρισμού και κατά καιρούς την μεταφέρει στην χωματερή του Δήμου Βέροιας[3], παροχετεύοντας τα λύματα στην τάφρο 66[4].

Ερωτάται η Επιτροπή:

  • Είναι ενήμερη για τα προβλήματα λειτουργίας του εν λόγω έργου, το οποίο χρηματοδοτήθηκε κατά 90% από την ΕΕ;
  • Θεωρεί ότι τηρείται η ευρωπαϊκή νομοθεσία;
  • Έχει εξετάσει από κοινού με το κράτος – μέλος εναλλακτικές λύσεις ώστε να λειτουργήσει πλήρως το εν λόγω έργο;

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] όπως αναφέρει η Δήμαρχος Βέροιας κ. Χαρίκλεια Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη στο με αρ. πρωτ. 161/14-07-2009 έγγραφό της,

[2] συγκεκριμένα σχεδιάστηκε για 16.000 κ.μ./ημέρα λύματα και 4.180 κιλά BOD5 ενώ σήμερα επεξεργάζεται 10.500 κ.μ./ημέρα και 3.000 κιλά BOD5 .

[3]ΔΕΥΑΒ, «απάντηση σε δημοσίευμα για τη λειτουργία του Βιολογικού καθαρισμού της Βέροιας», εφημ. Μακεδονική, 29/08/2008. ΧΥΤΑ δεν υπάρχει στη Βέροια.

[4] με αποδεκτό, όπως τουλάχιστον δείχνουν οι μετρήσεις, βαθμό καθαρότητας ,ΔΕΥΑΒ, «Υποδειγματική λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού», εφημ. Μακεδονική, 24/8/2008.

Διαβάστε επίσης